لیست حساب های ایران بتون ساز

لیست حساب های ایران بتون ساز

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات 75
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

لیست حساب های ایران بتون ساز

* لیست حساب های ایران بتون ساز

* « دارائیهای جاری »

* بانك و صندوق

* ح تخواه گردان

* ح دریافتنی

* حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول

* اسناد دریافتنی

* ح پیش پرداخت

* ح سپردة حسن انجام كار

* « دارائیهای ثابت »

* دارائیهای ثابت مشهود

* دارائیهای ثابت نامشهود

* « بدهی ها »

* بدهی ها

* حسابهای پرداختنی

* اسناد پرداختنی

* پیش دریافت ها

* بدهی های بلند مدت

* سرمایه

* درآمدها

* هزینه ها

* ح پیمان

* ح كارگواهی شده

* روشهای متداول حسابداری پیمانكاری

* الف ) روش كار تكمیل شده ( Completed – contrack method )

* ب) روش درصد پیشرفت كار

* انتخاب روش

* ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

* دعاوی و تغییر ناشی از قراردادهای پیمانكاری

* تعیین سود پیمان تكمیل شده

* روش درصد پیشرفت كار

* روش كار تكیل شده

* انتقال سود بستن حساب پیمان تكمیل شده

* روش اول

* روش دوم

* محاسبة سود پیمان های ناتمام

* محاسبة سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی

* محاسبه سود پیمان ناتكمام بر اساس مخارج بر آوردی

* نحوة محاسبة سود پیمان ناتمام بر اساس مخارج برآوردی پیمان در قالب مثال زیر ارائه می شود

* نحوة محاسبة پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

* نحوه محاسبه استهلاك اموال ، مالیات و تجهیزات

* مالیات پیمانكاری

* مالیات مقطوع

* مالیات بر در آمد پیمانكاری

* در آمد مشمول مالیات پیمانكاری

* الف) رسیدگی به دفاتر

* ب) تشخیص علی السراس

* مالیات مؤسسات پیمانكاری

* الف) شركت سهامی

* ب) شركت های غیر سهامی

* در محاسبة مالیات شركت های سهامی از منبع در آمد پیمانكاری ، موارد زیر لازم الرعایه است

* در محاسبة مالیات شركت های غیر سهامی از منبع در آمد پیمانكاری موارد زیر لازم الرعایه است

* ج) مؤسسات انفرادی

* نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی

* پیش پرداخت مالیات

* مالیات قطعی پیمان ها

* ذخیره مالیات بر در آمد

* گزارش های مالی Financial reports

* ترازنامه

* جدول بهای تمام شده كار در جریان ساخت

* گزارش های عملیاتی operating reports

* گزارش پیشرفت كار

* صورت حساب سود و زیان

* مسئله

* صورت وضعیت شماره 1

* صورت وضعیت شمارة 2

* صورت وضعیت شمارة 3

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.