رهبری و جوانان

رهبری و جوانان

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تعریف رهبری از جوان مسلمان :

تعریف شما از یك جوان مسلمان و خصوصیات او چیست؟چگونه یك جوان می تواند مسیر زندگی را طی كرده و به اهدافش برسد؟ :

من اساساَ در بین این خصوصیات مهمی كه جوانان دارند ، سه خصوصیت را بارز می بینم ؛ كه اگر آنها مشخص بشود و اگر آنها به سمت درستی هدایت بشود به نظر می اید كه می توان به این سوال پاسخ داد آن سه خصوصیت عبارتند از :انرژی ، امید ،ابتكار.اینها سه خصوصیت برجسته جوان استاگر رسانه ها بتوانند این سه خصوصیت عمده را درست هدایت كنند ، من خیال می كنم كه می شود یك جوان راه اسلامی را پیدا كند چون اسلام هم چیزی كه از ما م خواهد این است كه ما استعدادهای خودمان را به فعلیت برسانیم. البته در قران یك نكته بسیار اساسی هست و آن توجه دادن به تقواست تقوا یعنی مراقب خود بودن.تقوا یعنی یك انسان بداند كه دارد چه كار می كند و هر حركت خودش را با اراده و فكر و تصمیم انتخاب نماید ؛مثل انسانی كه بر یك اسب رهوار سوار است دهانه اسب در دستش است و می داند كجا می خواهد برود تقوا این است،آدمی كه تقوا ندارد حركات و تصمیم ها و آینده اش در اختیار خودش نیست ؛ بنا براین اگر بتوانیم از ان سه خصوصیت با تقوا كار بكشیم و درست هدایت بشود خیلی خوب می شود جوانان در شكلی كه اسلام می پسندد ، زندگی كنند .

هجوم به هویت نسل جوان مسلمان ، پدیده ای استعماری واستمراری

-موضوع اصلی بحث چگونگی تولید اندیشه دینی مطابق مقتضیات زمان و بر اساس نیازهای جوانان -به ویژه دانشجویان وبه طور خاص دانشجویان ایرانی درغرب — درآن سال های هجوم افکار سکولار و ضد دینی است . از نکات جالب توجه، جواب هایی است که هر کدام از متفکران شناخته شده مطرح می کنند. امابه این سوال باید عنایت داشت که چهار متفکراین نشستچه کسانی اند؟ چهار صاحب رای مسلمانی که د و تن آنانبه د یار باقی شتافته اند؛ یکی درمرگی مشکوک در خارجودیگریبهتیر تروریستهای گروه نفاق یعنی گروهک فرقان در داخل .گرد هم آمدن این چهارنفر نیزدر زیر یک سقف، در آن زمان وبرای هم ا ند یشی، ازمنظر روابط وتاثیر متقابلصاحب نظران مسلماناهمیت ویژه دارد.

2- موضوع جلسه نیز هنوز از اهمیت وحساسیت بسزایی برخودار است به ویژه که اینک در عصر حکومت اسلامی – درقالب جمهوری اسلامی – زندگی می کنیم وبه طور طبیعی مسائل تازه وچند وجهی به اقتضای پیشرفت دانش ، گسترش اطلاع رسانی نوین وارتباطات زود هنگام و لحظه ای مطرح است و نسل جوان، تشنه ومنتظر استتا به پرسش ها و ابهام ها یش پاسخ دقیق ،عالمانه و منطقی داده شود.

3-اولین نفر از آن چهارنفرمرحوم دکتر علی شریعتی است که با همان ملاحت کلام وزبان عاطفی وگفتار دلسوزانه ، ضمن تشریح موقعیت و وضعیت اندیشه دینی ، ازاین که جوانان درتنگنای افکار غیر دینی و ضد دینی قرارگرفته اند و امکان پاسخگویی ندارند ، اظهار نگرانی میکند. او معتقد است در این باره بایدفکرعاجل شود و تولید اندیشه دینی مناسب مقتضیات زمان ومکان، ازضرورتهای غیرقابل تاخیراست . وی می گوید که جوانانمهمترین سرمایه جامعه اند که اگر از دست بروند، هیچ چیز دیگری برای فردا باقی نمی ماند.

4- پس ازوی، رهبر کنونی انقلاب اسلامی حضرت آیت اللهخامنه ای ، ضمنتشکر ازسخنان حساب شد ه و دلسوزانه دکترشریعتی ، به نگرانی وی پیرامون ازدسترفتن جوانان درپی هجوم مکاتب فکری وارداتی اشاره وبه تفسیر راهکارهای درمان آن می پردازند. جالب است بدا نیم، ایشانآن روز در باب رویکرد جوانان به اندیشه های دینی برنکاتی انگشت می گذارند و امید وارانه به نسل جوان کشورمی نگرند که با آن چه امروز به عنوان رهبریک حکومت توصیه می کنند ، منطبق است. بیانات سا ل 1355 وبیانات امروزایشان درباره لزوم اعتماد به جوانان این مرز و بوم، نشانگر شناختی عمیق ازاینقشر است که باور دارد برای برون رفت آنان ازخود باختگی وبی هویتی،باید اتکا به نفس ملیرا در آنها تقویت کرد .سخنان ایشانضمن این که دغدغه هجوم افکارغیربومیوغیردینی به جوانان راباز می گوید، در عین حال به رویکرد جوانان بسیاری اشاره دارد که در آن سال ها بهد ینو منابع دینی، متفکران دینی، مراکز و اماکن د ینی رجوع دارند، به قرآن و نماز روی آورده اند و با اشتیاق و توجه در پیفراگیری معارف اسلامی اند .

آیت اللهخامنه ای ، آن روز به عنوان یک روحانی و عالم متفکر دینی که در مبارزه و تبلیغ اسلام اجتماعی نیز پیشرو است،از اینکه د ر چند سال اخیر- منظورسال های قبل از انقلاب – نسل جوان چنین توجهی به معارف دینی پیدا کرده که یافته های مطالعاتیاش به دیگران و خود وی ، آ موزه های جدید وجدی می دهد، نسبت به آینده اظهار امیدواری می کنند . گرچهدر همین حال معتقدند که باید به موضوع پیشنهادی دکتر شریعتی توسط اندیشمندان مسلمان جواب مناسب داده شود. جوابی که لزوماباید تولید اندیشه های نو،اما برگرفته از منابع اصیل دینی باشد.

5- نفرسوم ، دکتر فخرالدین حجازی است. فردی که در سالیان سیاه ا ستبدا دشاهنشاهی و نظام وابسته پهلوی برای احیایا ند یشه دینی تلاش بسیاری کرد و یکی از سر پل های ارتباط و اتصال جوانان با اسلام انقلابی و اجتماعی بود. حجازی برنکته ای بسیار حساس و دقیق انگشت می گذارد که آن عنایت خاص به معنویت اسلامی است .اوپای می فشارد که معارف دینی بدون معنویت درونی خویش معنایش را از دست می دهد واز اینکه دربرخی محافل و گروه ها، و افرادی در داخل و خارج کشور سعی دارند اصول و مبانی دین را از معنویت تخلیهوبه تمام آن جنبه مادی بدهند ، اظهار نگرانی می کند.

6- آخرین نفر این نشست ، متفکر بزرگ ، شهید آیت الله مرتضی مطهری است . وی با همان نکته سنجی ها و دقت نظرهای ویژه خویش ، ضمن این که برروزآمد بودن پاسخ به نیازها تاکید می کند، به نکاتی مانند “دشمن” و “رقیب” در بحثهای پیشین سایر سخن وران اشاره وبه کالبد شکافی آنبحثمی پردازد.اوسپس بر یکی از اصلی ترین دغدغه های دوران زندگی عالمانه خویش انگشت می نهد ودر باره تفکر التقاطی هشدار می دهد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.