نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 4.136 مگا بایت
تعداد صفحات 208
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حضور مؤثر حیوانات در حیات آدمی باعث شده که این موجودات ابتدا در حیات اساطیری و سپس به شکل نمادین در خدمت اندیشه­های انسان قرار گیرد. قابل توجه است که حیوانات علاوه بر حضور در اساطیر و حماسه­ها، بعدها در داستان­های عرفانی، تعلیمی و حکایات پندآموز نیز نقش­آفرینی می­کنند.

یکی از آثاری که حیوانات در آن ایفای نقش می­کنند «کلیله و دمنه» است که اصل آن به نام «پنجاتنترا» از سرزمین هند و جایگاه رواج و شهرت آن در سرزمین ایران بوده است و در میان هر دو ملت ایران و هند جایگاه و اهمیت ویژه­ای دارد. با تأمل در نقش و کنش حیوانات این اثر مشاهده می­شود حیوانات نقش­آفرین آن، روزگاری کهن دارای نقش و جایگاه مهمی در اساطیر بوده­اند. برخی حیوانات آن همچنان پشتوانه­ی اساطیری و نمادین خود را حفظ کرده­اند و کنش­های آن­ها نیز مطابق جنبه­ی نمادین­شان در اساطیر است.

نگارنده در پژوهش حاضر به نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران و مقایسه­ی پشتوانه­­ی اساطیری آن­ها در دو سرزمین و همچنین به بررسی کنش­های این حیوانات در حکایت­های کلیله و دمنه، پرداخته است. ساختار پژوهش در نگاهی گذرا چنین است: فصل اول شامل «كلیات» است و فصل دوم به نمادشناسی حیوانات «كلیله و دمنه» بر مبنای اساطیر هند و ایران اختصاص دارد. در فصل سوم، كنش­های حیوانات در «كلیله و دمنه» و ساختار چند حكایت، مورد مقایسه و بررسی قرار می­گیرد. فصل چهارم، شامل نگاهی هر چند گذرا، به جایگاه «كلیله و دمنه» در چند اثر عرفانی است. در فصل پنجم نتیجه­ی مباحث این پژوهش بیان خواهد شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1- مقدمه2

1-1: نماد2

1-2: نماد و اسطوره4

1-3:جایگاه حیوانات در اساطیر6

2- ضرورت تحقیق9

3- اهداف تحقیق10

4- روش تحقیق10

5- پیشینه تحقیق13

فصل دوم: نمادشناسی

ا- حکایت «مرد در چاه»

بخش اول: خلاصه حکایت15

بخش دوم: نمادشناسی 17

1- زنبور17

2- شتر17

3- مار18

4- موش19

5- درخت21

6- چاه21

بخش سوم: تحلیل حکایت 24

2- حکایت «شیر و گاو»

بخش اول: خلاصه حکایت26

بخش دوم: نمادشناسی 27

1- گاو27

1-1:گاو در اساطیر ایران28

1-1-1: قربانی گاو در آیین میترایی28

1-1-2:قربانی گاو در آیین زرتشتی29

1-1-3:جمشید و قربانی گاو30

1-1-4: فریدون و گاو «برمایه31

1-2: گاو در اساطیر هند32

1-2-1: ایندرا و گاو32

1-2-2: شیوا و ورزاو33

1- 3: فلسفه­ی قربانی گاو34

1-4 : ارتباط گاو و زن با باران و حیات35

1-5 :بن­مایه­ی مرگ و زندگی37

1-6 : نمادشناسی گاو38

2- شیر39

2-1: شیر در اساطیر ایران39

2-2: شیر در اساطیر هند41

2-2-1: ویشنو42

2-2-2: دوی42

2-2-3: گانشه42

2-2-4 : شیوا 43

2- 3: نمادشناسی شیر43

3- شغال44

3-1: شغال در ایران44

3-2: شغال در هند45

3-3 : نمادشناسی شغال45

بخش سوم: تحلیل حکایت45

3- حکایت «مرغ باران»

بخش اول: خلاصه حکایت47

بخش دوم: نمادشناسی 48

1- طیطوی48

2- گرودا49

3- سیمرغ50

3-1: سیمرغ در اوستا50

3-2:سیمرغ در شاهنامه 51

بخش سوم:تحلیل حکایت52

4- حکایت «ملک پیلان و خرگوش»

بخش اول: خلاصه حکایت56

بخش دوم: نمادشناسی56

1- خرگوش 56

1-1: خرگوش در ایران57

1-2: خرگوش در هند57

1-3: نمادشناسی خرگوش58

2- فیل59

2-1: فیل در ایران59

2-2: فیل در هند60

2- 3: نمادشناسی فیل61

بخش سوم: تحلیل حکایت 61

1- ماه در ایران 62

2- ماه در هند63

3- ماه و زن64

4- ارتباط آب و ماه در ایران65

5- ارتباط آب و ماه در هند65

6- ارتباط ماه و مرگ67

5- حکایت «بوف و زاغ»

بخش اول: خلاصه حکایت68

بخش دوم: نمادشناسی70

1- زاغ(کلاغ70

1-1: زاغ(کلاغ) در ایران70

1-2: زاغ(کلاغ) در هند71

1-3 : نمادشناسی زاغ(کلاغ71

2- جغد72

2-1: جغد در ایران72

2-2: جغد در هند72

2-3 : نمادشناسی جغد73

بخش سوم: تحلیل حکایت73

1- خویشکاری زاغ در باب «بوف و زاغ73

1-1:چاره­جویی زاغ با آتش74

2- خویشکاری جغد در باب «بوف و زاغ75

2-1: غار76

4- تقابل نمادین زاغ و جغد78

6- حکایت «سیاح و زرگر»

بخش اول: خلاصه حکایت79

بخش دوم: نمادشناسی80

1- مار80

1-1: مار در ایران80

1-2: مار در هند81

1- 3: نمادشناسی مار82

2- ببر84

2-1: ببر در ایران84

2-2: ببر در هند85

2-3: نمادشناسی ببر86

3- بوزینه(میمون86

3-1: بوزینه در ایران87

3-2: بوزینه در هند 87

3-3: نمادشناسی بوزینه88

بخش سوم: تحلیل حکایت88

7- دیگر حیوانات «کلیله و دمنه»

1-آهو89

2- باخه90

3- بط91

4- پلنگ92

5- خر92

6- خرچنگ93

7- راسو93

8- روباه94

9- غوک94

10- کبوتر95

11- گربه96

12- گرگ96

13- ماهی97

فصل سوم: بررسی کنش­های حیوانات و تحلیل ساختاری چند حکایت

بخش اول: بررسی کنش­ها100

1- آهو100

2- باخه100

3- ببر101

4- بط101

5- بوزینه101

6- پلنگ101

7- جغد101

8- خر101

9- خرچنگ102

10- خرگوش102

11- راسو 102

12- روباه102

13- زاغ103

14- شتر103

15- شغال103

16- شیر104

17- غوک 106

18- فیل 107

19- کبک107

20- کبوتر107

21- گاو107

22- گربه107

23- گرگ108

24- مار108

25- ماهی108

26- مرغ ماهیخوار108

27- موش108

بخش دوم: تحلیل ساختاری چند حکایت109

1- حکایت «شیر و خرگوش» 109

1-1: بررسی ساختار کلی دو حکایت111

1-2:تحلیل تشابهات113

1-2-1: خصوصیات قهرمان در حکایت شیر و خرگوش113

1-2-2:خصوصیات قهرمان در حکایت بهیم سین و باکه114

1-3: خصوصیات ضد قهرمان115

1-3-1: در حکایت شیر و خرگوش115

1-3-2: در حکایت بهیم سین و باکه115

1-4: چاره جویی­ها116

1-5:همانندیهای داستان ضحاک در شاهنامه با حکایت شیر و خرگوش و بهیما و باکه118

1-5-1: خصوصیات قهرمان در داستان ضحاک118

1-5-2:خصوصیات ضدقهرمان در داستان ضحاک118

1-5-3: چاره جویی در داستان ضحاک119

2- حکایت »شیر و گاو121

3-بررسی تطبیقی ساختار داستان بوف و زاغ با داستان پادشاه جهود و نصرانیان122

4- داستان پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه127

4-1 بررسی ساختاری داستان پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه با داستان بهرام گور و کنیزک در هفت­پیکر نظامی 129

فصل چهارم: بیان دو عامل دیگر ماندگاری «کلیله و دمنه»

بخش اول: بررسی چند اندیشه­ی بارز دینی134

1-1: زن در کلیله و دمنه134

1-2: زهد و ریاضت 138

1-3 : دوستی و ایثار و حفظ پیمان139

1-4 : حفظ جانوران و محیط زیست140

بخش دوم: کلیله و دمنه و تأویل­های رمزی143

فصل پنجم: نتیجه­گیری153

پی­نوشت167

تصاویر182

چکیده انگلیسی(abstract193

فهرست منابع 194

نمودارها:

نمودار شماره(1156

نمودار شماره(2157

نمودار شماره(3158

جداول:

جدول شماره(1)نمادها161

جدول شماره(2)کنش­ها163

جدول شماره(3)تطبیق ساختاری چند حکایت از کلیله و دمنه با داستان­های در ادبیات فارسی 166

فهرست تصاویر:

تصویر 1: میترا در حال قربانی گاو(موزه واتیکان).(برگرفته از کتاب «آیین مهر»:50).

تصویر2:دورگا،تجسم نیروی خلاقه­ی شیوا(آیین مهر:61).

تصویر3 :خدای خورشید و كلاغ(آیین مهر:52).

تصویر4 : شیوا و خانواده­ی او. شیوا در حال به رشته كشیدن جمجمه مردگان است. نقاشی كانگرا1790، موزه­ی ویكتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:49).

تصویر5 :دورگا، یكی از جنبه­های زنانه­ی ایزد بزرگ، شیوا، كه زاده شد تا نابودگر دیوها باشد(دانشنامه اساطیر جهان:444).

تصویر6 : گرودا، شهریار پرندگان و مركوب و ناقل ویشنو(شناخت اساطیر هند:49).

تصویر7 : جتایو، تجسم گرودا، در حال حمله به «راونا» است؛ در این نبرد جتایو زخمی شد اما چندان زنده ماند كه «راما» را از ربوده شدن سیتا آگاه كند.نقاش مغول مربوط به سده­ی هفتم(شناخت اساطیر هند:106).

تصویر8 : دستبند برنجین مربوط به دوره­ی هخامنشی، مكشوفه از گنجینه جیحون(درآمدی بر اسطوره­ها و نمادهای ایران و هند:157).

تصویر9 : در آتش شدن سیتا برای اثبات پاكدامنی خود. نقاش مغولی سده هفدهم میلادی(شناخت اساطیر هند:111).

تصویر10 : كوزه­ی مربوط به زمان اشكانیان(درآمدی بر اسطوره­ها و نمادهای ایران و هند در عصر باستان:130).

تصویر11 : تندیس سرسوتی، ایزدبانوی آب، شعر و موسیقی در هند(شناخت اساطیر هند:159).

تصویر12 : ماه ـ زن(آیین مهر:52).

تصویر 13: تندیس دیانا، ایزدبانوی ماه در روم باستان(دانشنامه اساطیر جهان:384).

تصویر14 : كامه خدای عشق سوار بر فیلی نمادین و به هم برشده از زنانی كه در جستجوی محبت اویند. نقاشی تریچلی نوپولی، موزه­ی ویكتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:178).

تصویر15: كریشنا در حال رام كردن و رقصیدن بر تن اژدرمار اهریمن به نام كالیا، كالیا مقیم رود جمنا بود و كریشنا با رام كردن او به هنگام نوجوانی، مردمان ساحل رود را از وحشت رهانید. تندیس مفرغی از كهولا سده 16 میلادی، موزه ویكتوریا و آلبرت(شناخت اساطیر هند:101).

تصویر16: تندیس آسكله­پیوس، ایزد درمان در روم باستان(دانشنامه اساطیر جهان:384).

تصویر17: تندیس «مانجوسری«(manjusri)، تجسم بودایی خرد(دانشنامه اساطیر جهان؛76).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق رشته ادبیات : شاعر گرانقدر ایران زمین سعدی شیرازی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 248 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق کامل و جامع به همراه استفاده از عکس ها و منابع بسیار معتبر.عنوان:سعدی شیرازی..ویژه دانشجویان.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پردازش اطلاعات کلامی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات 24
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در بحث زبان شناختی از هر گفتنی که شروع کنیم بحث این است که چه داریم می‌گوییم. من عرض می‌کنم «در را ببندید». این در اصل بعد «لوکوشرنی» است. یعنی وقتی من دارم چیزی را بیان می‌کنم آیا دارم قول می‌دهم؟ آیا دارم وعده­ای می‌دهم؟ آیا دارم امر می‌کنم و خط مشی می­دهم … اما بحث «پرلوکوشرنی» تأثیر آنچه که من می‌گویم روی مخاطب است از جنبه نشاط و امید بخشی. شما نگاه کنید به گزاره‌هایی که در این حوزه از جنبه هستی شناسی مورد توجه واقع می‌شود چه آثاری را می‌تواند در حوزه تعامل‌های اجتماعی ایجاد کند. در یکی از تحقیقات مهمی‌که در چند سال گذشته در آمریکای شمالی انجام شد و باعث شد محقق آن دکترای دومی ‌بگیرد این بود که آدمهای موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟ به هر حال آدم موفق نمی‌تواند آدم بی­نشاط و بی­روحی باشد. آدم موفق نمی‌تواند آدم افسرده­ای باشد چون افسردگی ضد موفقیت است یک سؤال اصلی این است که آدمهای موفق چه ویژگی‌هایی دارند؟ ایشان روی این حوزه داشت کار می‌کرد. افراد مختلف را مورد بررسی قرار داد از صنعتگر موفق تا مدیر موفق، معلم و روزنامه نگار موفق.تحقیقات ایشان ثابت کرد یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان‌های موفق که می‌توانند پویایی را تجربه کنند و از رخوت و سستی پرهیز کنند «تصویر سازی‌های مثبت» است یعنی وجود تصویر سازی‌های مثبت می‌تواند عامل بسیار مهمی ‌باشد در ایجاد موفقیت و دوستان می‌دانند ما همیشه در حال تصویر سازی هستیم الان بنده که عرایضم را ادامه می‌دهم صرفاً یک نفر در حال تکلم است اما همه دوستانی که اینجا هستند صرفاً یک گفتار درونی را عملاً تجربه می‌کنند ما حتی در هنگام خواب هم تصویر سازی می‌کنیم، هم کلامی هم تصویری. مثلاً موقعی که در بخش ناهشیار با خودمان صحبت می‌کنیم و این بخش ناهشیار می‌تواند مؤثر باشد بر ناخود آگاه و ضمیر ناخودآگاه جمعییا فردی ما نگاه کنیم در حوزه هستی شناسی اسلامی ‌تا چه اندازه­ای روی تصویر سازی‌های مثبت کار می‌شود؟ در فرمایشات امام رضا (ع) نمونه‌های بسیار زیادی هست «بزرگی انسان به بزرگی اندیشه اوست» وقتی اندیشه وسعت پیدا کرد در گستره وسعت اندیشه جای پای امید، موفقیت و تلاش بسیاری است و پویایی و حرکت از دلش بر می‌آید.

فهرست مطالب

خلاقیت توكل ونوجویی 4

سخن آموزگاران 8

وظایف نیمكره ها 11

علم كلام ونوآوری 15

موارد كاربردی در تحلیل اطلاعات 19

نظریه پردازشی 21

یادگیری در قالب پردازش اطلاعات 22

فهرست منابع ومآخذ 24

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه ، تصحیح و تعلیق دیوان طاهر آتشی شیرازی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 781 کیلو بایت
تعداد صفحات 487
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بی شک یکی از راه های آگاهی از پیشینه تاریخ و تمدن هر جامعه ای احیای آثار مکتوب به جا مانده از پیشینیان است، از این رو با رواج فن تصحیح نسخ خطی از حدود یک قرن پیش بخش وسیعی از تاریخ و فرهنگ ایرانی که سالها در گوشه و کنار کتابخانه های عمومی و شخصی در انزوا قرار گرفته بودند،آشکار شد. دیوان سید طاهر آتشی شیرازی که خود در جای جای اشعارش از آن با نام ولایت نامه یاد می کند، یکی از این آثار است که تا کنون تصحیح نشده و به چاپ نرسیده و در نتیجه مورد نقد و ارزیابی قرار نگرفته است میرزا طاهر آتشی گمنام قرن نهم و دهم هجری است که هیچ شرح حالی از وی ثبت نشده به گونه ای که تاریخ تولد و وفات ،خانواده و نیاکان و استادان و شاگردان وی هیچ اطلاعی در دست نیست و تنها می دانیم شاعری شیرازی نانوا پیشه بوده که با شاعری ناشناخته تر از خود به نام صبوحی شیرازی که هم پیشه او بوده از طریق هجو ارتباط داشته است. سبک وی چون دیگر معاسرانش همان سبک پیشینیان است،هر چند در قدرت شاعری به پای ایشان نمی رسد،اما تلاش کرده با کهن گرایی های لغوی و دستوری در سبک زبانی به سبک خراسانی نزدیک شود و با کاربرد آرایه های گوناگون با بسامد بالا، تصویر سازی و به کار گیری تشبیه و استعاره ویژگی های سبک عراقی را احیا کند. دیوان وی شامل 28 قصیده است که غیر از دو قصیده که در باره مصنوعات الهی و واجبات است و سه قصیده در مدح و منقبت پیامبر دو قصیده در باره حضرت صدیقه طاهره(س) ویک قصیده در ختم کتاب ،بیست قصیده در مدح و منقبت امیرالمؤمنین(ع) و بیان معجزات ایشان سروده است. این پایان نامه شامل مقدمه ای در باره معرفی طاهر آتشی و سبک شناسی اشعار اوست. و پس از آن دیوان تصحیح شده شاعر بر اساس چهار نسخه خطی موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، مجلس ملی، دانشگاه تهران و کتابخانه شخصی آقای افشین عاطفی آورده شده و در پایان پس از نتیجه گیری تعلیقاتی که شامل شرح لغات دشوار دیوان،فهرست آیات و احادیث و تلمیحات و فهرست اعلام ، که خود نام افراد خاص ، حیوانات، گیاهان،ابزار جنگی و … را در بر دارد، آمده است.

کلید واژه ها :طاهر آتشی شیرازی، دیوان اشعار، سبک شناسی، نسخه خطی ، تصحیح و تعلیق.

فهرست مطالب

پیش گفتار.. أ

فصل اول:دیباچه

معرفی طاهر آتشی..

مذهب شاعر..

معاصران شاعر..

شعر آتشی..

شعر فارسی در قرن نهم..

اوضاع سیاسی، اجتماعی، دینی، علمی و ادبی ایران در دوره تیموریان

وضع اجتماعی ایران در قرن نهم..

ادیان و مذاهب قرن نهم و اوایل قرن دهم..

اهل سنت و شیعه..

رسمی شدن تشیع..

وضع عمومی زبان و ادب فارسی..

شاهزادگان و شاعران پارسی گو..

شعر و شاعری درقرن نهم..

سبک شناسی شعر آتشی..

ویژگی‌های زبانی..

ویژگی‌های لغوی..

1-كاربرد واژه‌های كهن:..

2-كاربرد واژگان عربی:..

3-كاربرد تركیب‌های عربی:..

4-کاربرد واژگان معرب:..

5-كاربرد واژگان عبری:..

6-کاربرد شکل عامیانة واژگان:..

7-کاربرد شکل کهن واژگان..

1-7- كاربرد شكل قدیم حروف:..

2-7- كاربرد شكل قدیم كلمات:..

8-تخفیف واژگان:..

1-8- تخفیف فعل:..

2-8- تخفیف اسم عام:..

3-8- تخفیف اسم خاص:..

4-8- تخفیف واژه‌های مشدد:..

9- كاربرد «مر» قبل از واژگان دارای«را»:..

10- كاربرد انواع الف..

1-10- كاربرد الف اطلاق؛..

2-10- كاربرد الف جواب:..

3-10- كاربرد الف توصیف (صفت ساز):..

11- ویژگی‌های دستوری (نحوی)..

1-11- شیوه‌های خاص کاربرد «می»، «همی»:..

2-11- كاربرد «ب» تأكید بر سر فعل:..

3-11- كاربرد فعل ناقص به جای تام:..

4-11- جابه جایی فعل معین:..

5-11- كاربرد فعل مفرد برای نهاد جمع:..

6-11- حذف فعل با قرینه معنوی:..

7-11- کاربرد شکل قدیمی افعال در دیوان آتشی..

8-11- شیوه‌های خاص کاربرد عدد و معدود..

9-11- جهش ضمیر..

10-11-ترکیب کلمات..

11-11-شیوه‌های کاربرد اسم نکره..

12-11-اصوات:(پر بسامد)..

13-11-صفت فاعلی مرخم..

14-11-کاربرد”ان”..

15-11- آوردن مصدر بعد از”خواستن”،”بایستن”..

16-11- کاربرد”ش” فاعلی (که از ویژ گی‌های سبک خراسانی است)

17-11- صفت جانشین اسم..

ویژگی‌های ادبی..

1- تصویرسازی( imagery):..

2- کاربرد آرایه‌های ادبی گوناگون..

3- استعاره..

4-كنایه:..

5- تضاد (مطابقه، طباق، تطبیق، تکافؤ)..

6- تنسیق الصفات..

7- جناس..

8- اشتقاق:..

9- مراعات نظیر(تناسب، مؤاخات، توفیق، تلفیق و ائتلاف):..

10- تکرار:..

11- مبالغه، اغراق و غلو:..

12- واج‌آرایی:..

13- حسامیزی..

14- تلمیح:..

15- تضمین:..

16- اقتباس..

17-حسن مطلع :..

18- حسن تخلص..

19- وزن وقافیه در شعر آتشی..

ویژگی‌های فكری..

1- حمد وستایش خدا و نعت معصومین..

2- اظهار عجز در نعت پیامبر(ص) و ائمه (ع)..

3- نكوهش دشمنان دین..

4- بی ارزشی دنیا و روی آوردن به قناعت..

5- مباهات به سرودن اشعار اعتقادی..

6- اعتقاد به ولایت و امید رستگاری..

7-معرفی نسخه‌های خطی و شیوه تصحیح آن..

8- روش تصحیح:..

9- ویژگی‌های رسم الخطی نسخه ها..

فصل دوم:متن قصاید

قصیده 1:فتح قلعة خیبر..

قصیده 2:خواب دیدن خدیجه كبری در مغرب زمین…..

قصیده3:آمدن اعرابی و آوردن كشته به كوفه..

قصیده4:نارطلبیدن حضرت خیرالنسا..

قصیده5:فضیل گبر..

قصیده 6:خطبه خواندن…..

قصیده 7:ولایت ظاهر ساختن … با جهودان..

قصیده 8:طغرل بربری..

قصیده 9:شهاب گبر..

قصیده10:قلعه سلاسل..

قصیده11:انیس گبر..

قصیده 12:كشتن شیر- سیف یمنی..

قصیده 13:زمر بربری..

قصیده 14:آمدن ابوجهل بر در مسجد رسول خدا و معجزه خواستن..

قصیده 15:رعد جنگی..

قصیده16:ضیافت جابر..

قصیده 17:كشته در مسجد..

قصیده 18:حضرت علی(ع) و سلمان..

قصیده19:اعرابی خدمت رسول خدا..

قصیده 20:خانه خریدن احمد كوفی از حضرت علی(ع)..

قصیده 21:غزا با جنیان..

قصیده 22:ذكر تصنیف آزری در باب مصنوعات الهی..

قصیده 23:ذكر واجبات سلیمی در باب وضو..

قصیده 24:عروسی رفتن خیرالنسا..

قصیده 25:غزا با عبدالصنم..

قصیده26:طال مغربی..

قصیده 27:مسلمان شدن زرین كمر..

قصیده 28:ختم كتاب و مدح اسداله الغالب..

فصل سوم:نتیجه گیری

نتیجه‌گیری..

فصل چهارم:تعلیقات و فهرست‌ها

آیات..

احادیث..

تلمیحات..

لغات..

فهرست اعلام..

اسامی خاص..

حیوانات..

ابزار جنگی..

اجرام آسمانی..

گلها و گیاهان..

کتب آسمانی..

اسامی قبیله ها..

بت ها..

اساطیر..

مکان..

فهرست منابع..

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 170 کیلو بایت
تعداد صفحات 82
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تاریخ صفاریان زمان و مكان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حركت او در حقیقت، حركت گروهی از مردم ایران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهای ملی و مذهبی ایرانیان علیه عربها و حكام دستگاه خلافت بنی امیه عباس .

تلاش او برای ایجاد حكومتی مستقل در ناحیه ای كهن و باستانی است كه خاطره بسیاری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او كردار عیاری است كه ریشه در باورهای ظلم ستیزی و ایجاد اعتدال اجتماعی دارد كه از سویی از اعتقادات و ارزشهای اسلامی و از سوی دیگر از فرهنگ ایرانی نشات گرفته است .

اندیشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحیه‌های كوچك از شرق ایران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضتهای سیاسی -مذهبی و ملی ایرانیان پیشین نشات گرفته از آنان بود ثانیا مشروعی بود برای حكومت ایرانیان مسلمانی كه درقرون بعد جرات مقابله با دستگاه خلیفه را پیدا كردند و هر كدام راه رسیدن به استقلال ایران و ایرانی را كوتاهتر نمودند .در این پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سیستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسیدن یعقوب و اقداماتش را به رشته تحریر درآوریم .

باید این نكته را ذكر نمایم كه در رابطه با منابع این دوره مشكلات اصلی وجود دارد و به طور عمده ویژگیهای ساختاری این دولت به ویژه در نخستین سالهای شكل گیری آن باز می گردد از یك سو دلایل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محیط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همین سبب منبعی زیادی در دسترس نیست و از سوی دیگر صفاریان به دلیل فرودستی پایگاه طبقاتی شان ، حضور خوارج در میان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی ، با تحقیر و ناخشنودی و غرض ورزی بسیاری از منابع رو به رو گشته اند از دیدگاه بیشتر مورخین كه خود نماینده و هواخواه محیط اشرافی و موانع حرمت دینی عباسیان بودند صفاریان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقیر نبودند كه راه طغیان بر ضد خلیفه را در پیش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دیر العاقول رسیدند بدون شك اگر از آگاهیهای فراوانی كه كتاب تاریخ سیستان در اختیار می گذارد محروم می ماندیم بسیار از نقاط تاریك و مبهم در محدوده این تحقیق همچنان بر جای می ماند.

فهرست مطالب

مقدمه

1

فصل اول

تاریخ سیاسی – اجتماعی سیستان در آستانه قیام یعقوب لیث

بخش اول

سیستان زاده هیرمند

بخش دوم

سیستان در فرهنگ و تمدن ایرانی

بخش سوم

فتح سیستان توسط اعراب

بخش چهارم

سیستان ، پناهگاه خوارج

بخش پنجم

قیام حمزه آذرك خارجی

3

4

6

12

16

20

فصل دوم

یعقوب و اقداماتش

بخش اول

اصل و نصب صفاریان

بخش دوم

تشكیل دولت صفاریان و حكمرانی یعقوب

26

27

33

فصل سوم

یعقوب و تحكیم دولت صفاریان

بخش اول

یعقوب و خوارج

بخش دوم

یعقوب و كسب مشروعیت

54

55

65

منابع و مآخذ

72

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله درباره آمیختگی زبان عربی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات 42
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله درباره آمیختگی زبان عربی*

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فهرست 3

بخش اول : مقدمات صرف (تجزیه) 5

حروف شمسی و قمری 5

حركت 6

تنوین 7

اقسام كلمه (اسم ـ‌ فعل ـ حرف) 8

علامتهای شناخت اسم 8

علامتهای شناخت فعل 9

اسم از نظر جنس 10

اسم از نظر تعداد 11

اسمهای اشاره 14

اسم استفهام (پرسشی) 15

ضمایر منفصل 17

ضمایر متصل 19

عنوان صفحه

مبحث فعل 20

فعل ماضی 20

تمرین 22

فعل مضارع 23

تمرین 25

فعل مستقبل ـ نفی ـ نهی 28

كاربرد فعل در جمله 30

پاسخ به جمله های سئوالی 31

فعل امر 32

صرف فعل امر حاضر 33

سنجیدن كلمات (میزان صرفی) 35

مبحث حرف 37

بخش دوم : مقدمات نحو (تركیب) 39

جمله اسمیه (مبتدا ـ خبر) 40

جمله فعلیه (فعل ـ فاعل ـ مفعول) 40

جار و مجرور 42

مقدمه

آمیختگی كامل زبان عربی با زبان فارسی و پیوند این دو زبان به
گونه ای است كه بر كسی پوشیده نیست تا جایی كه كمتر نوشته یا شعری را در زبان فارسی می توان یافت كه از واژه ها و كلمات عربی تهی باشد و برای فهمیدن و درك بهتر شاهكارهای ادبی زبان فارسی و آثار فقیهان ، سخنوران و شاعران بزرگ ایران ،‌آشنایی مختصری با این زبان ضروری و مفید به نظر می رسد .

از سوی دیگر درس عربی از جمله معدود درسهایی است كه دانش آموزان هم در دوره راهنمایی و هم در دوره دبیرستان در تمام رشته های تحصیلی با آن سرو كار دارند .

با توجه به این مطالب خوشحالم كه توفیق الهی نصیب شد و توانستم مطالب و نكات تازه ای كه مناسب با نكات و قوائد كتب دوره راهنمایی است به رشته تحریر در آورم، لازم به ذكر است بعضی از مطالب در كتابهای راهنمایی عنوان نشده است ولی برای اطلاعات بیشتر دانش آموزان محترم آورده شده و نیز سعی شده كه مطالب با توجه به ترتیب درسهای كتابهای اول ـ دوم و سوم راهنمایی باشد ولی بر حسب ضرورت بعضی از مطالب جا به جا آورده شده است .

این مجموعه هم برای دانش آموزان دوره راهنمایی لازم است و هم پیش نیاز دانش آموزان دوره دبیرستان می باشد .

این مجموعه شامل دو بخش است . الف ) بخش صرف (ویژگیهای كلمه) . ب) بخش نحو (نقش و كاربرد كلمه در جمله) .

منابع مورد استفاده : 1ـ عربی به زبان ساده تألیف آقای سید كاظم موسوی و رضا روزبه . 2ـ كتب درسی دوره راهنمایی و دبیرستان .

بخش اول : مقدمات صرف (تجزیه)

حروف شمسی و قمری :

الفبای عربی 28 حرف است كه نیمی از حروف شمسی و نیمی دیگر قمری هستند :

حروف شمسی : حروفی هستند كه هرگاه بعد از «ال» قرار گیرند «ل» خوانده نمی شود و حرف بعد از «ل» مشّدد «ــّــ» تلفظ می شود . مانند ال + شمس = الشّمس «اشّمس خوانده می شود» . حروف شمسی عبارتند از « ت ـ ث ـ د‌ ـ ذ ـ ر ـ‌ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ‌ ض ـ‌ ط ـ ظ ـ ل ـ ن»

حروف قمری : حروفی هستند كه هرگاه «ال» بر سر آنها وارد شود ، كلمه را همانطور كه می نویسیم تلفظ می كنیم مانند الْقمر «ماه» . برای آسانی به خاطر سپردن حروف قمری تمام آنها را در یك جمله به كار برده ایم «باغ وقف حكیم خجعله»

تذكر : اگر «الف» را نیز یك حروف به حساب آوریم ، حروف الفبای عربی «29»حرف خواهد بود .

فرق همزه و الف :

1ـ «الف» همیشه ساكن است ولی همزه علاوه بر سكون ، حركات دیگر {ـَـ ، ــِـ ، ـُـ} را نیز می پذیرد . مانند : (أِكرام ـ أَنزالَ ـ أُوتی) .

2ـ «الف» چون ساكن است هیچگاه در ابتدای كلمه واقع نمیشود ولی همزه هم در اول هم در وسط و هم در آخر كلمه واقع می شود . مانند (أَكل ـ سَأَلَ ـ قَرَأَ)

حركت :

حركت در زبان عربی بوسیله تلفظ حروف می باشد و سه حركت فتحه (ــَــ) ، ضمه‌(ــُــ) و كسره (ـــِــ) در عربی وجود دارد .

الف ـ حرفی كه فتحه دارد مفتوح نامیده می شود . مانند : «م» در «مَسجد» .

ب ـ حرفی كه ضمه دارد مضموم نامیده می شود . مانند : «م» در «مُعلّم»

ج ـ حرفی كه كسره دارد مكسور نامیده می شود . مانند : «ت» در «تِلمیذ»

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله انقلاب مشروطه

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات 14
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله انقلاب مشروطه*

جنبش مشروطه ایران مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین‌شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی‌شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.

فهرست مندرجات

 • ۱ پیشینه
 • ۲ عدالتخانه
 • ۳ فرمان مشروطیت
 • ۴ مجلس اول
 • ۵ محمدعلی‌شاه
 • ۶ توپ‌بستن مجلس
 • ۷ شکست در تهران
 • ۸ قیام در تبریز
 • ۹ بختیاری و گیلان
 • ۱۰ فتح تهران
 • ۱۱ جستارهای وابسته
 • ۱۲ منابع

پیشینه

از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنائی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه‌خواهی را فراهم آورد. سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل‌المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.

کشته شدن ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال‌الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.

عدالتخانه

اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود اما شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین‌الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالت‌خانه یا دیوان مظالم پرداختند. خواست برکناری عین‌الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران به‌میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد.

عده‌ای از مردم و روحانیان به‌صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند. مظفرالدین‌شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالت‌خانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عده‌ای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند.

عین‌الدوله با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله صدراعظم شد.

فرمان مشروطیت

بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحص در سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.

مجلس اول

مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (۱۴ میزان ۱۲۸۵‏/۷ اکتبر ۱۹۰۶) در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.

محمدعلی‌شاه

پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم) را که سال‌ها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد. از امضای قانون اساسی سر باز زد. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد. ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. اتابک اعظم را جوانی به‌نام عباس‌آقا تبریزی با تیر زد و کشت.

نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر می‌شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی‌خواهی و مقابله با شاه و ملایان طرفدارش داشت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 121 کیلو بایت
تعداد صفحات 46
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پژوهش ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس

ارزیابی اهالی قلم از حوزه ادبیات دفاع مقدس

ادبیات دفاع مقدس از زمانی آغاز شد كه جنگ ایران و عراق در 31 شهریور 59 شروع شد و نوع دیگری از ادبیات پس از ادبیات انقلاب پا به عرصه گذاشت و داستان نویسان مختلف به این نوع ادبیات روی آوردند و آثار بسیاری در این زمینه خلق شد. در دهه 80 در حالی كه حدود 28 سال از جنگ می گذرد؛ با عده ای از اهالی قلم در خصوص كم و كیف ادبیات دفاع مقدس به گفت وگو پرداخته ایم كه از نظر می گذرانید:

تصویر دفاع مقدس در ادبیات نارسا و ناقص است
جنگ یك واقعیت با ابعاد متعدد و متكثر بود كه بعید است بتوان حتی ابعاد مختلف آن را احصاء كرد.
در سال های پس از جنگ، حاكمیت و رسانه های عمومی در برخی از جنبه های دفاع هشت ساله تمركز زیادی داشتند.

اما از سویی دیگر، بسیاری از ابعاد جنگ و تأثیرات و تأثرات آن خواه تاثیرات مثبت و خواه منفی، نادیده گرفته شد.

تصویری كه امروز از جنگ در ذهن ها شكل گرفته، تصویری عمدتاً ناقص و نارسا و گاه نامتوازن است.
خوشبختانه آثار ادبی خوبی با مضمون دفاع مقدس طی سال های مختلف پدید آمد اما طبیعی است كه هنوز با انتظارات ما فاصله ای مشاهده می شود. اما نگاه آرمانی نباید به قدر ناشناسی از آثار موجود وزحمات نویسندگان بینجامد.
واقعیت این است كه معدود آثار قدرتمندی كه در این حوزه داریم نیز آنچنانی كه باید و شاید دیده نشده است و برای اشاعه و عمومی ساختن آن در میان مردم تلاشی صورت نگرفته است.

بوی مهر و تسبیح نمی آید
من فكر می كنم دوستان نویسنده ای كه قصد پرداختن به ادبیات دفاع مقدس را دارند، دچار سوءهاضمه ادبی شده اند. امروزه شاهد نوشته شدن برخی آثار در حوزه دفاع مقدس هستیم كه شبیه آثار غربی است و بوی مهر و تسبیح و تربت نمی دهند.
برخی فكر می كنند كه اگر مثلا اثرشان شبیه آثار هاینریش بل شود، اثری قوی است و عجیب اینكه هر اثری هم كه بخواهد قوی باشد لزوماً باید شبیه آثار غربی درآید.
متاسفانه پیش از اینكه ادبیات مقاومت به عارضه مذكور دچار شود، به عارضه احساس زدگی گرفتار بود. احساس زدگی مفرطی كه به شعار پهلو می زد.
من فكر می كنم آنچه اكنون ادبیات دفاع مقدس نیازمند آن است، این است كه ما نویسندگان، یك بار برای همیشه در كنار هم بنشینیم، سنگ ها را واكنیم و بگوییم یك، دو و… شاخص های آثار دفاع مقدس این هاست تا بدین ترتیب از وضعیت كنونی به درآییم.

دفاع مقدس، برگرفته از واقعه عاشوراست
در مورد ادبیات دفاع مقدس چندی پیش با دوستان بر سر این موضوع بحث و گفتگو می كردیم. عده ای از دوستان این واقعه دفاع مقدس را زاده 8 سال جنگ ایران و عراق می دانستند اما به نظرم دفاع مقدس ما؛ برگرفته از واقعه عاشورا است. بر این مبنا كه بیشتر جنگ هایی كه صورت می گیرد به صورت تهاجمی و فتح سرزمین است اما در واقعه عاشورا بحث دفاع ازاسلام بود وهمین قضیه عیناً در جنگ ما با عراق اتفاق افتاد.
با این پیش زمینه می خواهم بگویم، ادبیات دفاع مقدس با اولین شلیك گلوله در این جنگ متولد شد و سیر ادبیات دفاع مقدس از سال 59 تا به الان بر این مبناست كه ابتدا به صورت مهیج و شعاری مطرح بود و در این دوره ادبیات شعاری نه به معنای عام كه از محتوا خالی باشد بلكه بحث تشویق اذهان و نسل جوان برای دفاع از وطن و خاك؛ مطرح شد.
این ادبیات ادامه داشت تا اواسط جنگ، در این دوره ادبیات دفاع مقدس به مسائل شعوری پرداخت، به این صورت كه ادبیات دفاع مقدس تفكربرانگیز شد.
و در دل داستانها سئوال هایی چون چرا جنگ كردیم؟ و… مطرح شد. و نهایتا در پایان جنگ، داستان نویسان ما توانستند بدون محدودیت به نوشتن آثاری در حوزه دفاع مقدس بپردازند. نویسندگان قبلا در آثارشان راوی داستان بودند اما جنگ كه تمام شد؛ نویسنده نه به عنوان یك راوی بلكه تماشاچی، می نشیند و به جنگ، تهاجم، تلفات و به دشمن و… فكر می كند و مسائل را به صورت تفكیك پذیر می نویسد. در حقیقت ادبیات بعد از جنگ كه نویسندگان به صورت شعوری به آن نگاه كردند به ادبیات جنگ نزدیك تر است.
در ابتدای امر، داستان های دفاع مقدس از عناصر داستانی كم بهره بودند، اما بعد از جنگ نویسندگانی متولد شدند كه در جنگ حضور داشتند به خوبی از عناصر داستانی، در آثارشان بهره گرفتند و آثار خوبی در این حوزه خلق كردند و هرچه از جنگ فاصله گرفتیم این ادبیات قوی تر شد و ادبیات دفاع مقدس نویسنده اش را متولد كرد.
اعتقاد دارم كه دهه 80، ادبیات داستانی دفاع مقدس از حالت جنینی (نهال بودن) خارج شده است و وارد مرحله رشد و بالندگی شده است به نحوی كه در خارج از كشور ما بتوانیم در حوزه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم مثل نویسندگانی چون بایرامی، دهقان، تجار به صورت كلی ادبیات جنگ و انقلاب را تقریبا در یك راستا می دانم. در اصل ادبیات انقلاب هنوز شكل نگرفته بود كه دفاع مقدس شكل گرفت. در حقیقت ادبیات دفاع مقدس مثل فرزند بزرگی است كه از انقلاب زاییده شد و هنوز ادبیات انقلاب می تواند به صورت مستقل رشد كند، مثل داستان قطار 57 رضا رئیسی، كه فرصتی است برای دوباره مطرح شدن ادبیات انقلاب.
در كل به تفكیك ادبیات؛ به حوزه های مختلف خیلی اعتقاد ندارم.
نكته ای را باید عرض كنم كه با گذشت چند دهه از دفاع مقدس نیاز به یك آسیب شناسی در حوزه ادبیات دفاع مقدس داریم تا دچار آسیب و آفت نشود و این مهم به توجه متولیان این حوزه برمی گردد.

در پرداخت تاریخ شفاهی جنگ
قصور كردیم
ادبیات دفاع مقدس به طور كلی، شعر، داستان و مقولات دیگر را در برمی گیرد و من به طور مشخص در مورد ادبیات داستانی دفاع مقدس مطالبی را عنوان می كنم. به طور كلی ادبیات دفاع مقدس به سه دوره تقسیم می شود.
دوره اول؛ هم زمان با جنگ (ده سال اول)، دوره دوم، ادبیات پس از جنگ (ده سال دوم)، و دوره اخیر كه در آن قرار داریم.
در مرحله اول كمتر شاهد ادبیات ناب دفاع مقدس هستیم، در این دوره معمولا آثار حالت تهیجی داشت و كسی كه آثار این دوره را می خواند؛ در او شور و هیجان و نیاز به دفاع از كشور ایجاد می شد و شاید كم تر به واقعیت های دفاع مقدس و جنگ 8 ساله پرداخته شد.
دوره دوم در حقیقت دوره بینابین است. در دوره سوم؛ ادبیات به سمت شخصی شدن رفت یعنی از قالب دولتی بودن خارج شد و نویسندگان مختلف از سراسر كشور (كسانی كه جنگ را درك كرده بودند یا به این نوع ادبیات علاقه داشتند) به طور واقعی به این نوع از ادبیات پرداختند، مثل جنگ از نگاه حبیب احمدزاده، محمدرضا بایرامی و… به صورت كلی، مسیر ادبیات دفاع مقدس روشن و هموار است و روز به روز در این زمینه پیشرفت بهتری داریم.
نكته مهمی كه باید مطرح كنم این است كه در زمینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس در این 30 سال قصور و كوتاهی صورت گرفته است.
تاریخ شفاهی جنگ به معنی مكتوب كردن خاطرات شفاهی آدم های جنگ است. این 8سال را اگر هر شخصی كه در جنگ حضور داشته است یك برگ خاطره از آن دوران بنویسد؛ ما با انبوهی از آثار و خاطرات جنگ روبرو هستیم. متاسفانه در این زمینه كارهای كمی صورت گرفته است.
در پایان؛ اگر ما به دور از تنفر و شیفتگی به مقوله جنگ و دفاع مقدس به طور واقعی نگاه كنیم، همیشه به این جنگی كه اتفاق افتاده است سرافرازانه افتخار می كنیم چون به دشمن اجازه ندادیم كه قطعه ای از خاك كشورمان را جدا كند، با وجود اینكه 30 كشور به طور مستقیم به عراق كمك می كردند. به جوانان ایرانی اعتماد كنیم و واقعیت جنگ را بگویم.

ادبیات دفاع مقدس باید منعكس كننده الطاف خفیه الهی باشد
تفاوتی كه دفاع ملت ما در دوران جنگ تحمیلی با دیگر جنگ ها و حتی دفاع ملت های دیگر در دنیا داشته، پشتوانه ایدئولوژیك و جهان بینی الهی آن بوده است. همین جهان بینی الهی و ایدئولوژی اعتقادی هست كه باعث ضمیمه شدن كلمه مقدس به كلمه دفاع در دوره جنگ تحمیلی شده است.
بی دلیل نیست كه حضرت امام(ره) از این دوران به عنوان دوران الطاف خفیه الهی یاد كرده اند. چون این دوره به دلیل همان پشتوانه و زیربنای اعتقادی، دوره رشد، كمال و تعالی در زمینه های مختلف از جمله مراتب انسانی، اخلاقی و عرفانی و… بوده است.
ادبیات دفاع مقدس، از چنین دورانی نشأت گرفته می شود. لذا ادبیاتی را می توان در زمره ادبیات دفاع مقدس به شمار آورد كه در كنار ناگواری های این دوران به ابعاد مختلف این الطاف خفیه الهی و رشد و تعالی ها حتی در پس زمینه های زندگی افراد درگیر با آن در جامعه نیز بپردازد. متأسفانه ادبیاتی كه الان به عنوان ادبیات دفاع مقدس از آن نام برده می شود در بخش رمان، بیشتر تلخی ها و ناگواری هاست كه بزرگنمایی می شود و در مورد ابعاد دیگر غفلت صورت می گیرد. غفلت از حماسه ها، مقاومت ها و سلحشوری های حماسه آفرینان هشت سال دوران دفاع مقدس و به جای آن القای یأس و نا امیدی و… جزء نگاه یك سویه و غیر منصفانه به دفاع مقدس نیست. البته در بخش خاطرات ادبیات دفاع مقدس تاكنون كارهای مناسبی ارائه شده و به این بخش تا به حال خوب پرداخته شده اما در بخش رمان تا حد انتظار مطلوب هنوز فاصله بسیار است.

شاهكار ادبی خلق نشده است
ادبیات دفاع مقدس به لحاظ رشد كمی قابل توجه است اما این موضوع خوشبینانه به نظر نمی رسد. بدین لحاظ كه بعضی از بنگاه ها و انتشاراتی ها به خاطر اینكه اشتهار و نامشان در عنوان های كتاب های دفاع مقدس زنده بماند، این دسته از كتاب ها را منتشر می كنند و خود این بنگاه ها بدون چاپ كتاب های دفاع مقدس هیچ موضوعیت و موجودیتی ندارد. مثلاً عنوان می كنند كه 600 هزار عنوان كتاب در زمینه دفاع مقدس منتشر شد، در حقیقت این كمیت، طبیعی نیست بلكه اگر نویسندگانی همت كنند و كتاب هایشان را از طریق این بنگاه ها به چاپ برسانند، كار ارزشمندی صورت گرفته. بسیاری از كتاب هایی كه توسط این بنگاه ها به چاپ می رسد فاقد كیفیت هستند و در كل موضوع های ارزشمند دفاع مقدس زخمی می شوند و نویسندگان این حوزه دیگر رغبت دوباره به بازآفرینی مجدد این موضوعات ندارد.
كار بسیاری از پژوهشگران و محققان در تدوین خاطرات جنگ و دفاع مقدس ارزشمند است. اما بسیاری از این كارها به صورت خام و بدون ویرایش ادبی و یكسان سازی و وحدت رویه كتاب ها صورت می گیرد و كتاب های خوبی نیستند، این سیر همچنان وجود دارد، و این كمیت نشانه خوبی نیست كه بتوان به آن مباهات كرد اما با وجود این كمیت ها كارهای درخشانی در حوزه ادبیات دفاع مقدس صورت گرفته است، مثل جشنواره ادبی یوسف؛ در خصوص كتاب های كوتاه دفاع مقدس است. این جشنواره جوانان اهل ذوق و با دغدغه دفاع مقدس را به خود جلب كرده است و حدود هزار قصه برای این جشنواره ادبی نوشته شده است كه در سه موضوع چون خانواده رزمنده ها و وضعیت فعلی رزمنده ها و… بوده است، جشنواره ادبی یوسف دارای یك نگاه تاجر مأبانه و منفعت طلبانه بنگاه ها نیست.
مطلبی هم در مورد كیفیت آثار ادبی دفاع مقدس، آثار قابل توجهی نوشته شده است. و این آثار بخشی از فرهنگ دفاع مقدس است. امیدواریم این كارها بتوانند نسل های آینده را با جبهه آشنا كند.
نكته این كه؛ در رمان های دفاع مقدس یك خلأ وجود دارد. در حقیقت ما هنوز نتوانسته ایم پیوستگی و اتفاقات جنگ را در قالب یك شاهكار ادبی بیاوریم؛ مثلاً وقتی جنگ شروع شد، یك سری اقتضائات جهانی را در برمی گرفت، یك رمان باید بتواند علل جنگ را توضیح دهد و یك یا دو نسل قبل از جنگ را بررسی كند؛ جنبش های مختلفی كه در به وجود آمدن جنگ دخیل بودند. كارهایی كه كشورهای استعماری در خصوص تفرقه انگیزی بین مسلمانان و بین كشورها انجام دادند، در كل این رمان ها باید واقعیت ها و شخصیت های اصلی جنگ را بازگو كند و بعد در آخر به موضوع خط مقدم و شهید و جبهه و… بپردازند. مركز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران كتاب های با ارزش در خصوص روزشمار جنگ منتشر كرده است كه كار قابل توجهی است كه نویسندگان می توانند با توجه به این دایره المعارف جنگ، رمان خوبی در قد و قامت جنگ و صلح تولستوی و… بنویسند.
اما با وجود این، قطعه های درخشانی از این جواهر و شاهكار بزرگ تراش خورده است و هر نویسنده ای به اندازه بضاعتش در این خصوص كار كرده است، اما هنوز تا رسیدن به یك شاهكار ادبی در حوزه ادبیات دفاع مقدس راه باقی است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دفتر سبز بهاران نگرشی بر ساختار و محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی شاعر معاصر

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله دفتر سبز بهاران نگرشی بر ساختار و محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی شاعر معاصر
چكیده

شعر ایرانی، در عصر حاضر، توانسته است چهره های برجسته ایی را به قلمرو فرهنگ این سرزمین عرضه دارد، از جملة این افراد، سیمین بهبهانی، شاعر و نویسندة معاصر است.

یكی از مواردی كه باعث شهرت سیمین و شعر او گردیده است، تحولی است كه وی در قالب غزل بوجود آورده است، به این صورت كه با ایجاد مضامین و موضوعات نو و ریختن آن در همان قالب غزل قدیم و سخن گفتن از دردها و مشكلات مردم، مجموعه شعرهایی را به عالم شعر و ادب تقدیم نمود كه نشان می دهد كه شعر وی زبان همدلی با مردم زمانش است و بنابراین باید سیمین را یك شاعر اجتماعی و مردمی دانست. قابل ذكر است كه وی در غزل قدیم هم شعر سروده اما به گفتة خود این كار وی را قانع ننموده است و پیوسته به این هدف می اندیشیده كه سخن از دل بگوید و یك شاعر تأثیر گذار باشد و دیگر سخن از مكررات و مضامین تكراری به میان نیاورد.

در این گفتار سعی شده است كه با نگرش و درنگی هرچند كوتاه به شعر و قصه و خاطرات سیمین، برخی از ویژگیها و مضامین و عوامل مؤثر در ایجاد كلام وی مورد ارزیابی قرار گیرد.

كلید واژه

شعر معاصر، غزل، مضامین اجتماعی، عشق، زن، همدلی و همدردی، مردم، شاعر، نویسنده.

فهرست مطالب

عنوان

-مقدمه و پیشگفتار

-ویژگیهایی از شعر سیمین

-پاره ای از مضامین شعر سیمین

– عشق

– زن

– نگرشی بر قصه ها و خاطرات سیمین

– معرفی آثار سیمین بهبهانی

– عوامل موثر در ایجاد شعر از دیدگاه سیمین

– نتیجه گیری

– فهرست منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسطوره

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.471 مگا بایت
تعداد صفحات 72
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پژوهشی در مورد اسطوره

«مقدمه»

در قرن حاضر كه قرن پیشرفت در علم و فن آوری است. كمتر كسی احساس نیاز به گذشته خود می كند. گذشته ای كه ثمره آن امروز است. برای انسان امروز اسطوره هنوز واژه ای نا آشناست.

زیرا احساس خلأ آنرا درك نكرده است. احساسی كه با هیچ علم و اندیشه ای حبران نمی شود. انسان نخستین با اسطوره به دنیا می آید، زندگی می كند و از دنیا می رود. اسطوره هستة اصلی زندگی اوست. پاسخ سؤالهایش، ریشه تفكراتش، درك قدرت مافوق همه و همه با اسطوره همراه است. بنابراین اسطوره دین و دانش و اندیشه اوست.

اسطوره و تفكرات آن نیاز لاینفك انسان امروز و پرداختن به این موضوع لازمه زندگی امروز می باشد.

نگارنده سعی كرده است با طرح این عنوان اسطوره را بیان كند و با نگاهی اسطوره ای به ماهی نشان دهد حتی این موجود آرام نیز دنیای شگرف و پر رمز و رازی دارد.

هدف نگارنده از طرح این موضوع، كه شامل چندین جنبه‌ می باشد بررسی نقشی است كه ماهی به عنوان یك موجود زنده با نگاه اسطوره ای ایفا می كند. جنبه دیگر رساله بررسی نقوش ماهی در آثار هنری پیش از اسلام می باشد.

این تحقیق شامل سه بخش می باشد. در بخش اول نگارنده به اسطوره و سمبل پرداخته است، زیرا بدون شناخت اسطوره، نمی توان نگاهی اسطوره ای داشت.

بخش دوم شامل چهار فصل اسطوره ماهی، مذهب و ماهی، نوروز و ماهی، می‌باشد.

در بخش سوم نقوش ماهی در آثار هنری مورد پژوهش قرار می گیرد و شامل چهار فصل پیش از تاریخ، عیلام، ماد و هخامنش و پارت و ساسانی است.

واژه و معنی اسطوره

فرهنگ نویسان عرب معتقدند اسطوره واژه ای عربی است كه از ریخت «افعوله» برآمده و ریشه آن «سَطَر»به معنی افسانه ها و سخنان بی بنیاد و شگفت آور است؛ ولی به نظر می رسد كه این واژه عربی نباشد، بلكه واژه ای یونانی- لاتینی است كه در لغت با واژه «Historia» به معنی روایت و تاریخ از یك ریشه است. در یونانی با واژه «Myths» به معنی شرح، خبر و قصه روایت هم ریشه است.

آموزگار اسطوره را چنین تعریف می كند‍: اسطوره را باید «داستان و سرگذشتی مینویی دانست كه معمولا اصل آن معلوم نیست و شرح عمل، عقیده، نهاد یا پدیده ای طبیعی است به صورت فراسویی كه دست كم بخشی از آن از سنّتها و روایت ها گرفته شده و با آیینها و عقاید دینی پیوندی ناگسستنی دارد»[1]

گاه اسطوره را با افسانه یكی می دانند ولی باید اضافه كرد واژه اسطوره بسیار گسترده تر از افسانه است و می توان گفت از مجموع افسانه ها كه مایه های فرهنگی می یابند اسطوره پدید می آید. به عبارت دیگر «افسانه ها پاره‌هایی گسسته و مایه هایی خام از گونه های جهانشناسی راز آمیز و باستانی می توانند بود كه آن را اسطوره می نامیم.[2]»

در قرآن واژه «اساطیر الاولین» كه 9 بار نیز تكرار شده، اسطوره بیان شده است و مفسّران معنی آن را نشانه های پیشینیان بر شمرده‌اند. آورده اند كه آگوستین قدیس در پاسخ به این پرسش كه اسطوره چیست؟ گفته است: «خیلی ساده است به شرط آنكه از من نپرسند، هرگاه خواستم درباره اسطوره توضیح بدهم، عاجز مانده ام.[3]»

با توجه به گفتة آمده، توصیف و تعریف دریای پهناور اسطوره با كمك واژه هایی كه در اختیار داریم كاری دور از ذهن است. اسطوره را نمی توان در چهارچوبی قرار داد، بلكه باید گفت با دریایی ژرف روبرو هستیم، كه رازناك و رمزآلود است.

انسان نخستین با شناخت طبیعت و با یاری گرفتن از اسطوره معماهای خود را پاسخ می دهد، اسطوره دین و دانش و اندیشة انسان نخستین و دانسته های معنوی اوست، دانشی كه بیشتر جنبة نمادین دارد و از قوانین عملی ادوار بعد به دور است كه در آن سخن از این است كه چگونه هر چیزی پدید آمده و به هستی خود ادامه می دهد.

اسماعیل پور اسطوره را چنین بیان می كند: «اسطوره روایت یا جلوه ای نمادین دربارة ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور كلی جهان شناختی كه به یك قوم، به منظور تفسیر خود از هستی به كار می بندد. اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است كه در زمان ازلی رخ داده و به گونه ای نمادین، تخیّلی و وهم انگیز می گوید كه چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد یا از میان خواهد رفت و در نهایت اسطوره به شیوه ای تمثیلی كاوشگر هستی است».[4]

بشر ناتوان غرق در اندیشه های ناپختة خویش جستجوگر مأمنی است كه اسطوره نام دارد، اسطوره واكنشی ناشی از ناتوانی انسان در مقابل دنیای پیرامونش و حوادث غیر مترقّبه ای است كه او هیچ نقشی در آن ندارد و نشانه‌ای از عدم آگاهی او در علل واقعی حوادث می باشد.

هم چنین اسطوره تجّسم احساسات آدمیان است برای اعتراض به اموری كه برای ایشان ناخوشایند است و با استفاده از آن تسكین می یابند[5].

«اسطوره تاریخی است كه روانشناختی و ناخودآگاه گردیده است تاریخی است كه نه به اندیشه و آگاهانه بلكه به سرشت و ناآگاه پدید آمده است.[6]»

در واقع اسطور ها با گوشت و خون انسان در آمیخته اند، چه آنها را بپذیریم و چه نپذیریم، با آنها زندگی می كنیم، در ژرفای وجود هر انسانی نشانه های آن را می توان یافت.

انسان در هر عصری با فرهنگش زندگی می كند و اسطوره سرشت فرهنگ اوست. وقتی می گوییم اسطوره فرهنگ مردمان نخستین است، سخن گزافی نیست.

«اسطوره نه تنها سازه های زندگی هستند، بلكه بخشی از هر فرد، پاره ای از هر شخص هستند. قصّة كسی را گرفتن یا بردن، همچنان است كه جان او را گرفته باشند. این چنین اسطوره هایی نقش های ذاتی، اجتماعی و اقتصادی دارند و این پدیداری محلی (اتفاقی) نیست، این یك قانون و قاعده است[7]».

به هر حال جمع بندی كه می توان به دست آورد، چنین است:

1- اسطوره تاریخ مینویی را روایت می كند و حادثه ای كه در زمان های نخستین رخ داده است.

2- اسطوره بیان یك خلقت است، یعنی درباره اینكه چگونه هر چیزی بوجود آمده است.

3- اسطوره فرهنگ انسان نخستین است هم چنین اسطوره دین و دانش و اندیشه انسان نخستین است.

4- نقش ‏آفرینان اسطوره موجودات فراطبیعی و غیر عادی هستند.

5- اسطوره به یك عبارت كاوشگر هستی است.

6- اسطوره واقعیّتی است كه به صورت نماد بیان می شود.

7- اسطوره روایت فراطبیعی و مینویی است.

مالینوسكی اسطوره را چنین تعریف می كند: «اسطوره عبارت است از احیای روایتی یك واقعیت ازلی به سود خواسته های ژرف دینی، خواستهای اخلاقی، قید و بندهای اجتماعی، بیانیّه ها و حتّی نیازهای عملی.[8]»

و در انتها تعریف استاد بهار از اسطوره را باز می كنیم: «اساطیر مجموعه ای است از تأثیرات متقابل عوامل اجتماعی و انسانی و طبیعی كه از صافی روان انسان می‌گذرد، با نیازهای روانی- اجتماعی ما هماهنگ می گردد و همراه با آیین های مناسب خویش ظاهر می شود و هدف آن مالاً پدید آوردن سازشی و تعادلی بین انسان و پیچیدگی های روانی او با طبیعت پیرامون خویش است.»[9]

جهان بینی و كاركرد اسطوره

«شناخت انسان های نخستین از جهان و بازتاب پندار و اندیشة آنها در قالب روایت ها و گفتارهای اسطوره ای، جهان بینی آنها را پدید می آورد.»[10]

«پایا ترین و استوار ترین بنیاد اسطوره ای، باور به یگانگی جهان و انسان است. در جهان بینی اسطوره ای، این دو، جدایی و بیگانگی سرشتینی از یكدیگرندارد، در بود یكسان اند و تنها در نمود از هم دور و جدا افتاده اند. پیوند در میان این دو چنان است كه گویی انسان و جهان دو نام اند، ناموری یگانه را.[11]»

یونگ می گوید: «ذهن اقوام بدوی نه منطقی است و نه غیر منطقی، آدم بدوی نه مثل ما زندگی می كند و نه مثل ما می اندیشد. آنچه برای ما غیر طبیعی و مرموز است، برای او كاملاً عادی است و جزیی از تجارب زندگی اوست. برای ما گفتن اینكه این خانه آتش گرفته، زیرا كه رعد بدان اصابت كرده است عادی می نماید، ولی برای آدم بدوی گفتن اینكه این خانه آتش گرفته، زیرا افسونگری از رعد استفاده كرده و خانه را سوزانده است، به همان اندازه عادی و طبیعی است.»[12]

«به نظر كاسیرر، بینش اساطیری، به معنی راستین كلمه «Concret» یعنی واقعی و محسوس است، هم چنین او معتقد است علل وقایع مختلف كاملا آزاد است. هر چیزی ممكن است از چیز دیگر پدید آید. جهان ممكن است از جسم حیوانی بوجود آید. یا از هستة ازلی یا از گل نیلوفری كه روی آبهای آغازین می شكفد، زیرا در بینش اساطیری هر چیزی می تواند با هر چیز دیگر تماس زمانی و بعدی حاصل كند. در بینش اساطیری رخدادها، اتفاقی به شمار نمی آیند. بلكه اینان ناشی از دخالت و نفوذ علل سحرآمیز و مرموزی هستند.[13]»

«نگرش اسطوره ای به واقع نخستین تلاش منسجم و شكل گرفتة آدمی برای شناخت و تسلّط بر طبیعت درونی و همراه بود، زخمی عمیق به جای گذاشت كه ذهن انسان باستان كوشید تا به یاری اسطوره آن را دریابد و التیام بخشد… عمیق تر شدن این زخم، در عصر جدید و تداوم فعالیت اسطوره سازی، خود دلیلی كافی بر اهمیت و ضرورت شناخت نگرش اسطوره ای است.[14]»

«مهمترین كاربرد اسطوره ها، الگو بودن آنهاست. اسطوره ها در هر مكان و در هر زمانی برای بشر نمونه و الگو بوده اند در عصر حاضر نیز كه بشر بازگشتی بجا به دوران قبل داشته است، اسطوره را به عنوان ایده آل و الگوی خود پذیرفته است. پس اسطوره هر طبیعی داشته باشد، همواره، پیشینه و نمونه به شمار می رود، آن هم نه فقط برای اعمال (قدسی یا دنیوی) انسان، بلكه برای موقعیّت خود اسطوره نیز، و حتی مهمتر از آن، سابقه و پیشینه ای است برای وجوه واقعیت، به طور كلی، ما باید كاری را كه خدایان در روز ازل كردند، تكرار كنیم. «… خدایان چنین كردند و آدمیان نیز چنین كنند… اینگونه احكام، مبین سلوك انسان دوران باستانی اند.»[15]

مهم ترین كاركرد اسطوره به گمان الیاده عبارت است از: «كشف و ‌آفتاب كردن سرمشق‌های نمونه وار و از همة آیین ها و فعالیت های معنی دار آدمی از تغذیه و زناشویی گرفته تا كار و تربیت، هنر و فرزانگی.»[16]

مالینوسكی برداشت خویش را از كاركرد اسطوره چنین می گوید: «اسطوره با در نظر داشتن آنچه در اسطوره زنده است و حیات دارد، توجیهی ناظر به ارضای كنجكاوی علمی نیست، بلكه روایتی است كه واقعیتی اصیل را زنده می كند و بر آورندة نیاز عمیق دینی است و با گرایش های اخلاقی، الزامات و احكام اجتماعی و حتی مطالبات علمی مطابقت دارد و جوابگوی آنها است. در تمدن‌های بدوی، اسطوره كار لازمی را انجام می دهد. باورمندی ها را بیان می دارد، اعتلا می‌بخشد و مدوّن می سازد».[17]

كوتاه سخن اینكه، اسطوره ما را در شناخت تاریخ، تمدن، فرهنگ و اندیشه كمك می كند.


[1]- ژاله، آموزگار، تاریخ اساطیری ایران، سمت، تهران، 1380، چهارم، ص3.

[2]- میر جلال الدین كزازی، رویا، حماسه، اسطوره، مركز، تهران- 1376، چاپ دوم، ص 3.

[3] – ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره بیان نمادین، سروش، تهران، 1377، چاپ اول، ص 13.

[4]- همان مأخذ، صص 14-13.

[5] – ژاله آموزگار، همان مأخذ، ص 5.

[6] – میرجلال الدین كزازی، همان مأخذ، ص 57.

[7] – مهوش واحد دوست، رویكردهای علمی به اسطوره شناسی، سروش، تهران، 1381، چاپ اول، ص 36.

[8] – ابوالقاسم اسماعیل پور، همان مأخذ، ص 48.

[9] – مهرداد بهار، از اسطوره تا تاریخ، چشمه، تهران، 1377، چاپ دوم، ص 411.

[10] – مهوش واحد دوست، همان مأخذ، ص 97.

[11] – میر جلال كزازی، همان مأخذ، ص 7.

[12] – مهوش واحد دوست، همان مأخذ، ص 98.

[13] – همان مأخذ،ص 99.

[14] – همان مأخذ،ص 101.

[15] – همان مأخذ،ص 58.

[16] -ابوالقاسم اسماعیل پور، همان مأخذ،ص 15.

[17] – مهوش واحد دوست، همان مأخذ، ص 60.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود