کتاب تاریخ و ادبیات ایران و جهان (1)

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل zip
حجم فایل 2.419 مگا بایت
تعداد صفحات 248
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان(1)/سال دوم اموزش متوسطه/رشته ادبیات و علوم انسانی/248 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب تاریخ شناسی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل zip
حجم فایل 4.079 مگا بایت
تعداد صفحات 185
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب تاریخ شناسی/دوره پیش دانشگاهی/رشته علوم انسانی/185 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی افكار و احوالات امین الدوله

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 578 کیلو بایت
تعداد صفحات 207
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی افكار و احوالات امین الدوله

فهرست

عنوان مطلب

صفحه

چكیده

1

مقدمه

2

كتاب شناسی

3

بخش اول – زندگی نامه امین الدوله

فصل اول – شرح حال میرزا علی خان امین الدوله از تولد تا ورود به دربار

1- كودكی و نوجوانی میرزا علی خان امین الدوله

2- مجد الملك پدر امین ادوله

3- كسانی كه القاب امین الدوله كسب نموده اند.

18

19

19

34

36

فصل دوم – زندگی سیاسی امین الدوله( اوضاع سیاسی – اجتماعی، اقتصادی )

1- امین الدوله و واقعه رژی

2- سلطنت مظفرالدین شاه

3- امین الدوله و پیشكاری آذربایجان

4-وزارت اعظمی امین الدوله

5- امین الدوله و فراماسونری

فصلسوم– عملكرد سیاسی امین الدوله

1- سیاست داخلی

2- امین الدوله و روحانیون

3- سیاست خارجی

4- روس و انگلیس

5- گروگذاری بنادر جنوب

37

37

45

46

47

52

56

56

56

60

61

65

بخشدوم– اقدامات امین الدوله

فصل اول- اقدامات اقتصادی

1- اصلاحات مالی و تفكر استقراض

2- تشكیلات پستی در دوره ناصرالدین شاه

3- ریاست میرزا علی خان منشی حضور در پست (دوره اول از سال 1288-1290 هجری قمری )

4- تاریخچه پیدایش سانسور در پست خانه و كناره گیری میرزا علی خان امین الدوله از‌كار پستخانه

5-‌دوره‌دوم‌ریاست‌امین‌الملك‌(‌امین الدوله از‌1292-1294هجری قمری )

6-تاثیر پست خانه در روند اصلاحات جامعه ایران

7- شرح مختصری از خدمات پست خانه در جنبش مشروطیت

8- گمركات

9- كارخانه قند

10- پارك امین الدوله

فصل دوم – اقدامات فرهنگی

1- مدارس رشدیه

2- نهضت مدارس جدید

3- تشكیل انجمن ها

4- ادبیات سیاسی

67

67

68

75

79

82

83

84

85

87

90

91

95

95

99

102

104

بخش سوم– رابطه امین الدوله با رجال

فصل اول – امین الدوله و دیگران

1- رابطه امین الدوله با میرزا ملكم خان

2-رابطه امین الدوله و مشیر الدوله

3- رابطه امین الدوله با جعفر قلی میرزا ملك

فصل دوم – دیدگاه نویسندگان درباره امین الدوله

1- دیدگاه اعتماد السلطنه

2- دیدگاه حسین قلی خان نظام السطنه مافی خصوص امین الدوله

3- دیدگاه میرزا مهدی خان ممتحن الدوله

4- دیدگاه افضل الملك

5- دیدگاه ملك الشعرای بهار

6-دیدگاه عبدالحسین نوایی

فصل سوم– مقایسه ی بین شخصیت امین الدوله وامین السلطان

1- امین السلطان

2- امین الدوله

3-سفرهای امین الدوله و مقایسه آن با امین السلطان

فصل چهارم – عزل

1- عزل و فوت امین الدوله

2- فوت امین الدوله

فصل پنجم- آثار مكتوب

1-خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله

2- سفرنامه مكه

3- شیوه نگارش امین الدوله

بخش چها رم– افكار و عقاید امین الدوله

فصل اول – تاریخچه اصلاحات در ایران

1- اقدامات كلی

2- سیر نوگرایی در ایران

3- عباس میرزا

4- امیر كبیر

5- میرزا حسین خان سپهسالار

فصل دوم – اندیشه ها واقدامات

1- تاثیر افكار غرب در اندیشه امین الدوله

2- زمینه فكری و خصوصیات اخلاقی

3- دیدگاه امین الدوله در خصوص نظام حكومت

4- دیدگاه امین الدوله در خصوص راهكارهای نجات ایران

6- دیدگاه امین الدوله در خصوص امتیازات

7- دیدگاه امین الدوله در خصوص اصلاحات

8- دیدگاه امین الدوله در خصوص اقتصاد

9- دیدگاه امین الدوله در خصوص قشون و ارتش

فصل سوم اخلاف و بازماندگان

1– فرزندان

2-میرزا محسن خان امینی ( امین الدوله )

3- اشرف الملوك فخر الدوله

4-سرلشكر حسن امینی مجدی

5- دكتر علی امینی

6- ابوالقاسم امینی

7- سرتیپ محمود امینی

107

108

108

112

114

120

120

124

125

126

128

128

130

130

133

136

140

140

144

145

145

150

153

155

156

156

156

157

159

161

164

164

165

174

176

177

177

180

181

183

183

183

184

185

186

189

190

نتیجه گیری

192

منابع و مآخذ

198

پیوست ها و تصاویر

208

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 223 کیلو بایت
تعداد صفحات 202
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

فهرست مطالب

عنوان صفحه

کلیات 1-25

مقدمه 1

طرح موضوع 4

طرح مسئله 5

طرح مفروضات 5

روش تحقیق 6

ضرورت انجام تحقیق 7

قلمرو تحقیق 7

کلمات کلیدی و مفاهیم 8

نقد و بررسی منابع 10

بخش اول: ترکان غزتا دوره سلجوقی 26-71

1-اوضاع جغرافیایی آسیای مرکزی و ساکنان آن 26

1-1- جغرافیای آسیای مرکزی 26

2-1-ساکنین آسیای مرکزی 28

2 -اصل و منشا اولیه ترکان غز 31

1-2-منشا نام غز 31

2-2-نژاد غزان 32

3-2-مساکن غزان 33

4-2-مهاجرت غزان 36

3-ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غزان 40

1-3-اوضاع سیاسی غزان 40

2-3-اعتقادات دینی غزان 41

3-3-آداب و رسوم غزان 44

4-3-زندگی اقتصادی 40

4-گذشته تاریخی غزان 46

1-4- غزان در دوره گوک ترکها 46

2-4- غزان در دوره اویغورها 52

3-4- ترکان غز و جهان اسلام 54

4-4- غزها در دوره سامانیان 56

5-4- غزها در دوره غزنویان 59

1-5-4-سلطان محمود غزنوی 61

2-5-4-سلطان مسعود غزنوی 67

بخش دوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلجوقیان 72-112

1-نقش غزان در تشکیل دولت سلجوقیان 72

2-روابط غزان با سلاطین بزرگ سلجوقی 87

1 -2- اوضاع سیاسی حکومت سلاجقه بزرگ 87

2-2- سلاجقه بزرگ و غزان 94

بخش سوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلطان سنجر 113-153

1-اوضاع سیاسی حکومت سنجر 113

2-روابط غزان با سنجر 119

3-درگیری غزان با سنجر 129

بخش چهارم: اوضاع خراسان پس از اسارت سنجر 152-175

1-غزها در خراسان 152

1-1-سلطان سلیمان سلجوقی 156

2-1-سلطان محمود 162

3-1-فرار سنجر از اسارت و مرگ او 167

4-1-خراسان پس از مرگ سنجر 171

بخش پنجم: نتایج و پیامدهای حمله غزان 176

1-نتایج سیاسی 176

1-1-تشکیل حکومت خوارزمشاهیان 176

2-1-زوال حکومت سلجوقیان در خراسان 177

3-1-بروز هرج و مرج در خراسان 180

2-نتایج اجتماعی 182

1-2-قتل و غارت مردم 182

2-2-از بین رفتن امنیت 184

3-نتایج اقتصادی 187

4-نتایج فرهنگی 189

1-4-کشته شدن علما و بزرگان 189

2-4-ویرانی مراکز و اماکن فرهنگی 197

نتیجه گیری 198

منابع و ماخذ 202

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.256 مگا بایت
تعداد صفحات 168
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گذری و نظری بر سقا‌خانه‌ 168 ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………….. 1

فصل اول : نماد و نگرشی نمادین

1-1 نماد و نگرش نمادین به هستی ……………. 6

1-2 نماد و نقش آن در زندگی ………………. 10

فصل دوم : سقاخانه

2-1وجود افتراق فضاهای سنتی و مدرن………… 13

2-1-1 شناختی از دو واژه «نوگرایی» و «سنت گرایی» 13

2-1-2 گرایش به فضاهای شهری سنتی ………….. 14

2-1-3 مقایسه فضاهای سنتی و مدرن ………….. 16

2-2 فرهنگ واژگانی سقاخانه ………………. 18

2-3 علل پیدایش سقاخانه ………………… 24

2-4 دو عنصر اساسی در سقاخانه ……………. 31

2-4-1 آب……………………………….. 32

2-4-1-1 آب عنصر مقدس و مشترک در ادیان پهنه ی ایران زمین 34

2-4-1-2 آب در دیگر آیین های باستانی……….. 36

2-4-1-3 آب در ادیان و آیین ها…………….. 37

2-4-1-3-1 آب در دیانت یهود……………….. 37

2-4-1-3-2 آب در مسیحیت ………………….. 38

2-4-1-3-3 آب در آیین مندائی و صابئین ……… 38

2-4-1-3-4 آب در اسلام ……………………. 39

الف : بازتاب آب در اسلام ………………… 39

ب: آب در عرفان اسلامی – ایرانی …………… 40

ج: آب ، واقعه كربلا و آب تربت ……………. 42

د: آب و مذهب دو روی یك سكه‌اند در سقا خانه … 45

2-4- 2 آتش …………………………….. 50

2-4-2-1 آتش و نور در ایران باستان ………… 50

2-4-2-1-1 اهمیت آتش و نور درجهان بینی آفرینش ایران باستان 53

2-4-2-1-2 آتش و نور واسطوره های آن در فرهنگ آریایی 53

2-4-2-2 كاركرد رمزهای آتش و نور در اسلام …… 54

2-4-2-3 كاركرد رمزهای آتش و نور در ایران ….. 55

2-4-2-4 نور و هنر ………………………. 56

2-5 معماری سقا خانه ……………………. 57

2-6 عناصر نمادین سقا خانه ………………. 60

2-6-1 آینه …………………………….. 61

2-6-2 شمع ( چراغ نفتی ، لوستر ) ………….. 63

2-6-2-1 شعله شمع ……………………….. 64

2-6-2-2 سوگند به نور و روشنایی و فروغ و شمع افروزی 66

2-6-2-3 شمع گردانی در مراسم مقدس …………. 67

2-6-2-4 شمع در سقا خانه : آتش و آب ……….. 67

2-6-3 قفل ……………………………… 68

2-6-4 آدمكهای فلزی ……………………… 70

2-6-5 پنجه ……………………………. 72

2-6-6 چشم ……………………………… 74

2-6-7 ظرف سقا خانه‌ای ……………………. 75

2-6-8 ستاره ……………………………. 76

2-7 تزئینات دیگر سقاخانه ……………….. 76

2-7 -1 کتیبه نویسی………………………. 76

2-7-2 سنگاب…………………………….. 80

2-8 رنگ در سقاخانه …………………….. 81

2-8-1 پیشینه ای از رنگ ………………….. 81

2-8-2 خواص رنگ سبز ……………………… 82

2-8-2-1 مسرت بخشی و شاد آور بودن …………. 83

2-8-2-2 تقویت تحمل پذیری و صبر …………… 83

2-8-3 رنگ سبز در سقاخانه ………………… 84

2-9 معرفی تعدادی از سقاخانه‌های معروف

2-9-1 سقاخانه عزیز الله ……………………. 90

2-9-2 سقاخانه سردر مجلسی ………………… 92

2-9-3 سقاخانه طوقچی …………………….. 93

2-9-4 سقاخانه آقا میرزا اسدالله روضاتی ………. 95

2-9-5 سقاخانه در دشت ……………………. 97

2-9-6 سقاخانه حاج آقا شجاع ………………. 99

2-9-7 سقاخانه پنج شنبه دین ……………… 101

2-9-8 سقاخانه قدیمی رو به روی سردر مسجد جورجیو 103

2-9-9 سقاخانه‌های درب امام ………………. 105

2-9-9-1 سقاخانه دالان درب امام ………….. 105

2-9-9-2 سقاخانه صحن شمالی درب امام ……… 106

2-9-9-3 سقاخانه مجاور درب امام …………. 107

2-9-10 سقا خانه مسجد حكیم ………………. 108

2-9-11 سقا خانه هارونیه ………………… 109

2-9-12 سقاخانه درب كوشك ………………… 110

2-9-13 سقاخانه بیدآباد …………………. 110

2-9-14 سقاخانه حاج محمد جعفر ……………. 111

2-9- 15 سقاخانه قصر در دشت ……………… 112

2-9-16 سقاخانه گرگ یراق ………………… 113

2-9-17 سقاخانه گذرهارونیه ………………. 114

2-9-18 سقاخانه حاج علی …………………. 115

2-9- 19 سقاخانه آقانور …………………. 116

2-9-20 سقاخانه تركها …………………… 117

2-9- 21 سقاخانه مسجد سید ……………….. 118

2-9-22 سقا خانه تاج الدین ………………. 119

2-9-23 سقاخانه مسجد لبنان ………………. 120

2-9- 24 سقاخانه مسجد ذكر الله ……………… 121

فصل سوم : مكتب سقا خانه

3-1 مكتب سقا خانه و پیدایش آن …………… 122

3-2 هنرمندان مكتب سقا خانه ……………… 127

3-2-1 منصور قندریز …………………….. 127

3-2-2 حسین زنده رودی …………………… 129

3-2-3 پرویز تناولی …………………….. 131

3-2-4 فرامرز پیل آرام ………………….. 133

3-2-5 ژازه طباطبایی ……………………. 134

3-2-6 جعفر روحبخش ……………………… 135

3-2-7 مسعود عربشاهی ……………………. 135

3-2-8 ناصر اویسی ………………………. 137

3-2-9 صادق تبریزی ……………………… 138

3-3 تطبیق برخی آثار هنرمندان سقاخانه با ادعیه و طلسمات 139

3-4 نمونه‌ای دیگر از آثار هنرمندان معاصر با نگاه سقاخانه‌ای 145

نتیجه گیری …………………………… 152

گزارش كار عملی ……………………….. 154

منابع

این تحقیق گذری است بر یكی از موضوعاتی كه چندین سالی است پیرامون آن خیلی صبحتی وجود ندارد و یا اگر باشد بسیار محدود است . هنوز هم این مكان تاریخی – مذهبی كه ریشه در نگرش های دینی ما دارد و کم کم با یك سری باورها و عقاید عجین شده ، در نظر بسیاری از اهمیت خود ساقط نشده و فقط گرد و غبار زمانه بر روی آن نشسته است .

در این تحقیق سعی كرده‌ام با کنکاشی در تاریخ مطالبی پیرامون علل پیدایش سقاخانه‌، معماری ظاهری آن ، عناصر ونشانه‌های نمادین در آن ، كه هر یك برای مردم معنا و مفهومی دارد را بگنجانم و از دیگر سو به پیوند سقاخانه و هنر پرداخته و نمونه هایی از این آثار ارائه گردیده است ،‌كه در طول این پروژه می‌توانید ملاحظه فرمایید و با این آرزو که موثر واقع شود و چه بسا روزگاری ، سقاخانه نذر شما را نیز برآورده سازد.

مقدمه

نخست باید معنی دین و هنر مشخص شود و سپس ربط حقیقی دین و هنر مورد تحقیق قرار گیرد تا در نهایت بتوان برای پرسش مذكور پاسخی مستدل یافت .

«دین به معنای كل عبارت است از مجموعه فرامین ، قواعد و دستورات و احكام الهی كه برای خیر و سعادت و كمال انسان توسط پیامبران به بشر ابلاغ شده است . عنایت دین خیر و كمال مطلق است و كمال مطلق زیبایی حقیقی و جمال مطلق است . دریافت حقیقت مطلق ، شهودی است و عشق ذاتی ابنای بشر به حقیقت مطلق (حقیقة الحقایق) منشا شهود است و شهود میسر نشود الا به مسیر روح درعالم قدس و استغراق در دریای وحدت و آشنا شدن ذوق به توحید .»

حقیقت دین ، معرفت الهی است . موضوع و هدف دین ،‌وجود مطلق (‌خداوند)‌ است وشریعت ( دین ) راه و رسم الهی شدن را به انسان می‌آموزد تا صفات الهی در وجود انسان تجلی یابد و به مقام خلیفه الهی رسد .


. المچیایی ،‌ علیرضا، هنر دینی درگذر زمان ، 1377، ص 33

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی عنصر بصری خط

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات 124
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی عنصر بصری خط

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1)فصل اول:

منشاء خط

2)فصل دوم: دسته‌بندی خطوط

بخش اول – انواع خط:

الف) خط راست

1-عمودی

2-افقی

3-مورب

ب)خط خمیده

1-دایره

2-ماریچ

3-مواج

ج)خط شكسته

1-خط شكسته باز

2-خط شكسته بسته (الف) مثلث،ب)مربع)

بخش دوم – خطوط همگرا و واگرا

بخش سوم – خطوط تجسمی ملموس یامادی شده

بخش چهارم – ارزش خطی

بخش پنجم – چگونگی ایجاد تركیب هنری از خط

3)فصل سوم:

كلیاتی در مورد خط:

بخش اول – خط و خطای چشم

بخش دوم – خط و جهت

بخش سوم – خط و فضا

بخش چهارم – خط و زمان

بخش پنجم – متغیر بودن خط نسبت به زمان و مكان

بخش ششم – خط و رنگ و بررسی روابط آنها

الف-خط افقی و رنگ

ب-خط عمودی و رنگ

ج-خط مورب و رنگ

د-خط و گرما

بخش هفتم – ارزشهای شدت رنگ

بخش هشتم -چگونگی ایجاد سایه روشن به وسیله خط

بخش نهم -خط و فرم (سطح و حجم، سنگینی)

بخش دهم -خط و حجم در فضا

بخش یازدهم-خط در رابطه با نقطه و سطح (خط شكسته و نقطه، خط راست و نقطه)

بخش دوازدهم -خط در كادر

بخش سیزدهم -خط و بافت

بخش چهاردهم -نقش افت در تاثیر بصری خط

بخش پانزدهم-خط و ریتم

الف)ریتم در خطوط افقی و عمودی

ب)ریتم در خطوط منحنی

ج)در انواع خط

بخش شانزدهم -انواع ریتم

الف)تكرار یكنواخت

ب)تكرار متناوب

ج)تكرار تكاملی

د)تكرار موجی

بخش هفدهم – بررسی كنتراستهای خط

بخش هجدهم-خط و طبیعت

الف)خطهای دارای مسیر آزاد در طبیعت

ب) تفاوت در خطوط اندام موجودات

ج) تفاوت خط در معماری قدیم و جدید

4) فصل چهارم: روانشناسی خطوط

بخش اول – بررسی روانی خطوط

بخش دوم – تاثیر روانی خط در طبیعت

الف) خطوط شكسته

ب)‌ منحنی

ج) ‌مواج

د)مارپیچ

بخش سوم – اشاره‌ای به روانشناسی خطوط در آثار چند هنرمند

بخش چهارم – بررسی روانی خطوط چهره

5)فصل پنجم : بررسی خط در آثار هنرمند

بخش اول – ادگار دگا

بخش دوم – اگون شیله

بخش سوم – اسکار کوکوشکا

بخش چهارم – پیت موندریان

بخش پنجم – گوستاو کلیمت

بخش ششم- جاکمتی

بخش هفتم – پال كله

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قدیمی ترین نمونه شعر فارسی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات 8
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قدیمی ترین نمونه شعر فارسی

قدیمی ترین نمونه «شعر» در مملكت ایران، «گاثه» یعنی سرودهای منظومی است كه در آنها زرتشت، پیامبر ایرانی، مناجاتها و درودهای خود را در پیشگاه «اهورا- مزدا» یگانه و بزرگترین خدایان و خالق زمین و آسمان عرضه داشته است.

این سرودها به قطعه های سه لختی (سه شعری، یا به اصطلاح امروز سه مصراعی) تقسیم شده است، و هر لخت یا شعر، از 16 هجا تشكیل، و در هجای نهم توقف و بعد از هجای چهارم سكوت دارد. و بعضی دارای قطعه های چهار لختی است كه یازده سیلاب دارد و سكوت، بعد از سیلاب چهارمی است.

به همین تقدیر بعضی چهارده هجایی و بعضی دوازده هجایی و برخی از اشعار بلند نوزده هجایی است.

این اشعار بلند دارای سكوت است، یكی بعد از سیلاب هفتم، و یكی بعد از سیلاب چهاردهم.

خلاصه در گاثه، قصیده یا غزل طولانی به طرز اشعار عروضی دیده نمی شود، بلكه نوعی از تركیب بندهای بدون بند است، و از 19- حداعلی- و11- حداقل- سیلاب زیادتر و كمتر ندارد.

ما راجع به شعر عروضی و اقسام آن، در جای خود باز به این قسمت اشاره خواهیم كرد.

زبان گاثه، زبانی است بسیار قدیم و اخیراً عقاید عموم به این نكته نزدیك می شود كه زبان گاثه، زبان مردم قدیم ایران است كه در بلخ و بلاد شرقی ایران سكونت داشته اند، و درباره خود زردشت هم تردید است كه آیا از مردم سیستان یا بلخ باشد یا آذربایجان. از این رو تعجب نیست كه زبان اوستا با زبان سنسكریت و ویدا كتاب مذهبی و ادبی برهمنان، این قدر به هم نزدیك است.

در عصر ساسانیان هم، شعر در ایران به طریقه گاثه زردشت رایج بوده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

لیلی و مجنون

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات 11
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

لیلی و مجنون 11 ص

در روزگارانی دور در قبیله ای از دیار عرب به نام قبیله عامریان رییس قبیله كه مردی كریم و بخشنده و بزرگوار بود و به دستگیری بینوایان و مستمندان مشهور، به همراه همسر زیبا و مهربانش زندگی شاد و آرام و راحتی داشتند. اما چیزی مثل یك تندباد حادثه آرامش زندگی آنها را تهدید می كرد. چیزی كه سبب طعنه حسودان و ریشخند نامردمان شده بود. رییس قبیله فرزندی نداشت. و برای عرب نداشتن فرزند پسر، حكم مرگ است و سرشكستگی…

رییس قبیله همیشه دست طلب به درگاه خدا بر می داشت و پس از حمد و سپاس نعمتهای او، عاجزانه درخواست فرزندی می كرد…

دعاها و درخواستهای این زوج بدانجا رسید كه خداوند آنها را صاحب فرزندی پسر كردید. در سحرگاه یك روز زیبای بهاری صدای گریه نوزادی، اشك شوق را بر چشمان رییس قبیله – كه دیگر گرد میانسالی بر چهره اش نشسته بود – جاری كرد:

ایزد به تضرعی كه شاید *** دادش پسری چنانكه باید

سید عامری – رییس قبیله – به میمنت چنین میلادی در خزانه بخشش را باز كرد و جشنی مفصل ترتیب داد.

نهایت دقت و وسواس در نگهداری كودك بعمل آمد، بهترین دایگان، مناسب ترین لباسها و خوراكها برای كودك دردانه فراهم گردید. زیبایی صورت كودك هر بیننده ای را مسحور خویش می كرد. نام كودك را؛ قیس؛ نهادند، قیس ابن عامری

روزها و ماهها گذشت و قیس در پناه تعلیمات و توجهات پدر بزرگتر و رشیدتر می شد. در سن 10 سالگی به چنان كمال و جمالی رسید كه یگانه قبایل اعراب لقب گرفت:

هر كس كه رخش ز دور دیدی *** بادی ز دعا بر او دمیدی

شد چشم پدر به روی او شاد *** از خانه به مكتبش فرستاد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مواضع مغالطه بیرونی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 338 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مواضع مغالطه بیرونی

چكیده

مقاله پیش رو مقاله‌ای است كه در آن از مواضع تبكیت (مغالطه) بیرونی سخن گفته شده است كه درآن ابتدا تعریف مغالطه بیان شده است و در مرحله بعد اجزای بیرونی مغالطه گفته شده است كه شامل دو قسمت است كه قسمت اول آن مربوط به آفات رهرو طریق شناخت است و قسمت دوم آن مربوط به راههایی است كه توسط مغالطه‌كننده مطرح می‌شود برای انحراف، كه قسمت اول خود دارای 9 مورد است كه به تفصیل بیان می شود و قسمت دوم شامل 8 قسمت است كه آنها هم در مقاله بیان می‌شود تفصیلاً. البته باید توجه داشت توضیحات هر قسمت متناسب با شناخت مخاطب از این بحث و بسیار كوتاه بیان شده است و از توضیح زائد وسنگین خودداری شده است.

فهرست مطالب

مقدمه پژوهشگر…………………….. 1

تعریف مغالطه……………………… 1

اجزای خارجی مغالطه………………… 2

الف) آفات رهرو طریق شناخت………….. 2

1) ساده انگاری……………………. 2

2) پیروی از هوس…………………… 3

3) شخصیت‌گرایی…………………….. 4

4) سنت‌گرایی………………………. 5

5) جدا نكردن جنبه‌های گوناگون……….. 5

6) درآمیختن انگیزه و انگیخته……….. 6

7) خیال پردازی …………………… 7

8) تكیه بر ظن به جای تعیین…………. 7

9) شتابزدگی………………………. 8

راههایی كه برای انحراف رهرو طریق توسط مغالطه كننده بیان می گردد……………………… 8

1) تشنیع…………………………. 8

2) مخاطب او را وادار به تشنیع كند…… 8

3) ذكر مطالبی كه مخاطب را متحیر كند…. 9

4) مخاطب را عصبانی نماید…………… 9

5) ایراد حشو و زاید……………….. 9

6) خاموش كردن مخاطب……………….. 9

7) تعبیرات درباره خصم ……………. 10

8) یك طرف دلیل خود را به اختصار ذكر كند 10

منابع…………………………… 11

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

وسواس در ادبیات فارسی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات 35
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

وسواس در ادبیات فارسی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

وسواس

وسواس در ادبیات فارسی

«لغت وسواس»

«ماهیت وسواس»

«تظاهرات بالینی و طبقه بندی»

«آثار و نشانه های وسواس»

«صورت های وسواس»

«انواع وسواس»

وسواس تقارن چیست؟

عوامل اثر گذار در شكل گیری وسواس تقارن

«علت‌ها»

«روان رنجوری وسواس فكری و عملی»

«وسواس ارثی است یا اكتسابی»

ویژگی های اختلال شخصیت افراد وسواسی:

«حالات افراد وسواسی»

«وسواس در چه كسانی دیده میشود؟»

در سنین نوجوانی:‌

سنین جوانی و بعد

مراحل شدت و ضعف

ب-در رابطه با جنس

ج- در رابطه با هوش:

د- در رابطه با اعتقاد

هـ- در رابطه با شخصیت و محیط

«شروع بیماری»

«ضرورت های درمان»

«خطر عدم درمان»

«درمان غیر دارویی وسواس»

توصیه های اساسی پیشگیری و درمان:

دارو‌ درمانی برای اختلال وسواس – اجبار

منابع و مآخذ:

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل