بررسی تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 287 کیلو بایت
تعداد صفحات 150
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی

فهرست

عنوان صفحه

چكیده……………………………….

فصل اول

مقدمه……………………………….

بیان مسئله…………………………..

هدف از اجرای طرح……………………..

فرضیه……………………………….

تعریف متغیرها………………………..

فصل دوم

مقدمه ………………………………

تاریخچه……………………………..

تعریف تغذیه………………………….

تحولات غذا در طول تاریخ………………..

وعده های غذایی……………………….

انواع غذاهای تولید شده………………..

تعریف صبحانه…………………………

تجارت غذا……………………………

تغذیه و سلامتی………………………..

تحولات اخیر غذا……………………….

رابطه غذا و سلامتی…………………….

ارتباط تغذیه با هوش كودكان…………….

تاثیر تغذیه بر نوجوانی………………..

كم خونی و فقر آهن و اثر آن بر قدرت یادگیری

میزان كالری مورد نیاز بدن……………..

نقش صبحانه در سلامتی…………………..

اختلالات غذا خوردن……………………..

رفتارهای غذایی……………………….

نقش تغذیه در استرس……………………

سوءهاضمه و نفخ……………………….

مشكلات نغذیه………………………….

ویژگیهای جدید مواد خوراكی……………..

تعریف یادگیری………………………..

یادگیری كلامی…………………………

یادگیری حركتی………………………..

یادگیری مشاهده ای…………………….

یادگیری اجتنابی………………………

یادگیری تصادفی……………………….

یادگیری نهفته………………………..

تعریف نظریه یادگیری…………………..

تاریخچه یادگیری………………………

سیر تحولی و رشد یادگیری……………….

نظریات رفتاری………………………..

نظریات شناختی………………………..

نقش و تاثیر یادگیری در زندگی…………..

ارتباط یادگیری با سایر علوم……………

كاربرد های یادگیری……………………

انواع تكنیك های یادگیری……………….

چرخه یادگیری…………………………

سبك های یادگیری………………………

دیدگاه های مختلف نسبت به یادگیری……….

رویكرد های آموزشی…………………….

اصول یادگیری موءثر……………………

یادگیری تقویتی……………………….

نقش تغذیه بر یادگیری………………….

تاثیر صبحانه بر یادگیری……………….

چگونگی تاثیر غذاهای حاوی پروتیین بر یادگیری

چگونگی تاثیر وضعیت بهداشت و تغذیه ی دانش آموزبر توانایی……………………………………..

تاثیر تغذیه بر یادگیری و حافظه طولانی تر…

تاثیر مایعات بر یادگیری……………….

تاثیر مشكلات تغذیه بر یادگیری دانش آموزان..

مشكلات تغذیه ای،كم خونی و فقر آهن و تاثیر آن بر قدرت فراگیری……………………………….

كمبود ید و یادگیری دانش آموزان…………

نقش تغذیه مناسب در یادگیری…………….

عوامل تقویت حافظه…………………….

تاثیر تغذیه بر یادگیری دانش آموزان……..

الگوهای فرهنگی غذا……………………

تاثیر ورزش و تغذیه بر افزایش هوش ………

وظایف برخی سازمانهای جهانی در مورد تغذیه..

تغذیه و سلامت كودكان…………………..

تغذیه و رشد شناختی……………………

یادگیری و تغذیه در كودكان……………..

یادگیری مبتنی بر مغز………………….

فصل سوم

جامعه مورد تحقیق……………………..

روش نمونه گیری……………………….

معرفی ابزار تحقیق…………………….

نحوه طرح و اجرای آزمون………………..

مدل آماری……………………………

فصل چهارم

محاسبه داده های آماری…………………

بیان فرض تحقیق……………………….

تفسیر نتیجه تحقیق…………………….

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری……………………..

محدودیت ها و پیشنهادات………………..

خلاصه تحقیق…………………………..

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات 87
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

عنوان صفحه

فصل اول 7

مقدمه 8

بیان مسئله 15

اهداف تحقیق 17

ضرورت واهمیت تحقیق 19

سوال مسئله 20

اضطراب 21

اختلال خلقی عاطفی 22

جانباز 23

روان درمانی 24

ناهنجاری 25

فصل دوم 27

روش تحقیق ( ادبیات و پیشینه تحقیق ) 28

نظریه علل افسردگی 29

نظریه های یادگیری 30

مروری برتحقیقات انجام شده 35

علائم افسردگی 36

علائم عمومی افسردگی 38

طبقه بندی افسردگی براساس علائم و نشانه ها 40

انواع بالینی افسردگی 46

همه گیرشناسی افسردگی ( شیوع افسردگی ) 47

سبب شناسی افسردگی ( علل افسردگی ) 49

افسردگی و تجارت نخستین كودكی 50

علل افسردگی های بیمار گونه 51

فصل سوم 55

جامعه آماری مورد 56

حجم نمونه 56

روش آماری 59

فصل چهارم 60

نمودار شماره (1) 67

نمودار شماره (2) 68

تجزیه و تحلیل آماری 69

تحلیل نتایج 71

فصل پنجم 72

بحث و نتیجه 73

محدودیتهای 74

پیشنهادات 76

ضمیمه 78

تست افسردگی بك 79

منابع و ماخذ 85

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 283 کیلو بایت
تعداد صفحات 246
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بیان موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………7

فرضیه ها یا سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..8

هدف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………11

قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11

منابع گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………12

سوابق مربوط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..13

مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….14

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………………………………………………………………………………………………14

منابع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

تعهد سازمانی:

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 19

تعهد عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

تعهد مستمر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

تعهد هنجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 25

عوامل موثر بر تعهد عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

عوامل موثر بر تعهد مستمر…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

عوامل موثر بر تعهد هنجاری…………………………………………………………………………………………………………………. 33

انواع تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………… 38

دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….. 39

تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی……………………………………………………………………………………….. 40

الگوهای چند بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………. 41

راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………….. 46

رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 47

مفهوم تعهد حرفه ای……………………………………………………………………………………………………………………………… 49

دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………………………… 49

دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی …………………………………………………………………………..51

فرایند ایجاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 53

تعهد سازمانی و عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………….. 56

تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی…………………………………………………………………………….. 57

تعهد سازمانی و ماهیت شغل…………………………………………………………………………………………………………………. 58

تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان………………………………………………………………………………………………………………. 58

تعهد سازمانی و غیبت کارکنان………………………………………………………………………………………………………………. 60

تعهد سازمانی و ترک خدمت………………………………………………………………………………………………………………….. 60

نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………. 63

ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 66

تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت……………………………………………………………………………………… 68

زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان…………………………………………………. 68

طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی…………………………………………………………………………………. 69

شکلهای تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری……………………………………………………………………………………………… 70

تعهد عاطفی و ابزاری……………………………………………………………………………………………………………………………… 72

مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………… 73

فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد……………………………………………………………………………………………………………..73

توسعه تعهد سازمانی منتج شده……………………………………………………………………………………………………………………. 75

دلایل نظری وعملی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

استنتاج عملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

ویژگی های شغلی:

نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی……………………………………………………………………………………………………….. 80

مدل خصوصیات ویژه شغل…………………………………………………………………………………………………………………….. 80

تئوری ویژگی های شغل…………………………………………………………………………………………………………………………. 81

نظریه ویژگی های ضروری شغل……………………………………………………………………………………………………………. 82

الگوی ویژگی های شغلی………………………………………………………………………………………………………………………… 83

طراحی مجدد مشخصه های شغل………………………………………………………………………………………………………………… 84

ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی……………………………………………………………………………………………………….. 85

مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی…………………………………………………………………………………………………………………. 85

با معنی تلقی نمودن کار…………………………………………………………………………………………………………………………. 86

احساس مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

آگاهی از نتایج انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………. 89

توان انگیزشی شغل یا MPS ………………………………………………………………………………………………………………………90

عوامل و عناصر تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………………..91

دانش و مهارت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

شدت نیاز به رشد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل…………………………………………………………………………………………..95

نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل…………………………………………………………………………………………………………… 98

اثر بخشی کار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 100

اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی…………………………………………………………………………………………… 101 ترکیب وظایف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

تشکیل واحد های طبیعی کار……………………………………………………………………………………………………………….102

برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری……………………………………………………………………………………………….103

گسترش عمودی مشاغل………………………………………………………………………………………………………………………..103

باز نمودن کانالهای بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………104

منابع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

معرفی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

اندازه نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 111

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 115

روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115

آزمون پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 117 منابع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

بررسی توصیفی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 123

بررسی استنباطی اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….125

فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………….. 125

فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 125

بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………. 126

بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………126

بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………….127

بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………… 127

بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………. 128

فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 128

بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………. 129

بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………129

بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………… 130

بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………… 130

بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………. 131

فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………… 131

بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………. 132

بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………….132

بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………..133

بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………. 133

بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………….. 134

بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………. 136

بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی………………………………………………………… 138

رگرسیون و مدل سازی خطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 140

تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان………………………………………………………….. 141

بررسی صحت معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………143

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147

نتیجه گیری :

نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی………………………………………………… 148

پیشنهادات:

پیشنهاداتی به مدیران سازمان…………………………………………………………………………………………………………………….152

پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران…………………………………………………………………………………………………………………..155

پیوستها:

پرسشنامه تحقیق

تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها

فهرست جداول

عنوان صفحه

فصل دوم: ادبیات موضوع

جدول 2-1: چهار دیدگاه مختلف تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 40

جدول 2-2: نتایج مثبت تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….56

جدول 2-3: نتایج منفی تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….65

جدول 2-4: مدل چهار بخشی تعهد………………………………………………………………………………………………………………66

فصل سوم: روش تحقیق

جدول 3-1: توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر………………………………………………………………………114

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول 4-1: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنس…………………………………………………………………………………..123

جدول 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………………………….124

جدول 4-3: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد و ویژگی های شغلی………………………………..125

جدول 4-4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و ویژگی های شغلی……………………125

جدول 4-5: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و هویت وظیفه……………………………126

جدول 4-6: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و اهمیت شغلی…………………………..126

جدول 4-7: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و تنوع مهارت……………………………..127

جدول 4-8: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و استقلال شغلی…………………………127

جدول 4-9: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و دریافت بازخورد……………………….128

جدول 4-10: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و ویژگی های شغلی…………………128

جدول 4-11: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و هویت وظیفه…………………………129

جدول 4-12: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و اهمیت شغلی………………………..129

جدول 4-13: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و تنوع مهارت…………………………..130

جدول 4-14: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و استقلال شغلی………………………130

جدول 4-15: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و دریافت بازخورد…………………….131

جدول 4-16: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و ویژگی های شغلی………………131

جدول 4-17: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و هویت وظیفه……………………….132

جدول 4-18: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و اهمیت شغلی………………………132

جدول 4-19: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و تنوع مهارت…………………………133

جدول 4-20: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و استقلال شغلی…………………….133

جدول 4-21: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و دریافت بازخورد…………………..134

جدول 4-22: خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………135

جدول 4-23: جدول توافقی بین جنس و ویژگی های شغلی…………………………………………………………………….136

جدول4-24: نتایج آنالیز واریانس………………………………………………………………………………………………………………..136

جدول 4-25: جدول توافقی بین تحصیلات و ویژگی های شغلی………………………………………………………………138

جدول4-26: نتایج آنالیز واریانس………………………………………………………………………………………………………………..138

جدول 4-27: نتایج متغییرهای ورودی وخروجی در مدل رگرسیون چندگانه…………………………………………141

جدول 4-28: نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی…………………………………………………………142

جدول 4-29: نتایج آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………………………………….142

جدول 4-30: نتایج ضرایب مدل رگرسیونی……………………………………………………………………………………………….143

جدول 4-31: نتایج خروج قدم به قدم متغییرهای مستقل تحقیق از مدل رگرسیونی……………………………..143

جدول 4-32: نتایج آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل…………………………..144

جدول 4-33: نتایج آزمون استقلال جهت بررسی مستقل بودن توزیع باقیمانده های مدل……………………..514

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

نمودار 4-1: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گر جنس…………………….137

نمودار 4-2: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گرتحصیلات………………..139

نمودار4-3: نمودار احتمال نرمال…………………………………………………………………………………………………………………144

نمودار 4-4: نمودار پراکنش مانده ها در برابر زمان…………………………………………………………………………………….145

نمودار 4-5: نمودار پراکنس مانده ها در برابر yi ها……………………………………………………………………………………146

فهرست اشکال

فصل دوم: ادبیات موضوع

شکل 2-1: مدل سه بخشی تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………34

شکل 2-2: هرم سطوح تعهد در سازمان ها……………………………………………………………………………………………………53

شکل 2-3: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام………………………………………………………………………………….59

شکل 2-4: مدل پیشنهادی توسعه تعهد………………………………………………………………………………………………………..75

شکل 2-5: نتایج توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی از مهارت و دانش کارکنان……………………………………………92

شکل 2-6: اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد…………………………………………………………………………………………94

شکل 2-7: روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدت نیاز به رشد………………………….97

شکل 2-8: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام………………………………………………………………………………….99

شکل 2-9: مدل کامل مشخصه های شغلی………………………………………………………………………………………………..105

شکل 2-10: مدل مفهومی تعهد سازمانی و ویژگی های شغلی…………………………………………………………………106

چکیده

در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کنندۀ خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد. تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت اثر می گذارند.

همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدّت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیّت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاثیر موسیقی در كاهش اضطراب

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات 75
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاثیر موسیقی در كاهش اضطراب

مهمترین عاملی كه بر اساس نظریه تحلیل روانی علت تمام بیماریهای روانی محسوب می شود اضطراب است كه جهت كنترل این عارضه باید موارد و یا گزینه هایی را در زندگی وارد كنیم كه در مكتب تحلیل روانی نقش برجسته ای دارد به نظر فروید اضطراب به عنوان یك تكانه من است یعنسی به همان صورت كه اگر بدن دچار زخم و التهاب و بیماری گردد اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر می شود اگر فرد از نظر روانی دچار مسئله و مشكل شود اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوه گر می شود و اضطراب هم علت محسوب می شود و هم معلول یعنی علت بیماری از ناراحتیهای روانی اضطراب است ، همچنین هر گاه شخص با یك مسله و مشكل روانی مواجه گردد كه موجب كه موجب به هم خوردن تعادل روانی وی گردد احساس اضطراب می كند فروید اضطراب را به سه نوع تقسیم كرده است الف : اضطراب واقعی و هنگامی كه تجربه می شود و اضطراب نوروتیك زمانی بروز می كند كه تكانه های نهاد موجب تهدید فرد در برابر قطع كنترلهای من و ظهور رفتارهایی كه منجر به تنبیه وی خواهد گردید می شوند و اضطراب اخلاقی وقتی ظاهر می شود كه فرد عملی بر خلاف وجدان اخلاقی یا ارزشهای اخلاقی خویش انجام داده یا حتی در نظر دارد كه انجام بدهد به همین دلیل احساس گناه می كند ساختمان شخصیت هر فرد دارای سه قسمت است كه نهاد قسمتی از شخصیت است كه زیست شناسی فطری را شامل می شود و تابعه اصل لذت جویی است . نهاد همواره به دنبال كسب لذت است و بدون توجه به واقعیت می خواهد به حداكثر لذت برسد كه توجه به ظاهر زندگی و تمایل به موسیقی و زیباییهای زندگی می تواند جزء همین اصل لذت جویی باشد كه خود این مساله باعث كاهش اضطراب در افراد می شود در حالی كه من تابع اصل واقعیت است و كوششهای آن در جهت رسیدن به لذت توجه به واقعیت است به عبارت دیگر نهاد خواهان بی چون و چرای لذت هاست و ارضای فوری خواستها را بدون توجه به واقعیت جست و جو می كند وقتی كه شخص با مسئله ای مواجه می شود در رابطه با من خویش آن را ادراك می كند درباره ان فكر می كند و نسبت به آن عمل می كند به عبارت دیگر من هر فرد داننده ، كوشنده ، تصمیم گیرنده ، مضطرب شونده و انجام دهنده اصلی رفتارهای فرد محسوب می شود . كه اساس عملكردهای من پیش فرضهای است كه فرد درباره خود و دنیای خود می سازد ( حسین آزاد – انتشارات بعثت ) .

بیان مساله

ممكن است اضطراب را نوعی درد داخلی دانست كه سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائماً به منظور برقراری تعادل كوشش می كند بنابراین می توان گفت ه اضطراب یك محرك بسیار قوی است امكان دارد این محرك مضر باشد و این خودبستگی به درجه شخصیت افراد كه متوجه فرد است اضطراب متعادل یا نرمال آن است كه به شدت عكس العمل متناسب باشد با مقدار خطر و این خود مفیداست زیرا شخص را وادار می سازد كه با موفقیت ، خطرات را از خود دفع كند و بنابراین مقدار معتدل اضطراب برای رشد و تكامل صحیح شخصیت لازم است و در واقع هیچ فرد بشری نیست كه مقداری اضطراب نداشته باشد كه توجه به تفریحها و علائق آدمی باشد موسیقی و نقاشی گاهی اوقات می تواند تاثیر مثبت جهت كاهش عوامل روانی و مشكلات روحی در افراد باشد كه در تحقیق حاضر به نوع علاقه به موسیقی پاپ و تاثیر آن در كاهش اضطراب به همین موضوع پرداخته و اگر با این عملكرد ها بتوان مقدار اضطراب را كاهش داده و فرد را به سلامت روانی سوق دهیم ( سید سعید محمدی – 1382 )

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 102 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاثیر برنامه های ماهواره ای بررشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

– چكیده 1

-فصل اول 3

– مقدمه 4

– بیان مسئله 5

– اهمیت ضرورت پژوهش 6

– هدف كلی 7

-تعاریف نظری پژوهش 8

-فصل دوم 9

-رشد اجتماعی نوجوان 1 10

– رشد اجتماعی نوجوان 2 13

– رشد اخلاقی و اجتماعی جوانی 15

-رشد اجتماعی 16

-تصمیم دشوار برای ماهواره 17

-تاثیر مادر در رشد اجتماعی كودك 20

-رشد بدنی تند 21

– رفتارهای ناهنجار نوجوان 22

-چرا رشد اجتماعی ضروری است 25

-رشد و تكامل اجتماعی 26

– تغییر رفتار اجتماعی در نوجوانی 30

-دیدگاه های مختلف در مورد رشد اجتماعی 31

– تعریف ارتباط 33

-كاركردهای وسایل ارتباط جمعی 34

-وضعیت تلویزیون ایران 37

– اثرات ووسایل ارتباط جمعی 42

فهرست مطالب

عنوان صفحه

– نقش آموزشی و آگاهی بخشی 43

– رسالت ووظایف ارتباط جمعی 46

-عوامل موفقیت رسانه ها در جلب مشاركت مردم 48

– نقش رسانه ها در شگل گیری افكار عمومی 50

– درد تنهایی 53

– قضاوت 57

– انتقاد 60

– سوال های زیاد و نامناسب 66

– احساس گناه ، پشیمانی ، تاسف 71

– فصل سوم 73

– جامعه آماری مورد مطالعه 74

-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 75

-روش اجرای پژوهش 79

– فصل چهارم 81

– مقدمه 82

– جدول آماری پژوهش 83

– فصل پنجم 86

– بحث و نتیجه گیری 87

– محدودیت های پژوهش 90

– پیشنهادات پژوهش 91

– منابع و ماخذ 92

چکیده

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد، آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند). نظیری، 1381)

مسئله ماهواره در سطح بین الملل در سال 967 در کمیته فرعی حقوقی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو مطرح شد. یعنی پخش مستقیم ماهواره هنگامی مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژی آنچنان پیشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه هدف اولیه استفاده از ماهواره در دهه 60 بیشتر برای توسعه آموزش از جمله مبارزه با بی سوادی بود، بخصوص در جوامعی مثل: استرالیا، روسیه و هند که قلمرو گسترده ای داشتند روستاهای دور دست نمی توانستند از امکان آموزشی و تحصیل برخوردار باشند). هاشمی، (1381

اینک در پژوهش حاضر نظر بر این است که بدانیم این تکنولوژی پیشرفته چه رابطه ای با رشد اجتماعی نوجوانان جامعه کنونی ما دارد؟ فرضیه های پژوهش عبارتند از:

ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان 15 الی 18 ساله رابطه وجود دارد.

ـ بین دختران و پسران دبیرستانی در میزان رشد اجتماعی تفاوت وجود دارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خانواده موفق و ویژگى هاى خانواده موفق از نگاه قرآن

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 372 کیلو بایت
تعداد صفحات 49
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت در 49 اسلاید به صورت کامل مقولهخانواده موفق و ویژگى هاى خانواده موفق از نگاه قرآن را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

خانواده چیست

فلسفه تشكیل خانواده

معیار خانواده موفق از منظر قرآن

مرد

اجزاء اقتدار مرد: پوست ضخیم

اجزاء اقتدار مرد: عضلات حجیم

اجزاء اقتدار مرد: استخوان بندی محکم

اجزاء اقتدار مرد: صدای بم و پرطنین

اجزاء اقتدار مرد: جرأت و جسارت

آقایان از جرأت و جسارتشان چگونه استفاده می کنند؟

جرأت و جسارت زن≠لطافت زن

اجزاء اقتدار مرد: سرعت

مردها از اقتدارشان چگونه استفاده می کنند؟

معنای اصلی اقتدار مرد چیست؟

خانمها با اقتدار مرد چه برخوردی می کنند؟
جدل

خانمها با اقتدار مرد چه برخوردی می کنند؟
قهر

خانمها با اقتدار مرد چه برخوردی می کنند؟
پرخاش

مهارتهای لا‌زم برای تشكیل خانواده موفق

نتیجه گیری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات 45
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران

فهرست مطالب

1- مقدمه و كلیه واژه

2- ارائه مدل تحقیق

3- پیشگفتار

4- چكیده تحقیق

5- رئوس مطالب

6- نتیجه

منابع – مآخذ و پیوست

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات 110
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه ………………………… 13

1-2- بیان مسئله ……………………. 18

1-3- اهمیت ضرورت تحقیق ……………… 21

1-4- اهداف تحقیق …………………… 23

1-5- فرضیات تحقیق ………………….. 23

1-6- تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23

فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهیم نظری …………………….. 33

2-1-1- تعریف خود ……………………. 33

2-1-2- “خود” در دیدگاههای مختلف روان شناختی 36

2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن ………… 39

2-1-4- تصویر ذهنی …………………… 43

2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر …. 46

عنوان صفحه

2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان … 49

2-1-7- نقش خانواده در تشكیل و چگونگی برداشت از خویش 54

2-1-8- تعریف زیبایی………………….. 59

2-1-10- بد شكلی بدنی ………………… 60

فصل سوم: طرح تحقیق

3-1- طرح تحقیق ……………………… 84

3-2- جامعه آماری ……………………. 84

3-3- نمونه و روش نمونه گیری ………….. 84

3-4- ابزارهای تحقیق …………………. 85

3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق . 85

3-6- روش و چگونگی اجرا ………………. 86

3-7- روش آماری ……………………… 87

فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیق

الف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیق ………

ب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده

عنوان صفحه

ج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیق ………………………………..

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق .. 102

5-2- رهنمودهای تحقیق ……………….. 105

5-3- محدودیتهای تحقیق ………………. 106

5-4- پیشنهادات …………………….. 107

منابع فارسی ……………………….. 108

منابع انگلیسی ……………………… 113

ضمائم

چكیده

پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.

نمونه مورد نظر تحقیق كه به روش مقایسه انتخاب شده اند.

ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:

1- بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق جامع و کامل با موضوع روانشناسی عمومی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل zip
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات 119
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اصطلاح سایكالوژی یا پسیكولوژی از دو كلمه یونانی ‍به معنای مطالعه روح و روان بصورت تركیبی گردیده است ولی اصولا مطالعه بررسی خصوصیات مربوط به عادات، رفتار كردار و عكس العمل های یك فرد را روانشناسی یا بمعنای لغوی كلمه (مطالعه نفس) گویند.از تمام عجایبی كه بشر بدنبال آن می گردد چه در روی زمین و چه در آسمانها جالب ترین آنها بنظر می آید كه خود بشر زنده باشد چه با مطالعات و تحقیقات علمی كه در این زمینه شده با این نتیجه رسیده اند كه بیشتر منظور از تحقیقات و بررسی های علمی از جنبه های مختلف طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شناسائی طبیعت بشر بوده است تا خود طبیعت . دانشمندان نیز با مباحثات و مجادلات علمی تا اندازه ای با این نتیجه رسیده اند كه بشر هنوز در مقابل مواهب طبیعت وجود ناچیز و بی فایده است و اگر چه علم ستاره شناسی ثابت کرده است که زمین تقریبا نزدیک به مرکز جهان است ولی با این وجود هنوز شناسائی موقعیت زمین برای بشر امری تصوری است. طبیعت هیچگاه احتیاج به شناسایی ندارد و از نظر بشری دلائل بسیار است كه چرا اصولا بشر عقالمند به كشف راز طبیعت و تشخیص افراد ساكن در آن می باشد.

فهرست مطالب این مقاله:1.تعریف روانشناسی

2.تاریخچه علم روانشناسی

3.مکاتب روانشناسی

4.موضوع و تعریف علم روانشناسی

5.روش علمی و مفهوم نظریه علمی

6.کیفیت رفتار

7.رشته های روانشناسی

8.ارتباط روانشناسی با سایر رشته ها

9.توارث و محیط

10.رشد و تکامل

و……

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت روانشناسی رنگ در تبلیغات و برند

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1.05 مگا بایت
تعداد صفحات 40
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت در 40 اسلاید به صورت کامل مقوله روانشناسی رنگ در تبلیغات و برند را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

از روانشناسی رنگ ها چه می دانید؟

تعریف رنگ

روان‌شناسی رنگ‌های مختلف

صداقت و اعتماد: آبی را انتخاب کنید.
شور و هیجان: قرمز را انتخاب کنید.
ریسک‌پذیری: نارنجی را انتخاب کنید.
سرگرمی و تفریح: زرد را انتخاب کنید.
دوستی با بدن و محیط زیست: سبز را انتخاب کنید.
احتیاط و طمأنینه: آبی را انتخاب کنید.
توجه و دقت: صورتی، آبی، سبز و سبزآبی را انتخاب کنید.
زیبایی و برازندگی: مشکی و نقره‌ای را انتخاب کنید.
کیفیت: مشکی، نقره‌ای، طلایی و بنفش را انتخاب کنید.
ثروت و تجمل: طلایی، مشکی، نقره‌ای و بنفش را انتخاب کنید.
مدرن: مشکی و نقره‌ای را انتخاب کنید.
قدرت: مشکی را انتخاب کنید.

اهمیت رنگ در برند

رنگ‌های مورد علاقه ی زنان و مردان

اثر رنگ در بازاریابی و تبلیغات

مثلاً در فرهنگی که امروزه خط فکری آمریکای شمالی بر آن استوار است هر یک از رنگ‌های زیر تداعی کننده کمیت‌ها یا عواطف خاصی است.

قرمز: هیجان، قدرت، شهوت، سرعت، خطر.

آبی (که جزو خواستنی‌ترین رنگ‌ها است): اعتماد، قابلیت اطمینان،اعتبار، تعلق،خونسردی.

زرد: گرما، اشعه خورشید، خرسندی، شادی.

نارنجی: بازیگوشی،خونگرمی، سرزندگی.

سبز: طبیعت، طراوت، خونسردی، آرامش، خونگرمی، وفور نعمت.

ارغوانی: صداقت، معنویت، بزرگ‌منشی.

صورتی: لطافت،ملاحت، فرهیختگی، امنیت.

سفید: خلوص، عفت، پاکدامنی، تمیزی، جوانی، نرمی و ملایمت.

سیاه: کارکشتگی، دلفریبی، جذابیت، ابهام، پیچیدگی.

نقره‌ای: اعتبار،وجهه،آبرومندی، گران‌بهایی.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل