تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 171 کیلو بایت
تعداد صفحات 26
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی

تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی

1.1. اندازه كمان بر حسب رادیان، دایره مثلثاتی

دانش‌آموزان اولین چیزی را كه در مطالعه توابع مثلثاتی باید بخاطر داشته باشند این است كه شناسه‌های (متغیرهای) این توابع عبارت از اعداد حقیقی هستند. بررسی عباراتی نظیر sin1، cos15، (نه عبارات sin10، cos150،) ، cos (sin1) گاهی اوقات به نظر دانشجویان دوره‌های پیشدانگاهی مشكل می‌رسد.

با ملاحظه توابع كمانی مفهوم تابع مثلثاتی نیز تعمیم داده می‌شود. در این بررسی دانش‌آموزان با كمانی‌هایی مواجه خواهند شد كه اندازه آن‌ها ممكن است بر حسب هر عددی از درجات هم منفی و هم مثبت بیان شود. مرحله اساسی بعدی عبارت از این است كه اندازه درجه (اندازه شصت قسمتی) به اندازه رادیان كه اندازه‌ای معمولی‌تر است تبدیل می‌شود. در حقیقت تقسیم یك دور دایره به 360 قسمت (درجه) یك روش سنتی است. اندازه زاویه‌ها برحسب رادیان بر اندازه طول كمان‌های دایره وابسته است. در اینجا واحد اندازه‌گیری یك رادیان است كه عبارت از اندازه یك زاویه مركزی است. این زاویه به كمانی نگاه می‌كند كه طول آن برابر شعاع همان دایره است. بدین ترتیب اندازه یك زاویه بر حسب رادیان عبارت از نسبت طول كمان مقابل به زاویه بر شعاع دایره‌ای است كه زاویه مطروحه در آن یك زاویه مركزی است. اندازه زاویه برحسب رادیان را اندازه دوار زاویه نیز می‌گویند. از آنجا كه محیط دایره‌ای به شعاع واحد برابر است از اینرو طول كمان برابر رادیان خواهد بود. در نتیجه برابر رادیان خواهد شد.

مثال1-1-1- كمانی به اندازه یك رادیان برابر چند درجه است؟

جواب: تناسب زیر را می‌نویسیم:

اگر باشد آنگاه یا را خواهیم داشت.

مثال 2-1-1 كمانی به اندازه رادیان برابر چند درجه است؟

حل: اگر و باشد آنگاه

2- دایره مثلثاتی. در ملاحظه اندازه یك كمان چه بر حسب درجه و چه برحسب رادیان آگاهی از جهت مسیر كمان از نقطه مبدا A1به نقطه A2حائز اهمیت است. مسیر كمان از نقطه مبدأ به نقطه مقصد در جهت خلاف حركت عقربه‌های ساعت معمولاً مثبت در نظر گرفته می‌شود. در حالیكه در جهت حركت عقربه‌های ساعت منفی منظور می‌شود.

معمولاً انتهای سمت راست قطر افقی دایره مثلثاتی به عنوان نقطه مبدأ اختیار می‌شود. نقطه مبدأ دایره دارای مختصات (1 0) خواهد بود. آن را بصورت A=A(1 0) نشان می‌دهیم. همچنین نقاط D C B از این دایره را بترتیب با مختصات B=(0 1)، C=(-1 0)، D=(0 -1) داریم.

دایره مثلثاتی را با S نشان می‌دهیم. طبق آنچه كه ذكر شد چنین داریم:

3- پیچش محور حقیقی به دور دایره مثلثاتی. در تئوری توابع مثلثاتی نگاشت از R مجموعه اعداد حقیقی روی دایره مثلثاتی كه با شرایط زیر انجام می‌شود نقش اساسی را ایفا می‌كند:

(1) عدد t=0 روی محور اعداد حقیقی با نقطه : A همراه می‌شود.

(2) اگر باشد آنگاه در دایره مثلثاتی نقطه را به عنوان نقطه مبدا كمان AP1در نظر گرفته و بر محیط دایره مسیری به طول T را در جهت مثبت اختیار می‌كنیم، نقطه مقصد این مسیر را با Ptنشان داده و عدد t را با نقطه Ptروی دایره مثلثاتی همراه می‌كنیم. یا به عبارت دیگر نقطه Ptتصویر نقطه A=P0خواهد بود وقتی كه صفحه مختصاتی حول مبدا مختصاتی به اندازه t رادیان چرخانده شود.

(3) اگر باشد آنگاه با شروع از نقطه A بر محیط دایره در جهت منفی، مسیری به طول را مشخص می‌كنیم. فرض كنید كه Ptنقطه مقصد این مسیر را نشان دهد و نقطه‌ای متناظر به عدد منفی t باشد.

همانطوریكه ملاحظه شد جوهره نگاشت : P این نكته را می‌رساند كه نیم‌محور مثبت اعداد حقیقی در جهت مثبت بر روی S می‌خوابد؛ در حالیكه نیم‌محور منفی اعداد حقیقی در جهت منفی بر روی S می‌خوابد. این نگاشت بك‌بیك نیست: اگر به عدد متناظر باشد یعنی اگر F=P باشد آنگاه این نقطه نیز به اعداد متناظر خواهد بود:

در حقیقت با افزودن مسیری با طول (در جهت مثبت و یا در جهت منفی) به مسیری به طول t مجدداً به نقطه F خواهیم رسید. نگاره وارون كامل P-1(Pt) نقطه Ptبا مجموعه تطابق دارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق روشی برای تعیین قطر لیف و الیاف

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات 13
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*تحقیق روشی برای تعیین قطر لیف*

اندازه گیری مقاومت دسته ای الیاف پنبه:مقاومت دسته ای الیاف پنبه توسط دستگاه Pressley می توان بدست آورد.

وسایل لازم:

1-دستگاه پرسنلی

2-گیره مخصوص گرفتن الیاف

3-شانه مخصوص موازی كردن و مستقیم الیاف

4-كاردك مخصوص دیدن الیاف

دستگاه پرسنلی بر اساس نرخ ثابت ازدیاد نیرو(C.R.L) كار می كند. این آزمایش را برای یك نوع پنبه 6 دفعه تكرار كرده اختلاف بین نیروهای پارگی نباید بیس از 0.8 پوند باشد.

تعیین نمره نیمچه نخ و فتیله:

دو نوع دستگاه در این زمینه وجود دارد:

1-Roving Reel دستی

2-Roving Reel برقی

در دستگاه دستی محیط چرخش درام یك یارد می باشد و تعداد یادرها از روی شمارنده دستگاه خوانده می شود. دستگاه برقی با دو سیستم متریك و انگلیسی كار می‌كند. متراژ نمونه را ابتدا توسط كنترل دستگاه تنظیم نموده سپس نمونه را در پشت دستگاه قرار داده و متراژ معین نمونه را از دستگاه می گیریم.

در صورتی كه نمونه های یك یاردی تهیه كنیم نمره فتیله بر حسب grain/yard بدست می آید و در صورتی كه طول نمونه ها 12 یارد باشد نمره نیمچه نخ بر حسب هنك بیان می شود.

در انتها می توان میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات نمره ها را بدست آورد.

دستگاه صفحه سیاه(اوستر چشمی)

جهت بررسی عیوب ظاهری نخ تولید شده و مقایسه با نمونه های استاندارد از این دستگاه استفاده می شود.

نخ پس از عبور از راهنماهای نخ از بین ناحیه كشش دهنده و مكانیزم ترادرس عبور می كند و روی صفحه مشكی قرار می گیرد و سپس سرعت را كه بین
25rpm-250rpm است را تنظیم می كنیم. نمونه های مورد آزمایش را می توان با چندین صفحه مشكی انجام داد تا در انتها با یكدیگر مقایسه گردند.

اندازه گیری چگالی خطی یا نمراه نخ

نمره نخ معمولاً بصورت جرم در واحد طول یا طول در واحد جرم نخ بیان می شود. نمره گذاری در دو سیستم مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد. جهت تعیین نمره چند نمونه از نخ مورد نظر را بوسیله دستگاه كلاف پیچ با متراژ معین از روی بوبین و یا ماسوره برداشته و با دقت یك صدم آنها را وزن می كنیم و با جایگذاری در روابط نمره بر حسب سیستم دلخواه نعیین می كنیم. بطور معمول 10 نمونه را در نظر می‌گیرند و میانگین آنها نمره نهائی است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

برنامه خطی اعداد صحیح دوتایی (BILP)

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات 16
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

برنامه خطی اعداد صحیح دوتایی (BILP)

یك مورد خاص ILP زمانی اتفاق می افتد كه همه متغیرهای نمونه بتوانند فقط یك یا دو رقم 0 یا 1 را قبول كنند . چنین متغیرهایی متغیرهای دوتایی نامیده می شوند ، و نمونه ها ، برنامه ها ، برنامه های 1-0 یا برنامه های خطی اعداد صحیح دو تایی (BILPS) نامیده می شوند . هر حالتی كه بتواند با بله / نه ، (خوب / بد) یا 0/1 نمونه‌برداری شود به عنوان متغیردوتایی شناخته می شود . در زیر نمونه های زیادی از متغیرهای دوتایی ذكر شده كه ممكن است در طرح تجاری یافت شود :
، اگر یك طرح مراقبت سلامتی جدید پذیرفته شود .
، اگر پذیرفته نشود .
، اگر مجلس خط B برای تولید نمونه های كولس به كار رود .
، اگر به كار نرود .
، اگر یك ایستگاه پلیس جدید در پایین شهر شناخته شود .
، اگر ساخته نشود .
، اگر تولید یك اجناس به عنوان نوع «خوب» قابل قبول باشد .
، اگر به این صورت نباشد .
، اگر بزرگراه 50 ، در سفر بین ددو شهر به كار رود .
، اگر به این صورت نباشد .
، اگر محدودیت خاصی باشد .
، اگر آن محدودیت نیاز نباشد .
، اگر یك گیاه جدید در گاری هندوستان پرورش یابد .
، اگر به این صورت نباشد .
، اگر سومین انتقال به كار رود .
، اگر به این صورت نباشد .
همانطور كه این مثالها نشان می دهند ، خیلی ساده است كه متغیر دوتایی را به عنوان یك تحقیق در نظر می گیریم یعنی این كه این تحقیق قبول شده ، یعنی این تحقیق قبول نشده است . با تفاسیر داده شده در مورد متغیرها ، اكنون ما چند نوع اجبار را مورد آزمایش قرار می دهیم ، كه تحت بررسی شورای شهر در «سالم اورگون» می باشد .
شورای شهر سالم :
در آخرین جلسه مالیاتی سال ، شورای شهر «سالم» ، طرح هایی مختص سرمایه باقی مانده در بودجه یك سال ارائه كرده است . نه تحقیق تحت بررسی كامل یك سال قرار گرفته اند . برای آمارگیری حمایت مردم از تحقیق های مختلف ، پرسشنامه هایی به طور تصادفی به رای دهندگان در كل شهر فرستاده می شود و از آنها خواسته می شود كه تحقیق ها را به ترتیب از خوب به بد طبقه بندی كنند . ( بالاترین تقدم ، پایین ترین تقدم ) شورا امتیازها را بر اساس 500 پاسخی كه دریافت می كند تطبیق می دهد .با این وجود هیئت شورا مكرراً متذكر می شود كه تنها به نتایج پرسش‌نامه‌ها اكتفا نمی كند . آنها در حالیكه تخصیص های بودجه را تهیه می كنند ، مسائل دیگر را هم محاسبه می كنند . برای تخمین هزینه هر تحقیق ، میزان تخمینی ثابت هر شغل جدید باید فراهم شده ، و تطبیق امتیاز پرسشنامه ها در جدول 3-5 خلاصه شده است.

هدف هیئت شورا بالا بردن حمایت كل رای دهندگان دریافت شده (داشتن پرسشنامه به عنوان مدرك) و دادن محدودیت ها و مطالب قابل توجه دیگر هیئت شورا می باشد كه به شرح زیر است :
• 900.000 دلار باقیمانده در صندوق
• نیازهای هیئت شورا برای ایجاد حداقل 10 شغل جدید .
• با وجودیكه جلوگیری از جنایت ، برای مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است ، هیئت شورا برای بخش های دیگر خدمات مردم باید به خوبی عمل كند . بنابراین امید می رود كه در بیشتر تحقیق های مربوط پلیس سرمایه گذاری شود .
• هیئت شورا مایل است كه تعداد وسایل نقلیه اضطراری شهر را افزایش دهد ولی اكنون با توجه به مطالب دیگر ، فقط یكی از دو تحقیق در مورد وسایل نقلیه اضطراری باید سرمایه گذاری كند . پس دو ماشین پلیس و دو ماشین آتش نشانی هم باید خریداری شود .
• هیئت شورا معتقد است در صورتیكه تصمیم بگیرد نزولهای سرمایه را از برنامه‌های ورزشی در مدارس برگرداند ، نزولهای سرمایه از برنامه های موسیقی هم باید برگردانده شوند و برعكس .
• با عقد قرارداد ، هر سرمایه اضافی مدرسه قبل از اینكه تحقیقات جدید مدرسه انجام شود باید به نزولهای قبلی برگردانده شود . بنابراین هم سرمایه های ورزشی و هم سرمایه های موسیقی قبل از اینكه تجهیزات جدید كامپیوتر خریداری شود ، باید برگردانده شوند . هر چند برگرداندن سرمایه های ورزشی و موسیقی ، دلالت بر این ندارد كه كامپیوترهای جدید خریداری خواهند شد . هیئت شو.را هم مایل است به مردم مسائلی از لحاظ مالی نسبت به آنها مسئول است را ارائه دهد . مثل مسائل مربوط به سلامتی ، علائق در رشد مشاغل و نیازهای تحصیلی شهر «سالم».
برای نشان دادن مسئولیت پذیری مالی :
• هیئت شورا مایل است حداقل 250.000 دلار به بودجه سال بعدی انتقال دهد . بنابراین برای بقیه سال حداكثر اینقدر باقی می ماند :
• 650.000$ = 250.000$ – 900.000$ .
برای نشان دادن ارتباط بین سلامت عموم :
• هیئت شورا مایل است حداقل در سه تحقیق آتش سوزی و پلیسی سرمایه گذاری كند .
• آنها امیدوارند هفت افسر پلیس جدید اضافه كنند .

برای نشان دادن علائق در رشد مشاغل :
• هیئت شورا مایل است حداقل 15 شغل جدید تمام وقت فراهم آورد .
برای اثبات حساسیت مطالب تحصیلی :
• هیئت شورا مایل است كه در هر سه تحقیق تحصیلی سرمایه گذاری كند .
اعضای هیئت شورا تشخیص می دهند كه سرمایه كافی برای تحقق این پنج هدف موجود نمی باشد ، ولی آنها احساس می كند كه اگر حداقل سه تحقیق از پنج تحقیق قابل قبول باشد ، رای دهندگان با نظر مساعدی به آن توجه می كنند .

راه حل
هیئت شورای شهر سالم باید تحقیق هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب كنند . هدفش تشخیص ارتباطات و محدودیت هایی است كه قبلاً ذكر شده است . یك سری تحقیق هایی كه حمایت عموم مردم را از طریق پرسش نامه های داده شده ، بالا می‌برند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبحث بردارها

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 420 کیلو بایت
تعداد صفحات 50
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبحث بردارها

بردارها:
تساوی در بردار: موازی، هم جهت و هم طولی دو بردار به تساوی آن دو می‌انجامد.
مجموع دو بردار : روش متوازی الضلاع
روش مثلثی
خواص بردارها:
شركتپذیری:
بردار صفر: انتها و ابتدای بردار بر هم منطبق است. و با o نشان می‌دهیم.
برای هر بردار دلخواه داریم
قرینه برای یك بردار: اگر بردار معلومی باشد برای برداری با همان اندازه و جهت مخالف آن قرنیه نام دارد و با مشان داده می‌شود.
تفاضل دو بردار: تفاضل دو بردار را بصورت زیر تعریف می‌كنیم:

تذكر: اگر بردار و اسكالر معلوم باشند حاصلضرب است. یعنی برداری با همان جهت ولی برابر طویلتراز اگر و برداری مختلف الجهت با ولی برابر طویلتر از اگر .
برداریكه: هر برداری به طول واحد را یك برداریكه گوئیم. اگر بردار نا صفر باشد یك بردار یكه است.

زاویه بین دو بردار: منظور از زاویه بین دو بردار ناصفر كه با نشانداده می‌شود یعنی زاویه‌ای كه باید بچرخد تا جهتش با جهت یكی شود.
°
°
°
ضرب اسكالر( ضرب نقطه‌ای یا داخلی)
منظور از حاصلضرب اسكالر دو بردار كه با نشان‌داده می‌شود یعنی عدد:
زاویه بین دو بردار را می‌توان از به یا از به سنجید. زیرا و
تذكر: 1.
2.

3. حاصلضرب صفرا ست اگر تنها اگر همچنین بردار صفر بر هر برداری عمود است.
مثال: مثال : اگر خط جهت دار و بردار معلوم باشد منظور از تصویر اسكالر روی L كه به صورت نوشته می‌شود.
یعنی:
بطور كلی با معلوم بودن دو بردار منظور از تصویر اسكالر روی یعنی

قضیه: اگر و آنگاه :
نتیجه:
مثال : اگر بردار آنگاه:
هر برداری در ضرب شود مؤلفه اول بدست می‌آید و اگر در ضرب شود مؤلفه بدست می‌آید:

تذكر1:

آنگاه
2.

مثال: و را در صورتیكه با هم زاویه ° 60 بسازند. را بیابید.

ضرب برداری( خارجی)
برداری است كه بر صفحه دو بردار عمود است.
منظور از حاصلضرب خارجی دو بردار كه با نشان داده می‌شود یعنی بردار بطوریكه:
1- اندازة C برابر است با:
2- بر صفحه عمود است و در جهت حركت یك پیچ( راست دست) ك تیغه‌اش از به باندازه می‌چرخد نشان داده
تذكر: هرگاه یا یا آنگاه
مساحت متوازی‌الضلاع ارتفاع قاعده
با توجه به فرمول قبل و شكل بالا نتیجه می‌‌گیریم كه مساحت متوازی‌الضلاعی كه توسط بردارهای و ساخته می‌شوند با ضرب خارجی برابر است.
و مساحت مثلث ساخته شده توسط دو بردار قبل نصف مقدرا قبلی است .
مساحت مثلث
تذكر: حاصلضرب خارجی با معكوس شدن و ترتیب بردارهای تغییر علامت می‌دهد.

مثال هرگاه . بردارهای متعاعد یك، باشند.

تذكر :1

2

3-ضربهای برداری شركت‌پذیر نیستند.
قضیه: هرگاه :

آنگاه

مثال: مساحت مثلث به راسهای:
و و را بیابید.

* ضربهای سه تایی از بردارها
حاصلضرب سه تایی را در نظ بگیرید واضح است كه:

كه درآن مساوی ارتفاع(h) متوازی سطوح پوشیده بوسیلة بردارهای است و چون مساحت قاعده متوازی‌الضلاع است پس متوازی‌الضلاع برابر حجم متوازی‌السطوح است.
قضیه:‌هرگاه‌ ‌و ‌،‌ آنگاه

مثال: ثابت كنید

* صفحه:
یك صفحه بردار ناصفر عمود بر صفحه بطور منحصر بفرد مشخص می‌شود بردار n قائم بر صفحه نامیده میشود.
قضیه: هر صفحه معادله‌ای به شكل دارد كه در آن A B C همگن صفر نیستند بر عكس هر گاه C B A همگی صفر نباشند هر معادله به شكل (1) معادله یك صفحه را مشخص می‌كند.
معادله صفحه‌ای كه از نقطة میكند و بردار قائم آن است عبارتست از
مثال: بازای دو نقطه معلوم:

صفحه مابر عمود بر خط گذرنده از رابیابید:

صفحه P به معادله عبارت است از:

مثال: معادله صفحه‌ای و موازی دو بردار و و را محاسبه كنید.
مثال : معادله صفحه گذرنده از نقاط و و عمود بر صفحه باشد را بدست آورید.

N عمود بر صفحه مورد نظر

* خطوط در
خط ما با یك نقطه معلوم روی L و بردار دلخواه موازی L بطور مختصر به فرد مشخص میشود فرض كنید: نقطه دلخواهی در باشد در اینصورت هر گاه باشد یعنی كه t یك اسكالر است.

معادلات پارامترهای خط

معادله متعارف خط L
با معادله خطی كه از نقطه می‌گذرد و با بردار u موازی است.
تذكر:
اگر یكی از مخرجهای c b a در معادله متعارف صفر باشد صورت نیز باید صفر باشد مثلاَ اگر ، معادله خط بصورت زیر نوشته می‌شود.

مثال: معادله خط گذرانده از نقطه موازی خط
حل :

مثال:
فصل مشترك دو صفحه
را بدست آورید:

مثال:
معادله خط گذرنده از دو نقطه: ،
حل :
مثال :
ثابت كنید خط: و فصل مشترك صفحات و موازی‌اند:
و
حل :
بردار فصل مشترك

* توابع برداری:
در این فصل با تركیب حساب دیفرانسیل انتگرال و بردارها مطالعه حركت اجسام در فضا می‌پردازیم برای این منظور مؤلفه‌های عددی بردار شعاعی از مبدأ تا جسم را توزیع مشتق‌پذیری از زمن فرض كنیم و به این ترتیب بردارهای جسم را توصیف می‌كنند بدست میآوریم:
بردار شعاعی
از مبدآ تا نقطه كه مكان زیر را در لحظه t از حركتش در فضا بدست می‌آوریم.
* مشتق یك تابع برداری:
اگر و و توابعی با مقادیر حقیقی باشند از t باشند و بردار

یك تابع با مقادیر برداری از t باشد بردار مشتق F نسبت به t می‌باشد مانند حالت حركت در صفح طول بردار بسرعت، مقدار سرعت جسم و جهت بردار سرعت جهت حركت است.
مثال: بردار مكان یك جسم متحرك در لحظه t را مشخص می‌كند.
در مقدار سرعت و جهت ر مشخص كنید در چه لحظه‌ای در صورت وجود سرعت و شتاب جسم بر هم عمودند.

جهت سرعت

در لحظه شتاب و سرعت بر هم عمودند.
* قاعده زنجیره‌ای:
اگر مكان ذره‌ای باشد كه روی یك مسیر در حركت است و اگر با قرار دادن تابعی از بجای متغیرها را عوض كنیم مكان ذره تابعی از S می‌شود داریم:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق آشنایی با ریاضیات

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 94 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آشنایی با ریاضیات

مقدمه: آشنایی با ساختمان منطقی جمله هایی که مطالب ریاضی بوسیله آنها بیان می شوند مستلزم مفاهیم گزاره، گزاره نما، و اسم نماست. این مفاهیم که بخشی از منطق ریاضی مقدماتی محسوب می شوند می توانند مفاهیم و احکام ریاضی را قابل فهم و قابل توضیح نمایند. در عصر حاضر ایفای نقش منطق ریاضی در توجیه و قابل انتقال نمودن مفاهیم در پیشرفت و تکامل کامپیوتر بر هیچکس پوشیده نیست.
2.1 حساب گزاره ها
1.2.1 تعریف: گزاره جمله ای خبری است که یا راست است یا دروغ اگرچه راست یا دروغ بودن آن معلوم نباشد.
برای هر گزاره یک ارزش راستی یا دروغی یا مختصراً یک ارزش قائل می شویم. مثلاً هر یک از جملات«عدد 3 فرد است»،«عدد 6 زوج است» و« اصم است» گزاره هستند. هر یک از گزاره های اول و دوم راست هستند ولی راست یا دروغ بودن گزاره سوم یا مقدمات کنونی، برایمان معلوم نیست ولی در هر حال یا راست است یا دروغ.گزاره ها بطورکلی به سه دسته تقسیم می شوند: گزاره شخصی، گزاره کلی و گزاره جزئی( یا وجودی) نوع اول گزاره ای است که از شیء معینی خبر می دهد. و در این بخش مورد بحث ماست. نوع دوم و سوم را در بخش آینده تعریف و بررسی خواهیم کرد.
از ترکیب گزاره ها گزاره های مرکب حاصل می شود این عمل با رابطهای گزاره ای امکان پذیر است.
2.2.1 رابطهای گزاره ای: گزارها را با حروف p ، q ،v ،s و یا با حرف اندیس دار نظیر ، ،… نشان می دهیم و هر نوع ترکیبی از آنها با الفاظ زیر که رابطهای گزاره ای نامیده می شوند امکان پذیر است.
«چنین نیست که»،«و»،«یا»،« اگر»،« اگر و فقط اگر»
علایم ~ ، &، ، ( یا )، ( یا ) نیز به ترتیب برای این رابط ها بکار خواهند رفت. اینک به توضیح آنها می پردازیم:
3.2.1 نقیض: اگر Pگزاره ای باشد«چنین نیست کهP» را نقیض P می گوییم و با علامت ~P نشان میدهیم. علامت ~ را ناقص و گزاره ای را که ناقص در آن عمل می کند دامنة عمل ناقص می نامیم. پیداست که اگر گزاره ای راست(دروغ) باشد نقیض آن دورغ( راست) است.
بعنوان مثال نقیض گزاره«6 عدد اول است» گزارة«چنین نیست که 6عدد اول است.» و گزاره«6 عدد اول نیست» خواهد بود.
4.2.1 ترکیب عطفی: اگر pو q دو گزاره باشد گزاره«p q » را ترکیب عطفی p با q می گوییم و با علامت نشان میدهیم. علامت& را عاطف و p وq را مؤلفه های
عاطف نامیم. ترکیب عطفی فقط و فقط وقتی راست است که هر دو مؤلفه آن گزاره های راستی باشند.
از الفاظی که از نظر منطقی مترادف عاطف است لفظ« ولی= اما» است مثلاً گزاره«6 زوج است ولی اول نیست» به معنی« 6 زوج است و 6اول نیست» خواهد بود که البته گزاره ای راست است.
5.2.1 ترکیب فصلی: اگرp وq دو گزاره باشند گزارة«p یاq » را ترکیب فصلی p با q نامیده به علامت p v q نشان میدهیم. این گزاره فقط و فقط وقتی دروغ است که هردو مؤلفه آن دروغ باشند. توجه کافی به تفاوت این« یا» که یاء منطقی نامیده می شود با لفظ عادی« یا» که در استعمال عادی برای ترکیب گزاره ها بکار میرود مبذول دارید. در استعمال عادی لفظ«یا» گزارة ترکیب شده فقط وفقط وقتی راست است که یکی از مؤلفه ها راست و دیگری دروغ باشد این نوع«یا» را یاء مانع جمع می نامیم.
در منطق لفظ«یا» همواره به معنی منطقی بکار می رود و «یای» مانع جمع را با تکرار لفظ«یا» و نیز با لفظ« الا» مشخص می کنند. مثلاً گزاره های
« یا 5 فرد یا 5ز وج است»
« 5 فرد است والا زوج است»
به یک معنی هستند که مشخص کننده یای مانع جمع است.
6.2.1 ترکیب شرطی: اگر p و q دو گزاره باشند گزارة« اگر p آنگاه q » را ترکیب شرطی p باq می نامیم و آنرا به علامت ( یا ) نشان می دهیم.
در اینجا مؤلفه p مقدم و مؤلفه q تالی گفته می شود . ترکیب شرطی فقط وقتی دروغ است که pگزارة راست و q گزارة دروغ می باشد.
تذکر1: ارزشهای گزارة عطفی و گزاره از ترتیب مؤلفه ها مستقل است ولی ارزش گزارة شرطی چنین نیست، یعنی ممکن است راست ولی دروغ باشد و یا بالعکس دروغ و راست باشد
تذکر 2: بیان ترکیب شرطی« اگر p آنگاه q » در ریاضیات و نیز در زبان عادی به صورت های متنوعی امکان پذیر است که عبارتند از:
اگر p ، q ؛
هرگاه p آنگاه q ؛
در حالتی که p ، q ؛
q اگر p ،
q به شرطی p ؛
P و فقط وقتی که q ؛
P شرط کافی برای q است؛
q شرط لازم برای p است ؛
شرط کافی برای q آن است که p ؛
شرط لازم برای p آن است که q ؛
P مستلزم q است؛
q از p لازم می آید؛
.
7.2.1 ترکیب دو شرطی : گزارة
« اگر p آنگاه q و اگر q آنگاه p » (1)
ترکیب عطفی دو گزارة شرطی و است که می توان آن را به صورت زیر
نوشت:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ایده آل های خطی به ترتیب كوهن-مكوالی

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ایده آل های خطی به ترتیب كوهن-مكوالی

چكیده- G را یك نمودار غیرمستقیم ساده n راسی در نظر بگیرید و بگذارید برایده آل خطی مرتبطش دلالت كند. مانشان می دهیم كه تمام نمودارهای و تری G ، به ترتیب كوهن- مكوالی هستند ، دلیل ما بر پایه نشان دادن این است كه دوگانه الكساندر I(G) ،خطی و ازمولفه است.
نتیجه ما فرضیه فریدی را كه می گوید ایده آل درخت ساده شده به ترتیب كوهن- مكوالی، هرزوگ، هیبی، می باشد، وفرضیه ژنگ كه می گوید یك نمودار وتری كوهن-مكوالی است اگر و تنها اگر ایده آل خطی اش در هم ریخته نباشد، را تكمیل می كند. ما همچنین ویژگی های دایره های مرتب كوهن- مكوالی را بیان می كنیم و نمونه‌هایی از گراف های مرتب غیروتری كوهن- مكوالی را هم ارائه می كنیم.

1-مقدمه
G را یك گراف ساده n راسی در نظر بگیرید پس G هیچ حلقه یا خطوط چندگانه ای پهن دو راس ندارد.) رئوس ومجموعه های خطی G توسط EG VG را به ترتیب نشان دهید. ما ایده آل تك جمله ای غیر مربع چهارگانه با K كه یك میزان است و جایی كه را به G ارتباط می دهیم.ایده ال ایده آل خطی Gنامیده می شود.
توجه اولیه این مقاله ایده آل های خطی گراف های وتری است. یك گراف G وتری است اگر هر دایره طول یك وتر داشته باشد. اینجا اگر ،خطوط یك دایره طول n باشند، ما می گوییم كه دایره وری یك وتر دارد اگر دو راس xj xi در دایره به نحوی وجود داشته باشند كه یك خط برای G باشند اما خطی در دایره نباشد.
ما می گوییم كه یگ گراف G كوهن –مكوالی است اگر كوهن-مكوالی باشد. چنانكه هرزوگ، هیبی و ژنگ اشاره می كنند، طبقه بندی تمام گراف های كوهن-مكوالی شاید اكنون قابل كشیدن نباشند، این مسئله به سختی طبقه بندی كردن تمام مجموعه های ساده شده كوهن-مكوالی است.]9[.البته هرزوگ، هیبی و ژنگ در ]9[ ثابت كردند كه وقتی G یك گراف وتری باشد،پس G در هر میدانی كوهن-مكوالی است اگر وفقط اگر به هم نریخته باشد.
ویژگی كوهن –مكوالی به ترتیب بودن، كه شرایطی است ضعیف تر از كوهن-مكوالی بودن، توسط استنلی ]14[ در ارتباط با تئوری قابلیت جدا شدن غیرخالص معرفی شد.
تعریف 1-1- را در نظر بگیرید. یك M معیار B درجه دار كوهن –مكوالی به ترتیب نامیده می شود اگر یك تصفیه معین از معیارهای R درجه بندی وجود داشته باشد.

به نحوی كه كوهن –مكوالی باشد، و ابعاد كرول خارج قسمت در حال افزایش باشند:

ما میگوییم یك گراف G كوهن-مكوالی به ترتیب است و در K اگر كوهن-مكوالی به ترتیب باشد. ما می توانیم به نتیجه هرزوگ، هیبی و ژنگ بر سیم البته با استفاده از این تضعیف شرایط كوهن-مكوالی. نتیجه اصلی ما فرضیه زیر است (كه مستقل از خاصیت (K) است.
فرضیه 2-1 فرضیه 2-3.تمام گراف های وتری كوهن-مكوالی به ترتیب هستند.
بنابراین حتی گراف های وتری كه ایده آل های خطی نشان در هم نریخته نیستند نیز هنوز یك ویژگی جبری را دارا هستند.فرضیه 2-3 همچنین حالت یك بعدی كار فردی در توده های ساده شده ]3[ را نیز عمومیت می بخشد.
مقاله ما به صورت زیر سازمان می یابد. در قسمت بعدی ، ما نتایجی از این ادبیات درباره دوگانگی الكساندر ودرباره گراف های وتری جمع می كنیم. در بخش 3،فرضیه 2.3 را ثابت می كنیم.
ما برخی از گراف های غیروتری در قسمت 4 را كه دایره های كوهن-مكوالی را به ترتیب طبقه بندی می كنند بررسی می كنیم و در مورد برخی ازویژگی های گراف‌های شامل دایره های –n برای n>3 تحقیق می كنیم.
همچنین شرایط كافی را برای گرافی كه نمی تواند كوهن-مكوالی به ترتیب باشد ،ارائه می كنیم.
2-اجزا مورد نیاز
درطول این مقاله، G بر یك گراف ساده روی رئوس n با مجموعه نقطه ای VG ومجموعه خطی EG دلالت می كند. ایده آل خطی ،جایی كه را به G مربوط می سازیم.
گراف كامل در رئوس n كه بر Kn دلالت شده است،گرافی است با مجموعه خطی ، یعنی گراف این ویژگی را دارد كه خطی بین هر جفت رئوس وجود دارد. اگر x نقطه ای در G باشد باید بنویسیم N(x) كه بر همسایه‌های x دلالت كند،یعنی آن رئوسی كه خطی را با x شریكند. ما ابتدا باید به حالتی توجه كنیم كه G یك گرافی وتری است.گراف های وتری ویژگی زیر را دارند:
لم 21- G [6 7 12 15] را یك گراف وتری در نظر بگیرید، x را یك زیر نمودار كامل از G در نظر بگیرید.اگر ،پس نقطه ای به نام وجود داردكه زیرگراف به وجود آمده توسط مجموعه همسایه مربوط به x، یك گراف كامل باشد. این امر همچنین زیر نمودار به وجود آمده در را وادار می كند كه یك زیر گراف كامل باشد.
یك پوشش راس گراف G یك زیر مجموعه از VG است به نحوی كه هر خط G حداقل به یك راس A برخوردار داشته باشد. توجه كنیدكه ما هیچ وقت به داشتن یك راس مجزا در پوشش راس نیاز نداریم.
مثلا ، اگر ما گرافی در سه راس داشته باشیم و تنها خط موجود باشد، پس هر دو پوشش های راس هستند. پوشش های راس یك گراف G به دو گانه الكساندر مربوطند.
تعریف 2-2- I را یك ایده آل تك جمله ای غیرمربع در نظر بگیرید. دوگانه الكساندر غیرمربع ایده آل
است.

پس نتیجه ساده ای گرفته می شود:
لم 3-2- G را یك گراف ساده با ایده آل خطی در نظر بگیرید.پس

یك پوشش راس برای G است.

یك تجزیه درجه بندی شده آزاد حداقل به هر ایده آل همگون I از R مرتبط است.

كه در آن R(j) بر معیار R به دست آمده از تغییر درجات R توسط j دلالت می كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

الگوریتم STR کلی (تعمیم یافته)

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 176 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

الگوریتم STR کلی (تعمیم یافته)

داده ها: پارامتر d مرتبه رگولاتور یعنی درجه R* ، و درجه S* را بدانیم. چند مجموعه ای روبتگر Ao* به جای چند جمله ای C* که نامعلوم است (تقریب C*)
چند جمله ایهای پایدار P* و Q*
سیگنالهای فیلتر شده زیر بایستی معرفی شوند:

گام 1 : تخمین ضرایب R* و S* بروش LS:

( C* : note)
گام 2 : سیگنال کنترل را از روی محاسبه می کنیم
تکرار گامهای فوق در هر پریود نمونه برداری
در صورت همگرایی تخمین : S* و R* گام بعدی با قبلی برابر است)

=

ویا:
فرم کلی در صورت عدم حذف همه صفرهای فرآیند
اتحاد (2) به شکل زیر نوشته می شود:
C*Q*=A*P*R’*+q-dB-*S* R’* از این رابطه بدست می آید.
و سیگنال کنترل می شود:

کنترل فید فوردوارد (پیشخور) – STR (دانستن دینامیک فرایند لازم است)کنترل پیشخور برای کاهش یا حذف اغتشاش معلوم بکار می رود. خود سیگنال فرمان می تواند برای STR ، یک اغتشاش معلوم فرض شود
مثالهایی از اغتشاش قابل اندازه گیری (معلوم): درجه حرارت و غلظت در فرایندهای شیمیایی درجه حرارت خارجی در کنترل آب و هوا – ضخامت کاغذ در سیستمهای milling machinc
مدل فرضی :
چند جمله ایهای ، S* و T* بایستی تخمین زده شوند و آنگاه:

مثال : تاثیر فیلتر کردن (همان فرایند مثالهای قبل را در نظر بگیرید) {رفتار الگوریتم تصمیم یافته توضیح داده می شود}
Y(t)+ay(t-1)=bu(t-1)+e(t)+ce(t-1)
مقادیر واقعی پارامتر : a = -0.9 b=3 c=-0.3
فیلترها را بصورت زیر در نظر بگیرید

اتحاد: C * Q*=A*P*R’*+q-dB-*S*
در این مثال : از مدل فرآیند داریم
اتحاد

قانون کنترل:
R*P*=R’*P*B+*

فیلتر باید پیش فاز باشد که در نتیجه سیستم حلقه بسته بصورت پایین گذر فیلتر خواهد شد.
سئوال P1 و q1 را چگونه انتخاب کنیم؟
جواب: یک روش انتخاب بررسی اثر آنها بر روی واریانس y و u است. فرض کنید e(t) دارای واریانس 1 است.

حالت (a): no filtering P”q1=0

این حالت همان وضعیت کنترل حداقل واریانس است بدون هیچگونه فیلتر کردن .
حالت q1=-0.3 p1=0(b)

سه مبدا

الگوریتم STR کلی( تعمیم یافته):
داده ها: پارامترd، مرتبه رگولاتور یعنی درجه و درجه را بدانیم. چند جمله ای رویتگر ( بجای چند جمله ای که نامعلق است
( تقریب ) و چند جمله ای پایدار و سیگنالهای فیلترشده زیر بایستی معرفی شوند:
و
گام 1: تخمین ضرایب و به روش LS:

) Note: )
گام 2: سیگنال کنترل را از روی محاسبه می کنیم.
تکرار گامهای فوق در هر پریود نمونه برداری:
( گام بعدی با قبلی برابر است)
در صورت همگرایی تخمین:

و یا
فرم کلی در صورت عدم حذف همه صفرهای فرآیند اتحاد(2) به شکل زیر نوشته می شود: از این رابطه بدست می آید:
و سیگنال کنتر ل می شود ( مثال در پائین آمده نحوه انتخاب P Q فیلتر ) کنترل فیدفور وارد( پیشخور)STR-( دانستن دینامیک فرآیند لازم است)
کنترل پیشخوری برای کاهش یا حذف اغتشاش معلوم بکار می رود. خود سیگنال فرمان می تواند برای STR ، یک اغتشاش معلوم فرض شود.
( مثالهایی از اغتشاش قابل اندازه گیری(معلوم): در جه حرارت و غلظت در فرآیندهای شیمیایی در جه حرارت خارجی در کنترل آب و هوا- مشخصات کاغذ در سیستمهایmilling machine ).
مدل فرضی:
اغتشاش معلوم
چند جمله ایهای و و بایستی تخمین زده شود و آنگاه:

مثال: تأثیر فیلتر کردن( همان فرآیندهای مثالهای قبل را در نظر بگیرید) (رفتار الگوریتم تعمیم یافته توضیح داده می شود.)

مقادیر پارامتر: ، ،

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بی نظمی (chotic)

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 241 کیلو بایت
تعداد صفحات 13
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بی نظمی (chotic)

بی نظمی را با اتفاقی بودن اشتباه نگیرید :

ویژگی های موضوعات اتفاقی :
1-تجدیدنشدنی و غیرقابل تولید دوباره
2-غیرقابل پیشگویی

ویژگیهای سیستم های بی نظم :
1-بی‌اختیار بودن (مثل حالتهایی كه به همان حالتهای نهایی BUT منجر می شود و حالت نهایی برای تغییرات كوچك كه با حالت نخستین بسیار متفاوت است)
2-بسیار مشكل یا غیرممكن بودن برای پیشگویی كردن
مطالعه سیستم های بی نظم اكنون یكی از رشته های موردتوجه و محبوب فیزیك است كه در این زمینه تا قبل از اینكه كامپیوتر بتواند پاسخگوی مشكلات باشد اطلاعات كمی وجود داشت .
بی نظمی در خیلی از سیستم های فیزیكی دیده می شود برای مثال :
1-دینامیك سیالات (هواشناسی)
2-بعضی واكنشهای شیمیایی
3-لیزرها
4-ماشینهایی كه می تواند با سرعت بالا ذره های ابتدایی را بسازد (شتابدهنده ها)

شرایط لازم و ضروری برای سیستم های بی نظم :
1-این سیستم ها دارای 3 متغیر مستقل دینامیكی اند
2-معادلات حركت یا مسیر حركت كه غیرخطی می باشند
از معادلات یك آونگ كه دارای حركت میرا می باشد برای شرح دادن و ثابت كردن طرحهای بی نظمی استفاده می شود كه دارای معادلات حركت به صورت

می باشد . ما بجای این از یك شكل بدون بعد با معادله

استفاده می كنیم .
متغیرهای دینامیكی در معادله بالا عبارتند از t و و و دوره غیرطولی .
ما قبلاً دیدیم كه آونگ فقط برای نمادهای q و و بی نظم است كه از این موضوع در مثالهای زیر استفاده می كنیم .
برای مشاهده آغاز بی نظمی (وقتی كه كاهش یافته) به مسیر حركت سیستم در مرحله ای از فضا و فاصله گرفتن ذرات از هم توجه می كنیم كه یكدفعه به صورت زودگذر محو می شوند . توجه كنید دوره دو برابر یا مضاعف بدست آمده قبل از آغاز بی نظمی ها است .
حالت منحنی های فضایی كه دیدیم دومین مرحله از تمام سه مرحله‌ی حالتهای فضایی است كه به طور كامل آونگ را توصیف می كند . این طرح ها جزئیات پیچیده سطح بی نظم آونگ را پنهان می كنند .
قسمت PoinCare قسمتی از سومین مرحله فضایی در یك قاعده ثابت است . این ها آنالوگهایی برای دیدن پیشرفت حالت فضایی حالت آونگ می باشد كه یك قسمتی از یك دوره با نیروی محرك می باشد . تناوب مسیر حركت در یك مرحله انجام می شود و تناوب مضاعف شدن نیرو و نیز در 2 مرحله انجام می شود .
Attractors : سطوحی كه آونگ در حالت حركت در فضا از آن پیروی می كند و بعد از مسیر زودگذر ضعیف می شود .
یك Attractors در یك آونگ ثابت (بدون بعد حركت) دارای یك نكته خاصی می‌باشد كه می باشد . یك Attractors تناوب آونگ یك خط منحنی می‌باشد كه در اولین مرحله و سومین مرحله در فضای حركت می باشد)
Attractor بی نظم گاهی Attractor قوی نامیده می شود كه در این حالت اندازه ها بین 2 تا 3 می باشد ( ) .
اندازه و گنجایش یك مربع و خط

به عنوان مثال دستگاه Cantor تشكیل شده توسط پردازش interactive اندازه كسری یك Attractor بی نظم به دلیل حساسیت زیاد آن از حالتهای نخستین می باشد .
توانها Lyapunov اندازه گیری هستند از میزان متوسط واگرایی nigh bouring مسیر گلوله در یك Attractor بدست می آید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فشرده سازی اطلاعات (DATA COMPRESSION )

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فشرده سازی اطلاعات (DATA COMPRESSION )

در این روش ذخیره اطلاعات به شكلی است كه فضای كمتری را اشغال كند. این عملكرد در ارتباطات بسیار مهم است ، چرا كه این امكان را به تجهیزات می دهد تا همان مقدار اطلاعات را با bit كمتری ذخیره یا منتقل كنند. تكنیك های مختلفی برای انجام اینكار وجود دارد اما تنها چند مورد از آنها استاندارد هستند. CCITT یك تكنیك فشرده سازی اطلاعات برای انتقال فاكس ها استاندارد( Group 3 ) و یك استاندارد فشرده سازی برای تبادل اطلاعات از طریق مودم ها ( CCITT V.42 bis) تعریف نموده است. علاوه براین ، انواع فشرده سازی فایل از قبیل ARC و ZIP نیز وجود دارد. فشرده سازی اطلاعات بطور گسترده ای در برنامه های ایجاد نسخة پشتیبان ، برنامه های صفحه گسترده و سیستم های مدیریت بانك اطلاعاتی نیز استفاده می شود. انواع مختلفی از اطلاعات نظیر تصاویر bit-map را می توان به سایزهای كوچكتر فشرده كرد

Protocol
شكل پذیرفته شده ای برای تبادل ارتباطات میان دو دستگاه است. پروتكل موارد زیر را تعریف می كند :
• روش مورد استفاده برای كنترل خطا
• شیوه فشرده سازی اطلاعات ، درصورت وجود
• شیوة اعلام و نمایش ارسال پیام توسط دستگاه فرستنده
• شیوة اعلام و نمایش دریافت پیام توسط دستگاه گیرنده
برنامه نویسان می توانند انواع مختلفی از پروتكل های استاندارد را انتخاب كنند. هریك از آنها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود است ؛ مثلاً برخی از آنها ساده تر ، برخی قابل اطمینان تر و برخی سریعتر هستند. از نقطه نظر كاربر ، تنها جنبه جالب پروتكل ها ، قابلیت برقراری ارتباط كامپیوترشان با سایر كامپیوترها است. پروتكل را می توان در سخت افزار یا نرم افزار بكار برد.
CCITT
خلاصه نام موسسه Comite Consultatif International Telephonique et Telegraphique می باشد كه استانداردهای ارتباطی بین المللی را تنظیم می كند. CCITT اكنون بعنوان ITU شناخته شده و استانداردهای مهمی را برای تبادل اطلاعات تعریف كرده است :
• Group 3 : پروتكل جهانی برای ارسال اسناد فاكس از طریق خطوط تلفن است. پروتـــــــكل Group 3 CCITT T.4 را برای فشرده سازی اطلاعات و حداكثر میزان انتقال ( baud9600 ) را مشخص كرده است. دو درجه وضوح تصویر وجود دارد: 203 x 98 و 203 x 196
• Group 4: پروتكلی برای ارسال اسناد فاكس از طریق شبكه های ISDN است. این گروه 400 پروتكل را پشتیبانی می كند كه شامل تصاویر با وضوح بیش از dpi 400 می شوند
STAND-ALONE
به دستگاههایی اطلاق می شود كه به تنهایی كاركرده و نیاز به تجهیزات دیگر ندارند. مثلاً دستگاه فاكس از این دسته است ؛ چرا كه برای كاركردن نیاز ، به كامپیوتر ، چاپگر ، مودم یا سایر تجهیزات ندارد. به همین دلیل نیز چاپگرها STAND-ALONE محسوب نمی شوند چراكه برای فعالیت و تغذیه اطلاعات نیاز به كامپیوتر دارند.
تا آخر سال 2000، یعنی درست 4 سال پس از عرضه دی.وی.دی، مصرف‌كنندگان، 14 میلیون دستگاه پخش خریده و آن را به پرفروش‌ترین دستگاه الكترونیكی خانگی تبدیل كرده بودند.
امروزه با پیشرفت روزافزون فناوری در دستگاه‌های الكترونیكی خانگی بخصوص دی.وی.دی، این دستگاه مجهزتر می‌شود و روزبه‌روز كاربرد آن رو به افزایش است. مدیر مركز تحقیقات و توسعه شركت صنایع نماالكترونیك پیام با اشاره به مطلب فوق افزود: هم‌اكنون دی.وی.دی‌های موجود در بازار دارای امكانات متداول هستند.
در حال حاضر این شركت سعی نموده است. دی.وی.دی‌ را بامشخصات بهتر و امكانات بیشتر در اختیار مصرف‌كنندگان قرار دهد. این دی.وی‌.دی در دو مدل DV-3500 و DV-3131 می‌باشد كه فقط از لحاظ ظاهر متفاوت و از لحاظ عملكرد شبیه به هم هستند. این دستگاه مجهز به خروجی VGA برای اتصال به مانیتور برای دریافت تصاویر بهتر است و مجهز به مدار Progresive Scan كه روش مدرنی است برای بدست آوردن تصویر مطلوب و با كیفیت، بدین معنا كه برخلاف Interlace Scan كه اسكن معمولی تصویر است این مدار بصورت اسكن متوالی تصویر برای وضوح بیشتر بكار می‌رود.
همچنین این دستگاه مجهز به قفل ایمنی دیسك‌های درجه‌بندی شده‌است. همچنین قابلیت كارائوكه(حذف صدای خواننده از روی موسیقی) و ورودی میكروفن و قابلیت پخش دیسك‌های عكس و اسلاید با فرمت‌های CD/JPEG Kodak Picture را دارد.
از ویژگی‌های دیگر این دستگاه می‌توان به حافظه روی دیسك Marking یا علامت‌گذاری دی.وی.دی و تبدیل سیستم NTSC به پال برای تلویزیون‌هایی كه قابلیت پخش سیستم NTSC را ندارد، اشاره نمود.
همچنین این دی.وی.دی دارای استانداردهای ایمنی و كیفیت از قبیل Class 1 (‌اشعه لیزر مورد استفاده در این دستگاه نوع ضعیف شده است و در نتیجه خطر تشعشع به بیرون دستگاه وجود ندارد) و دارای نشان CEاست،كه نشان‌دهنده انطباق این دستگاه با استانداردهای كشورهای اروپایی می‌باشد.
با تنظیم اكولایزر این دستگاه صدای موسیقی Rock-pop-live-Dance-Techno-Classic-Soft را می‌توان انتخاب كرد و هنگام اجرای دیسك‌ها حالت مربوط به پخش صدای محیطی را انتخاب نمود.
درپایان برای آشنایی بیشتر خوانندگان با دستگاه دی.وی.دی توضیحی مختصر آمده است:
DVDكه نام كوتاه و متداول دیسك ویدئویی دیجیتال Digital Video Disc و یا دیسك چندمنظوره دیجیتال Digital Versatile Disc می‌باشد نسل جدید تكنولوژی ذخیره اطلاعات بر روی دیسك نوری بوده و این تكنولوژی قابلیت ذخیره یك فیلم سینمایی بر روی دیسك با كیفیت بالا و صدای عالی و یا ذخیره حجم اطلاعات كامپیوتری بیشتر از CD معمولی را دارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تركیبات و نظریه‌ های گراف

دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 268 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تركیبات و نظریه‌ های گراف

در این مقاله می خواهیم به دو مبحث بزرگ از ریاضیات گسسته با نامهای تركیبات و نظریه‌ی گراف بپردازیم كه در این دوران شاهد پیشرفت چشمگیر آنها می باشیم .
این دو مبحث بدلیل آنكه دارای كاربرد وسیعی در علم كامپیوتر و برنامه سازی های كامپیوتری می‌باشند حائز اهمیت فراوان می باشند .
1-تركیبات :
شاید در نگاه اول تركیبات یك بخش معماگونه و سطحی از ریاضیات به نظر برسد كه دارای كاربرد چندانی نبوده و فقط مفهوم های انتزاعی را معرفی می كند ولی این شاخه از ریاضیات دارای گستره‌ی وسیع بوده و دارای شاخه های زیادی نیز می باشد .
ابتدا به مسأله ای زیبا از تركیبات برای آشنا شدن بیشتر با این مبحث ارائه می كنیم .
سوال : یك اتاقی مشبك شده به طول 8 و عرض 8 داریم كه خانه‌ی بالا سمت چپ و خانه‌ی پایین سمت راست‌ آن حذف شده است (مانند شكل زیر)

حال ما دو نوع موزاییك داریم . یكی 2*1 ( ) و دیگری 1×2 ( ) سوال این است كه آیا می توان این اتاق را با این دو نوع موزائیك فرش كرد .
احتمالاً اگر شخص آشنایی با تركیبات نداشته باشد می گوید «آری» و سعی می كند با كوشش و
خطا اتاق را فرش كند ولی این كار شدنی نیست ؟! و اثبات جالبی نیز دارد .
اثبات : جدول را بصورت شطرنجی رنگ می كنیم مانند شكل زیر :
حال با كمی دقت متوجه می شویم كه هر موزائیك یك خانه از خانه های سیاه و یك خانه از خانه‌های سفید را می پوشاند یعنی اگر قرار باشد كه بتوان با استفاده از این موزائیك ها جدول پوشانده شود باید تعداد خانه های سیاه با تعداد خانه های سفید برابر باشد ولی این گونه نیست زیرا تعداد خانه های سفید جدول برابر 32 و تعداد خانه های سیاه برابر 30 می باشد . در نتیجه این كار امكان امكان پذیر نیست .

این مسأله مربوط به مسائل رنگ آمیزی در تركیبات بوده كه دارای دامنه‌ی وسیعی از مسائل دشوار و پیچیده می باشد در زیر چند نمونه از مسائل آسان و سخت را بیان می كنیم .
1-ثابت‌كنید هیچ جدولی را نمی توان به موزائیك هایی به شكل و پوشاند .
(راهنمایی: ثابت كنید حتی سطر اول جدول را هم نمی توان پوشاند)
2-ثابت كنید یك مهره‌ی اسب نمی تواند از یك خانه‌ی دلخواه صفحه‌ی n*4 شروع به حركت كند و تمام خانه ها را طی كند .
3-یك شبكه‌ی n*m از نقاط داریم یك مسیر فراگیر مسیری است كه از خانه‌ی بالا سمت چپ
شروع به حركت كرده و از همه‌ی خانه هر كدام دقیقاً یك بار عبور كند و به خانه‌ی سمت راست پایین برود ثابت كنید شرط لازم و كافی برای وجود یك مسیر فراگیر در شبكه‌ی n*m آن است كه لااقل یكی از m یا n فرد باشد (مرحله‌ی دوم المپیاد كامپیوتر ایران) در شكل زیر یك مسیر فراگیر را برای جدول 5*4 می بینیم .

B
4-ثابت كنید شرط لازم كافی برای پوشش جدول n*m با موزائیك های 2*1 یا 1*2 آن است كه یا m یا n زوج باشند .
حال می‌خواهیم یك مبحث مهم از تركیبات به نام استقراء را معرفی كنیم.
استقراء بعنی رسیدن ازجزء به كل و هم ارز است با اصل خوشترتیبی زیر مجموعه‌ها( اصل خوشتربینی بیان می‌كند كه هر مجموعه متناهی از اعداد عضوی به نام كوچكترین عضو دارد).
برای اثبات حكمی به كمك استقراء لازم است:
1) حكم را برای یك پایة دلخواه(كه معمولاً كوچك باشد) ثابت كنیم.
2) حكم را برای یك k دلخواه فرض می‌گیریم.
3) به كمك قسمت 2 حكم را برای ثابت می‌كنیم.
بسیاری از گزاره‌ها به كمك این استقراء كه در ظاهر ساده است ثابت می‌شود:
یك مثال ساده:
ثابت كنید: .
برای كه داریم و حكم برقرار است:
فرض كنیم برای درست باشد حكم را برای ثابت می‌كنیم داریم:

كه این قسمت طبق فرض بردار می‌باشد
و برای نیز حكم مسأله برقرار است.
یك مثال سخت:
این سئوال در المپیاد كامپیوتر امسال مطرح شده و ما فقط یك قسمت آنرا بطور خلاصه بیان می‌كنیم.
سئوال: در روز A دارای تعداد مجموعه می‌باشد بطوریكه هیچ مجموعه‌‌ای زیرمجموعة دیگری نیست یعنی اكر )
حل شایان در روز B می‌آید از روی مجموعه‌های A تمام مجموعه‌هایی را نمی‌سازیم كه دارای دو شرط زیر می‌باشند:
1- هر مجموعه‌ای دلخواه در روز B با تمام مجموعه‌ها در روز A اشتراك دارد.
2-اگر از یك مجموعة دلخواه در روز B یك عضو را حذف كنیم آنگاه دیگر شرط 1 برقرار نباشد( كه به این شرط، شرط مینیمالی می‌گوئیم:
حال فراز در روز C از روی مجموعه‌های B تمام مجموعه‌هایی با دو شرط بالا را می‌سازد ثابت كنید ( یعنی تمام مجموعه‌های روز اول در روز سوم نیز تولید شده‌اند)
اثبات: ابتدا لم زیر را ثابت می‌كنیم:
لم: به ازای هر مجموعة دلخواه در روز A مثل در روز B n تتا مجموعه وجود دارند بطوریكه هر كدام از آنها دقیقاً یكی از اعضای را دارند( ممكن است اعضای دیگری نیز داشته باشند ولی هر كدام دقیقاً یكی از را دارند.)
اثبات لم: با استقراء روی تعداد مجموعه‌های روز اول حكم را ثابت می‌كنیم. برای یك مجموعه در روز A وضعیت مجموعه‌ها در روزهای C B A مشخص شده‌اند:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود