مقاله درمورد تمایز یاخته ای

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درمورد تمایز یاخته ای*

تمایز یاخته ای

مجموعه تغییرات و تحولات ساختاری ، شیمیایی و عملی را كه موجب می‌شوند ازتوده ای از یاخته های همسان ( هم ارزش ) یاخته هایی تخصص یافته ( ویژه ) به وجود آیند و یا موجب می گردند كه یاخته ای در طول زمان نسبت به گذشته خود متفاوت شود را تمایز یاخته ای نامند ، آن دسته از تغییرات وتحولات را كه موجب تشكیل یاخته های تخصص یافته از مجموعه یاخته های هم ارزش می گردند ، تمایز بین یاخته ای نامند و تغییرات و تحولاتی را كه موجب تمایز یك یاخته در طول زمان می گردند ، تمایز درون یاخته ای نامند.

پژوهشگران زیادی از جمله نیچ ، گوتره ،كامو ، بال و دیگران با استفاده از روش های كشت در شیشه تلاش گسترده ای را برای پی بردن به علل و چگونگی تمایز یاخته ها آغاز كردند . در دو دهه اخیر نیز استفاده از روش‌های نوین زیست شناسی مولكولی ، جدا سازی پروتئین ها و ماده ژنتیكی یاخته های همسان و تمایز یافته و مقایسه آنها ، دست ورزی ژنتیكی و انتقال ژن ها و پی گیری چگونگی تجلی و تنظیم بروز ژن ها آگاهی های زیادی را در مورد چگونگی تمایز یاخته ای به دست داده است . اما به دلیل تنوع ژنتیكی جانداران ، برهم كنش های مواد متنوع درون یاخته ای و تاثیر این برهم كنش‌ها یا بروز ژن ها و دخالت عوامل محیطی و تنوع این عوامل ، هنور موارد زیادی در زمینه تمایز یاخته ای ناشناخته مانده اند .

تمایز یاخته ای دو پایگاه اصلی دارد یكی پایگاه ژنتیكی ودیگر پایگاه محیطی ، بخشی از تمایز یاخته ای در گونه های متفاوت وابسته به ژنوم یاخته است كه سرنوشت از قبل تعیین شده یاخته می باشد به این مفهوم كه از ژنوم یاخته تخم ماهی انتظار تشكیل ماهی وازژنوم یاخته ای قورباغه تشكیل قورباغه را داریم .

اشكال گوناگون : تمایز یاخته ای : برای تمایز یاخته ها واشكال گوناگونی از تمایز به شرح زیر در نظر گرفته می شود .

1- تمایز ریختی : یكی از پدیده های مهم درتمایز یاخته ای ، پدیدار شدن شكل ویژه هر نوع از یاخته ها است به نحوی كه یاخته ماهیچه ای یا یاخته عصبی و آن نیز یاخته های خونی ودیگر بافت های بدن تفاوت شكل دارد .

2- تمایز ساختاری : ( ساختار فیزیكی و شیمیایی ) تمایز یاخته ای با تحول ساختار فیزیكی و شیمیایی یاخته ها همراه است .

به طور كلی تمایز یاخته ای در همه یاخته های پروكاریوتی و یوكاریوتی با تمایز در اندامك ها واجزای سازنده یاخته ها همراه است .

3- تمایز سوخت و سازی ( متابولیكی ) تمایز سوخت و سازی در حقیقت نوعی یا بخشی از تمایز شیمیایی یاخته ها است .

متناسب با پیشرفت تمایز و برای امكان آن ، نوع واكنش های سوخت وسازی یاخته ها تغییر می كند .

4- تمایز فیزیولوژیكی : به طور معمول تمایز یاخته ای به منظور كسب توانایی های فیزیولوژیكی ویژه و انجام پدیده های زیستی اختصاصی است .

به طور معمول اشكال مختلف تمایز یاخته ای به حالتی وابسته به هم و به صورت مجموعه ای از پدیده های تمایزی صورت می گیرند و نه پدیده های كاملا مستقل و مجزا ، به طوری كه تمایز یاخته ای نتیجه ای از مجموع تمایز‌های ریختی ، ساختاری سوخت وسازی و فیزیولوژیكی است .

مراحل اصلی تمایز یاخته ای

برای تمایز یاخته ای اغلب دو مرحله اصلی را در نظر می گیرند .

1- مرحله تعیین سرنوشت : در این مرحله سرنوشت تمایزی آینده یاخته مشخص می شود رونویسی ژن های خاصی ( ژن های زود رس ) آغاز می گردد و با تشكیل RNA های اختصاصی یاخته توان لازم برای پدیده های تمایزی را كسب می كند اما هنوز هیچ یك از آثار ظاهری تمایز پدیدار نشده اند ویاخته توان انجام عمل اختصاصی آینده را ندارد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 423 کیلو بایت
تعداد صفحات 145
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

واژه روغن از دو قسمت «رو» و «غن» تشكیل شده است. «رو» از مصدر رفتن و روان شدن و «غن» به سنگ عصاری گفته می‌شود. این برمی‌گردد به گذشته دور، زمانی كه دانه‌های روغنی را در زیر سنگ عصاری (سنگ فشارنده و عصاره‌گیر) كه توسط اسب عصاری چرخانده می‌شد، له كرده و آنچه را كه از زیر سنگ خارج و جاری می‌شد «روغن» می‌گفتند بنابراین روغن یعنی «روان شده از غن».

فهرست مطالب

فصل اول: شناخت، طبقه ‌بندی و كاربرد روغن‌های روانساز

1-1 ) مقدمه……………………………………………………………………2

1-2 ) روغن موتور…………………………………………………………….10

1-2-1) تولید روغن موتور…………………………………………………..12

1-2-1-1) فرآیند هیدرو تریتینگ………………………………….15

1-2-1-2) بهینه سازی فرآیند…………………………………….19

1-2-1-3) مقایسه فرآیندهای HT‌ و SE……………………22

1-2-1-4) مقایسه اقتصادی روش‌های HT‌ و SE…………25

1-2-1-5) كنترل كیفیت محصول……………………………..27

1-2-1-6) نگاهی به آینده……………………………………….28

1-2-2) روغن‌های موتور پایه سنتیتیك………………………………30

1-2-2-1) انواع روغن‌های سنتیتك…………………………….30

1-2-2-2) تاریخچه روغن‌های سنتیتك…………………………31

1-2-2-3) علل پیدایش و روی آوردن به روغن‌های سنتیتك33

1-2-2-4) نقش روغن‌های سنتیتك در اقتصاد سوخت….34

1-2-3) طبقه بندی‌ها و استانداردهای روغن……………………….34

1-2-3-1) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب ویسكوزیته………36

1-2-3-2) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب كارائی…………….42

1-2-3-2-1) طبقه بندی API‌ برای روغن موتور…………..47

1-2-3-2-2) طبقه بندی روغن‌ها توسط مراجع نظامی….49

1-2-3-2-3) طبقه بندی CCMC…………………………….51

1-2-3-2-4) طبقه بندی روغن موتور توسط سازندگان خودرو52

1-2-4) طبقه بندی روغن‌های دو زمانه………………………………54

فصل دوم: مشخص سازی روغن‌های روانساز و مستعمل از لحاظ تركیب

2-1) كلیات………………………………………………………………….60

2-1-1 ) پاکسازی محیط زیست از آلودگی روانکارها………….60

2-1-2 ) حفظ منابع با ارزش نفتی………………………………63

2-2) روغن‌های روان كننده و نقش آن‌ها……………………………64

2-3) شناخت هیدرو كربورهای روغن پایه……………………………66

2-3-1) گروه پارافینیك………………………………………….67

2-3-2) گروه نفتنیك…………………………………………….68

2-3-3) گروه آروماتیك…………………………………………69

2-4) روغن‌‌های مصنوعی………………………………………………..71

2-5) مواد افزودنی روغن موتور……………………………………….72

2-6) تعاریف………………………………………………………………85

2-7) آنالیز خوراك ورودی برای بازیابی روغن………………………88

فصل سوم: روش‌های بازیابی روغن مستعمل

3-1) روش اسید و خاك رنگبر…………………………………………..94

3-1-1) روش پوكولاسیون……………………………………….98

3-1-2) روش تماسی……………………………………………..99

3-2) بازیابی به روش ماتیس………………………………………….99

3-3) روش IFP…………………………………………………………..101

3-4) روش استخراج و انعقاد به وسیله حلال آلی……………….103

3-4-1) معیارهای انتخاب حلال……………………………..107

3-4-1-1) درصد لجن تشكیل شده………………………….107

3-4-1-2) سرعت ته‌نشینی…………………………………..107

فصل چهارم: مواد و روش‌ها

4-1) مواد……………………………………………………………………110

4-1-1) روغن مستعمل………………………………………….110

4-1-2) حلال‌ها……………………………………………………..111

4-2) وسائل و دستگاه‌ها………………………………………………..111

4-3) آزمایش‌ها…………………………………………………………112

4-3-1) جداسازی مواد با نقطه جوش پایین از روغن مستعمل…………………………………………………………………………….112

4 -3-2) تعیین درصد ناخالصی‌های جدا شده برای هر حلال در نسبت‌‌های مختلف113

4-3-3) منحنی ته‌نشینی…………………………………………………….115

4-3-4) بررسی KOH و تعیین مقدار بهینه آن………..117

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) درصد ناخالصی‌های خشك جدا شده بوسیله حلالهای مختلف….119

5-2) اثر دما………………………………………………………………..121

5-3) منحنی ته‌نشینی………………………………………………….123

5-4) اثر KOH‌………………………………………………………….127

مراجع…………………………………………………………………………131

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.084 مگا بایت
تعداد صفحات 77
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

منظوراز پیشرانه ها[1] ،یک مخلوط شیمیایی استکه شامل سوخت (احیا شونده) و اکسنده میباشد، پیشرا نه ها از جمله (مایع،ژل،هیبرید) به عنوان پیشرانه های دوجزیی[2] یاد می شوند وعموماًپیشرا نه ها را به همین نام می شناسند و از این رو کمتر به نام پیشرا نه های تک جزیی[3] تلقی می شوند.

از این رو در دهه های اخیر ،محققان سعی نمودند كه معروفترین و پیشرفته ترین پیشرانه های مایع و ژل و هیبرید را در زمینه پیشرانش های موشكی ارائه دهند كه شامل: خانواده آزیدها و آمینها و هیدازین ها بصورت مایع ،ژل و هیبرید می باشند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول) پیشرانهای مایع

1-1) تاریخچه پیشرا نه های مایع

1-2) انواع پیشرانه ها ی مایع

1-3) دسته بندی پیشرانه های مایع

1-4) معایب پیشرانه های مایع

1-5) مزایای پیشرانه های مایع

1-6) معرفیانواع سوخت های مایع

1-7) معرفی انواع اکسنده های مایع

1-8) پارامترهای اساسی و معیار های مهم درارزیابی پیشرا نه های مایع

1-9) معرفی برترین سوخت ها ی مایع

1-10) معرفی برترین سوخت ها ی مایع

1-11) معرفی برترین اکسنده های مایع

1-12) روند توسعه پیشرانه های مایع در سیستم های موشکی

فصل دوم) پیشرانهای ژل

2-1) ژل چیست

2-2) مزایا و معایب های پیشرانه های ژ ل درمقایسه با پیشرانه های مایع وجامد.

2-3) تاریخچه پیشرانه های ژل

2-4) رئولوژی پیشرانه ژل

2-5) شیمی ژل

2-6) رئومتری(سیال سنجی)

2-7) ژلنتها

2-8) جریان پیشرا نه های ژل

2-9) پارامتر های مهم در ارز یابی پیشرانه های ژل

فهرست مطالب

عنوان مطالب

2-10) مهمترین پیشرانه های ژل

2-11) مهمترین اکسید کنند های ژل

2-12) مهمترین ژل کننده ها

فصل سوم) پیشرانه های هیبریدی

3-1) خط سیر توسعه پیشرا نهای هیبریدی

3-2) تریبریدها

3-3) مزایاومعایب سیستم های هیبریدی در مقایسه باسایر پیشرا نه ها

فصل چهارم) نتیجه گیری

مراجع لاتین

فهرست جدول ها

عنوان مطالب

2-1: خواص فیزیکی نمونه نفتی

2-2: نتایج حاصل از سه آزمایش

فهرست شکل ها

عنوان مطالب

1-1 : عنصر هندسی

1-2 : محاسبه ضریب خود نفوذی با استفاده از نمودار

2-1 : سیستم Solvent-Heavy oil

2-2 : نمایی از Visual cell

2-3 : نمایی از سل حجم ثابت دکتر ریاضی

2-4 : پارامترهای مربوط به شکل 3

2-5 : تغییرات فشار بر حسب زمان

2-6 : تغیرات ارتفاع بی بعد مایع با زمان در دمای8/37درجه سانتی گراد

2-7 : تغییرات فشار بی بعد درحجم ثابت در8/37درجه سانتی گراد

2-8 : ضریب نفوذ سیستم متان- پنتان در8/37درجه سانتی گراد برای فاز گاز ومایع

2-9 : مقایسه ضریب نفوذ ماسبه شده از روش ریاضی با سار روش ها

2-10 : شرایط استفاده شده در روش Zhang

2-11 : داده های فشار – زمان برای سیستم نفت- دی اکسید کربن

2-12 : داده های فشار – زمان برای سیستم نفت- متان

2-13 : داده های فشار- زمان برای سیستم متان-نفت در صفحه نیمه لگاریتمی

2-14 : داده های فشار- زمان برای سیستم دی اکسید کربن -نفت در صفحه نیمه لگاریتمی

2- 15 : ضریب نفوذ سیستم نفت- دی اکسید کربن در فشارهای تعادلی مختلف

2- 16 : ضریب نفوذ سیستم نفت- متان در فشارهای تعادلی مختلف

2-17 : : روش عددی سیستم دی اکسید کربن- نفت

2-18 : رسم داده های روش عددی سیستم متان- نفت

2-19 : مقایسه نتایج این روش با دیگر تحقیقات

2-20 : نمایی از یک Blind Cell

2-21 : فشار بر حسب زمان

2-22 : نمایش داده ها در صفحه نیمه لگاریتمی

2-23 : نتایج آزمایشگاهی در مشار 8 مگاپاسکال

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق در مورد رنگ

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.044 مگا بایت
تعداد صفحات 75
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

رنگها را معمولا براساس خواص آنها و ساختمان ماده اصلی (ساختمان شیمیایی مواد) طبقه بندی می‌کنند. روش دیگر طبقه بندی رنگها براساس روش مصرف آنها در رنگرزی می‌باشد. روش و تکنیک رنگرزی به ساختمان ، طبیعت الیاف یا شئ مورد رنگرزی بستگی دارد. به عبارت دیگر رنگرزی پشم و ابریشم و دیگر الیاف به دست آمده از حیوانات با رنگرزی پنبه و الیاف به دست آمده از گیاهان تفاوت دارد.

فهرست مطالب

چکیده :1

نقش ساختمان شیمیایی الیاف در تعیین رنگ مورد نیاز :2

رنگدانه و انواع آن. 5

کاربرد عمده پیگمانها7

ویژگیهای عمومی رنگدانه ها9

ویژگیهای رنگدانه ها10

قدرت رنگ کنندگی.. 11

اندازه و شکل ذرات. 12

واکنش پذیری شیمیایی.. 14

رنگ‌های پودری. 18

چرا رنگ پودری؟22

رنگینه های شفاف. 31

اکسید های شفاف آهن. 32

تولید صنعتی رنگدانه سفید. 36

از بین بردن انواع لکه های رنگ :40

پوشش های بر پایه آب. 43

فناوری رنگ، اعمال رنگ را سرعت می بخشد. 48

انواع رنگهای کوره ای. 53

آسترها و رنگ های غنی از روی. 56

مشخصه رنگ ها63

رودخانه ی پنج رنگ، زیباترین رودخانه جهان 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله درباره تولید مجدد رنگ طیفی

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات 45
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله درباره تولید مجدد رنگ طیفی*

فصل 1

تولید مجدد رنگ طیفی

1- مقدمه

2- طیف

3- روش میكروریز پراكندگی عكس رنگی

4- روش لیپمان

5- استفاده از رنگ‌های indenticad

6- یك روش ساده شده

1-1- مقدمه

سیصدوپنجاه سال قبل از این تاریخ یك دانشجو فیزیك در دانشگاه كمبریج با این موضوع علمی مواجه می‌شد كه سفید رنگی است كه نور را در هر جهت بطور واضح تخلیه می‌نماید. سیاه رنگی اسن كه اصلاً نور را منتشر و تحلیه نمی‌كند قرمز رنگی است كه كمی واضح‌تر ازمقدار معمول نور را منتشر می‌كند آبی یك نور ویژه است ذرات سفید و سیاه منتشر می‌شود و رنگ آبی دریا از سفیدی نمك نمك موجود در آب دریا و از سیاهی آب خالصی كه در آن نمك حل می‌شود بوجود می‌آید…! تعجبی ندارد كه pope چننی بنویسد: قوانین طبیعت در شب نهفته است و خدا گفت» كه نیوتن خلق شود و همه چیز روشن شد« .

در سال 1666 آیزاك‌نیوتن سنگ بنای علم بزرگ را قرار داد هنگانی كه متوجه شد كه نورخورشید كه سفید نامیده می‌شود مخلوطی از تمام رنگهای طیف می‌باشد و این موضوع نقطه آغاز بررسی مبانی تولید مجدد رنگ می‌باشد.

1-2- طیف

فرض كنید كه ما عكس رنگی از یك خیابان را در روز روشن تهیه كنیم تمام نوری كه بر روی خیابان می‌افتد از خورشید بطور مستقیم می‌آید هنگامی كه آسمان صاف است یا پس از نفوذ توسط ابرها اگر آسمان ابری باشد یا پس از پراكندگی در اتمسفر اگر آبی آسمان موجود باشد از آنجائیكه نور خورشید مخلوطی از تمام رنگهای طیف می‌باشد صحنه خیابان ما با چنین مخلوطی روشن می‌شود و بعضی از مؤلفه‌های این مخلوط با اشیای طبیعی معینی آشكار می‌شوند شاخ و برگ درختان دارای یك مادة رنگی به نام كلروفیل است كه دارای خاصست جذب نور آبی و قرمز می‌باشند ونور سبز را انتقال می‌دهد و بنابراین وقتی كه نور سفید به شاخ و برگ برخورد می‌كند آنها اجزای آبی و قرمز( از نور سفید) را جذب می‌كند و فقط اجزای سبز رنگ توسط آنها منعكس می‌شود و به چشم ما می‌رسند و می‌گوئیم كه ما شاخ و برگ درختان را سبز می‌بینیم بطور مشابه اگر در خیابان منارة بقالی كه سبزی بفروش می‌رساند برویم و گوجه‌فرنگی‌ها را تماشا كنیم آنها را قرمز می‌بینیم زیرا نورهای بنفش، آبی، سبز، و زرد را جذب می‌كند ولی قرمز را منعكس می‌نماید و اشیاء( گوجه‌فرنگیها) به همین دلیل قرمز رنگ دیده می‌شوند. اگر دوباره به خیابان برگردیم پس از تاریك شدن هوا و چراغ‌های سدیم روشن باشد متوجه می‌شویم كه برگ‌ها و گوجه‌فرنگی‌ها اكنون قهوه‌ای هستند زیرا لامپ روشن فقط دارای نور زرد است و این نور توسط شاخ وبرگ وگوجه‌فرنگیها جذب می‌شود و هیچ نور سبزرنگی برای شاخ و برگ وجود ندارد تا منعكس گردد و نور قرمز برای گوجه‌فرنگی‌ها وجود ندارد و تا معكس گردد، این رنگ‌ها نمی‌توانند دیده شوند. با این حال لامپ سدیم مورد استثنایی است ولی اكثر منابع نور مشابه با خورشید هستند زیرا معمولاً مخلوطی از تمام رنگهای طیف را منعكس می‌كنند. این امر دربارة لامپ‌های فیلامان( رشته)‌دار، لامپ‌های فلاش و اكپر لامپ‌های فلورسنت صدق می‌كند بنابراین، مقدار رنگ‌های مختلفی كه شیء منعكی می‌كند معیار مفیدی از خواص رنگ آن جسم را ارائه می‌نماید. تا اینجا ما فقط دربارة قرمز یا آبی یا نور زرد صحبت مختصری كردیم بدون آنكه دقیقاً تعریف كنیم كه به كدام قسمت از طیف آن نور تعلق دارد. از آنجائیكه تمام نور دارای خواص شبیه به موج می‌باشد و نور در بخش‌های مختلف طیف مربوط به امواج با طول موج مختلف است مناسب آن است كه هر رنگ طیف را توسط طول موج آن نور تعریف كنیم طول موج‌ها همگی بسیار كوتاه هستند و واحدهای مناسب اندازه‌گیری عبارت‌اند از میكرون یا میكرومتر(mm) می‌باشد كه میلیونیم متر است میلی‌میكرون كه یك هزارم میكرون می‌باشد كه ذانومتر یا یك‌هزار- میلیونیم متر نام دارد

و آنگسترمكه یك ده-هزارم یك میكرون است. در بقیه این كتاب ما از نانومتر استفاده می‌كنیم. رنگ‌های طیف اصلی تقریباً باندهای طول موج زیر را اشغال می‌كنند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله روشی برای محاسبه خمیدگی شاخه های مس هادی

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات 27
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله روشی برای محاسبه خمیدگی شاخه های مس هادی*

روشی ساده برای محاسبه

به منظور تسهیل محاسبه خمیدگی شاخه های مس هادی فرمول (1) به صورت زیر نوشته می شود :

جدول 1 مقادیر را برای طول پلهای مختلف از 1 تا 50 فوت ارائه می نماید . شرح پارامترهای موجود در معادله 2 به صورزت زیر است:

:خمیدگی یا انحنای شاخه بر حسب اینچ (INCH)

L: طول پل بر حسب اینچ (INCH)

I: همان اینرسی مقطع بر حسب

W:

E:

با توجه به مقادیر فوق هنگامی كه L بر حسب فوت بیان می شود رابطه 2 را می توان به صورت زیر خلاصه كرد:

به منظور تعیین انحنا بر حسب INCH در هادی هایی كه نظیر تیره ساده مهار شده اند صرفا تقسیم فاكتور برای پل مناسب (نظیر جدول 1) توسط همان اینرسی مقطع هادی و ضرب آن وزن هادی بر حسب پوند لازم است . حداكثر انحنای یك میله هادیافقی با یك سر مهار شده0.4.5 است كه بوسیله روشی محاسبه فوق بدست آمده است . اگر هر دو انتهای میله مهار شوند میزان انحنا به 0.2 برابر كاهش می یابد.

به عنوان مثال برای یك پل 10 فوتی از جدول 1 داریم :با در نظر گرفتن یك هادی مس 10 فوتی كه از هر دو انتها مهار گردیده وزن كل این هادی در هر فوت طول آن 2 پوند (1B) است بنابر این حداكثر انحنا عبارت است از اگر هادی از یك انتها مهار گردد :

همان اینرسی مقاطع مسی به صورت میله توپر و لوله در جدول 5.،6،7 صفحات 161-158 ارائه شده اند اطلاعات مربوط دیگر سایز ها كه جداول ارائه نشده اند از طریق فرمولهای فوق به سادگی قابل محاسبه می باشد.

فركانس طبیعی

فركانس طبیعی یك میله كه از دو سر مهار شده است از رابطه زیر بدست می آید :اگر هر دو انتها به صورت افقی مهار شده باشند رابطه فوق به صورت زیر ارائه می گردد : از آنجا كه میزان انحنای میله دو سر گیر 0.2 برابر مقدار مربوط به میله دو سر آزاد می باشد فركانس طبیعی آن با مهار كردن دو سر میله 2.275 برابر افزایش می یابد . در واقع با مهار كردن یك سر میله فركانس طبیعی صرفا 50 درصد بیشتر می شود . این پارامتر نقش مهمی در طراحی خواهد داشت .

بار ناشی از باد و یخ

در بحث بار گذاری یك هادی با جهت كار برد در فضای آزاد نه تنها وزن خود هادی باید مورد توجه باشد بلكه وزن پوشش یخی كه ممكن است در زمستان روی آن وجود داشته باشد و همچنین فشار باد باید لحاظ شوند . در برخی كشورها حداكثر بار بر اساس وجود پوشش یخ به ضخالمت همزمان با فشار باد همزمان 8 پوند بر فوت مربع (( متناظر با سرعت باد حدود 50 مایل بر ساعت (M.P.H) محاسبه می گردد.

وزن یخ موجود روی هادی با سبار به ازای هر فوت طول هادی بر حسب پوند از رابطه زیر بدست می آید :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق درباره تقطیر مایع

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 8.389 مگا بایت
تعداد صفحات 219
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*تحقیق درباره تقطیر مایع*

فصل اول

فرآیندهای حالت ناپایدار و انبوه

مقدمه:

روابط فصل های قبل فقط در حالت پایدار به كار می روند كه در آن جریان گرما و دمای منبع با زمان ثابت بودند. فرآیندهای حالت ناپایدار آنهایی هستند كه در آنها جریان گرما، دما و یا هر دو در یك نقطة ثابت با زمان تغییر می كنند. فرآیندهای انتقال حرارت انبوه فرآیندهای حالت ناپایدار نمونه ای هستند كه در آنها تغییرات حرارت ناپیوسته ای رخ می دهند همراه با مقادیر خاصی از ماده در هنگام گرم كردن مقدار داده شده ای از مایع در یك تانك یا در هنگامی كه یك كورة سرد به كار افتاده است.

همچنین مسائل رایج دیگری نیز وجود دارند كه مثلاً شامل می شوند بر نرخی كه حرارت از میان یك ماده به روشی رسانایی انتقال می یابد در حالی كه دمای منبع گرما تغییر می كند. تغییرات متناوب روزانة حرارت خورشید بر اشیاء مختلف یا سرد كردن فولاد در یك حمام روغن نمونه راههایی از فرآیند اخیر هستند. سایر تجهیزاتی كه بر اساس روی خصوصیات حالتی ناپایدار ساخته شده اند شامل كوره های دوباره به وجود آورنده(اصلاحی) كه در صنعت فولاد استفاده می شوند، گرم كنندة دانه ای(ریگی) و تجهیزاتی كه در فرآیندهای بكار گیرندة كاتالیست دمای ثابت یا متغیر به كار می روند هستند.

در فرآیندهای كلان برای گرم كردن مایعات نیازمندیهای زمانی برای انتقال حرارت معمولاً می توانند بوسیلة افزایش چرخة سیال كلان و یا واسطة انتقال حرارت و یا هر دو اصلاح شوند.

دلایل به كار گرفتن یك فرآیند كلان به جای به كارگیری دیگ عملیات انتقال حرارت پیوسته بوسیلة عوامل زیادی دیكته می شوند:

بعضی از دلایل رایج عبارتند از 1) مایعی كه مورد فرآیند قرار می گیرد به صورت پیوسته در دسترس نیست 2) واسط گرم كردن یا سرد كردن به طور پیوسته در دسترس نیست 3)نیازمندیهای زمان واكنش یا زمان عملكرد متوقف شدن را ضروری می سازد 4) مسائل اقتصادی مربوط به مورد فرآیند قرار دادن متناوب یك حجم وسیع، ذخیره یك جریان كوچك پیوسته را توجیه می كند 5)تمیز كردن و یا دوباره راه‌اندازی كردن یك بخش برای دورة كاری است و 6)عملكرد سادة بیشتر فرآیندهای كلان سودمند و خوب است.

به منظور مطالعه كردن منظم و با قاعدة رایج ترین كابردهای فرآیندهای انتقال حرارت حالت ناپایدار و كلان ترجیح داده می شود كه فرآیندها را به دسته های (aمایع (سیال) گرما دهنده یا خنك كننده و b) جامد خنك كننده یا گرم كننده تقسیم كنیم.

رایج ترین نمونه ها در ذیل آورده شده اند:

1)مایعات سرد كننده و گرم كننده

a) مایعات كلان b)تقطیر كلان

2)جامدات خنك كننده یا گرم كننده

a)دمای واسط ثابت b)دمای متغیر دوره ای c)دوباره تولید كننده ها(ژنراتورها)

d)مواد دانه ای در بسته ها

مایعات سرد كننده و گرم كننده

1) دمای مایع انبوه

مقدمه

بومی، مولر و ناگل رابطه ای برای زمان مورد نیاز را برای گرم كردن یك تودة تكان داده شده بوسیلة غوطه ورسازی یك كویل گرم كننده بدست آورده اند كه برای زمان است كه اختلاف دما معادل LMTD (اختلاف دمای میانی لگاریتمی) برای جریان روبه رو داده شده باشد.

فیشر محاسبات انبوه را گسترش داده است برای شامل شدن یك جدول خارجی جریان مقابل، چادوك و سادرنر حجم های تكان داده شده را مورد بررسی قرار داده اند كه با مبدل های خارجی جریان مقابل همراه با اضافه سازی پیوستة مایع به تانك گرم شده اند همچنین به میزان حرارت در این راه حل پرداخته اند.

بعضی از روابطی كه به دنبال می آیند برای كویل ها در تانك ها و محفظه های پوشانده شده به كار می روند. اگرچه روش بدست آوردن ضرائب انتقال حرارت برای این اجزاء تا فصل 20 به تعویق انداخته شده است.

تشخیص دادن حضور یا عدم حضور تكان در یك مایع كلان همیشه امكانپذیر نیست. گرچه دو مقدمة فوق منجر به نیازمندیهای متفاوتی برای نائل شدن به یك تغییر دمای كلان در یك دورة زمانی داده شده می شوند.

زمانی كه یك محرك مكانیكی در یك تانك یا محفظه همانند شكل 1.‌18 نصب می‌شود نیازی به این پرسش كه سیال تانك تكان داده شده یا نه نیست.

زمانی كه محرك مكانیكی وجود ندارد ولی سیال به طور پیوسته در حال گردش است ما نتیجة این كه حجم تكان داده شده است یك نوع احتیاط و دوراندیشی است.

در بدست آوردن معادلات كلان در ذیل T به مایع داغ انبوه یا واسط گرم كردن اشاره می كند. t به مایع سرد انبوه یا واسط خنك سازی اشاره دارد. موارد ذیل در این جا مورد بررسی قرار می گیرند.

حجم های خنك سازی یا گرم سازی متلاطم جریان متقابل

– كویل در تانك یا محفظة پوشانده شده، واسط ایزوترمال

– كویل در تانك یا محفظة پوشانده شده، واسط غیر ایزوترمال

– مبدل خارجی، واسط ایزوترمال

– مبدل خارجی، واسط غیر ایزوترمال

– مبدل خارجی مایع پیوسته اضافه شده به تانك، واسط ایزوترمال

– مبدل خارجی مایع پیوسته اضافه شده به تانك، واسط غیر ایزوترمال

حجم های خنك ساز یا گرم كننده متلاطم، جریان متقابل موازی

مبدل 2-1 خارجی

مبدل 2-1 خارجی، مایع تدریجاً اضافه شده به تانك

مبدل 4-2 خارجی

مبدل 4-2 خارجی، مایع تدریجاً اضافه شده به تانك

حجم های گرم ساز و خنك كننده بدون تكان دهی

مبدل جریان مقابل خارجی، واسط ایزوترمال

مبدل جریان مقابل خارجی، واسط غیر ایزوترمال

مبدل 2-1 خارجی

مبدل 4-2 خارجی

حجم های تكان داده شده خنك ساز و گرم كن

چندین راه برای در نظر گرفتن فرآیندهای انتقال حرارت كلان وجود دارد. اگر تكمیل كردن یك عملكرد معین در زمان داده شده مطلوب باشد، سطح مورد نیاز معمولاً مجهول است. اگر سطح انتقال حرارت معلوم است، مانند نصب فعلی زمان مورد نیاز برای تكمیل كردن عملكرد معمولاً نامعین است و یك حالت سوم زمان پیش می آید كه زمان و سطح هر دو معلوم هستند ولی دما در پایان زمان مورد نظر مجهول است. فرضیات زیرین در بدست آوردن معادلات 1/18 تا 23/18 در نظر گرفته شده اند:

1)برای فرآیند و تمام سطح ثابت است

2)نرخهای جریان مایع ثابت هستند

3)گرماهای ویژه برای فرآیند ثابت هستند

4)واسط گرم سازی یا خنك سازی یك دمای ورودی ثابت دارد

5)تكان دهنده یك دمای سیال انبوه یكسان و یكنواخت فراهم می كند.

6)هیچ گونه تغییر فاز جزیی رخ نمی دهد

7)تلفات گرمایی قابل اغماض هستند.

حجم های تكان داده شدة خنك ساز یا گرم كنندة جریان متقابل

– كویل در تانك یا محفظة پوشانده شده واسط گرم كننده ایزوترمال

ترتیب نشان داده شده در شكل 1/18 را در نظر بگیرید، شامل یك محفظة تكان داده شده شامل M پوند از مایع با گرمای ویژة c و دمای اولیة كه بوسیلة یك سیال متراكم شوندة با دمای گرم می شود. دمای batch، در هر زمان بوسیلة تعادل گرمایی دیفرانسیلی داده می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 4.119 مگا بایت
تعداد صفحات 96
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

با توجه به اینکه درصد بالای دی اکسید کربن در اتمسفر موجب مشکلات مهم زیست محیطی نظیر پدیده گلخانه می شود که تبعاتی چون گرمایش زمین و تغییر اکوسیستم آن را در پی دارد ارائه روش های نوین و اقتصادی برای جداسازی این گاز از اهمیت بالایی برخوردار است.

در فصل اول خواص فیزیکی و شیمیایی دی اکسید کربن بررسی گردیده است. فصل دوم اثرات زیست محیطی انتشار CO2 بیان شده است. فصل سوم شرح مختصری از منابع تولید CO2 بیان شده است. فصل چهارم مکانیسم توسعه پاک که یکی از موارد موجود در پروتکل کیوتو است بررسی گردیده است. فصل پنجم که قسمت اصلی این پروژه می باشد توضیح مفصلی درباره روش های جداسازی دی اکسید کربن می باشد بطورکلی روش های جداسازی را می توان به دو قسمت جذب با انواع فرآیندهای شیمیایی و غشا تقسیم بندی نمود. فصل ششم هم شبیه سازی واحد آمینی توسط نرم افزار Hysys3.1 می باشد

ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ،ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﺳﺎﺯﻱ، ﺩﻓﻊﺣﺮﻳﻖ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ازدیادبرداشت ازمخازن نفت ،تصفیه خانه ها کاربرد زیادی دارد.

ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋا ﹰ ٣٦٢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺩﻱﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻱﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ .ﻧﻴﺮﻭ ﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ 2 COﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ، ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻼﻝﻣﻮﻧﻮ ﺍﺗﺎﻧﻞﺁﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺧﺎﻟﺺﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪﺍﺳﺖ.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اول.. 3

خواص فیزیکی و شیمیایی دی اکسید کربن.. 3

1-1- جدول خواص دی اکسید کربن.. 4

1-2- فازهای مختلف دی اکسید کربن.. 5

فصل دوم. 6

اثرات زیست محیطی دی اکسید کربن.. 6

2-1- گرم شدن زمین.. 7

2-2- اثر گلخانه ای.. 7

2-3- وارونگی (Inversion)11

2-4- باران های اسیدی.. 12

فصل سوم. 14

منابع ایجاد دی اکسید کربن.. 14

3-1- چرخه کربن.. 15

3-2- منابع تولید CO2. 20

3-2-1- احتراق سوخت های فسیلی.. 21

3-2-2- فرآیند تولید برق.. 22

3-2-3- صنایع. 22

3-2-4- بخش های مسکونی وتجاری.. 22

3-2-5- حمل و نقل.. 22

فصل چهارم. 23

مکانیسم توسعه پاک… 23

4-1- پروتکل کیوتو. 24

4-2- مکانیسم توسعه پاک… 26

4-2-1- شرح مکانیسم توسعه پاک و اهداف آن.. 26

فصل پنجم. 29

روش های جداسازی دی اکسید کربن.. 29

5-1- ضرورت شیرین سازی گازهای ترش… 30

5-2- فرآیندهای شیرین سازی گازها31

5-2-1- فرآیندهای شیرین سازی در بسترهای جامد. 31

5-2-2- فرآیندهای شیرین سازی گاز با حلال های شیمیایی.. 32

5-2-3- فرآیندهای شیرین سازی گاز با حلال شیمیایی.. 36

5-2-4- فرآیندهای شیرین سازی از طریق جذب فیزیکی گازهای اسیدی.. 38

1. فرآیند فلوئور (Fluor)38

2. فرآیند سولفینول(Sulfinol)38

3. فرآیند (Selexol)39

4. فرآیند( RECTISOL)39

5-2-5- فرآیند شیرین سازی به روش تبدیل مستقیم. 39

جداسازی گاز CO2 با روش تقطیر. 39

5-3- جذب و ذخیره سازی CO2. 40

5-3-1- فناوری جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن چیست؟. 49

5-3-2- اجزای فناوری جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن.. 50

5-4- جداسازی CO2 به کمک غشا54

5-4-1- تعریف غشا54

5-4-4- انواع غشاهای جداسازی گاز57

5-4- 5- کاهش میزان CO2 با نانولوله‌های تیتانیا و نور خورشید. 59

5-5- درخت مصنوعی.. 60

فصل ششم. 63

شبیه سازی واحد آمینی با Hysys. 63

6-1- طراحی فرآیند شیرین سازی با حلال های آمین.. 64

6-1-1- برج جذب (Contactor)64

6-1-2- میزان آمین در گردش Amine Circulation Rate. 65

6-1-3- گرمای واکنش (Heat of Reaction)65

6-1-4- مخزن تبخیر (Flash Tank)66

6-1-5- جوش آور آمین (Amine Reboiler)66

6-1-6- برج های آمین (Amine Stripper)66

6-1-7- کندانسور بالای برج احیا و مخزن تجمع مایع برگشتی.. 66

6-1-8- مبدل حرارتی آمین های سبک غنی(Rich Lean Amine Exchanger)67

6-1-9- مبدل خنک کننده محلول آمین سبک (Lean Amine Cooler)67

6-1-10- فیلتراسیون/ تصفیه محلول آمین (Amine Filteration)67

6-1-11- پمپاژ محلول آمین (Pumping of Amine Solution)68

6-2- PFD واحد آمینی.. 69

6-3- شرح واحد آمینی شبیه سازی شده70

6-4- اطلاعات بدست آمده از PFD… 71

فرآیندتولید نوشابه .76

نتیجه گیری89

فهرست منابع فارسی.. ….90

فهرست منابع لاتین.. 91

سایت های اطلاع رسانی 92

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ترجمه مقاله بررسی نصب سنسورهای pH همراه با متن لاتین SENSOR INSTALLATIONS

دسته بندی شیمی
فرمت فایل docx
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ترجمه مقاله بررسی نصب سنسورهای pH همراه با متن لاتین SENSOR INSTALLATIONS

Industrial pH sensors can be installed in the process piping immersed in a tank or basin or placed in a sidestreamsample. In a sidestream a portion of the process liquid is continuously removed from the main process and directedto the pH sensor. Sidestream systems are necessary when the temperature and pressure of the process liquidexceed the sensor rating. The sample is cooled and the pressure reduced before the liquid reaches the sensor. Ina sidestream the sample can either be returned to the process or drained to waste. Retractable sensors whichcan be removed from the process piping without shutting down the system are also popular.6.2 SAFETYThere are safety hazards associated with pH sensors installed in process streams. If the temperature or pressureof the liquid exceeds the rating of the sensor the sensor may fail allowing the process liquid to leak out fromaround the sensor. There are special hazards associated with retractable sensors. To avoid accidents always followthe manufacturer’s instructions for inserting and removing the sensor. Never attempt to remove a retractablesensor unless the process conditions meet the manufacturer’s requirements. Also install retractable sensors onlyin places where access is easy and the person retracting the sensor has good footing.

Industrial pH sensors can be installed in the process piping immersed in a tank or basin or placed in a sidestreamsample. In a sidestream a portion of the process liquid is continuously removed from the main process and directedto the pH sensor. Sidestream systems are necessary when the temperature and pressure of the process liquidexceed the sensor rating. The sample is cooled and the pressure reduced before the liquid reaches the sensor. Ina sidestream the sample can either be returned to the process or drained to waste. Retractable sensors whichcan be removed from the process piping without shutting down the system are also popular.6.2 SAFETYThere are safety hazards associated with pH sensors installed in process streams. If the temperature or pressureof the liquid exceeds the rating of the sensor the sensor may fail allowing the process liquid to leak out fromaround the sensor. There are special hazards associated with retractable sensors. To avoid accidents always followthe manufacturer’s instructions for inserting and removing the sensor. Never attempt to remove a retractablesensor unless the process conditions meet the manufacturer’s requirements. Also install retractable sensors onlyin places where access is easy and the person retracting the sensor has good footing.

1 مقدمه

سنسورهایpHصنعتی را می­توان در خطوط لوله فرایند نصب نمود، درون مخزن یا حوضه آبگیر غوطه­ور ساخت، یا درون یک نمونه ریز آبه قرار داد. در یک ریز آبه، بخشی از مایع فرایند به طور پیوسته­ای از فرایند اصلی جدا شده و به سمت سنسورpHهدایت می­گردد. زمانی که دما و فشار مایع فرایند از درجه­بندی مجاز سنسور فراتر می­رود، سیستم­های ریز آبه موردنیاز می­باشند. پیش از رسیدن نمونه به سنسور، آن را سرد کرده و فشار را کاهش می­دهند. در یک ریز آبه، می­توان نمونه را به فرایند بازگرداند و یا به فاضلاب تخلیه نمود. سنسورهای قابل استرداد، که می­توان بدون متوقف نمودن سیستم آن­ها را از خطوط لوله فرایند جدا نمود، نیز محبوبیت دارند.

6.2 ایمنی

مخاطراتی ایمنی در ارتباط با سنسورهایpHنصب شده در جریانات فرایند وجود دارد. اگر دما و یا فشار مایع از درجه­بندی مجاز سنسور فراتر رود، سنسور عمل نخواهد کرد، و درنتیجه مایع از اطراف سنسور به بیرون نشت خواهد نمود. مخاطرات ویژه­ای نیز وجود دارند که مربوط به سنسورهای قابل استرداد هستند. برای پرهیز از هرگونه حادثه، همواره از دستورالعمل­های سازنده برای قرار دادن و جدا نمودن سنسورها پیروی کنید. هیچ­گاه، جز در حالتی که شرایط فرایند با مشخصات و ملزومات سازنده در انطباق باشد، اقدام به جداسازی سنسور ننمائید. همچنین، سنسورهای قابل استرداد را تنها در محل­هایی نصب کنید که دسترسی به آن­ها آسان است و فرد جداکننده­ی سنسور، اتکا و وضعیت مناسبی دارد.

Industrial pH sensors can be installed in the process piping immersed in a tank or basin or placed in a sidestreamsample. In a sidestream a portion of the process liquid is continuously removed from the main process and directedto the pH sensor. Sidestream systems are necessary when the temperature and pressure of the process liquidexceed the sensor rating. The sample is cooled and the pressure reduced before the liquid reaches the sensor. Ina sidestream the sample can either be returned to the process or drained to waste. Retractable sensors whichcan be removed from the process piping without shutting down the system are also popular.6.2 SAFETYThere are safety hazards associated with pH sensors installed in process streams. If the temperature or pressureof the liquid exceeds the rating of the sensor the sensor may fail allowing the process liquid to leak out fromaround the sensor. There are special hazards associated with retractable sensors. To avoid accidents always followthe manufacturer’s instructions for inserting and removing the sensor. Never attempt to remove a retractablesensor unless the process conditions meet the manufacturer’s requirements. Also install retractable sensors onlyin places where access is easy and the person retracting the sensor has good footing.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاتالیست Pt⁄(〖γ-Al〗_2 O_3 )

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 4.149 مگا بایت
تعداد صفحات 63
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاتالیست‏ها یک نقش کلیدی در صنایع دارند. یک وظیفه اصلی کاتالیست، افزایش سرعت و درجه ، یک واکنش بدون مصرف شدن آن می‏باشد. در واقع کاتالیست‏ها اثربخشی و بهره‏وری را در انجام واکنش‏های شیمیائی افزایش می‏دهند، که این موضوع در واقع سودآوری را افزایش می‏دهد.

کاتالیست‏های جامد ترکیبی از فلزات یا اکسیدهای فلزی هستند ، و ذرات فلز محدوده سطوح گسترده فلزی را روی سطح بستر ایجاد می‏کند. در واقع هدف تشکیل ذرات کوچک فلز در محدوده سطوح گسترده می‏باشد، چون واکنش‏ها روی سطوح اتفاق می‏افتد، و هدف اصلی از مهیا کردن ( preparation ) کاتالیست اشباع‏سازی است.

زمانی‏که فلز به اکسید متصل می‏شود ، اشباع‏سازی رخ می‏دهد. برای دستیابی به این مرحله ، یک نمک از اکسید فلز مربوطه محلول در آب با تشکیل هیدروکسید ، تهیه و در بستر کاتالیست پر می‏شود. این هیدروکسیدها قادر به پروتون‏گیری و پروتون‏دهی هستند و در میزان اتصال فلز به اکسید تعیین کننده است.

در هنگام تهیه کاتالیست در نتیجه انتقال پروتون مابین مایع و سطح کاتالیست موجود و تغییر PH ، تجربیات مهمی بدست آمده است.

بعد از رخ دادن جذب ، قدم دیگر ممکن است به ایجاد یک کاتالیست ایده‏آل هدایت شود.

فهرست مطالب

چکیده1

دیباچه2

فصل 1 4

آنالیز ساختار نفتا و ری‏فرمیت 5

ساختار نفتا 6

ترکیبات بی شکل از آب و فلزات 9

تاثیر کاتالیست روی ترکیبات نفتا و کیفیت محصول 12

عدد اکتان 14

واحد ری‏فرمینگ کاتالیست 17

اثرات ترکیب هیدروکربنی نفتا 19

تاثیرات نفتای شامل سولفور 21

روش‏های تحلیل 22

محدوده تقطیر 30

آنالیز سولفور و نیتروژن 31

تخمین عدد اکتان 34

فصل 2 37

امکان پذیری مکانیسم واکنش ها 38

فصل 3 43

آماده سازی کاتالیست‏های ری‏فرمینگ 44

پایه کاتالیست‏های ری‏فرمینگ 46

اسیدیته 49

کاتالیست‏های کلریدی 53

نتیجه گیری 57

منابع 59

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود