كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل docx
حجم فایل 640 کیلو بایت
تعداد صفحات 155
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

كاربرد میكروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی

شیرامولوسیون پیچیده‌ای از پروتئین، چربی، قند و مواد معدنی است. شیرگاو تقریباً 87% آب، 5/3% پروتئین، 5/3% چربی و 5% لاكتوز دارد كه البته در صد آب و چربی از شیر یك گاو به شیر گاو دیگر متفاوت است. محصولات بدست آمده از تخمیر شیر، مزه‌های متفاوتی دارند و به علت داشتن آب كمتر نسبت به شیر، مقاومتشان در برابر عوامل فساد غذایی بیشتر است. تخمیر شیر در شرایط دمایی مناسب صورت می‌گیرد و بسته به نوع مخمر، نوع شیر و شرایط فرایند محصولات متفاوت تولید می‌شود. ارگانیزم‌های عمده‌ای كه شیر را به محصولات لبنی فرعی تبدیل می‌كنند، شامل لاكتوبا سیلوس‌ها و استرپتوكوكها هستند.

استرپتوكوكهای لاكتیك دارای آنتی‌ژنهای گروه N هستند و از مهمترین آنها استرپتوكوكوس لاكتیس، استرپتوكوكوس كرو موریس و استرپتوكوكوس ترموفیلوس را میتوان نام برد.

استرپتوكوكوس لاكتیس متشكل از یك یا دو زنجیره بلند یا كوتاه یا سلولهای بیضی شكل است. استرپتوكوكوس لاكتیس در 28 به سرعت در شیر رشد و آن را ترش می‌كند. متوقف شدن با كتریهای گرم مثبت در شیر به وجود یك آنتی بیوتیك قوی به نام نیسین ( توسط برخی گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استرپتوكوكوس لاكتیس تولید می‌شود) بستگی دارد.

گونه‌های لاكتو باسیلوس، مهمترین باكتریهای خانواده لاكتو با سیلوس محسوب می‌شوند. لاكتو با سیل‌ها (میله‌ای شكل، باریك، دراز، گرم مثبت و بدون اسپور) معمولاً به صورت رشته‌هایی مركب از سلولهای موازی زنجیره‌ای یا تك تك هستند. لاكتو با سیل‌ها در مواد غذایی و فراورده‌های لبنی به وفور یافت می‌شوند. بیشتر گونه‌ها جور تخمیر (هوموفرمانتاتیو) وعده‌ای مانند لاكتو باسیلوس فرمنتم و لاكتوباسیلوس پاستوریا نوس ناجور تخمیر (هتروفرمانتاتیو) هستند. بسیاری از گونه‌های موجود در شیر پاستوریزه مانند لاكتوباسیلوس برنیس، لاكتو با سیلوس لاكتیس و لاكتو با سیلوس فرمنتم، مقاوم به اسید و ترمودیوریك (تحمل كننده گرما) هستند و در تهیه فراورده‌های لبنی ایفای نقش می‌كنند.

البته باید در نظر داشت كه در فرایند تولید هر یك از این فراورده‌ها، میكروارگانیزم‌های متنوع دیگری از جمله كورینه با كتریوم‌ها و میكروكوكوس‌ها، مخمرها و قارچ‌ها و غیره نیز نقش دارند، كه در اینجا به بررسی آنها می‌پردازیم.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل docx
حجم فایل 144 کیلو بایت
تعداد صفحات 122
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه و تارتخچه ……………………….. 1

فصل اول

1-1- بخش اول : گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی .. 4

2-1- بخش دوم : انواع ماکارونی …………… 10

3-1- بخش سوم: ارزش غذایی فرآورده‌های ماکارونی. 18

4-1- بخش چهارم: موقعیت و محل کارخانة بازدید شده 20

فصل دوم

2-1- بخش اول: مواد اولیه مورد استفاده ……. 24

فصل سوم

1-3- بخش اول : ساخت ماکارونی…………….. 37

1-1-3- روشهای ساخت انواع ماکارونی ………… 38

الف: روش غیر پیوسته …………………. 40

ب: روش پیوسته ………………………. 41

2-3- بخش دوم:‌ انتقال دهنده ……………… 42

الف: انتقال دهنده‌های افقی ………………. 43

ب: انتقال دهنده‌های عمودی ……………….. 43

عنوان صفحه

ج: انتقال دهنده‌های بادی ………………… 43

فصل چهارم :

1-4- بخش اول : خشک کردن ………………… 46

الف) خشک کردن اولیه ……………………. 48

ب) خشک کردن میانی ……………………… 49

ج) خشک کردن نهایی ……………………… 49

2-4- بخش دوم : یک دیاگرام خشک کردن موفقیت آمیز 53

3-4- بخش سوم : منحنی خشک کردن و نمودار آن … 55

فصل پنجم

1-5- گرمخانه‌های ماکارونی ……………….. 59

فصل ششم:

بخش اول : بسته‌بندی توسط کارگر و بسته‌بندی اتوماتیک 63

بخش دوم : ویژگی‌های بسته‌بندی مطابق استاندارد . 64

فصل هفتم

1-7- بخش اول : نگهداری و انبار کردن محصول … 67

فصل هشتم

1-8- بخش اول : بهداشت کارخانه …………… 70

عنوان صفحه

الف) رعایت بهداشت توسط کارگران خط تولید ….. 70

ب) رعایت بهداشت توسط کارگران بخش بسته بندی و انبار 71

ج) نظافت قسمتهای مختلف انبار ……………. 71

فصل نهم :

1-9: بخش اول آزمایش شیمی ……………….. 75

الف) تعیین pH ماکارونی …………………. 75

ب) آزمایش پخت و آزمایش جهت تعیین وزن مواد جامد در آب 75

ج) آزمایش رطوبت ……………………….. 76

2-9- بخش دوم : طرز تهیه محیط‌های کشت ……… 77

الف) طریقه کشت پلیت کنت آگار ……………. 77

ب) دستور تهیه سوسپانسیون زرده تخم مرغ …… 78

پ) تهیه محیط کشت سوبرودکستروز آگار ………. 79

ت) طریقه کشت و شمارش آزمونهای میکروبی ……. 81

ث) تهیه محیط کشت باسیلوس سرئوس ………….. 82

ج) طریق کشت کپک………………………… 83

3-9- بخش سوم : آزمون کنترل کیفی مواد اولیه .. 83

4-9- بخش چهارم: کنترل کیفیت فرآورده‌های نهایی 88

عنوان صفحه

فصل دهم:

1-10- بخش اول : استاندارد ویژگی‌های ماکارونی .. 97

فصل یازدهم:

بخش اول : بحث و نتیجه‌گیری ……………… 112

بخش دوم: پیشنهادات ……………………. 113

بخش سوم: مقاله

بخش چهارم: منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات 52
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

از آنجائیكه این طرح ماهیتاً دارای ارزش افزوده پائین می باشد وقسمت اعظم قیمت تمام شده را مواد اولیه آن تشكیل میدهد لذا با تغییر در تكنولوژیهای تولید كه آنها در نوع خود بسیار محدود می باشد تغییرات خیلی ناچیزی در قیمت تمام شده ایجادمی شود. لذا ویژگیهای برتر و بالاتر در این طرح صرفا مربوط به كیفیت تولید محصول می باشد كه لازمه كنترلهای كیفیت در مرحله خمیرگیری و پخت و بسته بندی را طلب می نماید و در كنار اینها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نیز حائز اهمیت می باشد در این طرح نیز تكنولوژی متداول تولید كیك وكلوچه استفاده شده است و قیمت تمام شده محصول براحتی قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی می باشد.

نقطه سربسر تولید:

در نقطه سربسر تولید در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید خواهد بود

هزینه‏های متغیر+ هزینه های ثابت اولیه= درآمد حاصل از فروش

(مقدار تولید× هزینه متغیر واحد محصول) + هزینه ثابت سالانه= قیمت فروش واحد× مقدار تولید در نقطه سربسر

نقطه سر بسر

تن278 XC=

نقطه سربسر تولید معادل قریب6/55% ظرفیت تولید طرح می باشد كه با توجه به سادگی تولید محصول و پائین بودن سطح پیچیدگی دستگاههای خط تولید كه موجب سهولت نگهداری تعمیرات آنها می گردد. كارخانه قادر خواهد بود همواره در ظرفیتی بمراتب بالاتر از نقطه سربسر و درحد ظرفیت 500 تن درسال كاركند.

نرخ بازدهی سرمایه:

سود ویژه كارخانه پس از كسر مالیات در سال اول سالانه000/616/23 ریال و در سالهای بعد در جدول سود وزیان برآورده شده است. (بدیهی است با توجه به آئینامه های مالیات در هر

مقطع زمانی و در شرایط خاص مبلغ سود تغییر پیدا كند. ضمنا مالیات معادل 205% سود عملیاتی در نظر گرفته شده است) و از طرفی با توجه به اینكه مبلغ سرمایه گذاری ثابت معادل 417/190/64 ریال می باشد لذا نرخ برگشت سرمایه و مدت آن بشرح زیر محاسبه می‏شود.

= نرخ برگشت سرمایه ثابت

= نرخ بركشت سرمایه ثابت

1

سال 2/3=100*1 =مدت برگشت سرمایه

نرخ برگشت

ملاحظه می شود كه سرمایه گذری ثابت طرح پس از 2/3 سال بر می گردد. وزمان برگشت با توجه به نوع كارخانه زمان مناسبی است و طرح از أین نظر دارای توجیه كافی است.

وابستگی طرح از نظر ماشین آلات به خارج و جود ندارد و فقط در صورتی كه آرد وشكر را محصول وارداتی تصور كنیم كارخانه از نظر مواد اولیه به خارج وابسته است و دو قلم فوق الذكر نیز از سوی دولت وارد و در اختیار كارخانجات قرار داده می شود. و با فرض فوق می توان گفت ارزش افزوده حاصل صدر صد در داخل كشور ایجاد می شود و سرمایه گذاری ثابت سرانه طرح 724/937/4 ریال می باشد كه حاكی از اشتغال زائی نسبتا خوب طرح می‏باشد.

جهت تكمیل بحث مربوط به توجیه اقتصادی طرح درصد ارزش افزوده از قیمت تمام شده نیز محاسبه می گردد.

25197070 ارزش افزوده سالانه

100* =100* درصد ارزش افزوده از قیمت تمام شده محصول

264610000 قیمت تمام شده محصول سالانه

5/9%= درصد ارزش افزوده از قیمت تمام شده محصول

پائین بودن درصد ارزش افزوده حاكی از این مطلب است كه قسمت اعظم بهای تمام شده محصول را مواد اولیه تشكیل دهنده محصول شامل می شود. و علیرغم سود آوری طرح ارزش افزوده طرح پایین است و جز ازجهت تامین تقاضا در جامعه به محصول تولیدی دلیل و توجیه اقتصادی دیگر برای احداث كارخانه تولید كیك و كلوچه در كشور وجود ندارد و بدلیل پائین بوده ازش افزوده و از طرفی بدلیل اینكه شكر و آرد كه ماده اولیه اصلی كارخانه می باشد و وارداتی هستند صادرات این محصول نیز نمی تواند در اقتصاد كلان كشور تاثیر نسبی مثبت داشته باشد. و صادرات این محصول در واقع صادرات مجدد آرد وشكر وارداتی و انرژی ارزان می باشد كه مقرن بصرفه نیست.

كیك وكلوچه كه با توجه به سابقه دیرینه تولید آن استادكاران فراوانی در این زمینه تربیت شده اند. درحال حاضر با استفاده از ماشین آلات ساخت داخل بنحو مطلوبی در كارخانجات تولید كیك و كلوچه در سطح كشور تولید وعرضه می شود. پروسه تولید كیك و كلوچه درصفحه

محاسبه انرژی مصرفی:

با توجه به اینكه مصرف برق ماشین آلات و روشنائی محوطه و ساختمان 8 ساعت در روز می باشد و كارخانه 270 روز در سال كار می كند:

كیلوات69120=270×8×32=مصرف انرژی در سال

مصرف آب:

3900=13×300=آب مصرفی روزانه در تولید

مصرف گازوئیل:

-گازوئیل مصرفی دستگاه فر روزانه 300 لیتر می باشد.

– گازوئیل مصرفی برای گرمایش به ازای 28 لیتر در هر متر مربع زیر بنا در سال محاسبه می شود.

لیتر 95245=507×28+270×300=جمع كل گازوئیل مصرفی درسال

مصرف بنزین ونفت

-بنزین مصرفی برای یكدستگاه وانت بارنیسان درروز 20 لیتر در نظر گرفته می شود.

لیتر 5400=270×20=بنزین مصرفی سالانه

نفت مصرفی روزانه:

-نفت مصرفی روزانه برای مصارف متفرقه 5/3 لیتر در روز درنظر گرفته می شود.

675=270×5/2=نفت مصرفی سالانه

آشنائی با مشخصات فنی دستگاه فر

دستگاه فركه جهت كیك وكلوچه و سایر محصولات غذائی نظیرنان فانتزی وغیره نیز بكار می‏رود در حال حاضر دو نوع در داخل كشور ساخته می شود:1- نوع گردان 2- نوع طبقه ای

در این طرح از نوع طبقه أی استفاده می گردد دستگاه فر ازنوع طبقه أی می باشد و كیك وكلوچه پس از اینكه به اندازه و شكل مورد نظر د رآمدند در داخل سینی به ابعاد 90×60 یا 60×40 چیده و در طبقات فرچیده می شود. در هر طبقه تعداد 4 عدد سینی حدود تعداد 65 عدد كیك یا كلوچه قرار داده میشود. مدت زمان پخت بین 15تا 25 دقیقه می باشد.

اگر وزن هر كیك یا كلوچه را بطور متوسط 75 گرم در نظر بگیریم ظرفیت سالانه فر برای 270 روز كار در سال محاسبه می گردد.

لازم به توضیح است پس از كسر ساعت ناهار و نماز در هر شیفت مدت زمان واقعی كار در طول هر شیفت 7 ساعت فرض می شود.

ضمناً مدت زمان هر پخت 20 دقیقه مفرض می شود.

تعداد دفعات پر وخالی شده فرد در طول روز

60*7

21= 21 مرتبه می باشد

20

وزن واحد محصول مرتبه

گرم 75 * 65 * 4 * 5 * 21 = ظرفیت روزانه فر

عدد در هر سینی تعداد سینی

تن در روز 2= ظرفیت روزانه فر

در محاسبه هزینه های قبل از بهره برداری فرض می شود:

الف: ضرورتی به آموزش كاركنان در قبل از بهره برداری وجود نداشته و هزینه أی برای آن منظور نمی شود.

ب: مدت بهره برداری آزمایشی 15 روز است كه 80% از تولیدات در این15 روز با كیفیت خوب و قابل عرضه به بازار است و 20% دیگر جزء ضایعات زمان بهر برداری آزمایشی وجزء هزینه قبل ا زبهره برداری منظور میشود. ضمنا فرض می شود در این15 روز كارخانه با 50% ظرفیت كاركند و از آنجائیكه قیمت تمام شده واحد محصول در این مرحله از طرح مشخص نیست قیمت تمام شده هر كیلو محصول 600 ریال فرض می شود.

ج: مدت احداث كارخانه 18 ماه فرض می شود ولی از آنجائیكه وام از سوی بانك بصورت تدریجی پرداخت می شود لذا كارمزد وام بمیزان 10% برای یكسال به عنوان هزینه قبل از بهره برداری منظور می شود.

قسمت سوم- اطلاعات مربوط به بازار محصول

1- تعداد واحدهای مشابه موجود در داخل و ظرفیت آنها ذكر شود(با ذكر ماخذ)

در اكثر شهرهای ایران بصورت سنتی وصنعتی وجود دارد كه تقریبا واحدهای صنعتی را چهل واحد در سراسر كشور تخمین می زنند كه اگر بطور متوسط ظرفیت هر واحد را 500 تن در سال بحساب آوریم كل ظرفیت تولیدی000/20 تن تولید كیك و كلوچه داریم.

2- چنانچه كالا وارداتی است میزان واردات درآخرین 5 سالی كه آمار منتشر شده به تفكیك ذكر گردد( با ذكر منابع) خیر واردات آن ممنوع می باشد.

3- اگر كالا صادارتی است، مقدار صادرات در5 سالی كه آمار منتشر شده به تفكیك ذكر شود(با ذكر منابع) صادرات آن آزاد می باشد و در پایان طرح بصورت ضمائم ارائه شده است.

4- روند مصرف محصول طی5 سال گذشته و پیش بینی مصرف در 5 سال آینده بدلیل آنكه كالای مورد نظر مصرفی غذائی می باشد و در 5 سال گذشته هر آنچه تولید شده بمصرف رسیده است.

5- تولید كنندگان عمده جهانی این كالا چه كشورهائی هستند؟( در صورت دسترسی به منابع).

كلیه كشورها خاور میانه و آسیایی

قسمت چهارم- اطلاعات مربوط به دانش فنی

اگر تولید كالای مورد نظر متكی به دانش فنی وكمكهای فنی خارجی است، اطلاعات زیرا ارائه گردد. در صورتیكه پیشنهاد مقدماتی در اینمورد وجود دارد ضمیمه گردد.

1- نوع قرار دادی كه در نظر دارید معتقد نمائید؟ خیر

2- مدت قرار داد به تفكیك مدت اجرای طرح ومدت اعتبار قرار داد؟ خیر

3- مبلغ قرار داد به تفكیك نوع هزینه ونحوه پرداخت آن؟ خیر

4- برنامه مقدماتی آموزش فنی كاركنان در داخل و خارج از كشور را مشخص كنید.

در صورت نبود نیروی كارگر ماهر در محل اجرای میتوان برای مدت2 ماه سه نفر را در واحدهای تولیدی در داخل كشور برنامه آموزش در نظر گرفت، لكن با فرض اینكه تامین انسانی مورد نظر برای طرح امكان پذیر می باشد هزینه أی برای این مورد پیش بینی نشده است.

5- چنانچه قرار داد محدود به نصب و راه اندازی ماشین آلات توسط كمپانی خارجی است، تعداد كارشناس و مدت اقامت آنان را در ایران مشخص كنید.

چنانچه اطلاعاتی در زمنه های واردات وصادارت، روند مصرف، تولید كنندگان جهانی بامطالب مستند دیگری دارید ذكر نماید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی طرح تولید همبرگر

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 103 کیلو بایت
تعداد صفحات 140
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی طرح تولید همبرگر در 140 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه 3

چکیده نتایج بررسیهای طرح تولید همبرگر 4

فصل دوم

پروسه تولید 46

روش های مختلف تولید و انتخاب بهترین روش 49

مواد اولیه و افزودنی 51

فصل سوم

بررسی های و برآوردهای فنی 55

ویژگی ها و مشخصات فنی همبرگر 59

ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 61

مشخصات ماشین آلات وتجهیزات ، تاسیسات عمومی 68

محاسبه سطح زیر بنا و مساحت زمین 84

نیروی انسانی مورد نیاز 91

فصل چهارم

کانون های مصرف وکالاهای رقیب 94

بررسی بازار و قیمت فروش 101

ظرفیت و برنامه تولید 104

فصل پنجم

بررسی های مالی و تعیین شاخصهای اقتصادی طرح تولید همبرگر

توسط نرم افزار کامپیوتری 111
میزان و قیمت مواد اولیه مورد نیاز 154
جمع بندی نتایج بررسیهای اقتصادی طرح تولید همبرگر 168

همبرگر یكی از فراورده های گوشتی بوده كه از طریق فرمولاسیون و اختلاط مواد اولیه مجار حاصل می شود . فرآیند تهیه همبرگر كاملاً ساخته شده ابوده و مهترین مرحله آن آماده سازی مواد و اختلاط آنها می باشد . نكته بسیارمهم در مورد صنایع غذایی و به ویژه همبرگر كه دارای مصرف عمومی بوده ، رعایت بهداشت و كنترل كیفیت است.جهت كنترل كیفیت صحیح باید مواد اولیه ، مراحل مختلف فرایند تولید و در نهایت مصول بطور مستمرو مطابقاستاندارد آزمایش و بررسی شوند .

وضعیت محصول از لحاظ ارزش غذائی ، بهداشت و قیمت تمام شده در ارتباط مستقیم با مواد اولیه می باشد ، هر یك از مواد اولیه نقش خاصی درمحصول ایفا نموده ،بنابراین انتخاب نوع و میزان مصرف آن بایستی دقیق انجام شود. تركیب درصد مواد مصرفی با توجه به حدود استاندارد و نیز سلیقه مصرف كنندگان تعیین می شود .

نحوه انجام صحیح فرایند تهیه همبرگر تا حد زیادی وابسته به انتخاب دستگاه های مناسب و كار آمد است. اصولاً ماشین آلاتی كه درصنایع غذایی استفاده شده می بایست از جنس فولاد ضد زنگ بوده ودرطراحی وساخت آن نكات بهداشتی را كاملاً در نظر داشت.

هر واحد تولیدی علاوه بر تجهیزات خط تولید ، نیازمند تاسیسات بنیادی و اولیه ازقبیل آب ، برق ، گرمایش ، سرمایش و … بوده كه می بایست متناسب با ظرف یت تولید واحد و تجهیزات خط تولید انتخاب شوند . جهت انجام فرایند تولید و نیز خدمات پشتیبانی نیاز به سالن وساختمان بوده كه مساحت آنها با توجه به اصول مهندسی صنایع تعیین می گردد .

(6-3) – ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :

فرآورده های غذایی دارای مصارف عمومی بوده و كییت بهداشتی و ارگانولپتیكی آنها یكی از مهمترین پارامترهای میزان مصرف آنها می باشد .كیفیت فراورده های غذایی در ارتباط مستقیم با كیفیت مواد اولیه ، فرایند تولید و تجهیزات خط تولید است . علاوه بر انتخاب بهترین روش تولید ومناسبترین مواد اولیه ، انتخاب ماشین آلات مدرن ، كار آمد و بهداشتی موجب می شود كه مواد اولیه بطور مناسب با هم مخلوط شده وتماس دست كارگران با این مواد به حداقل ممكن برسد .

تجهیزات اساسی خط تولید همبرگر شامل گیوتین ، چرخ گوشت ، میكسر ، بلندر، همبرگرزن و بسته بندی واكیوم می باشد . تا چند سال قبل هیچیك از تجهیزات فوق در ایران ساخته نمی شد . منتهی اخیراً تعدادی ازسازندگان داخلی ماشین آلات ، تلاشهایی جهت مشابه سازی بعضی از دستگاهها انجام داده اند . درحال حاضر این نوع دستگاهها بطورعملی بكار گرفته نشده و نمیتوان درموردكیفیت و نیزطول عمرمفید آنها قضاوت نمود.

با توجه به توضیحات فوق و نیز اهمیت فوق العاده رعایت نكات بهداشتی در امر تهیه همبرگر و عمومیت مصرف آن لازم است از دستگاههای مدرن و بهداشتی استفاده نمود .

در ادامه بحث دستگاههای پیشنهادی شركت دانماركی اینتركول بعنوان نمونه آورده شده است . لازم به تذكر است كه این دستگاهها توانایی تولید روزانه دو تن همبرگر را دارند . قیمتهای ارئه شده نیز با توجه به نوسانات بازارهای جهانی با تقریب 10 درصد قابل استفاده می باشند .

البته در موقع انتخاب و خرید نهایی تجهیزات می توان با شركتهای معتبر دیگر نیز مذاكره نمود و مناسب با تجهیزات و شرایط زمان مورد نظر دستگاهها ی مطلوب را خریداری نمود .

در خاتمه باید متذكر شدكه تجهیزاتی ه تكنولوژی پیچیده ای نداشته و بطور انبوه در ایران ساخته می شود ، از جمله میز قصابی و وچرخهای انتقال گوشت داتخلی درنظر گرفته شده اند .

(1-6-3)- مشخصات فنی ماشین آلات خط تولید :

مشخصات فنی تجهیزات تولید همبرگر متناسب با روش انتخابی – ظرفیت واحد و كاتالوگهای شركت اینتركول بیان گردیده است .

الف ) گیوتین :

این دستگاه جهت قطعه قطعه كردن گوشتهای منجمد بی استخوان استفاده می شود و دارای ظرفیت و ابعاد گوناگون می باشد ، اندازه گوشتهای قطعه شده به فاصله تیغهای گیوتین از یكدیگر بستگی دارد در ضمن تیغه ها نیز از نوع فولاد ضد زنگ بسیار مقاوم است . ظرفیت گیوتین مورد استفاده در این واحد برابر 250-150 كیلو گرم درساعت و توان موتور مجهز به گیربكس آن 5/4 كیلو وات می باشد .

ب ) چر خ گوشت :

گوشت منجمد با استخوان ابتدا قضابی شده و سپس چرخ می شود . چرخ گوشتهائیكه درصنعت بكار برده می شوند مقاوم بوده و داری چندین تیغه و پنجره هستند. قطر سوراخهای صفحه مشبك چرخ گوشت بین 1 تا 20میلیمتر می باشد . چرخ گوشتهای ج دید مجهز به تجهیزاتی برای جدا نمودن غضروف و تكه های غیر قابل چرخ شدن هستند .

نكته قابل توجه این است كه كلیه قطعات چرخ گوشت باید قابل پیاده كرن باشند تا براحتی بتوان آنهار ا شستشو و ضد عفونی كرد .

با توجه به ظرفیت دو تن در روز تولید همبرگر توان مصرفی آن معادل 5/7 كیلو وات بوده و چرخ گوشت مورد نظر مجهز به بالابر می باشد .

ج) میكسر- بلندر:

دستگاه میكسر- بلندر ، به عنوان یكی از مهمترین ماشین آلات خط تولید بحساب می آید . به وسیله این دستگاه خمیرنهایی همبرگر شامل كلیه مواد اولیه گوشتی وغیر گوشتی است ، تهیه می شود . این دستگاه شامل دو قسمت مخلوط كردن مواد اولیه وچرخ مجدد میباشد درقسمت مخلوط كردن یك محفظه یاوان موجود بوده كه در ان دو سفت كه تیغه های مارپیچی بر وری آن نصب شده ، قرار دارد . قسمت چرخ مجدد نیز د قیقاً شبیه چرخ گوشت عمل می نماید .

آلیاژ مورد استفاده در این دستگاه تماماً از نوع فولاد ضد زنگ بوده و توان موتور آن 3 كیلو وات می باشد . علت كم بودن توان مورد نیاز این دستگاه نسبت به چرخ گوشت این است كه دراین حالت مواد ورودی تا حدی خرد شده اند .

د) همبرگر زن :

همبرگرزن خمیر آماده شده توسط میكسر- بلندر را با توجه به قالب آن به8 اشكال و اوزان مختلف تبدیل نموده و بطور اتوماتیك توس كاغذ مومی پوشش گذاری می كنند . نحوه كار دستگاه بدین صورت است كه خمیر همبرگر درمحفظه ورودی آن ریخته شده و توسسط هوای فشرده و رفت و برگشت یك تیغه بشكل قالب دستگاه در می آید .

ظرفیت دستگاه همبرگر زن مورد استفاده حدود 60-30 قطعه 100 گرمی در هر دقیقه و توان مصرفی ان درحدود سه كیلو وات می باشد .

در ضمن دستگاه همبرگر زن دارای یك نوار نقاله متحرك بوده كه موجب حركت قطعات همبرگر می شود .

ه) دستگاه انجماد سریع همبرگر:

با توجه به نقش مهم بسته بندی مناسب در طول مدت نگهداری و شرایط بهداشتی عرضه همبرگر بكارگیری بسته بندی واكیوم امری لازم می باشد . دستگاه مورد استفاده درواحد مورد نظر داری سرعت سریع2 تا 3 دور در دقیقه و توان پمپ خلاء آن 85/1 كیلو وات است .

(2-6-3)- جمعبندی و تعیین قیمت دستگاههای خط تولید همبرگر:

مشخصات فنی تجهیزات و قیمت هر یك در جدول(6-3) آورده شده است .

(3-6-3)- نقشه استقرار ماشین آلات در خط تولید :

جایگاه صحیح هریك از دستگاهها با عنایت به چگونگی انجام فرآیندورعایت اصول مهندسی صنایع در زمینه حداقل كاركنان ، سرویس دستگاهها ، اتفاقات ناگهانی ونیز بازدید ازكارخانجات مشابه تعیین گردیده است .
درج جدول

(7-3)-مشخصات ماشین آلات و تجهیزات ، تاسیسات عمومی :

عموماً فعالیت ماشین آلات خط تولید ، وابسته به یك سری تاسیسات تجهیزات ووسایل خارجی از خط تولید می باشد . این مجموعه به عنوان پشتیبان و سرویس دهنده تجهیزات خط تولید عمل می نمایند . از جمله تاسیسات مورد نظر می توان آزمایشگاه ، تعمیرگاه ،سیستمهای گرمایش و سرمایش ، آب و برق و … را نام برد . با توجه به اهمیت وجود بعضی از این تجهیزات و تاسیسات در یك واحد تولید همبرگر ، توضیحات فنی و تكمیلی ارائه می گردد .

(1-7-3)- آزمایشگاه :

با توجه به اهمیت كنترل كیفی در واحدهای تولیدی ، آزمایشگاه به عنوان اصلی ترین قسمت كنترل كیفیت عمل می نماید . آزمایشگاههای موجود در واحدهای صنایع غذایی عموماً دارای دو بخش آنالیز سیستم و آزمایشات میكروبی می باشد.

با توجه به حجم تولیدات و انجام آزمایشات میكروبی و شیمیایی بر روی محصول نهایی و مواد اولیه خریداری شده ، وجود حداقل تجهیزات مورد نیاز جهت بخشهای فوق ضروری می باشد .

هزینه تامین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه با توجه به قیمتهای جهانی و داخلی دستگاهها حدود 20000 دلار و یك میلیون ریال براورد می گردد.

(11-7-3)- وسائط نقلیه :

وسائط مورد نیاز برای انجام وظایف گوناگون با احتساب نرخهای اعلام شده درشرایط معارف اقتصادی شامل وسا یل زیر میباشد :

الف ) مینی بوس:

با توجه به تعداد پرسنل و ضرورت حضوربه موقع كلیه افراد ، وجد یك دستگاه مینی بوس بعنوان سرویس رفت و آمد ، به قمیت 5 میلیون ریال درنظر گرفته شده است.

ب ) اتومبیل سواری:

از آنجائیكه بخشی از انعقاد قراردادها، جلسات ، مراجعات وپی گیریها ، در حیطه مسئولیت مدیر واحد می باشد ، جهت سهولت در انجام امورمذكور ،وجود یك دستگاه اتومبیل سواری به ارزش 4/2 میلیون ریال ضروری می باشد .

ج) وانت :با عنایت به اهمیت تامینبه موقع ملزومات تداركاتی جهت سهولت و سرعت امورتداركات ، یك دستگاه وانت بار 2 تن به قیمت 5/2 میلیون ریال جهت مسئول تداركات درنظر گرفته شده است .

د) كامیون سرخانه دار چهار تنی:

جهت توزیع محصولات توسط شركت و به دلیل فساد پذیری محصول همبرگر وجود ماشین سردخانه دار ضروری میباشد .خصوصاً آنكه ماشین سردخانه دار موجب افزایش توانایی شركت درتوزیع محصولات درمحدوده ای وسیعتر،می گردد .و این نقش موثری در بازاریابی ورقابت شركت درعرضه به موقع و سریع محصول به متقاضیان میباشد . بنابراین با احتساب هزینه های حمل و نقل و فروش كالا وملحوط دانستن كلیه سرمایه گذاریها وهزینه های مربوطه ، قیمت كالای عرضه شده بصورت «عمده فروشی» به عوامل توزیع محاسبه گردیده است .

بر این اساس یك دستگاه ماشین سردخانه دار چهار تنی به مبلغ 6 میلیون رایل پیش بینی گردیده است .

(12-7-3)- اثاثیه و لوازم اداری :

لوازم اداری مورد نیاز جهت یك واحد تولیدی با مشخصات ذكرشده بسیار محدود بوده و در حد مواردذیل خلاصه می گردد:

-یك خط تلفن خارجی وچند خط داخلی

-ماشین های محاسبه دستی

-اثاثیه و لوازم اداری كاركنان (میزوصندلی ، فایل و …)

كل هزینه تامیناثاثیه ولوازم اداری برای یك واحد كوچك صنعتی با عنایت به حجم كاری معادل دو میلیون ریال مطابق شرایط تامین از تولید كنندگان فعال بر آورد می گردد .

(8-3)- محاسبه سطح زیربنا ومساحت زمین :

جهت تهیه محصول بهداشتی وب ا كیفیت مطلوب نیاز به سالن تولید ، انبار، تاسیسات ، تسهیلات رفاهی وبهداشتی مناسب می باشد .

در این واحد به منمظور رعایت مهندسی بهداشت .سالم تولید .انبارها و ساختمان تاسیسات بصورت منسف و بعضا ایزوله شده هستند .

نكته قابل توجه در محاسبه سطح زیر بنا در هر قسمت توجه اكید به سهولت نظافت و شستشو و جلوگیری از ایجاد فضاهای مرده در قسمتهای مختلف بوده كه در نهایت با رعایت موارد فوق میتوان موجب بهبود وضعیت بهداشت محیط واحد های مذكور گردید .

(1-8-3)-مساحت سالن تولید:

مبنای محاسبه مساحت سالن تولید بر اساس ابعاد ماشین الات مساحت مواد اولیه ورودی و خروجی مانوراپراتور و ضریب پراكندگی (برای احتساب تردد سایر كاركنان سرویس دستگاهها در نظر گرفتن سوانح غیر مترقه و …) تعیین گردیده است .

مواد اولیه و افزودنی :

كیفیت تمام محصولات غذایی به ویژه فراورده های گوشتی درارتباط با نوع و مییزان مواد اولیه آن می باشد .آگاهی از مشخصات مواد اولیه مصرفی نقش مهمی در جهت تهیه محصولی با كیفیت بر تر و نیز جانشینی مواد رقیب با یكدیگر دارد .

مواد اولیه مصرفی در تهیه همبرگر شامل گوشت ،آب ،آرد سویا،كلوتن ، آرد سوخاری،ادویه و چاشنیها و نمك بوده كه توضیحات اجمالی پیرامون هر یك از این مواد در ادامه بحث آورد ه شده است .

گوشت :

گوشت عبارتست از مجموعه بافتهای عضلانی ،پیوندی ،چربی و استخوانی كه از لاشه حیوان ذبج شده به دست می آید . گوشت مصرفی در همبرگر بعنوان یكی از مواد اولیه اصلی و تامین كننده عمده پروتئین آن میباشد گوشت مورد استفاده از نوع قرمز بوده و اغلب به صورت گوشت منجمد گاو و یا گوساله است . گوشت به دو سكل لاشه منجمد و كارتنی تحویل كارخانه های همبرگر سازی می شود . نوع لاشه به دلیل داشتن استخوان و غضروف دارای مقداری ضایعات است . میزان ضایعات این نوع گوشت از طرف سازمان گوشت كشور 20 درصد در نظر گرفته میشود . اما نوع كارتنی منجمد به دلیل عدم دارا بودن استخوان ، در صورت اعمال روش صحیح آماده سازی فاقدضایعات و افت وزنی می باشد .

از آنجائیكه اغلب گوشت تحویلی به كارخانجات از نوع لاشه بوده و در ضمن قیمت گوشت خالص درهر دو نوع یكسان میباشد لذا در محاسبه گوشت موئرد نیاز گوشت لاشه در در نظر گرفته میشود (3-5-2)-آب:

حدود 50-60در صد وزن همبرگر را رطوبت تشكیل میدهد اب موجود در محصول نهایی بواسطه رطوبت هر یك از مواد داولیه مصرفی به اضافه سویای خیس خورده میباشد . استفاده از اب در فرمولاسیون بعلت انحلال و اختلاط مناسب رمواد اولیه بوده و در ضمن موجب تردی محصول میشود .كاهش قیمت تمام شده از مهمترین فاكتور های اقتصادی افزودن اب میباشد.

سویا:

لوبیای سویا پس از استخراج روغن اندارای در صد زیادی پروتئین میباشد كه پس از اماده سازی بعنوان ارد سویا به واحد های تولید فراوردههای گوشتی عرضه میگردد .ارد سویا با توجه به دارا بودن حدود 50-40درصد پروتئین بعنوان یك عامل افزاینده میزان پروتئین محسوب میگردد. علاوه بر این به سبب ظرفیت بالای جذب اب ارد سویا (2تا5/2برابروزن سویا)درایجاد بافت مناسب همبرگر مؤثر میباشد .

با توجه به بستهبندی سویای تحویلی به كارخانه و نحوه استفاده از ان ضایعات این ماده و سایر مواد پر كننده نا چیز میباشد.

گلوتن :

گلوتن نوعی پروتئین گیاهی است كه علاوه بر بالا بردن میزان پروتئین همبرگر، موجب افزایش قوام و جذب آب در محصول می گردد . پودر كلوتن مورد استفاده در صنعت همبرگر سازی ، ضمن جذب آب موجب سهولت و ثبات كل پذیری قالبهای همبرگر می شود .

ادویه جات و چاشنیها:

یكی از مهمترین خصوصیات ارگانولپتیكی همبگر ، طعم و مزه آن می باشد ، برای تهیه محصولی ، با طعم ومزه مطلوب از انواع مختلف طعم دهنده های طبیعی استفاده می شود عمده ترین طعم دهنده های مصرفی در همبرگر سازی عبارتند از : نمك ،فلفل (قرمز ،سبز، سیاه) ، خردل و گشنیز

ضایعات مربوط به ادویه جات و چاشنیها ناچیز می باشد .

ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :

فرآورده های غذایی دارای مصارف عمومی بوده و كییت بهداشتی و ارگانولپتیكی آنها یكی از مهمترین پارامترهای میزان مصرف آنها می باشد .كیفیت فراورده های غذایی در ارتباط مستقیم با كیفیت مواد اولیه ، فرایند تولید و تجهیزات خط تولید است . علاوه بر انتخاب بهترین روش تولید ومناسبترین مواد اولیه ، انتخاب ماشین آلات مدرن ، كار آمد و بهداشتی موجب می شود كه مواد اولیه بطور مناسب با هم مخلوط شده وتماس دست كارگران با این مواد به حداقل ممكن برسد .

تجهیزات اساسی خط تولید همبرگر شامل گیوتین ، چرخ گوشت ، میكسر ، بلندر، همبرگرزن و بسته بندی واكیوم می باشد . تا چند سال قبل هیچیك از تجهیزات فوق در ایران ساخته نمی شد . منتهی اخیراً تعدادی ازسازندگان داخلی ماشین آلات ، تلاشهایی جهت مشابه سازی بعضی از دستگاهها انجام داده اند . درحال حاضر این نوع دستگاهها بطورعملی بكار گرفته نشده و نمیتوان درموردكیفیت و نیزطول عمرمفید آنها قضاوت نمود.

با توجه به توضیحت فوق و نیز اهمیت فوق العاده رعایت نكات بهداشتی در امر تهیه همبرگر و عمومیت مصرف آن لازم است از دستگاههای مدرن و بهداشتی استفاده نمود .

در ادامه بحث دستگاههای پیشنهادی شركت دانماركی اینتركول بعنوان نمونه آورده شده است . لازم به تذكر است كه این دستگاهها توانایی تولید روزانه دو تن همبرگر را دارند . قیمتهای ارئه شده نیز با توجه به نوسانات بازارهای جهانی با تقریب 10 درصد قابل استفاده می باشند .

البته در موقع انتخاب و خرید نهایی تجهیزات می توان با شركتهای معتبر دیگر نیز مذاكره نمود و مناسب با تجهیزات و شرایط زمان مورد نظر دستگاهها ی مطلوب را خریداری نمود .

در خاتمه باید متذكر شدكه تجهیزاتی ه تكنولوژی پیچیده ای نداشته و بطور انبوه در ایران ساخته می شود ، از جمله میز قصابی و وچرخهای انتقال گوشت داتخلی درنظر گرفته شده اند .

مشخصات فنی ماشین آلات خط تولید :

مشخصات فنی تجهیزات تولید همبرگر متناسب با روش انتخابی – ظرفیت واحد و كاتالوگهای شركت اینتركول بیان گردیده است .

الف ) گیوتین :

این دستگاه جهت قطعه قطعه كردن گوشتهای منجمد بی استخوان استفاده می شود و دارای ظرفیت و ابعاد گوناگون می باشد ، اندازه گوشتهای قطعه شده به فاصله تیغهای گیوتین از یكدیگر بستگی دارد در ضمن تیغه ها نیز از نوع فولاد ضد زنگ بسیار مقاوم است . ظرفیت گیوتین مورد استفاده در این واحد برابر 250-150 كیلو گرم درساعت و توان موتور مجهز به گیربكس آن 5/4 كیلو وات می باشد .

ب ) چر خ گوشت :

گوشت منجمد با استخوان ابتدا قضابی شده و سپس چرخ می شود . چرخ گوشتهائیكه درصنعت بكار برده می شوند مقاوم بوده و داری چندین تیغه و پنجره هستند. قطر سوراخهای صفحه مشبك چرخ گوشت بین 1 تا 20میلیمتر می باشد . چرخ گوشتهای ج دید مجهز به تجهیزاتی برای جدا نمودن غضروف و تكه های غیر قابل چرخ شدن هستند .

نكته قابل توجه این است كه كلیه قطعات چرخ گوشت باید قابل پیاده كرن باشند تا براحتی بتوان آنهار ا شستشو و ضد عفونی كرد .

با توجه به ظرفیت دو تن در روز تولید همبرگر توان مصرفی آن معادل 5/7 كیلو وات بوده و چرخ گوشت مورد نظر مجهز به بالابر می باشد .

ج) میكسر- بلندر:

دستگاه میكسر- بلندر ، به عنوان یكی از مهمترین ماشین آلات خط تولید بحساب می آید . به وسیله این دستگاه خمیرنهایی همبرگر شامل كلیه مواد اولیه گوشتی وغیر گوشتی است ، تهیه می شود . این دستگاه شامل دو قسمت مخلوط كردن مواد اولیه وچرخ مجدد میباشد درقسمت مخلوط كردن یك محفظه یاوان موجود بوده كه در ان دو سفت كه تیغه های مارپیچی بر وری آن نصب شده ، قرار دارد . قسمت چرخ مجدد نیز د قیقاً شبیه چرخ گوشت عمل می نماید .

آلیاژ مورد استفاده در این دستگاه تماماً از نوع فولاد ضد زنگ بوده و توان موتور آن 3 كیلو وات می باشد . علت كم بودن توان مورد نیاز این دستگاه نسبت به چرخ گوشت این است كه دراین حالت مواد ورودی تا حدی خرد شده اند .

د) همبرگر زن :

همبرگرزن خمیر آماده شده توسط میكسر- بلندر را با توجه به قالب آن به8 اشكال و اوزان مختلف تبدیل نموده و بطور اتوماتیك توس كاغذ مومی پوشش گذاری می كنند . نحوه كار دستگاه بدین صورت است كه خمیر همبرگر درمحفظه ورودی آن ریخته شده و توسسط هوای فشرده و رفت و برگشت یك تیغه بشكل قالب دستگاه در می آید .

ظرفیت دستگاه همبرگر زن مورد استفاده حدود 60-30 قطعه 100 گرمی در هر دقیقه و توان مصرفی ان درحدود سه كیلو وات می باشد .

در ضمن دستگاه همبرگر زن دارای یك نوار نقاله متحرك بوده كه موجب حركت قطعات همبرگر می شود .

ه) دستگاه انجماد سریع همبرگر:

با توجه به نقش مهم بسته بندی مناسب در طول مدت نگهداری و شرایط بهداشتی عرضه همبرگر بكارگیری بسته بندی واكیوم امری لازم می باشد . دستگاه مورد استفاده درواحد مورد نظر داری سرعت سریع2 تا 3 دور در دقیقه و توان پمپ خلاء آن 85/1 كیلو وات است .

جمع بندی و تعیین قیمت دستگاههای خط تولید همبرگر:

مشخصات فنی تجهیزات و قیمت هر یك در جدول(6-3) آورده شده است .

نقشه استقرار ماشین آلات در خط تولید :

جایگاه صحیح هریك از دستگاهها با عنایت به چگونگی انجام فرآیندورعایت اصول مهندسی صنایع در زمینه حداقل كاركنان ، سرویس دستگاهها ، اتفاقات ناگهانی ونیز بازدید ازكارخانجات مشابه تعیین گردیده است .

د) تجهیزات مورد نیاز برق رسانی و هزینه های سرمایه گذاری :

هزینه احداث پست برق ، خطوط انتقال و همچنین حق انشعاب برق موردنیاز از قرار هر كیلو وات 40 هزار ریال بر اورد گردیده كه با احتساب 135 كیلو وات برق مورد نیاز ، حدود 5400 هزار ریال هزینه در بر خواهد داشت .

تجهیزات مربوطبه سردخانه ، میكسر- بلندر و نیز همبرگرزن همواره میبایست مشغول ارباشند در صورت قطع برق محصول و مواد اولیه فاسد شدنی از بین خواهند رفت بنابراین برای تامین برق مودرنیاز دستگاهها در هنگام قطع برق سراسری یك دستگاه دیزل ژنراتور 60 كیلو وات درنظر گرفته می شود . هزینه تامین یك دستگاه دیزل ژنراتور 60 كیلووات باعنایت به نرخنامه های دولتی و سهمیه های ویژه صنایع حدود 5/2 میلیون ریال باهزینه نصب بر آورد می گردد . بنابراین كل سرمایه گذاری تاسیسات برق معادل 5/7 میلیون ریال خواهد شد .

تاسیسات آب :

آب در واحدهای صنایع غذایی به عنوان ماده او لیه ، برای شستشو انتقال حرارت و … مودر استفاده قرار می گیرد و نیازبه ویژگی خاصی نبوده و در حد مشخصات آب آشامیدنی لوله كشی شهری لازم و كافی است .

الف ) میزان آب مورد نیاز خط تولید (شامل فرمولاسیون و شستشو ):

بنابر فرمول ستادبسج اقتصادی ، میزان آب مورد مصرف در فرمول برابر 22% است . با توجه به ظرفیت تولید 2 تن درروز ، مقدار آب لازم روزانه حدود 500 لیتر ، و در یك سال باربر 135 متر مكعب می باشد .

مقدار آب لازم جهت عملیات شستشو ، تجهیزات و دستگاههای خط تولید با توجه به واحدهای مشابه باربر 3 متر مكعب در روز و یا 540 متر معب درسال می باشد .

ب ) آب مورد نیاز برای مصارف غیر تولیدی (بهداشتی و فضای سبز) :

میزان آب مورد نیاز بای مصارف غیر تولیدی ، به ازاء هر نفر پرسنل برابر 300 لیتر درروز می باشد . از آنجائیكه تعداد پرسنل این واحد 14 نفر درنظر گرفته شده ، مقدار آب لازم برای مصارف غیر تولیدی برابر 1135 متر مكعب درسال می باشد .

ج) تجهیزات مورد نیاز:

آب مورد نیاز در واحد تولید همبرگر، از طریق حفر یك حلقه چاه نیمه عمیق قابل تامین بوده و تجهیزات مورد نیازشامل تاسیسات پمپاژ ، منبع ذخیره هوایی ، سیستم تصفیه فیزیكی ، پمپ كلریناتور ( جهت تزریق كلر و ضد عفونی آب ) می باشد .

هزینه تامین و تجهیز كلیه امكانات تاسیساتی آب با عنایت به فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه و نرخهای مورد قبول سازمانهای دولتی حدود 3 میلیون ریال بر آورد می گردد .

تاسیسات سوخت رسانی :

به منظور تامین گرمایش ساختمانهای اداری و سالن تولید ، استحمام كاركنان و نیز شستشوی دستگاها از سیستم گرمایش مركزی استفاده می شود .

سوخت مورد نیازدیگ آب گرم مربوطه بطور متوسط روزانه 100 لیتر گازوئیل می باشد و همچنین یكصد لیتر گازوئیل جهت كامیون سردخانه دار و مینی بوس لازم می باشد . سوخت مورد نیاز وسائط نقلیه شامل یك دستگاه اتومبیل سواری و یك دستگاه وانت 60 لیتر بنزین در نظر گرفته شده ا ست . سوخت ماشینهای حمل و نقل و وسائط نقلیه از جایگاههای فروش شركت ملی نفت تامین می گردد .برای ذخیره گازوئیل مورد نیاز سیستم گرمایش مركزی از یك منبع ده هزار لیتری استفاده شده كه هزینه خرید ، حمل و نصف آب با توجه به قیمتهای مخلوط (دولتی – آزاد ) حدود 400 هزار ریال بر اورد می گردد .

(6-7-3)- تاسیسات بخار:

با توجه به عدم انجام فرایند پخت بر روی محصول نهایی ، بخار مرد نیاز نبوده ، لذا در این ط رتح هیچگونه تاسیسات بخار در نظر گرفته نشده است.

تاسیسات هوای فشرده :

تجهیزات خط تولید بصورت نا پیوسته عمل نموده و نیازی به كنترل مركزی دستگاه ها نمی باشد . بنابراین تاسیسات هوای فشرده برای كنترل ابزار دقیبق در نظر گرفته نمی شود لازم به تذكر است كه دستگاه همبرگرزنیاز به هوای فشرده داشته كه تجهیزات مربوط به آن بر روی خود دستگاه نصب شده است .

تاسیسات رفع آلودگی :

واحد تولید همبرگر ایجاد هیچگونه آلودگی محیط زیست نمی كند برای گرفتن چربی آب حاصل ازشستشوی دستگاهها نیز در مسیر آن چربگیر قرار می دهند .

سایر تاسیسات عمومی :

علاوه بر تاسیسات عمومی ذكر شده هر واحد تولید همبرگر نیازبه تاسیسات سردخانه ، سرمایش ، گرمایش و اطفاء حریق داشته كه ذیلاً توضیحات مربوط به هر یك از موارد فوق بیان می گردد :

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی فروشگاه مواد غذایی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات 13
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی فروشگاه مواد غذایی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه …………………………………………………. 1

توضیح پروزه ……………………………………………… 2

امکان سنجی ……………………………………………. 3

اخذ مجوز و مسائل قانونی………………………………. 3

برآورد تجهیزات و هزینه آن ……………………………… 5

برآورد مواد مصرفی و هزینه آن………………………….. 6

انتخاب محل تاسیس…………………………………….. 8

برآورد نیروی انسانی…………………………………….. 8

نحوه تامین سرمایه ……………………………………… 9

نحوه و ملاکهای گسترش نیروی انسانی……………… 9

محاسبات مالی ………………………………………….. 11

کروکی تجهیزات………………………………………….. 12

:مقدمه

از زمان به وجود آمدن انسان بر روی زمین یکی از عواملی که در زندگی انسان نقش مهمی ایفا می کند ، تهیه مایحتاج زندگی از جمله مواد غذایی میباشد که در زمان انسانهای اولیه این نیاز با شکار کردن و پرورش سبزیجات و حبوبات و لبینات از حیوانات اهلی صورت می گرفت.

با تکامل یافتن شیوه زندگی تهیه ای نیازها ساده تر و راحت تر شده به طوری که امروزه در هر خیابان ، بازار و کوچه یک یا چندین فروشگاه << مغازه >> غذایی پیدا می شود که مردم محله و یا عبوری از آنجا ، از آن محل خرید روزانه و یا هفتگی همچون : لبنیات ، حبوبات و خوراکیهای مختلف تهیه میشود پس با این همه می توان گفت که این محلها به تهیه هرچه راحت تر این گونه وسایل به ما کمک می کند.

حالا می خواهیم در این تحقیق شما را با این حرفه آشنا کنیم.

توضیح پروژه:

در این قسمت اقدامات اولیه تا اقدامات آخر شرح داده می شود که شما بیشتر با این حرفه آشنا شود برای ساده تر شدن مطالب به صورت مرحله ای تقسیم می کنیم که به صورت زیر است :

1.تهیه یک باب مغازه برای کار (یا به صورت رهن و یا خرید )

2.انجام دادن اقدامات بهداشتی در این مغازه از جمله کف پوش سنگ و کاشی بودن دایوارها تا سقف.

3.خرید وسایل و تجهیزات سرد کننده از جمله یخچال و فریزر و کولر و…..

4.خرید کلی اجناس از جمله مواد شوینده ، بهداشتی و خوراکی و …

5.تبلیغات و بازاریابی

و در آخر بر آورد نیروی انسانی از جمله موارد این کار می باشد .

امکان سنجی :

(شرایط فرهنگی ، جغرافیایی ، نیاز سنجی )

در فرهنگ و جامعه ما یکی از حرفه های اشتغال به کار و درآمدزا می باشد که با اشتغال در این حرفه شاید نیمی از مشکل مردم و احتیاجات آنها را رفع می کنند و از نظر وجهه جغرافیایی زیر مجموعه ای از تجارت مواد غذایی ، بهداشتی و خشکبار می باشد و از نظر نیاز سنجی نیز نیاز مبرم مردم به این شغل آن را یک نیاز ضروری کرده به صورتی که در جامعه نقش مهمی ایفا می کند.

اخذ مجوز و مسایل قانونی

شما می دانید که اشتغال در هر حرفه و شغل باید دارای مجوز کسب از سوی اداره مربوط باشد این شغل نیز مانند همه حرفهای دیگر به مجوز و پروانه کسب دارد که تهیه آن طی مراحل زیر می باشد :

1. مراجعه به اتحادیه مربوط

2. معرفی نامه از اتحادیه به بهداشت محیط منطقه

3. آزمایش بیماریهای واگیردار بر روی شخص مجوز گیرنده

4. معرفی به شهرداری منطقه جهت تجاری کردن محل کار

5. اخذ مجوز عوارضی کسبی

6. تسویه حساب کامل با دارایی

7. بازدید از محل کار در نظر گرفته جهت مجهز بودن مکان به وسایل ایمنی و بهداشتی

مکان مورد نظر باید شامل موارد زیر باشد .

دیوارها تا سقف کاشی باشد
کف محل سنگ باشد.
مکان دارای تهویه مطبوع ویا وسایل خنک کننده همچون کولر
دارای سرویس بهداشتی بوده و مجهز به به کپسول آتش نشانی و جعبه کمکهای اولیه به هنگام بروز حادثه
در آخر به هنگام قفسه بندی دیوار باید انتهای قفسه از کف 50

Cm فاصله داشته باشد به هنگام شستن کف محل مشکلی ایجاد نشود.

نحوه تامین سرمایه:

این قسمت براحتی قابل تامین است زیرا می توان از مراحل مختلف همچون « بانکها و اداره تعاون و مقداری آورده های شخصی و…..» تهیه کرد که موارد هچمون بانکها و اداره تعاون شامل مراحلی می شود که با طی آن می توان مبلغی را به صورت وام دریافت کرد و به صورت اقساط معین بازگشت داد. اما آوردهای شخصی می تواند شامل اندوخته ها و یا حساب پس اندازشود.

و در آن یک راه دیگر که می توان با شخصی دارای سرمایه شریک شد به طوریزمین و ساختمان محل از یکی و دیگری وسایل و تجهیزات از کپی دیگر باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی كنسرو سازی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات 58
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی كنسرو سازی در 58 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات

1ـ1ـ تعریف ، ویژگی ها و مشخصات مواد خام:

2ـ1ـ تعریف ـ ‌ویژگی ها ومشخصات محصولات تولیدی..

3ـ1ـ نحوه بسته بندی و ظروف بسته بندی..

4ـ1ـ نشانه گذاری..

5ـ1ـ مصارف عمده محصول..

6ـ1ـ ارائه دیدگاههای كلی در مورد قیمت و بازار فروش….

7ـ1ـ قیمت فروش….

فصل دوم بررسی های فنی

1ـ2ـ ارزیابی روشهای مختلف تولید.

1ـ1ـ2ـ اصول كلی و عملی فرآیند تولید:

2ـ2ـ بررسی مناطق، مراحل، شیوه های كنترل كیفیت..

1ـ2ـ2ـ كنترل كیفیت مواد اولیه:

2ـ2ـ2ـ كنترل كیفیت حین فرآیند:

3ـ2ـ2ـ كنترل كیفیت محصول و بسته بندی..

3ـ2ـ تعیین محدوده ظرفیت تولید:

4ـ2ـ بررسی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید.

5ـ2ـ موازنه جرم و انرژی..

6ـ2ـ بررسی تأسیسات عمومی كارخانه.

7ـ2ـ بررسی نیروی انسانی..

8ـ2ـ زمین و زیر بنا

1ـ8ـ2ـ مساحت سالن تولید:

2ـ8ـ2ـ مساحت انبارها :

3ـ8ـ2ـ مساحت تأسیسات تعمیرگاه و آزمایشگاه:

4ـ8ـ2ـ مساحت ساختمانهای اداری ـ رفاهی ـ خدماتی:

فصل سوم: محاسبات اقتصادی

1ـ3ـ سرمایه ثابت …………………………………………………………………………………….

2ـ3ـ سرمایه در گردش ……………………………………………………………………………

3ـ3ـ هزینه ثابت تولید………………………………………………………………………………..

4ـ3ـ هزینه متغیر تولید ……………………………………………………………………………..

محاسبات قیمت تمام شده…………………………………………………………………………..

محاسبات قیمت فروش……………………………………………………………………………….

1ـ1ـ تعریف ، ویژگی ها و مشخصات مواد خام

لوبیا چیتی:

برای تهیه كنسرو باید لوبیاچیتی رسیده و خشك باشد ، جهت بدست آوردن محصول با كیفیت بالا گونه انتخابی ماده اولی اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین باید تنها از لوبیا چیتی درجه 1 استفاده شود. درحا حاضر مرغوبترین لوبیا چیتی در ایران لوبیای خمین است.

بسته به محل برداشت ماده اولیه میزان رطوبت آن ممكناست ازحدود 20-8 درصد متغیر باشد و دانه های با رطوبت بالاتر از 13 درصد ممكن است كپك زده باشند.

محتویات موجود در 100 گرم لوبیا چیتی عبارتند از :

كالری: 338 پروتئین: 6/22 چربی: 6/1 كربوهیدرات:9/55

نخود سبز:

گونه های نخود سبزPisum sativum بدو صورت برای تولید كنسرو مورد استفاده قرار می گیرد یكی نخود سبز یا در واقع نخود نارس كه دارای رنگ سبز و بافت نرم است. و دیگری نخود رسیده كه مراحل تكامل آن به اتمام رسیده است. برای داشتن محصول با كیفیت بالا باید از نخود سبز درجه (1) استفاده شود.

محتویات موجود در 100 گرم نخود سبز عبارتند از:

كاری: 91 پروتئین 7 چربی: 4/0 كربوهیدرات: 15

2ـ1ـ تعریف ـ ‌ویژگی ها ومشخصات محصولات تولیدی

كنسرو لوبیا چیتی

تعاریف:

عبارتست از لوبیا چیتی (phaseolus volgarris) پخته شده با سس گوجه فرنگی و كمی نمك كه در ظروف فلزی غیر قابل نفوذ بسته بندی می گردد. در صورتی علاوه بر لوبیا چیتی و سس گوجه فرنگی و روغن مواد غذایی دیگری نظیر شكر، آبلیمو، پیاز، سیر، نشاسته، سبزی، ‌ادویه و نمك به آن افزوده می گردد.

رنگ:

منظور از رنگ لوبیا چیتی كنسرو شده رنگ ظاهری لوبیا چیتی است كه پس از ریخته شدن و نگاهداری در سس گوجه فرنگی به خود می گیرد و معمولا بین قرمز مایل به زرد روشن تا رنگ طبیعی سس گوجه متغیر است.

طعم و بو:

منظور از طعم و بوی كنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی مخلوطی از دو حس چشائی و بویایی در مورد لوبیا چیتی پخته و سس گوجه فرنگی است.

كیفیت پخت:

منظور از كیفیت پخت تأثیر میزان پخت بر روی بافت لوبیا چیتی است.

وزن آبكش شده:

عبارتست از نسبت لوبیا چیتی موجود در قوطی به وزن كل محتوی قوطی

پری:

منظور از پری نسبت حجم محتوی كنسرو (به وسیله لوبیا و سس گوجه) پر به حجم كلی قوطی.

PH:

عبارتست از لوگاریتم غلظت یون H+

نمك:

نمك طعام یا تركیب كلرورسدیم مورد استفاده در صنایع غذایی

شكر:

ساكارز متبلور

روغن:

منظور از روغن انواع اسیدهای چرب اشباع نشده خوراكی كه منشأ گیاهی داشته و در حرارت معمولی به صورت مایع است.

فلزات محتوی:

منظور از فلزات محتوی وجود احتمالی فلزاتی كه ورود آن در مواد غذایی در حین عمل آوری یا نگهداری به وسیله ابزار تولید و مواد اولیه و قوطی امكان دارد.

حشرات:

منظور از حشرات بندپایان شش پائی كه بعضی از گونه های آنها به محصولات كشاورزی در صحرا یا انبار حمله كرده و موجب خسارت می شود.

مواد خارجی:

هر گونه ماده ای كه به غیر از مواد كنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه باشد مانند: شن ـ خاك ـ‌ قطعات گیاهی .

حشرات:

هیچگونه حشره ای (تخم ،‌ لارو ، فیره، و یا قطعات بدوه حشره كه با چشم غیر مسلح دیده شود) نباید باشد.

مواد خارجی: (شن و خاك و قطعات گیاهی)

باید عاری از شن و خاك باشد.

باید حتی المقدور عاری از قطعات گیاهی و در صورت وجود مقدار آن نباید از یك قطعه در 500 گرم تجاوز كند.

H: بسته بندی و نشانه گذاری

از نقطه نظر جنس ظرف ـ پوشش داخلی ـ‌ اندازه (ظروف غیر قابل نفوذ و نگهداری مواد غذایی) و ویژگی های لاك مصرفی.

كنسرو و نخود سبز:

تعاریف و اصلاحات

محصولی كه از دانه نخود سبز سالم دارای مشخصات خانواده Iequmineusse و گونه Pisum sativum كه در آب حاوی افزودنی های مجاز استاندارد تحت فرآیند حرارتی مكفی (استریفراسیون تجارتی) تهیه می گردد به نحوی كه باعث نابودی اسپور كلستریدیوم بوتولینوم گردیده و از هر نوع فساد در شرایط قوی و با روشهای صحیح انبارداری جلوگیری نماید.

رنگ:

منظور از رنگ، رنگ ظاهری نخود سبزی است كه بس از پخته شدن در آب حاوی افزودنی های مجاز به خود می گیرد.

طعم و بو :

طعم و بوی نخود سبز پخته شده به همراه تركیبات افزودنی.

نمك:

نمك طعام یا كلرور سدیم مورد استفاده در صنایع غذایی می باشد كه باید با استاندارد می به شماره 26 مطابقت كند.

وزن آبكش:

عبارتست از وزن نخود سبز موجود در قوطی به وزن كل محتوای آن.

شكر:

ساكارز مورد مصرف كه باید استاندارد 69/1 داشته باشد.

اطلاح كلسیم:

كلرور كلسیم، لاكتات كلسیم، و یاگلوكونات كلسیم كه جهت استحكام بافت نخود سبز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

باقیمانده سموم دفع آفات نباتی:

منظور باقی مانده سمومی است كه جهت دفع آفات كشاورزی استفاده می شود.

جانداران میكروسكوپی:

منظور از جانداران میكروسكوپی و یاحاگ آنست كه وجود آن باعث فساد یا آلودگی كنسور نخود سبز می شود.

نخودهای كم آسیب دیده:

شامل نخودهایی كه كمی كك دار و یا خالدار باشند.

نخودهای زیادی آسیب دیده:

به نخودهای تغییر رنگ داده و خالدار و یا سایر آسیب دیدگی ها مانند كرم خوردگی (تا اندازه ای كه ظاهر گردد) كه كیفیت آن به طرز محسوسی كاهش یابد.

نخودهای خورد شده:

نخودهای جدا شده یا تك لپه شده ، له شده ، شكسته واز پوست جدا شده را شامل می شود. (نخودهایی كه سالمند و فقط پوست ندارند شامل این قانون نیستند).

وزن كل: 500 گرم .

وزن خالص: 10 430 گرم وزن آبكش : 60 درصد

نام و نشان سازنده: شركت كشت و صنعت شاداب خراسان (سهامی خاص)

آدرس: مشهد ـ كیلومتر 12 جاده قدیم قوچان

پروانه ساخت: 4774 ساخت ایران

پروانه بهره برداری: 619-2/925/5/1/د

تاریخ تولید: 19/10/84 ساعت : 44: 14

تاریخ انقضاء 24 ماه پس از تولید

نام محصول: كنسرو نخود فرنگی

تركیبات محصول: نخود فرنگی ـ آب ـ نمك طعام.

وزن كل : 500 گرم

وزن خالص: 10 430 گرم . وزن آبكش: 60 درصد

نام و نشان سازنده:

شركت كشت و صنعت شاداب خراسان (سهامی خاص)

آدرس: مشهد ـ كیلومتر 12 جاده قدیم قوچان

پروانه ساخت: 280 ساخت ایران

پروانه بهره برداری: 619-2/925/5/1/د

تاریخ تولید: 24/2/84

تاریخ انقضاء: 24 ماه پس از تولید

5ـ1ـ مصارف عمده محصول

كنسرو لوبیا چیتی به طور مستقیم می تواند مورد استفاده قرار گیرد و از مصارف غیر مستقیم آن در تركیب با مواد دیگر و در انواع غلافها مورد استفاده قرار گیرد.

كنسرو نخود فرنگی در تهیه سالاد الویه ـ سوپ و … به طور غیر مستقیم می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

6ـ1ـ ارائه دیدگاههای كلی در مورد قیمت و بازار فروش

در حال حاضر این كنسروها جهت مصرف داخلی توسط واحدهای موجود در داخل كشور تولید می گردند و بنابراین واردات وجود ندارد همچنین تاكنون با توجه به عدم رعایت استانداردهای بین المللی این محصول صادر نشده است.

راندمان فیزیكی :

با توجه به ساعت كاركرد تولید و تعداد كارگر و دستگاه متفاوت است ولی معمولا 80 درصد تعیین می شود.

كنسرو نخود فرنگی

ویژگی های مواد اولیه:

نخود فرنگی : دانه های درشت ( بدون پوسیدگی وسالم و بدون آفت انتخاب می شود.

نمك: نمك تایید شده توسط اداره نظارت، سفید و درجه خلوص 99 درصد.

آب : از لحاظ بار میكروبی مورد تأیید اداره بهداشت ـ تصفیه شده با كلر و اشعه uv

روش نمونه برداری:

به صورت رندوم از چند كیسه از نقاط مختلف بار ارسالی

آزمایشات:

آزمایش نخود فرنگی: میزان دان دهی غلاف های نخود فرنگی با بررسی پوسیدگی یا نارس بودن نخود فرنگی واندازه نخودها بررسی می شود.

آزمایش آب:

بررسی TOC BOD آب كه توسط اداره بهداشت انجام می گیرد.
2ـ2ـ2ـ كنترل كیفیت حین فرآیند:

كنسرو لوبیا چیتی

كنترل ها به دو دسته تقسیم می شوند:

1ـ كنترل كمی: كنترل وزن قوطی ـ میزان افزودن سس ـ زمان اتوكلاو ـ زمان بلانچ ـ دمای تونل سرد كن ـ دمای اتوكلاو و …

2ـ كنترل كیفی : مانند كنترل میزان پخت لوبیا ـ غلظت سس ـ میزان سرخ شدن پیاز و ….

نمونه برداری :

هر 30 دقیقه یكبار انجام می شود.

تمامی دستگاهها در تولید محصول نهائی موثرند ولی مهمترین آنها دیگ های پخت محصول نهایی (اتوكلاو) و دستگاه دربندی است.

كنترل دربندی:

اگر دربندی درست انجام نشود آلودگی ثانویه ایجاد می شود كه باعث فساد كنسرو می گردد. برای كنترل این قسمت از تست باد استفاده می شود این قسمت بدین صورت است كه توسط كمپرسور داخل قوط كنسرو باد دمیده می شود و سپس قوطی در ظرف آب گذاشته می شود اگر حباب هوا به وجود آمد در قوطی نشتی دارد و دربندی درست انجام نشده است.

كنترل اتوكلاو:

برای كنترل دما و زمان و فشار اتوكلاو از برچسبهای به نام معرفهای استریلیزاسیون می توان استفاده كرد كه این معرفها دارای خطوط زرد رنگی هستند كه وقتی دما و فشار در اتوكلاو به حد مناسب رسید به رنگ قهوه ای در می آیند.

اگر فرآیند حرارتی به درستی صورت نگیرد فساد میكروبی ایجاد شده و در زمان نگهداری كنسرو باعث تورم در قوطی می شود.

كنسرو نخود فرنگی:

در تمام مراحل كنترل دما ـ فشار و زمان انجام می شود.

كنترل به دو دسته تقسیم می شوند:

1ـ كنترل كمی : كنترل وزن قوطی ـ زمان بلانچ ـ زبان بلانچ ـ زمان اتوكلاو ـ دمای تونل سردكن و دمای اتوكلاو . …

2ـ كنترل كیفی: میزان پخت نخود فرنگی ـ غلظت آب نمك ـ رنگ آب نمك و …

نمونه برداری :

هر 30 دقیقه یكبار در شرایط عادی انجام می شود.

تمامی دستگاهها در تولید محصول نهائی موثرند ولی مهمترین آنها اتوكلاو و دستگاه دربندی است كه شرح آن در قسمت كنسرو لوبیا چیتی آمده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارافرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.382 مگا بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارافرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

1- مقدمه

2- پیش گفتار

3- بررسی فنی

1-3 عیار سنج

2-3 سیلو

3-3 شستشوی چغندر

4-3 آسیاب خلال

5-3 پیش گرم کن (مایشه)

6-3 دیفوزیون

7-3 پرشولاژ و اشباه1و2 و دکانتور

8-3 دستگاه تغلیظ یا اوابراسیون

9-3 طباخی

10-3 سانتریفوژ

11-3 انرژی حرارتی کارخانه

4- سیر و توسعه تاریخی کارخانه در طی گذشت 52 سال از تاسیس آن

5- محصولات فرعی

6- برسی نیروی انسانی کارخانه قند

7- تبدیل شکر زرد به سفید

8- قسمت های مختلف کارخانه

مقدمه:

این تحقیق زیر نظر استاد گرامی جناب آقای صمصامی برای درس کار آفرینی و پرژه ارائه شده است.

در این پروژه به مراحل تبدیل چغندر به قند در کارخانه قند چناران پرداخته شده و هدف از این پروژه آشنای با مراحل تولید قند و دستگاه های مورد نیاز و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز برای کار می باشد.

با تشکر فراوان از استاد گرامی که راهنمایی های لازم جهت ارئه این پروژه با این جانب داشتند و همچنین جناب آقای بنی نجار که در شرکت کارخانه قند همکاری های لازم برای ارئه پروژه با این جانب داشتند.

پیشگفتار:

امروزه در شاخه صنایع غذای قتد به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در دنیا شناخته شده است انرژی زیاد در مقدار کمی از این ماده از یک طرف و کاربرد آن در اکثر صنایع نوشابه سازی ، شکلات ، شیرینی و سایر محصولات غذای از طرف دیگر این ماده را به عنوان یک ماده شاخص در صنایع غذای در آورده است لزا امروزه بحث های مختلفی در مورد این ماده عنوان می شود ورود قندهای مصنوعی از جمله ساکارین و سایر ترکیبات که گاهی تا هزار برابر قند معمولی شرینی دارند و گیاه چغندر که گیاهی پرتوقعی از لحاظ آب است و شدیداً نیاز به آب دارد ، همه و همه ممکن است درسال های آخیر تصمیمات چشمگیری را در مورد جایگزینی محصولی دیگر بجای قند عنوان کند و ما در اینجا قصد داریم تا قسمتی از پروسه این محصول را عنوان کنیم.

ساکارز قندی است که از یک ملکول گلوکز و یک ملکول فرکتوز تشکیل شده است که در نیشکر نیز همین قند می باشد کارخانه جات نیشکر عموماً نیشکر را تا به دست آوردن شکر زرد آن می توانند پیش ببرند ولی از آن به بعد تصفیه خانه ها باید شکر زرد را به شکر سفید تبدیل کنند در چغندر قند موادی وجود دارد که در حین پرسه مانع از تشکیل قند می شود که این مواد هر کدام باید به شکلی از آن جدا شوند و جود پرتئین ها، اسید آمینه ، پکتین و… همه وهمه مانع از کار می شود لزا دانشمندان این مواد را به وسیله تعقییر PH شربت بدست آمده از چغندر ، از جریان خارج می کنند.

بحث نگهداری چغندر از اهمیت خاصی بر خوردار است که در دنیای امروز می توانند با فرستادن اشعه های مختلف به سیلوهای چغندر مانع از پوسیدگی چغندر شوند در کشور ما وجود فینتیلاتورهای دمنده هوا به داخل توده چغندر از دیر باز مورد ااستفاده قرار گرفته است . افزایش ماندگاری در سیلوها ضایعات بسیاری را به همراه دارد چون چغندر تنفس می کند و مقداری از قند را در خود به حدر می دهد پس در ابتدا ساخت سیلوهای صنعتی اولین گام در جهت میل به یک راندمان خوب در یک کارخانه می باشد می دانیم چغندر در 4+ درجه جوانه می زند و °c3- یخ می زند باز شدن یخ در چغندر ضایعات زیادی را به همراه دارد لزا دمای سیلو بسته به هوای خارج سیلو متفاوت از 3 درجه تا 1- درجه می باشد.

3- برسی فنی:

مراحل تولید قند:

1-3 عیارسنج: عیار سنجی از قسمت های مهم کارخانه قند می باشد چرا که با اندکی مراقبت نکردن، زیان شامل حال چغندر کار یا کارخانه خواهد شد در کشور ایرا ن مقدار پول چغندر را بر حسب تناژ و عیار آن می سنجند ولی در کشور آلمان برحسب تناژ،عیار و مواد مفید چغندر می سنجند.

چغندر را ابتدا با کامیون بر روی یاسکول وزن می کنند که به این وزن ، وزن ناویژه گویند سپس کامیون چغندرها را تخلیه می کند که خاک حاصل گرفته شده و از وزن نا ویژه کسر می شود که وزن به دست آمده وزن ویژه می باشد.

طباخی:

1- پخت یک: در این قسمت شربت در داخل برجک های حرارت داده می شود تا مقداری از آب آن گرفته شود و در این مرحله شربت حالت کریستالی به خود می گیرد که به آن پخت گویند سپس این شربت وارد قسمت سانتریفوژ می شود که شکر درجه یک را بوجود می آورد.

2 – پخت دو: پس آب گرفته شده از پخت یک وارد پخت دو شده و پس از سانتریفوژ شدن شکر درجه دو بدست می آید که این شکر به پخت یک می رود و پس آب آن به پخت سه می رود.

3- پخت سه: پس آب پخت دو وارد پخت سه می شود و پس از سانتریفوژ شدن شکر آن وارد پخت دو می شود و پس آب آن وارد پخت چهار می شود.

4- پخت چهار: پس آب پخت سه وارد پخت چهار می شود و پس از سانتریفوژ شده و به شکر بدست آمده مقداری شربت رقیق اضافه می کنند و به پخت دو فرستاده می شود واز پس آب سانتریفوژ شده ملاس بدست می آید که جهت اضافه کردن یه تفاله چغندر برای استفاده خوراک دام استفاده می شود و یا اینکه ملاس را در داخل مخازن برای فروش جمع اوری می کنند.

10-3 سانتریفوژ: دستگاه سانتریفوژ دارای قطر خارجی cm170 و ارتفاع آن تقریبا ًیک متر بوده و قطر داخلی آن cm160 بوده که در هنگام بارداری به cm150 می رسد که با یک قاشقک این مقدار قابل تنظیم است این مخزن گردان توسط یک موتور دالاندر 5 دور که توسط PLC مقدار دور آن تنظیم می شود به گردش در می آید ، سرعت آن به شرح زیر افزایش پیدا می کند.

(دور در دقیقه) 980 – 735 – 490 – 200 – 50

که در اثر نیروی گریز از مرکز مخزن گردان سانتریفوژ مقدار پس آب از آن بیرون می آید که برای پخت های مختلف شکر استفاده می شود.

شکر درجه یک به دو مصرف می رسد.

1- شکر سفید 2- قند

1- شکر سفید: پس از خارج شدن از دیفوزیون پخت یک وارد قسمت خشک کن شکر می شود و پس از خشک کردن و گرفتن رطوبت آن وارد قسمت بسته بند شکرو در کیسه های Kg50 بسته بندی می شود و از انجا به انبار انتقال پیدا می کند.

2- قند: شکر بدست آمده از پخت یک را به کاربافین (رنگ بر) و خاک فسیل (کمک صافی) اضافه می کنند و سپس داخل قالب ها قند ریخته می شود و از انجا به سرد خانه منتقل می شود و بعد در داخل دستگاه سانتریفوژ قرار می دهند تامقدار آب ک موجود رد آن بر اثر نیروی گریز از مرکز گرفته شود.

نوع موتور سانتریفوژهای قند روتور سیم پیچی شده می باشد که توسظ روئستا تنظیم دور آن آنجام می گیرد.

قطر خارجی سانتریفوژهای قند m5/2 و قطر داخلی آن cm170 که شامب 6 ردیف قالب و خور قند و در هر ردیف 32 قالب که جمعا 192 قالب می شود می باشد ودر هر 12 ساعت 23 مرتبه پر و خالی می شود که در 24 ساعت 64 مرتبه پر و تخلیه می شود.

سانتریفوژهای قند 4 دور بوده و دور آن به شرح زیر می باشد

(دور در دقیقه) 950 – 480 – 230 – 50

11-3 انرژی حرارتی کارخانه: انرژی حرارتی کارخانه از 5 کوره 2 آلمانی به ظفیت 12 تن بخار در ساعت و یک بلژیکی به ظرفیت 16 تن بخار در ساعت و 2 کوره اراکی یکی 5 تن 8 تن تامین می شود .

بغیر از کوره های اراکی کوره های دیگر بخاری با فشار 27 تا 32 اتمسفر تولید می کنند که این بخار توربین ها را به گردش در می آورد و پس از خارج شدن از توربین بوسیله پاشیدن آب بر روی این بخار دمای آن به °c135 کاهش و فشار آن به 2/2 اتمسفر کاهش پیدا می کند که از این بخار برای گرم کردن شربت در قسمت های مختلف کارخانه استفاده می شود. چنانچه درجه حرارت از °c135 بیشتر شود برای محلول شربت ایجاد تجزیه می کند و کارخانه دچار ضایعات می کند از برخورد این بخار با شربت در محفظه های حرارتی آب کندانس بوجود می آید که این آب کندانس به داخل محفظه های به نام بالن هدایت و پس از خارج شدن گازها از آن دو مرتبه به کوره های بخار هدایت می شود. کوره های اراکی بخارشان مرطوب می باشد ولی کوره های دیگر بخار خشکی ایجاد می کنند.

7- تبدیل شکر زرد به سفید:

در پروسه های تولید شکر خام از نیشکر معمولاً آنها تا فرایند تولید شکر زرد پیش می روند یعنی از نیشکر شکر زرد بدست می آورند. لزا تصفیه خانه های باید وجود داشته باشد تا شکر زرد را به شکر سفید تبدیل کند برای این منظور روش های متفاوتی در تصفیه شکر زرد وجود دارد که در اینجا به یکی از آن روش ها اشاره می کنیم.

شکر زدی که خریداری می شود گاهی از داخل و بیشتر از کشورهای آمریکای جنوبی خریداری می شود. ابتدا شکر زرد را بوسیله آب حل کرده و بریکس ( واحد غلظت) آن را به 35 تا 40 می رسانند سپس این شربت را به قسمت شولاژ جهت اضافه کردن شیر آهک می شود که حدود 2 تا 6 گرم Cao در لیتر به آن شیر آهک اضافه می شود سپس شربت از گرم کنندهایی عبور کرده و حرارت آن تا °85 افزایش پیدا می کند حال در دو دسگاه با وارد کردن گاز Co2 اسیدیته شربت را آنقدر پایین می آورند که به PH 7.7 برسد سپس این شربت را با دمای °90 به صافی های پرس جهت جدا کردن گل آن می فرستند. ناگفته نماند در فرایند تصفیه شکر زرد چون مقدار کمی آهک و گاز Co2 نیاز داریم می بایست کوره آهک با 40% ظرفیت اصلی خود کار کند که این امر نیاز به مراقبت شدید از کوره آهک دارد بعضی از کارخانه جات از گاز کوره بخار جهت تصفیه شکر خام استفاده می کنند لزا امروزه که کوره ها گازسوز شده است مقدار ردصد Co2 خروجی از کوره بخار کم بوده و گویا مقرون به صرفه نیست.

رنگ شکر خام در ابتدا ICU 1200 ایکمزا بوده است ولی بعد از ساتراسیون ( عمل تصفیه) رنگ آن به ICU200 رسیده است. اینک این شربت را برای تغلیظ به بدنه های اوابراسیون هدایت می کنند و در اثر حرارت تا بریکس 65 به غلظت آن می افزایند سپس این شربت برای قسمت پخت 1 که شکر آن دجه یک است آماده و فرستاده می شود در تصفیه خانه ها معمولاً از سیستم 5 پختی تا سیستم 7 پختی وجو دارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی نوشابه بدون گاز

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی نوشابه بدون گاز در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2

آشنایی جزیی در مورد كار كارخانه………………………………………………….. 5

نمودار مراحل مختلف تولید نوشابه غیر گازدار با استفاده از انواع…………………. 10

محاسبه اجزاء و میزان دارایی های ثابت………………………………………………………… 12

مساحت زمین و برآورد قیمت آن………………………………………………………12

مساحت و هزینه های ساختمانی……………………………………………………………. 13

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید…………………………………………………. 14

سرمایه ثابت مورد نیاز كارخانه………………………………………………………………. 16

هزینه های تولید سرمایه در گردش………………………………………………………………… 18

محاسبه كل سرمایه گذاری……………………………………………………………………… 20

نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی………………………………………………… 20

سودآوری و چگونگی برگشت سرمایه……………………………………………………. 21

مقدمه

– نوع محصول:

نوع محصول كارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبمیوه جات به غلظت 14-10 درجه بریكس كه از كنسانتره به غلظت 70-60 درجه بریكس بازسازی شده و در بطری های نوشابه به ظرفیت 285 سی سی و با درب طشتكی بسته بندی خواهد شد.

بطری مذبور دارای ارتفاع 240 میلیمتر و قطر 57 میلیمتر است و بر روی آن بر چسب مربوطه به ابعاد 80*200 میلیمتر چشبانده خواهد شد.

آبمیوه تولیدی با استفاده از كنسانتره پرتقال، سیب و انگور و به صورت آب این میوه جات تهیه می گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع كنسانتره مصرفی تهیه آن تا بریكس 7 نیز معمول است
آشنایی جزیی در مورد كار كارخانه

– روش كار و نحوه فرآیند:

عملیات بازسازی یا Reconstitution جهت تولید آبمیوه با فزودن آب به كنسانتره و رساندن بریكس كنسانتره از حدود 65 درجه به 12 درجه انجام می شود و در این سیستم چنانچه كنسانتره در شرایط استاندارد تهیه شده باشد عملاً نیازی به اضافه كردن مواد افزودنی برای بهبود طعم و شیرینی آبمیوه نیست. لیكن با توجه به نوع پرتقال ایران و ترشی مربوطه افزودن شكر به آب پرتقال تا میزان 10% جهت بعبود طعم و مزه قابل انجام است. این عملیات شامل مراحل زیر است:

1-نگهداری كنسانتره مصرفی:

كنسانتره معمولاً در گالن های پلاستیكی 120 كیلوئی به كارخانه تحویل می گردد و از آنجائیكه این بشكه ها معمولاً به كارخانه سازنده كنسانتره برگردانده می شود، لذا كارخانه باید حداقل برای مصرف یك هفته كنسانتره مورد نیاز مجهز به مخازن استیل نگهداری به ظرفیت هر كدام در حدود 4000 لیتر باشد.

2-بازسازی آبمیوه از كنسانتره

در این مرحله كنسانتره با 6-5 برابر خود آب مخلوط و به غلظت مورد نظر می رسد.

این عملیات در دستگاه بازسازی كه شامل 2 مخزن استیل است انجام می شود كه دو مخزن تحتانی به صورت دو جداره و مجهز به همزن با دور سریع و محزن فوقانی جهت ذخیره آبمیوه بازسازی شده می باشد.

در مخازن تحتانی ابتدا آب وارد شده و گرم می شود و سپس كنسانتره به داخل مخزن پمپ می گردد و عمل اختلاط توسط همزن با دور خیلی سریع انجام می شود. عملیات افزورن و اختلاط شكر به آبمیوه نیز در این مرحله انجام می گیرد.

3-پاستوریزاسیون آبمیوه:

جهت تولید آبمیوه سالم و قابل نگهداری كه دارای عمر مفید (SHELF_LIFE) بالا باشد می بایستی با انجام عملیات حرارتی در حداقل زمان ممكن كلیه میكرو ارگانیسم‌های احتمالی در آن را از بین برد كه این عمل توسط دستگاه پاستوریزاتور از نوع فلاش FLASH- PASTEURIZER انجام می شود.

4-هواگیری آب میوه:

از آنجائیكه در هنگام اختلاط و خصوصاً با توجه به دور همزن مقداری هوا و اكسیژن در آب میوه وارد می شود و چنانچه این هوا تخلیه نگردد، موجبات اكسیداسیون و كاهش ویتامین C و نیز سایر واكنش های شیمیایی گردیده وط بعاً با تغییراتی در طعم و رنگ كیفیت فرآورده كاهش می یابد، لذا باید عملیات هواگیری یا DEAERATION توسط دستگاه مربوطه به نام دی اریتور انجام شود.

5-پركنی آبمیوه در بطری:

پركنی آبمیوه تولیدی در بطری ها به صورت گرم و توسط دستگاه فیلر بطری همراه با طشتك زن مربوطه انجام می شود.

البته بطری ها قبلاً در دستگاه بطری شور توسط آب و بخار آب كاملاً شستشو گردیده‌اند.

7-برچسب زنی، كارتن كنی و انبار:

در آخرین مرحله و پس از خروج بطری ها از استریلیزاتور تونلی، بطری ها بر چسب خورده و به تعداد 24 عدد در كارتن مربوطه قرار گرفته و بسته بندی و انبار می شوند.

در صفحات بعد چگونگی خط تولید آبمیوه از كنسانتره و مراحل مختلف صورت نمودار ملاحظه می گردد.

سؤال- فرآیند انتخابی تولید كالا را شرح دهید و (Process Flow Sheet) را رسم كنید.

عملیات بازسازی یا Reconstitution جهت تولید نوشابه شامل مراحل زیر است:

اختلاط كنسانتره با آب بر اساس درجه بریكس مورد نظر در مخازن مجهز به گرم كن و همزن با دور سریع- پاستوریزاسیون نوشابه تولیدی به صورت فلاش هواگیری نوشابه توسط DEAERATOR- هموژنیزه كردن نوشابه جهت جلوگیری از دو فاز شدن محلول- شستشوی بطری های خالی- پركن نوشابه در بطری و طشتك زنی توسط دستگاه فیلر و طشتك زن اتوماتیك- انجام پروسس حرارتی بر روی بطری ها در استرایلیزاتور تونلی بر چسب زنی- كارتن كنی و انبار.

نمودار مراحل مختلف تولید (process floe sheet) در طرح ضمیمه ملاحظه می گردد.

فرآیند صحیح و قابل توصیه جهت تولید نوشابه بازسازی شده در تمام دنیا روش فوق است و در صورت اجرای این فرآیند محصول دارای عمر مفید- shelf life) بالا خواهد بود.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2

آشنایی جزیی در مورد كار كارخانه………………………………………………….. 5

نمودار مراحل مختلف تولید نوشابه غیر گازدار با استفاده از انواع…………………. 10

محاسبه اجزاء و میزان دارایی های ثابت………………………………………………………… 12

مساحت زمین و برآورد قیمت آن………………………………………………………12

مساحت و هزینه های ساختمانی……………………………………………………………. 13

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید…………………………………………………. 14

سرمایه ثابت مورد نیاز كارخانه………………………………………………………………. 16

هزینه های تولید سرمایه در گردش………………………………………………………………… 18

محاسبه كل سرمایه گذاری……………………………………………………………………… 20

نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی………………………………………………… 20

سودآوری و چگونگی برگشت سرمایه……………………………………………………. 21

مقدمه

– نوع محصول:

نوع محصول كارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبمیوه جات به غلظت 14-10 درجه بریكس كه از كنسانتره به غلظت 70-60 درجه بریكس بازسازی شده و در بطری های نوشابه به ظرفیت 285 سی سی و با درب طشتكی بسته بندی خواهد شد.

بطری مذبور دارای ارتفاع 240 میلیمتر و قطر 57 میلیمتر است و بر روی آن بر چسب مربوطه به ابعاد 80*200 میلیمتر چشبانده خواهد شد.

آبمیوه تولیدی با استفاده از كنسانتره پرتقال، سیب و انگور و به صورت آب این میوه جات تهیه می گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع كنسانتره مصرفی تهیه آن تا بریكس 7 نیز معمول است
آشنایی جزیی در مورد كار كارخانه

– روش كار و نحوه فرآیند:

عملیات بازسازی یا Reconstitution جهت تولید آبمیوه با فزودن آب به كنسانتره و رساندن بریكس كنسانتره از حدود 65 درجه به 12 درجه انجام می شود و در این سیستم چنانچه كنسانتره در شرایط استاندارد تهیه شده باشد عملاً نیازی به اضافه كردن مواد افزودنی برای بهبود طعم و شیرینی آبمیوه نیست. لیكن با توجه به نوع پرتقال ایران و ترشی مربوطه افزودن شكر به آب پرتقال تا میزان 10% جهت بعبود طعم و مزه قابل انجام است. این عملیات شامل مراحل زیر است:

1-نگهداری كنسانتره مصرفی:

كنسانتره معمولاً در گالن های پلاستیكی 120 كیلوئی به كارخانه تحویل می گردد و از آنجائیكه این بشكه ها معمولاً به كارخانه سازنده كنسانتره برگردانده می شود، لذا كارخانه باید حداقل برای مصرف یك هفته كنسانتره مورد نیاز مجهز به مخازن استیل نگهداری به ظرفیت هر كدام در حدود 4000 لیتر باشد.

2-بازسازی آبمیوه از كنسانتره

در این مرحله كنسانتره با 6-5 برابر خود آب مخلوط و به غلظت مورد نظر می رسد.

این عملیات در دستگاه بازسازی كه شامل 2 مخزن استیل است انجام می شود كه دو مخزن تحتانی به صورت دو جداره و مجهز به همزن با دور سریع و محزن فوقانی جهت ذخیره آبمیوه بازسازی شده می باشد.

در مخازن تحتانی ابتدا آب وارد شده و گرم می شود و سپس كنسانتره به داخل مخزن پمپ می گردد و عمل اختلاط توسط همزن با دور خیلی سریع انجام می شود. عملیات افزورن و اختلاط شكر به آبمیوه نیز در این مرحله انجام می گیرد.

3-پاستوریزاسیون آبمیوه:

جهت تولید آبمیوه سالم و قابل نگهداری كه دارای عمر مفید (SHELF_LIFE) بالا باشد می بایستی با انجام عملیات حرارتی در حداقل زمان ممكن كلیه میكرو ارگانیسم‌های احتمالی در آن را از بین برد كه این عمل توسط دستگاه پاستوریزاتور از نوع فلاش FLASH- PASTEURIZER انجام می شود.

4-هواگیری آب میوه:

از آنجائیكه در هنگام اختلاط و خصوصاً با توجه به دور همزن مقداری هوا و اكسیژن در آب میوه وارد می شود و چنانچه این هوا تخلیه نگردد، موجبات اكسیداسیون و كاهش ویتامین C و نیز سایر واكنش های شیمیایی گردیده وط بعاً با تغییراتی در طعم و رنگ كیفیت فرآورده كاهش می یابد، لذا باید عملیات هواگیری یا DEAERATION توسط دستگاه مربوطه به نام دی اریتور انجام شود.

5-پركنی آبمیوه در بطری:

پركنی آبمیوه تولیدی در بطری ها به صورت گرم و توسط دستگاه فیلر بطری همراه با طشتك زن مربوطه انجام می شود.

البته بطری ها قبلاً در دستگاه بطری شور توسط آب و بخار آب كاملاً شستشو گردیده‌اند.

7-برچسب زنی، كارتن كنی و انبار:

در آخرین مرحله و پس از خروج بطری ها از استریلیزاتور تونلی، بطری ها بر چسب خورده و به تعداد 24 عدد در كارتن مربوطه قرار گرفته و بسته بندی و انبار می شوند.

در صفحات بعد چگونگی خط تولید آبمیوه از كنسانتره و مراحل مختلف صورت نمودار ملاحظه می گردد.

سؤال- فرآیند انتخابی تولید كالا را شرح دهید و (Process Flow Sheet) را رسم كنید.

عملیات بازسازی یا Reconstitution جهت تولید نوشابه شامل مراحل زیر است:

اختلاط كنسانتره با آب بر اساس درجه بریكس مورد نظر در مخازن مجهز به گرم كن و همزن با دور سریع- پاستوریزاسیون نوشابه تولیدی به صورت فلاش هواگیری نوشابه توسط DEAERATOR- هموژنیزه كردن نوشابه جهت جلوگیری از دو فاز شدن محلول- شستشوی بطری های خالی- پركن نوشابه در بطری و طشتك زنی توسط دستگاه فیلر و طشتك زن اتوماتیك- انجام پروسس حرارتی بر روی بطری ها در استرایلیزاتور تونلی بر چسب زنی- كارتن كنی و انبار.

نمودار مراحل مختلف تولید (process floe sheet) در طرح ضمیمه ملاحظه می گردد.

فرآیند صحیح و قابل توصیه جهت تولید نوشابه بازسازی شده در تمام دنیا روش فوق است و در صورت اجرای این فرآیند محصول دارای عمر مفید- shelf life) بالا خواهد بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات 40
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مندرجات:

بخش اول: كلیات

– مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی

– خط مشی و اهداف كیفیتی واحد تولیدی

– اصطلاحات و تعریفات

بخش دوم: سازمان واحد تولیدی

– سازماندهی واحد تولیدی و بخشهای آن و نمودار سازمانی واحد تولیدی

– سازماندهی امور كیفیت واحد تولیدی و نمودار سازمانی بخش كیفیت

– شرح وظایف، مسئولیتها و اختیارات مسئولان و كاركنان دخیل و مؤثر بر كیفیت بویژه مسئول و كاركنان بخش كیفیت

بخش سوم: مستندات نظام كیفیت

– ساختار مستندات نظام كیفیت شامل نظام نامه، روشهای اجرایی، دستورالعمل های كاری، مشخصات فنی و استانداردهای كارخانه ای، تقشه ها، كارتها و فرمهای عملیاتی و غیره

– نحوه تهیه، بررسی، تایید، تصویب، تجدیدنظر و توزیع مستندات نظام كیفیت و چگونگی كنترل آنها

– حفظ و نگهداری سوابق

بخش چهارم: كنترل فرآیندهای تولیدی و عملیاتی

– نمودار فرآیندها

– تداركات و انبارش مواد اولیه

– فرآوری مواد اولیه و یا ساخت و مونتاژ قطعات

– بسته بندی محصول نهایی

– انبارش، حمل و تحویل محصول

بخش پنجم: بازرسی و آزمایش مواد، قطعات و محصولات

– بازرسی و آزمایش مواد اولیه

– بازرشی و آزمایش حین فرآیند

– بازرسی و آزمایش محصول نهایی (آزمونهای مستمر كارخانه ای، آزمونهای نمونه ای برای تصدیق بهر ساخت (lot یا Batch)، آزمونهای فرعی برای تصدیق نمونه محصول جدید)

بخش ششم: شناسایی، ردیابی و وضعیت بازرسی و آزمایش مواد، قطعات و محصولات
بخش هفتم: امكانات آزمایشگاهی و كنترل تجهیزات و بازرسی، آزمون و اندازه گیری (بررسی های كاركردی وكالیبراسیون)
بخش هشتم: كنترل و تعیین تكلیف مواد، قطعات و محصولات نامنطبق و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و رسیدگی به شكایات مشتریان
بخش نهم: آموزش كاركنان
بخش دهم: كاربرد فنون آكاری
پیوست ها فهرست مدارك و مستندات مرتبط نظام كیفیت و سایر ضمائم ضروری

بخش اول: كلیات

1-1- مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی

واحد تولیدی آرد ستاره به مساحت 2m7800 واقع در تهران خیابان شهید رجائی خیابان ستاره، تولید آرد خود را به ظرفیت 30 هزار تن در سال از سال 1342 شروع كرده است. محصول در دو نوع آرد ستاره درجه 2 (درصد سبوس گیری 19 درصد) و آرد سبوس گرفته (درصد سبوس گیری 13 درصد) منطبق بر استاندارد ملی به شماره 103 و 2393 به روش والسی تولید می شود. این واحد تولیدی به مدیریت عامل سید محمدرضا مرتضوی و داشتن نیروهای متخصص شامل خانم الهام عباسی مسئول كنترل كیفیت با مدرك مهندسی صنایع غذایی، آقای سید احمد حیدری مدیر تولید با مدرك شیمی و خانم ركسانا نادرنیا مدیر فنی با مدرك مهندسی مكانیك و تعداد 35 كارگر از حداكثر توان خود جهت تولید محصول با كیفیت مطلوب بهره می برد ماده اولیه و محصول در كلیه مراحل تولید و فرآوری كنترل شده و آزمایشات لازم برروی آنها در بخش میكروبی و شیمی انجام می شود.

این كارخانه با داشتن پروانه تأسیس و بهره برداری به شمارة 4251، در تیرناه سال 1382 موفق به اخذ پروانه های ساخت محصول به شماره 17942 – آرد ستاره درجه 2 و 17943 – آرد سبوس گرفته از طرف وزارت بهداشت گردید.

بسته بندی محصول در كیسه های پلی پروپیلنی 40 كیلوگرمی انجام شده و اتیكت كارخانه شامل اطلاعاتی مانند تاریخ تولید، نام محصول، پروانه ساخت است. گندم از طریق شركت حمل و نقل آرد و گندم ایران از طرف اداره غله و آرد استان تهارن به كارخانه منتقل و آرد تولیدی توسط همان اداره حمل می شود.

2-1- خط مشی و اهداف كیفیتی واحد تولیدی:

هدف تولید آرد با كیفیت منطبق با استاندارد ملی به شماره های 103 و 2393 و در آینده تولید آرد نول می باشد. از طرفی با توجه به رذشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا به موضوع افزایش ظرفیت تولید به موازات بهبود كیفیت و كاستن از ضایعات تولید نیز توجه شده است. به منظور افزایش رضایت مندی كاركنان و در نهایت ارائه كار مفید و تولید بی نقص، سازمان تولیدی سعی در برآوردن نیازهای واقعی آنها دارد. از تمام توان به كار گرفته می شود تا كلیه پرسنل در سطح خود آموزش های مداوم و پیگیر لازم را ببیند.

در نهایت مدیریت ارشد از كلیه اهداف فوق حمایت و تعهد می كند تا تمامی پرسنل آنرا درك و اجرا كنند.

3-1- اصطلاحات و تعریفات:

آرد ستاره درجه 1: آرد با درجه استخراج 5/78 درصد – خاكستر بین (700/0- 581/0)

آرد تاره درجه 2: آرد با درجه استخراج 81 درصد – خاكستر بین (860/0 – 701)

آرد سبوس گرفته (معمولی): آرد با درجه استخراج 87 درصد – خاكستر بین (4/1-861/0) درصد

كیفیت: (Quality) میزان برآورده شدن نیازمندی ها توسط مجموعه ای از ویژگیهای ذاتی (نیاز توسط استاندارد، مشتری یا خود سازمان مشخص می شود)

كنترل كیفیت: Quality Control: بخشی از مدیریت كیفیت كه بر برآورده كردن الزامات و یا خواسته های مربوط به كیفیت تمركز دارد.

تضمین كیفیت: بخشی از مدیریت كیفیت كه بر ایجاد اطمینان از اینكه الزامات و خواسته های مربوط به كیفیت برآورده خواهد شد تمركز دارد.

خط مشی كیفیت: مقاصد و جهت گیری سازمان در رابطه با كیفیت كه رسماً توسط مدیریت اعلام شده باشد.

روش اجرایی كاربرد فنون آماری:

واحد Q.C به همراه آزمایشگاه ضمن شناسایی نوع فعالیت هایی كه این فنون در آنها كاربرد دارند نسبت به جمع آویر اطلاعات و داده های اطلاعاتی و سپس تهیه برگه ثبت داده ها، هیستوگرام، نمودار (پارتو، علت و معلول، تمركز نقص، پراكندگی و یا كنترل) بسته به نوع نیاز و نوع بررسی اقدام می كند.

مدیر كنترل كیفی با ارزیابی و بازنگری آنها در صورت مشاهده عدم تطابق، دستور توقف تولید و رفع عیب و پیگیری آن را می دهد. در این راستا با توجه به نیاز و در صورت لزوم فنون آماری توسط واحد Q.C از طریق برنامه ریزی های مستمر توسعه می یابند.

روش اجرایی كنترل اقلام نامنطبق:

وضعیت محصول از نظر بازرسی و آزمون به طرق مناسب مشخص می شود به طوری كه انطباق یا عدم انطباق محصول با توجه به بازرسی ها و آزمون های انجام گرفته مشخص شود. كنترل محصول نامنطبق شامل مراحل زیر است:

1- شناسایی: شناساسی محصول نامنطبق در كنترل محصول ورودی، حین فرایند و نهایی صورت می پذیرد. این مرحله توسط آزمایشگاه Q.C پس از انجام آزمایشات لازم تشخیص داده می شود.

-4- بسته بندی محصول نهایی:

– هدف: حفاظت ماده بسته بندی (كیسه PP) از محصول تولیدی در برابر صدمات فیزیكی، شیمیایی یا میكروبی.

دامنه كار: ماده بسته بندی (كیسه PP) جهت بسته بندی ئو نوع آرد استفاده می شود.

مسئولیت: نوع و جنس كیسه قبلاً توسط كارشناسان اداره استاندارد و از روی استانداردهای لازم قبلاً تعیین شده است بنابراین تقاضای خرید كیسه های با ویژگی هایی منطبق با استاندارد به مدیرعامل داده شده است بنابراین تقاضای خرید كیسه های با ویژگی هایی منطبق با استاندارد به مدیر عامل داده می شود و بعد از موافقت ایشان به مسئول تداركات و از آنجا به مسئول خرید داده می شود. در هنگام دریافت، نظارت های لازم جهت انطباق خواسته با كالا انجام می شود. همچنین در بخش انبار نگهداری كیسه ها كنترل های لازم اعمال می شود تا كیسه ها احیاناً در اثر رطوبت آلوده به كپك یا میكروب نشوند.

5-3- انبارش، حمل و تحویل محصول:

هدف: ایجاد شرایط بهینه جهت نگهداری صحیح و مطلوب محصول بسته بندی شده به منظور جلوگیری از پایین آمدن كیفیت محصول (خدمات فیزیكوشیمیایی) و یا آلوده شدن به هرگونه آلودگی میكروبی یا كپك مخمری.

دامنه كاربرد: جهت نگهداری محصول بسته بندی شده (آرد ستاره درجه 2 و سبوس گرفته)

مسئولیت: با همكاری مسئول كنترل كیفیت (Q.C) و مدیر تولید و از سوی مدیریت عامل تصمیماتی اتخاذ شده كه به انبارش صحیح محصول كمك می كند.

مف انبار به دلیل اهمیت آرد به عنوان محصول جاذب الرطوبه، سیمان شده است. دیواره ها كاملاً پوشیده از سیمان و از نظر هرگونه خلل و فرج بزرگ كه روزنه مناسبی برای ورود حیوانات خانگی به ویژه موش هستند درزبندی شده و در دفعات زمانی لازم بازرسی و كنترل می شود. درون انبار پالت های فلزی وجود دارد كه كیسه های آرد بطور منظم روی پالت چیده می شوند.

انبار مجهز به دماسنج است تا بتوان دمای نسبی محیط نگهداری محصول بسته بندی شده را تشخیص و كنترل كرد. هواكش هایی در سقف انبار تعبیهع شده كه از ساكن ماندن هوای انبار جلوگیری می كند، یا در صورت بالا بودن دما در تابستان با ایجاد سیركولاسیون هوا، دما را به دمای مطلوب می رسانند.

حمل آرد از طریق كامپیونهای شركت حمل و نقل آرد و گندم ایران انجام می شود كه مجهز به روكش مقاوم به رطوبت (جهت حمل و نقل با نزولات جوی) هستند.

2-1-5: آزمایشات اختصاصی:

1) اندازه گیری خاكستر گندم مطابق استاندارد ملی شماره 2706

2) اندازه گیری فیبر خام در گندم مطابق استاندارد ملی شماره 3105

3) اندازه گیری اسیدیته چربی گندم مطابق با استاندارد ملی شماره 338

4) اندازه گیری ضریب ته نشینی (زلنی) گندم مطابق با استانداردهای ملی شماره 3681

5) اندازه گیری چربی گندم مطابق استاندارد ملی شماره 2862

6) اندازه گیری Pr گندم مطابق استاندارد ملی شماره 2863

2-5: بازرسی و آزمایش حین فرایند

هدف: كنترل و بازرسی حین فرایند

دامنه كاربرد: جهت بازرسی گندم پشت والس و مارپیچ های دو نوع آرد به كار برده می شود.

مسئولیت: مسئولیت بازرسی و آزمایش بر عهده مسئول كنترل كیفیت و كارگران بخش تولید می باشد.

از گندم پشت والس در ساعات مختلف تولید نمونه برداری می شود و ناخالصی كل، افت (مفید و غیرمفید) و رطوبت گرفته می شود. به منظور كنترل حین فرایند، عملكرد بخش بوجاری بررسی و نظارت می شود.

در بخش انبار خواب گندم رطوبت و زمان كنترل می شود. ماحصل كلیه والس ها، فاصله بین والس ها و سرعت والس ها به منظور اطمینان از صحت انجام كار آنها كنترل می شود. جهت اطلاع از پارگی یا عدم پارگی الك ها، برروی نمونه های لوله هایی كه به مارپیچ ریخته می شوند آزمایش دانه بندی انجام می شود. از نمونه مارپیچ ها نمونه برداری می شود و آزمون رطوبت، خاكستر و دانه بندی انجام می شود. برروی چگونگی دوخت و نحوة بسته بندی و اتیكت گذاری درست برروی كیسه كنترل چشمی اعمال می شود. همچنین وزن كیسه های آرد با باسكول كنترل می شود.

3-5- بازرسی و آزمایش محصول نهایی:

هدف: انجام آزمونهای فیزیكوشیمایی و میكروبی به منظور اطمینان از انطباق محصول با استانداردهای شماره 103 و 2393.

دامنه كاربرد: جهت آزمون محصول تولیدی آرد ستاره درجه 2 و سبوس گرفته

مسئولیت انجام آزمون بر عهدة مسئول آزمایشگاه واحد Q.C می باشد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی روغن نباتی شاد گل

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 129 کیلو بایت
تعداد صفحات 58
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی روغن نباتی شاد گل در 58 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

روغنها و چربی های خوراكی بخش عمده ای از تركیب مواد غذایی و غذای مصرفی روزانه را به خود اختصاص می دهند . رشد سریع جمعیت و نیاز به افزایش هر چه بیشتر تولید از یك سو و عدم استقلال صنایع روغن كشور از برخی لحاظ نظیر مواد اولیه ، ماشین آلات و یا كاتالیست ، خاك رنگبر و غیره از سوی دیگر ، مشكلات روز افزونی را سبب شده است كه حل آنها منوط به انجام فعالیت های گسترده و تلاش بیشتر از جانب محققین ، متخصصین و مسئولین امر در این زمینه است .

روغن كشی از دانه های روغنی به وسیله چرخهای اعصاری در ایران ، از قرنها پیش مرسوم بوده و بیشتر مصرف دارویی داشته است . مصرف روغن نباتی به عنوان یك ماده غذایی به همراه دیگر محصولاتی نظیر برنج و آرد ، از سال 1325 معمول شده است .

مردم ایران در بدو امر با اكراه و از روی ناچاری به استفاده از روغن نباتی مبادرت می نمودند و آن را فاقد مواد مورد نیاز بدن دانسته ، حتی مصرف آن را مضر می دانستند ، تا این كه به تدریج با آگاهی از تركیبات و خواص مواد تشكیل دهنده روغن نباتی ، به مصرف آن روی آوردند و در بسیاری موارد آن را بر روغن حیوانی نیز ترجیح دادند . روغن نباتی در حال حاضر به اشکال جامد ، مایع و مارگارین مورد مصرف قرار می گیرد ، كه نوع جامد آن به علت قابلیت نگهداری طولانی تر ، بالاتر بودن نقطه ذوب و همچنین بهبود در پلاستیسیته روغن های قنادی و مارگارین . البته روغن جامد باعث بهتر شدن طعم و بوی روغن می گردد ، مورد استفاده بیشتری دارد . در مقابل ، نوع مایع آن دارای ارزش تغذیه ای بالاتری است . مصرف این فرآورده ی غذایی ، سالیانه رو به افزایش بوده ، كه می توان از علل آن ازدیاد جمعیت ، افزایش درآمد ، بالا رفتن میزان شهر نشینی و حتی عادت به مصرف و . . . را نام برد .

می باید از هم اكنون با توجه به فاكتورهای مختلفی ، نظیر : رشد جمعیت ، رشد مهاجرت و تغییر سلیقه ، رشد درآمد و . . . با برنامه ریزی صحیح كه در درجه اول از مواد اولیه شروع می شود ( دانه های روغنی ) ، اقدامات مقتضی را جهت نیل به خودكفایی به عمل می آورد . لازم به ذكر است در گذشته در هیچ سالی وابستگی كشور به روغن خام كمتر از 80% نبوده است .

-1- هدف پروژه

هدف پروژه تصفیه و تولید روغن نباتی جامد به میزان 3000 تن در سال در دو شیفت كاری و رفع نیاز های مختلف این محصول در كشور و گام در جهت خودكفایی و همچنین صادرات به بازارهای هدف و در نتیجه افزایش توان اقتصادی کشور می باشد

1-2- محل اجرا : شهرستان نیشابور- شهرک صنعتی خیام

1-3- تعداد كاركنان : 108 نفر

1-4- سوابق ثبتی مجری طرح

شركت شادگل در تاریخ 28/2/1378تحت شماره1135درنیشابوربه ثبت رسید .

این شركت با مسئولیت محدود و سرمایه 000/000/000/3 ریال شروع به فعالیت كرد .

1-5- سوابق تجربی و علمی مدیران

1-6- مجوزات قانونی

موافقت اصولی به شماره 28084/2 به نام شركت توسط وزارت صنایع جهت تولید میزان 000/30 تن روغن توسط وزارت صنایع ومعادن ( نمایندگی صنایع و معادن نیشابور ) جهت تولید میزان 30000 تن روغن نباتی جامد در سال صادر شده و در تاریخ . . . تمدید گردید .

با توجه به اقداماتی كه توسط مجریان طرح از نظر پیشرفت امور ساختمانی و برخی از قسمتهای كارخانه به عمل آمده بود ، چند ماه بعد پروانه تأسیس كارخانه صادر و اعتبارات اولیه آن از تاریخ صدور به مدت یك سال تعیین و تمدید شد .

لازم به ذکر است که این اعلامیه تاسیس به نام آقای محمد عظیمی سورانی صادر گردیده است.

1-7- شناخت محصول و موارد مصرف

چربی ها و روغنها ( لیپید های غذایی ) تأثیر زیادی در لذیذ بودن غذا از طریق بهبود طعم ، رنگ و بافت غذا دارند . همچنین چربی ها و روغنها منبع بسیار خوبی از انرژی می باشند و انرژی حاصله از آنها بسیار بیشتر از كربو هیدراتها و پروتئینها است .

روغنها در تولید محصولات غذایی مختلف از جمله كیك / كلوچه / بیسكوئیت / شیرینی جات / انواع شكلات / پفك / چیپس / انواع كنسرو / ( ماهی / لوبیا و . . . ) / فرآورده های گوشتی / كالباس / همبرگر / مارگارین / كره گیاهی و انواع سس به كار می رود .

مشخصات عمومی انواع روغنهای خوراكی مایع و جامد مطابق استانداردهای تدوین شده توسط اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی كشور بوده و برای انواع آنها تقریباً مشابه است .

عمده ترین ماده اولیه مورد نیاز صنعت روغن ، روغن خام است كه بیش از 93% آن از خارج از كشور وارد می شود .

سازمان بهداشت جهانی میزان مصرف چربی هر فرد را روزانه 80 گرم پیشنهاد می كند . بر طبق آمار منتشره در سال 1377میزان مصرف مستقیم روغن 43 گرم در روز بوده است كه با در نظر گرفتن سایر منابع تأمین چربی این رقم كمتر از 600 گرم خواهد بود . كه هنوز اختلاف زیادی با استاندارد سازمان بهداشت جهانی دارد . و البته به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم و نبود فرهنگ درست مصرف و توزیع مناسب كالا ستاد بسیج اقتصادی برای هر فرد سالانه 14 كیلوگرم ( 35 / 38 گرم در روز ) روغن در نظر گرفته شده است . كه این مقدار با احتساب 20 گرم چربی و روغن از سایر منابع برابر 80 گرم خواهد بود .

همچنین ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه كشور در جهت توسعه و ایجاد ظرفیت های جدید روغن كشی ، دولت را مكلف به واردات دانه های روغنی به منظور ایجاد اشتغال و تكمیل ظرفیت های كارخانجات نموده و در این راستا وزارت محترم صنایع و معادن اقدام به صدور مجوز تأسیس كارخانجات نموده است .

بدین ترتیب ظرفیت كارخانه جات روغن كشی با سیستم اكستراكسیون نزدیك به 8 / 1 میلیون تن دانه در سال 82 ( معادل 324 هزار تن كنجاله ) شد كه با توجه به ظرفیت های جدید تا پایان سال 87 ظرفیت واحدهای مذكور به 6 / 3 میلیون تن دانه در سال ( معادل 648 هزار تن روغن خام و 2772 هزار تن كنجاله ) خواهد رسید . همچنین كنجاله روغن به عنوان محصول جانبی در صنعت روغن كشی محسوب می شود كه 77% وزنی تولیدات این صنعت است و برای خوراك دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد .

2-4- كالاهای جانشین

از روغن گیاهی مایع ، روغن حیوانی و مارگارین می توان به عنوان جانشین این محصول نام برد ولی خواصی مثل جامد بودن ، ارزانتر و خواص خاص دیگر منحصر به روغن جامد است .

2-5- اهمیت محصول و نیاز جامعه

این محصول را می توان به نوعی به عنوان یك محصول استراتژیك نام برد چرا كه منهای صادرات با توجه به جمعیت 69360 میلیون نفری كشور ، تولید سرانه همه انواع روغن گیاهی به ازای هر نفر 22 گرم در سال می باشد كه همین میزان مصرف نسبت به مصرف جهانی مطابق با پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی حدود 46 % كمتر می باشد و هم اكنون بیش از 80 % نیاز كشور توسط واردات تأمین می شود .

2-6- مبانی اقتصادی

با در نظر گرفتن نیاز جامعه و وابستگی شدید كشور به واردات این محصول صرف نظر از بحث اشتغال زایی و كمك به توسعه صنایع وابسته اجرای این طرح بسیار لازم و اقتصادی به نظر می رسد .

2-7- سیاست دولت

با توجه به وضعیت این صنعت و همچنین جایگاه آن در برنامه سوم توسعه و از آنجا كه این صنعت جزو صنایع میانی و مصرفی به حساب می آید چشم انداز خوبی در وزارت محترم صنایع برای آن تصویر گردیده است و دولت محترم نیز در جهت رشد و توسعه این صنعت اهتمام ویژه ای را با وضع و پی گیری قوانینی مثل آزاد سازی واردات پنبه دانه بعد از 36 سال ممنوعیت واردات و تحت پوشش بیمه قرار دادن بیش از 296 هزار هكتار از زمینهای كشاورزی كه دانه های روغنی كشت می كنند و نیز بستن تعرفه 16%‌به كنجاله وارداتی ( با توجه به این كه 77%‌تولیدات كارخانه جات كنجاله است و حمایت 12% را برای صنعت به دنبال داشته است ) نموده است .

2-8- تحلیل قیمت در بازار

طبق آخرین نتایج آماری كه در مجله روغن نباتی شماره 16 و 17 به چاپ رسیده قیمت این محصول برای سال 83 در حلب های 5 كیلویی 39.167 ریال ( رشد 17% نسبت به سال 82 ) و در حلب های 16 كیلویی 112.667 ریال (رشد 13% نسبت به سال 82 ) است . لازم به ذكر است كه قیمت فوق بر اساس قیمت عمده فروشی در بازار مولوی تهران تعیین شده است .

2-9- مشخصات اقتصادی محل اجرای طرح

به جهت پتانسیل موجود در كارخانه فعلی شاد گل نیشابور و امكانات بالقوه مطلوبی كه در شهرك صنعتی خیام موجود می باشد و بنا به دلایل ذیل محل اجرای طرح در جوار كارخانه فعلی انتخاب گردیده است :

1 ) نزدیكی به شهر مشهد به عنوان بازار بزرگ مصرف خانوار و صنایع غذایی

2 ) نزدیكی به كشورهای همسایه از جمله افغانستان و آسیای میانه به منظور صادرات محصول تولید شده

3 ) وجود راههای ارتباطی مطلوب به منظور ارسال محصولات تولیدی

4 ) شرایط جغرافیایی منطقه اجرای طرح ( شهرك صنعتی خیام نیشابور ) بدلیل آب و هوای خشك یكی از مزیت های نسبی انتخاب بوده كه این امر سبب كاهش هزینه های استهلاك ماشین آلات و تجهیزات و مخازن ذخیره روغن می گردد .

5 ) برخوردار بودن از منابع آب كافی از دیگر مزایای انتخاب محل به منظور اجرای این پروسه می باشد .

6 ) دارا بودن سیستم تصفیه فاضلاب كه در آینده به بهره برداری خواهد رسید .

8 ) اتصال به سیستم انتقال و توزیع گاز كه در آینده نزدیك در شهرك برقرار خواهد شد كه این می تواند نقش بسزایی در كاهش هزینه های انرژی داشته باشد .

9 ) وجود نیروی انسانی و كارگاههای مجهز در شهرك یكی از گزینش محل اجرای طرح می باشد .

10 ) دسترسی به مواد اولیه و دانه های روغنی بخصوص دانه پنبه در منطقه

2-10- پیش بینی بازار محصول

به منظور پیش بینی وضعیت بازار محصول برای دوره ی مورد بررسی ، ابتدا می بایست پیش بینی تقاضا برای این دوره به عمل آمده و سپس پیش بینی عرضه انجام پذیرد ، و در نهایت از مقایسه آنها ، وضعیت بازار محصول در آینده مشخص خواهد شد كه آیا كمبودی وجود دارد یا خیر ؟ بنابراین برای پیش بینی بازار محصول به طریق زیر عمل می شود .

از سایر مواد اولیه خاک رنگبر ، کاتالیست نیکل ، بتا کارون و ورق حلب محل تامین خارجی داشته و بقیه از داخل کشور تامین میشود .

3-4- بررسی فرایند های تولیدی و انتخاب تكنولوژی بهینه

تصفیه فرآیندی برای جداسازی ناخالصی ها از روغن های خام می باشد . در جریان تولید روغن های خام توسط هر یك از روش های استخراج معمول صنعتی مقداری از مواد غیرگلیسیریدی به روغن واردمی شود . این ناخالصی ها طی یك سلسله عملیات كه به طور كلی تصفیه نامیده می شود از روغن خارج می شوند .

وجود ناخالصی های نامطلوب در روغن سبب تیرگی / كف كردن / دود كردن تشكیل رسوب در هنگام حرارت دادن روغن / كاهش پایداری روغن در مقابل اكسیداسیون و سایر واكنش های می شود كه در جریان فرایند روغن مشكلاتی را به وجود آورده و از كیفیت محصول نهایی می كاهد . این ناخالصی ها شامل اسیدهای چرب آزاد / فسفاتید ها / و سایر مواد صمغی / مومها / رنگدانه ها / پر اكسید ها و مواد معطر فلزات كمیاب و غیره هستند .

هدف از تصفیه روغن زدودن ناخالصی های نامطلوب از روغن است به نحوی كه كمترین آسیب به گلیسیرید ها رسیده و افت روغن به حداقل ممكن برسد . تصفیه روغن شامل صمغ گیری (Degumming ) / تصفیه قلیایی ( Alkali Refining ) / بی رنگ كردن ( Bleaching / بی بوكردن (Deodorizati ) است.موم گیری( Dewaxing)/ و زمستانه كردن(Winterization ) فرایندخاص برای بعضی روغنهای مایع است.كه درسرما(حرارت یخچال) ه دلیل رسوب مومها وتری گلیسیرید ها ی دارای نقطه ذوب بالا ( نظیر استئارین ) شفافیت خود را از دست می دهند . همچنین از آنجا كه در گذشته مردم به استفاده از روغن جامد عادت داشته و به دلیل استفاده فراوان این روغن در صنایع غذایی مختلف یكی دیگر از فرایند های متداول علاوه بر مراحل تصفیه فرایند هیدروژناسیون روغن به منظور تولید روغن جامد می باشد .

مساحت سالن تولید

فضای مربوط به هر یك از بخش های تولیدی با حجم عملكرد ، میزان تردد انجام شده و فضای اشغال شده توسط دستگاههای موجود در آنها برآورد می گردد . بخش های مختلف تولید عبارتند از سالن های تصفیه خانه و هیدروژناسیون مجموعاً دارای زیر بنای 720 متر مربع بوده و در دو طبقه میباشد . این بخش از سوله با دهانه 24 متر و ارتفاع 8 متر ساخته می شود . همچنین از بخش های دیگر تولیدی می توان از بسته بندی (324 متر مربع سوله با دهانه 18 متر و ارتفاع 4 متر مربع ) و الكترو لایزر ( 216 متر مربع سوله با دهانه 18 متر و ارتفاع 4 متر مربع ) نام برد .

انبار مواد اولیه :

بدلیل اینكه مهمترین ماده اولیه تشكیل دهنده روغن های خوراكی ، روغن خام بوده و آن نیز در مخازن فلزی ذخیره می گردد . لذا این انبار بیشتر برای دپوی دیگر مواد مورد نیاز تولید از قبیل خاك رنگبر / سود سوز آور / اسید فسفریك و كاتالیست نیكل و غیره و نیز مواد اولیه بسته بندی شامل انواع ظروف PET / حلبی / كارتن / لیبل و . . . است . فضای مورد نیاز این انبار 500 متر مربع سوله با دهانه 18 متر و ارتفاع 4 متر مربع می باشد .

انبار محصول :

در این انبار محصول نهایی که به صورت کارتن های بسته بندی شده و حلب های روغن نگهداری میشود ، یک سردخانه کوچک قرار داده میشود . ( زیرا کریستالهای جامد در داخل روغن به تدریج و به آرامی تشکیل میشود ) بنابراین مساحت در نظر گرفته برای این انبار 648 متر مربع و به شکل سوله ( با دهانه 18 متر و ارتفاع 4 متر ) در نظر گرفته شده است .

ساختمان تأسیسات :

این ساختمان ها عبارتند از سالن دیگ بخار ( 324 متر مربع سوله با دهانه 18 متر و ارتفاع 4 متر ) / اتاق برق (100 متر مربع ساختمان آجری ) / تعمیر گاه مكانیك و برق ( 30 متر مربع ساختمان آجری )

ساختمان آزمایشگاه :

بدلیل ضرورت وجود ارتباط نزدیك بین آزمایشگاه و تولید ، گوشه ای از طبقه ی دوم سالن تولید با مساحت حدود 100 متر مربع در نظر گرفته شده است .

ساختمان اداری و رفاهی :

با توجه به ضوابط موجود و همچنین كار پرسنل فعال در این بخش ها ، مجموعاً 10 متر مربع به ازای هر نفركارمند،فضای اداری منظور می گردد . بدین ترتیب ساختمان اداری دارای مساحت 150 متر مربع می باشد . همچنین ساختمان اداری شامل سرویس های بهداشتی و آشپزخانه / نماز خانه / غذا خوری / سالن رختكن است كه بر طبق استانداردهای موجود به ازای هر نفر در هر شیفت 5/1 متر مربع لحاظ می شود . بنابراین حداكثر مساحت 1200 متر مربع می بایستی در نظر گرفته شود . ( یاد آوری می شود كه به ازای هر 12 نفر در هر شیفت می بایستی یك توالت ساخته شود یعنی تعداد 5 دستگاه ) .

ساختمان نگهبانی :

این ساختمان شامل ساختمان اصلی نگهبانی و بازرسی ورود و خروج کالا و همچنین دفتر كابل است كه مساحت 50 متر مربع برای آن كافی است .

استخرها

استخرهای تولیدی در فضای باز ساخته شده كه شامل :

استخر آب صاف (3×10×10 متر ) + استخر آب چرب ( 3×15×10 متر ) + پمپ خانه ( 3×4×6 متر )كه مجموعاً برابر ( متر مكعب ) 822 = 3 × 274 خواهد بود . و استخر فاضلاب شامل حوضچه های چربی گیری و سیستم هوازی و سیستم ته نشینی و سیستم بستر خشك كننده ی لجن مجموعاً (متر مكعب ) 1800 = ( میانگین عمق 3 × 600 ) است .

فونداسیون مخازن ذخیره :

بدلیل سنگینی زیاد وزن روغن خام موجود در مخازن ذخیره ی روغن نیاز به فونداسیون مسلح با مساحت 300 متر مربع و بتن ریزی به حجم 300 متر مكعب می باشد .

محوطه كارخانه :

این مساحت معمولاً 3 برابر مساحت كل زیر بنای ساختمان ها خواهد بود . كه در نهایت 1200 متر مربع فضا مورد نیاز است . از این میزان 10 % آن معادل 1200 متر مربع به امر خیابان كشی و پاركینگ اختصاص یافته است . و مقدار 15 %‌ آن معادل 1800 متر مربع آن تبدیل به فضا سبز خواهد شد . و مقدار 9000 متر مربع هم جهت طرح توسعه و اجرای فاز دوم كارخانه یعنی احداث واحد روغن كشی باقی خواهد ماند .

دیوار كشی :

دیوار كشی بر اساس ارتفاع دو متر محاسبه می گردد . مساحت دیواردور کارخانه تقریباً معادل ) متر مربع ) 1600 = 2 × m 800 برآورد شده است .

مساحت كل زمین :

مجموع مساحت زیر بنای ساختمانها (4182 متر مربع) و مساحت كل محوطه كارخانه ( 12000 متر مربع )مساحت كل زمین می باشد . كه با كسر 1200 متر مربع خیابان كشی 1800 متر فضای محوطه كارخانه در نتیجه ی مقدار 9600 متر مربع باقی خواهد ماند . كه برای ایجاد واحدهای روغن كشی و قوطی سازی در آینده ی مناسب می باشد .

توضیح اینكه كل بنای مورد نیاز به شكل ( سوله ) 2500 متر مربع و ساختمان آجری 1280 متر مربع در نظر گرفته شده است .

خدمات مورد نیاز و تأسیسات عمومی دستگاهها ، تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاه ، تعمیرگاه ، سیستم ترابری ، گرمایش ، سوخت رسانی ، سرمایش ، آب رسانی ، تهویه و هوای فشرده ، سیستم دفع آلودگی ، محیط زیست ، اطفاء حریق ، باسكول و برق و . . .

این واحد تولیدی همچون دیگر واحدهای صنعتی برای انجام فعالیت های خود نیازمند مجموعه ای از تأسیسات و تجهیزات جانبی بوده كه همراه ماشین آلات خط تولید قادر به تولید باشند . تمام تجهیزات خط تولید احتیاج به امكانات پشتیبانی مانند آب ، برق ، وسایل نقلیه ، و حمل و نقل گرمایش ، سرمایش ، اطفاء حریق ، آزمایشگاه ، تعمیرگاه ، اثاثیه و لوازم اداری ، سوخت و . . . دارد .

3-9- برق رسانی

با توجه به این كه ماشین آلات این واحد تولیدی متكی بر انرژی الكتریكی می باشند و با كمك نیروی برق كار می كنند ، تأمین برق مورد نیاز واحد از مسائلی است كه باید مورد توجه قرار گیرد .

برق مورد نیاز خط تولید با توجه به مشخصات فنی دستگاهها و توان مصرفی آنها محاسبه می گردد اضافه مصرف برق خط تولید برای حداكثر بار مصرفی در هنگام راه اندازی دستگاهها 30 % در نظر گرفته شده است .

توان برقی مصرفی ماشین آلات خط تولید در جدول ماشین آلات محاسبه می شود .

برق مورد نیاز ساختمانها به ازای هر متر مربع w 15 و انبار محوطه w 10 می باشد كه با توجه به مساحتهای برآورد شده برق مورد نیاز تأسیسات با توجه به میزان بر مصرفی كولرها ، پمپهای انتقال آب ، سیستم شوفاژ ، . . . و kw 20 و آزمایشگاه و تعمیرگاه kw 30 محاسبه می شود .

3-10- تأسیسات آب

برآورد آب مورد نیاز كارخانه :

كلیه فعل و انفعالات كه در قسمت های مختلف كارخانه بر روی روغن در حال تصفیه انجام می گیرد . به وسیله گرم كردن در مرحله دوم به وسیله آب معمولی عملی خواهد شد . علاوه بر آن جهت مصارف آشامیدنی و فضای سبز آب از ضروریات اولیه می باشد . بنابراین آب مورد نیاز كارخانه به چهار بخش اساسی تقسیم می گردد :

1 ) مصارف صنعتی

2 ) مصارف آشامیدنی و بهداشتی

3 ) مصارف اضطراری

4 ) مصارف متفرقه و فضای سبز

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل