دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 895 کیلو بایت
تعداد صفحات 47
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت در 47 اسلاید به صورت کامل مقوله

رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی

توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

تحلیل مبتنی بر چارچوب منطقی

کاربرد

مزایا

رویکرد مزبور کمک می‌کند تا:

ماتریس چارچوب منطقی

جدول ماتریسی

تشریح واژگان کلیدی رویکرد چارچوب منطقی

حوزه کنترلی مدیریت پروژه

نحوه بکارگیری چارچوب منطقی

محدودیتها و نواقص چارچوب منطقی

نقاط قوت و ضعف این روش

راز موفقیت یک پروژه چیست؟

LFA ویژگی های

9گام برای انجام تجزیه تحلیل های LFA

تجزیه و تحلیل زمینه انجام پروژه

LFA وSWOT میتوانند نقش مکمل داشته باشند

چرا از درخت مسئله استفاده می کنیم؟

نمونه درخت مسئله

تجزیه و تحلیل اهداف در سه سطح

سه سطح اهداف و بازه زمانی مورد انتظار برای تحقق آنها

اهداف کلی(توسعه ای)

محصول پروژه /اولین نتایج پروژه

تجزیه و تحلیل ریسک

تجزیه و تحلیل پیش فرضها

چرا بر گامهای مختلف درLFAتاکید میشود؟

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت دانش

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 503 کیلو بایت
تعداد صفحات 103
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت در 103 اسلاید به صورت کامل مقوله مقدمه ای بر مدیریت دانش را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

تاریخچه

مقدمه ای بر مدیریت دانش

مفهوم دانش

اطلاعات

ابزار

چند معیار مهم برای تبدیل داده ها به اطلاعات

تبدیل اطلاعات به دانش از طیف واژه های زیر صورت می پذیرند:

فرآیند فرآوری دانش

دانش در عمل

توجه به واقعیت‌ها

آگاهی به واقعیت ( درك پیچیدگی)

قوانین سرانگشتی، شمّ و شهود

دانش به مثابه دارایی شركت

اقتصاد متغیر جهانی

اقتصاد سیاسی بازارهای دانش

اجزاء تشكیل دهنده بازار دانش

قراردادهای روانی

پیامهای بازار دانش

ایجاد بازارهای دانش كارساز

ایجاد اتاق گفتگو ) پاتوق (

و …..

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.84 مگا بایت
تعداد صفحات 231
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

عنوان صفحه

فصل اول : كلیات طرح …………………….. 1

مقدمه …………………………………. 2

1-1 بیان مسئله تحقیق …………………… 3

1-2 اهداف تحقیق ……………………….. 4

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن …. 4

1-4 فرضیه تحقیق ……………………….. 5

1-5 مدل تحقیق …………………………. 5

1-6 واژه‌های كلیدی و تعاریف عملیاتی متغیرها .. 6

1-7 روش تحقیق …………………………. 6

1-8 قلمرو تحقیق ………………………. 7

1-9 جمع آوری اطلاعات ……………………. 7

1-10 محدودیتها و مشكلات تحقیق …………….. 8

1-11 مراحل انجام تحقیق ………………….. 8

فصل دوم : مطالعات نظری …………………. 10

2-1-1 برنامه ریزی تولید …………………. 11

2-1-2 تعادل خط تولید ……………………. 11

2-1-3 اطلاعاتی كه برای تعادل خط تولید نیاز است 12

2-1-4 ذخیره موجودیهای میان فرآیند ………… 13

2-1-5 تعادل خط تولید (‌مونتاژ) ……………. 14

2-1-6 تعیین تعداد بهینه ایستگاه‌های كاری …… 14

2-1-7 تقدم و تأخر عملیات ………………… 15

2-2-1 تئوری صف …………………………. 16

2-2- 2 تاریخچه …………………………. 17

2-2-3 برخی از كابردهای گوناگون تئوری صف …… 17

2-2-4 مشخصه‌های فرآیند صف بندی…………….. 18

2-2-4- 1 الگوی ورود متقاضیان …………….. 19

2-2-4-2 الگوی خدمت دهی ………………….. 20

2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهای خدمت ) .. 20

2-2-4-4 ظرفیت صف ( گنجایش سیستم ) ………… 21

2-2-4-5 جمعیت مشتریان بالقوه …………….. 21

2-2-4-6 نظم سیستم ………………………. 21

2-2-4-7 مراحل خدمت ……………………… 22

2-2-5 نحوه نمایش یك سیستم صف …………….. 22

2-2-6 معیارهای ارزیابی یك سیستم صف ……….. 23

2-2-7 فرایند تولد و مرگ………………….. 24

2-2-7-1 مدل M/M/1……………………….. 26

2-2-7-2 مدل M/M/C………………………. 26

2-2-7-3 مدل M/M/C/K……………………… 27

2-2-7-4 مدل M/M/C/C……………………… 27

2-2-7-5 مدل ……………………… 27

2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M……………………. 27

2-2-8 مدلهای ماركوفی صف …………………. 28

2-2-8-1 مدل باورود گروهی M(x)/M/1…………… 29

2-2-8-2 مدل با خدمت دهی گروهی ……………. 29

2-2-8-3 مدلهای ارلنگ ……………………. 30

2-2-8-3-1 مدلهای M/EK/1…………………… 30

2-2-8-3-2 مدل EK/M1……………………… 30

2-2-8-4 مدل M/HE2/1……………………… 31

2-2-8-5 نظام اولویت …………………….. 31

2-2-9-1 شبكه‌های صف ……………………… 32

2-2-9-2 شبكه‌های جكسون …………………… 33

2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهای سیكلی ………………. 33

2-2-9-2-2 سیستمهای سری صف ……………….. 34

2-2-9-2-3 شبكه‌های باز جكسون ……………… 35

2-3 مدلهای آماری سودمند ………………… 35

2-3-1 توزیع برنولی ……………………… 36

2-3-2 توزیع دو جمله‌ای …………………… 36

2-3-3 توزیع دو جمله‌ای منفی ………………. 36

2-3-4 توزیع هندسی ………………………. 37

2-3-5 توزیع چند جمله‌ای ………………….. 37

2-3-6 توزیع پواسون ……………………… 37

2-3-7 توزیع یكنواخت …………………….. 38

2-3-8 توزیع نمایی ………………………. 38

2-3-9 توزیع نرمال ………………………. 38

2-3-10 توزیع گاما ………………………. 39

2-3-11 توزیع بتا ……………………….. 40

2-3-12 توزیع لاجستیك …………………….. 40

2-3-13 توزیع مثلثی ……………………… 41

2-3-14 توزیع ارلنگ ……………………… 41

2-3-15 توزیع ویبل ………………………………….. …………………………………………………42

2-4 آزمونهای برازندگی ………………….. 43

2-4-1 آزمون مربع كای ……………………. 43

2-4-2 آزمون برازندگی كولموگروف – اسمیرنف ….. 44

2-5 تصمیم گیریهای چند معیاره ……………. 45

2-5-1 روش تاپسیس ……………………….. 46

2-6-1 تاریخچه شبیه سازی …………………. 48

2-6-2 مقدمه‌ای بر شبیه سازی ………………. 48

2-6-3 مزایا و معایب شبیه سازی ……………. 49

2-6-4 زمینه كاربرد ……………………… 50

2-6-5 سیستمها و پیرامون سیستم ……………. 51

2-6-6 اجزای سیستم ………………………. 51

2-6-7 سیستمهای گسسته و پیوسته ……………. 52

2-6-8 مدل سیستم ………………………… 53

2-6-9 هنر مدلسازی ………………………. 53

2-6-10 انواع مدلها ……………………… 54

2-6-11 شبیه سازی سیستمهای گسسته – پیشامد…… 55

2-6-12 جاذبه‌های شبیه سازی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل مسئله 55

2-6-13 گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی 57

2-6-14 نقل قولهای مشهور شبیه سازی ………… 61

2-7 تاریخچه شركت شرق جامه……………….. 62

2-8 پیشینه تحقیق ………………………. 64

2-8-1 تخمین ماكزیمم طول صف با استفاده از شبیه سازی 64

2-8-2 مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید كارخانه روغن نبانی گلناز كرمان ………………………………… 64

2-8-3 مدیریت صف در درمانگاه با استفاده از شبیه سازی 65

2-8-4 استفاده از شبیه سازی در رستوران …….. 65

2-8-5 استفاده از الگوریتم ژنتیك برای حل مشكلات چیدمان تجهیزات 65

فصل سوم : مدل سازی تحقیق ……………….. 66

3-1 معرفی كارخانه ……………………… 67

3-1-1 واحد برش …………………………. 67

3-1-2 واحد دوخت ………………………… 67

3-1-3 واحد شست …………………………. 68

3-2 نمونه‌گیری و توزیعهای نمونه‌گیری ………. 68

3-2-1تعیین اندازه نمونه …………………. 70

3-2-2 تعیین توزیع حاكم بر هر یك از دستگاهها .. 71

3-3 ایجاد ، آزمایش و تعیین اعتبار مدل ……. 71

3-3-1 تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی 73

3-3-2 تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل 73

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق …. 75

4-1 بررسی واحد برش …………………….. 76

4-1-2-1 تعیین چیدمان موجود در واحد دوخت …… 77

4-1-2-2 آشنایی مختصر با ماشین آلات واحد دوزندگی 80

4-1-3 بررسی فرآیند تولید در واحد شست ……… 83

4-2-1 شبیه سازی خط تولید ………………… 84

4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل …………… 85

4-2-3 زمان سنجی ………………………… 86

4-2-4واحد بازرسی ……………………….. 89

4-2-5 شرایط شروع شبیه سازی ………………. 89

4-2-6 تعیین اعتبار مدل ………………….. 89

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ……….. 92

5-1 انجام آزمایشها و ثبت نتایج ………….. 93

5-2 انتخاب شاخصها ……………………… 93

5-2-1 شاخص هزینه ……………………….. 93

5-2-2 شاخص تعداد تولید ………………….. 94

5-2-3 شاخص ضریب بهره‌وری …………………. 94

5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار …………….. 94

5-3 بررسی نتایج مدل واقعی و مدلهای اصلاحی بعدی 95

5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعی ) …………… 95

5-3-2 مدل شماره 2……………………….. 98

5-3-3 مدل شماره 3……………………….. 99

5-3-4 مدل شماره 4………………………. 100

5-3-5 مدل شماره 5………………………. 101

5-3-6 مدل شماره 6 ……………………… 102

5-3-7 مدل شماره 7………………………. 103

5-3-8 مدل شماره 8………………………. 104

5-3-9 مدل شماره 9 ……………………… 105

5-4 تجزیه و تحلیل نتایج ………………… 106

5-5 پیشنهادات …………………………. 115

5-6 تحقیقات آتی ……………………….. 116

پیوست………………………………… 117

منابع فارسی ………………………….. 170

منابع لاتین……………………………. 172

فهرست جداول

عنوان صفحه

2-1 جدول…………………………….. 22

4-1 جدول…………………………….. 77

4-2 جدول…………………………….. 81

4-3 جدول…………………………….. 88

5-1 جدول…………………………….. 96

5-2 جدول…………………………….. 97

5-3 جدول…………………………….. 97

5-4 جدول…………………………….. 98

5-5 جدول…………………………….. 99

5-6 جدول……………………………. 100

5-7 جدول……………………………. 101

5-8 جدول……………………………. 102

5-9 جدول…………………………………………………………………….. ………………………….103

5-10 جدول…………………………… 104

5-11 جدول…………………………… 105

5-12 جدول…………………………… 107

5-13 جدول ………………………….. 108

5-14 جدول…………………………… 109

5-15 جدول…………………………… 109

5-16 جدول ………………………….. 109

5-17 جدول…………………………… 111

فهرست اشكال

عنوان صفحه

1-1 شکل………………………………. 5

1-2 شکل………………………………. 9

2-1 شکل……………………………… 19

2-2 شکل……………………………… 24

2-3 شکل……………………………… 33

2-4 شکل……………………………… 34

2-5 شکل……………………………… 60

2-6 شکل……………………………… 62

4-1 شکل……………………………… 77

4-2 شکل……………………………… 78

4-3 شکل……………………………… 79

4-4 شکل……………………………… 79

4-5 شکل…………………………………………………………………………………… ……………80

4-6 شکل……………………………… 82

4-7 شکل……………………………… 84

4-8 شکل……………………………… 85

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 383 کیلو بایت
تعداد صفحات 150
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق………………… 1

تعریف و بیان مسأله………………….. 2

اهمیت مسأله………………………… 5

هدف تحقیق………………………….. 9

سوالات تحقیق………………………… 9

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق………… 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………. 14

بخش اول: پیشینه نظری تحقیق…………. 18

سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت……. 18

سابقه سازمان یادگیرنده……………… 21

تئوری یادگیری سازمانی………………. 24

تعاریفی از یادگیری سازمانی………….. 25

سازمان یادگیرنده…………………… 28

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده…… 34

عنوان صفحه

نقش مكاتب فكری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی…………………………………… 37

اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج».. 40

تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی 54

بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر…………………………………… 58

چگونه یك سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟…………………………………… 60

اجزای سازنده سازمان یادگیرنده……….. 66

سازمان یادگیرنده در آینده…………… 69

راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده 70

راهكارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده…. 75

مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده……….. 76

تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس)…………………. 78

مدارس یادگیرنده……………………. 80

ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده……………. 89

مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی……… 96

بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق…………. 99

نتیجه‌گیری………………………… 114

عنوان صفحه

فصل سوم: روش تحقیق………………… 118

روش تحقیق……………………….. 119

جامعه آماری………………………. 120

نمونه و روش نمونه‌گیری……………… 120

روش جمع‌آوری اطلاعات ……………….. 121

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………… 122

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها…….. 123

اطلاعات توصیفی گروه نمونه………….. 124

جمع‌بندی………………………….. 131

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات…….. 132

بحث و نتیجه‌گیری…………………… 133

محدودیت‌های پژوهشی…………………. 134

فهرست منابع………………………. 137

ضمائم……………………………. 142

چكیده:

امروزه مفهوم نوینی كه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند كه هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است..

«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌كند و عملكردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است كه عملكردهایش از طریق آگاه شدن و درك بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، 1378-ص3)

برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفكر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز كنیم. كسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شكل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی كه در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، 1380- ص135-164)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 1.985 مگا بایت
تعداد صفحات 27
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت در 27 اسلاید به صورت کامل مقولهمدیریت منابع انسانی را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

تاریخچه

مقدمه

رویکردهای مدیریت منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی
فراگرد مدیریت منابع انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی

تدوین راهبرد برای تأمین منابع انسانی

ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع انسانی

چگونه یک سازمان کارمندیابی را ارزیابی
می کند؟

کارایی سازمان

بهبود مدیریت وعوامل مؤثر در توسعه مهارت های انسانی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت تولیدی مهپا

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات 110
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت تولیدی مهپا

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول : سیستم‌های اطلاعاتی

مقدمه 1

فصل اول: سیستمهای اطلاعات مدیریت

ـ نگاهی كلی به سیستمهای اطلاعات مدیریت 6

ـ سیستمهای اطلاعات مدیریت چیست؟ 6

ـ دانش و اطلاعات مورد نیاز 9

ـ طبیعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات 11

ـ مدیریت اجرایی و سطوح آن 12

ـ ماهیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیی و تكنیكهای قابل دسترسی آن 14

فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی و سازمان

ـ سیستمهای اطلاعاتی و سازمان 17

1) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمان 21

2) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی سازمان 22

ـ سیستم پردازش تراكنشها 23

ـ سیتسم‌های اطلاعاتی مدیریت 24

ـ سیستم گزارش‌های مدیریت 28

ـ سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم‌گیری 29

ـ سیستم اطلاعاتی مدیریت سطح بالا 29

3) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیكی آنها 30

ـ اجزای فیزیكی سیستم 30

ـ وظایف پردازشی سیستم 31

فصل سوم: مدیریت اطلاعات

ـ مدیریت اطلاعات 33

ـ اهمیت مدیریت اطلاعات 36

ـ دانش MIS 36

ـ مدیر و سیستم 37

ـ سیستم اطلاعات مدیریت 38

ـ تعریف MIS 38

ـ اجزای MIS 43

ـ مدلی از MIS 44

ـ ایجاد MIS 47

ـ مسئولیت مدیریت در مورد MIS 49

بخش دوم: بررسی سیستم برنامه‌ریزی تولید

فصل چهارم: سیستم برنامه‌ریزی تولید

ـ گذری بر سیستمهای برنامه‌ریزی تولید 52

ـ زیر سیستم ورودی 54

ـ زیر سیستم خروجی 55

ـ سیستم اطلاعات حسابداری 55

ـ زیر سیستم‌های مهندسی صنایع 57

ـ زیر سیستم هوشمند تولید 58

ـ اطلاعات مربوط به كارگران تولید 58

ـ سیستمهای رسمی 59

ـ سیستمهای غیر رسمی 60

ـ اطلاعات مربوط به تأمین كنندگان 60

ـ زیرسیستم انبارداری 62

ـ اهمیت سطح كالاهای موجود 62

ـ هزینه نگهداری 62

ـ هزینه خرید 63

ـ زیرسیستمهای كیفیت 64

ـ زیرسیستم هزینه 64

فصل پنجم: سیستم اطلاعاتی تولید

ـ چگونه مدیریت از سیستم اطلاعاتی تولید بهره می‌گیرند 66

ـ سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی اطلاعات 67

ـ یك سیستم اطلاعاتی چیست؟ 67

ـ سیستمهای اطلاعاتی متعارف و غیر متعارف 67

ـ یك سیستم اطلاعاتی مبتنی بر كامپیوتر چه نوع سیستمی است 68

ـ ساختار و تركیب بندی سیستمهای اطلاعاتی 70

ـ دسته‌بندی سیستمهای اطلاعاتی 70

ـ دسته‌بندی بر اساس ساختار سازمانی 71

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس عملكردشان 72

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع خدمتی كه ارائه می‌كنند 72

ـ انواع عمده سیستمهای اطلاعاتی 73

ـ سیستم اطلاعات مدیریت دانش 73

ـ سیستمهای اطلاعاتی پردازش امور اداری و كاربردی 74

ـ سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی 75

ـ معماری اطلاعات 76

ـ سیستمهای پایه‌گذاری شده بر اساس وب 77

ـ اینترنت 78

ـ اینترانت 78

ـ اكسترانت 79

فصل ششم : بررسی وضعیت برنامه‌ریزی تولید شركت مهپا

ـ بررسی وضعیت فعلی سیستم برنامه‌ریزی تولید 81

شركت مهپا با سیستم برنامه‌ریزی تولید ساخت یافته

بخش سوم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید

فصل هفتم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت

ـ انتخاب موضوع پروژه 86

ـ تشریح محل انجام پروژه 88

ـ تشریح فرآیندهای صورت گرفته در طراحی سیستم 91

ـ مستندات مورد نیاز در طراحی سیستم 102

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات 95
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران

فصل اول : كلیات

1-1- مقدمه

2-1- بیان مسأله

3-1- هدف

1-3-1- الف – هدف اصلی:

1-3-1- ب – اهداف فرعی:

1-3-1- پ – هدف كاربردی:

4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

5-1- سؤالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی تحقیق

2-5-1- سوالات فرعی تحقیق:

6-1- فرضیه های تحقیق

7-1- متغیرهای تحقیق:

8-1- واژگان تخصصی:

9-1- محدودیتهای تحقیق

فصل دوم : پیشینه تحقیق

1-2- پیشینه

1-1-2- واژة بیمه:

2-1-2- تاریخچة بیمه در جهان

1-3-1-2- پیدایش بیمه دریایی

2-2-1-2- پیدایش بیمه آتش سوزی

3-1-2- تاریخچه بیمه در ایران:

4-1-2- شركت های بیمه خارجی كه در ایران فعالیت داشته اند:

5-1-2- سازمان بیمه در ایران

1-5-1-2- تصویب قانون بیمه

2-5-1-2- نظارت بر صلاحیت فنی شركتهای بیمه

3-5-1-2- نظارت بر شركتهای بیمه

6-1-2- تاریخچة تأسیس شركت سهامی بیمه ایران

1-6-1-2- كلیات:

2-6-1-2- مجوز قانونی تأسیس شركت سهامی بیمه ایران

3-6-1-2- صاحبان سهام و مؤسسان شركت

4-6-1-2- میزان سرمایة اولیة و چگونگی تأمین آن

5-6-1-2- شركت نامه و اولین اساسنامه شركت سهامی بیمه ایران

6-6-1-2- اولین اساسنامه

7-6-1-2- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شركت

8-6-1-2- اولین كارمندان شركت

6-6-1-2- هزینه تأسیس

7-1-2- شركت سهامی بیمه ایران

1-7-1-2- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران

2-7-1-2- امتیازات و ویژی های بیمه ایران

3-7-1-2- مكانیزاسیون

5-7-1-2- سرمایة بیمه ایران

6-7-1-2- سرمایه گذاریها

7-7-1-2- شبكه فروش

8-7-1-2- نیروی انسانی

9-7-1-2- چشم انداز برنامه های بیمه ایران

10-7-1-2- بهبود مستمر ظرفیت و توان حرفه ای

11-7-1-2- هدف بیمه ایران

12-7-1-2- انواع پوششهای بیمه ای

2-2- مبانی نظری

1-2-2- روش شناسی حل مشكل وبهبود كیفیت:

2-1-2-2- چرخة PDSA دمینگ

3-1-2-2- مدل سه بعدی جودان

4-1-2-2- فرآیند كرازبی:

2-2-2- مدل های ارزیابی كیفیت خدمات:

1-2-2-2- مدل كیفیت خدمات SERQUAL

2-2-2-2- مدل CAF:

3-2-2- سنجش كیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM

4-2-2-2- مدل چارتر مارك

3-2-2- مدل تحقیق:

فصل سوم روش شناسی تحقیق

1-3-روش تحقیق

1-1-3- مقدمه

2-1-3- جامعه آماری:

3-1-3- روش نمونه گیری:

4-1-3- حجم نمونه:

5-1-3- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه

1-5-1-3- پایایی (اعتماد)

2-5-1-3- روایی (اعتبار):

6-1-3- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

2-3- منابع گردآوری اطلاعات:

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- آمار توصیفی

1-1-4- جنسیت

2-1-4- میزان تحصیلات

3-1-4- نوع بیمه

4-1-4- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران:

5-1-4- سن

2-4- آزمون فرض

فصل پنجم : نتیجه گیری

1-5- نتیجه گیری

1-1-5- با توجه به اثبات فرضیه اول نتیجه می گیریم كه

2-1-5- با توجه به اثبات فرضیه دوم نتیجه می گیریم كه:

3-1-5- با توجه به اثبات فرضیه سوم نتیجه می گیریم كه

4-1-5: با توجه به اثبات فرضیه چهارم نتیجه می گیریم كه

5-1-5: با توجه به اثبات فرضیه پنجم نتیجه می گیریم كه:

2-5- پیشنهادها

1-2-5- پیشنهاد برای فرضیه I

2-2-5- پیشنهاد برای فرضیه II

3-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری III

4-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV

5-1-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV)

ضمائم – نمونه پرسشنامه

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ( مفاهیم ، تئوریها و کاربرد ها ) دکتر آرین قلی پور

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7.759 مگا بایت
تعداد صفحات 66
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ( مفاهیم ، تئوریها و کاربرد ها ) دکتر آرین قلی پور که توسط رتبه برنر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 2 فایل ارشمند تهیه و ویرایش شده.

فایل اول : 100 نمودار درختی نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور

فایل دوم : خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور

مطالعه این2 فایل عالی را به تمامی داوطلبین کنکورهای کارشناسی ارشد و دکترای آزاد و سراسری و شرکت کننده گان در آزمونهای استخدامی را پیشهاد می نماییم تادر حداقل زمان ممکن بهترین نتیجه را از این منبع مهم رشته مدیریت کسب نمایند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 1.229 مگا بایت
تعداد صفحات 54
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت در 54 اسلاید به صورت کامل مقولهمدیریت کیفیت را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

مفاهیم کیفیت

تعریف کیفیت مراقبت بهداشتی

تضمین کیفیت

فرآیند ده گامه

JEAHO

برای تضمین کیفیت

فرآیند پایش کیفیت

بهبود مستمر کیفیت

اصول کلیدی

CQI

تفاوت تضمین کیفیت و بهبود مستمر کیفیت

مدیریت کیفیت جامع

جنبه های کلیدی مدیریت کیفیت جامع

پیش گامان مدیریت کیفیت

چهارده نکته شیوه مدیریت دمینگ

بهبود کیفیت در اداره کیفیت برنامه های بهداشتی

تمرکز بر محور مشتری

جایزه مالکوم بالدریج 7 بخش اصلی دارد

بهبود مستمر کیفیت

مدل شش زیگما موضوعات زیر را با حرکت بهبود پیوند می دهد

کار تیمی : ( تشریک مساعی گروه )

عوامل تعیین کننده تیم های کارامد

یک نوع دستور جلسه برای اولین جلسه تیم بهسازی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت رابطه مدیریت دانش و مدیریت عملکرد مدیران

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل rar
حجم فایل 1.679 مگا بایت
تعداد صفحات 72
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاور پوینت رابطه مدیریت دانش و مدیریت عملکرد مدیران

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل