بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.188 مگا بایت
تعداد صفحات 70
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اکپرسیونیسم انتزاعی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………….. 1

فصل اول : ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) )

پیشینه……………………………….. 4

اکسپرسیونیسم Expressionism) )……………… 5

موضوع و مضمون آثار اكسپرسیونیستی Expressionisti) ) :. 6

عقاید اكسپرسیونیست ها Expressionistha) ):……. 6

قالبهای ادبی و هنری:…………………… 7

اكپرسیونیسم در آلمان ………………….. 8

گراوورهای اکسپرسیونیستی ………………. 11

فصل دوم : هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) )

ونسان ویلِم ون گوگ …………………….. 14

ادوارد مونک…………………………… 17

جیمز انسور……………………………. 22

ژرژ رئو………………………………. 27

امیل نولده……………………………. 31

گروه «پل»…………………………….. 34

ارنست لودویک کیرشنر……………………. 36

اریش هگل……………………………… 38

اوتومولر……………………………… 38

ماکس پکشتاین………………………….. 39

کارل اشمیت- روت لوف……………………. 39

گروه سوار آبی…………………………. 40

واسیلی کاندینسکی………………………. 40

فرانتس مارک…………………………… 47

اگوست ماکه……………………………. 50

الکسی فن یاولنسکی……………………… 51

فصل سوم : سبک اکپرسیونیسم انتزاعی( (Abstract Expressionism

پیشینه……………………………….. 54

اکپرسیونیسم انتزاعیAbstract Expressionism…. 55

هنرمندان …………………………….. 56

ویژگی ها……………………………… 57

نقاشان معاصر امریكایی و گریز از فلسفه …… 58

تداخل در بوم………………………….. 62

مكاشفه……………………………….. 65

نتیجه گیری …………………………… 67

فهرست منابع و مآخذ…………………….. 69

فهرست اینترنتی………………………… 70

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

زندگی‌نامه و بررسی آثار فرانسیس بیكن

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 6.306 مگا بایت
تعداد صفحات 50
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

زندگی‌نامه و بررسی آثار فرانسیس بیكن

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………….. 1

فصل اول

زندگی‌نامه فرانسیس بیكن ………………… 3

فصل دوم

اكسپرسیونیسم در آثار بیكن …………….. 26

تجزیه و تحلیل آثار……………………. 30

الف- تابلوی دوشقة گوساله ……………… 30

ب- سلف پرتره‌ها و پرتره‌ها ……………… 34

ج- سوئینی مبارز ……………………… 37

فصل سوم :

نتیجه‌گیری …………………………… 38

فهرست منابع …………………………. 46

گزارش كار عملی ………………………. 47

تصاویر كار عملی ……………………… 48

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

آدمهایی كه از ترس به خود پیچیده ……….. 22

سه طرح فیگور بر پایه تصلیب ……………. 23

پاپ معصوم دهم ……………………….. 24

دوشقه گوساله ………………………… 39

سه طرح برای یك پرتره …………………. 40

پرتره – میشل لرس (1) …………………. 41

پرتره – میشل لرس (2) …………………. 42

سه طرح برای سلف پرتره ………………… 43

نقاشی ………………………………. 44

سه لته الهام گرفته از شعر الیوت ……….. 45

مقدمه

“اما بی شک شاخص ترین نقاشی شکل گرای انگلیسی و به واقع یکی از نامدارترین هنرمندان معاصر اروپایی، فرانس بیکن (92-1909) است. بیکن انگلیسی در کنار بالتوس فرانسوی (متولد 1908) سرآمد نقاشان معاصری هستند که توانستند ادراک و ذهنیت نوگرای اروپایی را با زبانی تصویری- یا فیگورایتو- در آثارشان بیان کنند. این دو نقاش با شخصیتی عجیب و حدیث نفس اندوهگین خود، در کار هنری شباهت هایی داشتند. اهمیت کار بیکن در سازشی بود که او بین نقاشی شکل نگار سنتی و نقاشی مدرن برقرار کرد و آن را به درجات مختلف در آثارش متجلی ساخت. در قیاس با بسیاری از هنرمندان و براساس استاندارد نقد مدرن، بیکن را باید چهره ای به شوق سنتی قلمداد کرد. او همواره با مواد قدیمی کار کرده (رنگ روغن بر روی بوم) و همیشه چارچوب های سنتی را در کارش رعایت می نمود. اما از سوی دیگر از روش های مرسوم و کهنه نیز به طور جدی فاصله می‌گرفت.”


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.093 مگا بایت
تعداد صفحات 121
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول 1ـ1 مدرنیسم و مسائل تازه…………… 2

1ـ2 پست‌مدرنیسم…………………………… 16

فصل دوم 2ـ1 واقعیت و تأثیر آن بر آثار دیوید هاکنی 24

2ـ2 عملکرد خط و ارتباط آن با طراحی…………. 35

فصل سوم 3ـ1 هاکنی و کاوش در بیان هنری………. 60

3ـ2 نقاشی و عکاسی از زبان هاکنی……………. 70

3ـ3 هاکنی و ابداع و نوآوری………………… 73

3ـ4 هاکنی و طراحی صحنه……………………. 82

3ـ5 گستره دیداری نگاه هاکنی بر واقعیت………. 93

فصل چهارم 4ـ1 نتیجه‌گیری…………………… 103

4ـ2 تصاویر نقاشی (نمونه کار)………………. 104

4ـ3 فهرست منابع و مآخذ……………………. 117

4ـ4 فهرست منابع و مآخذ لاتین……………….. 118

4ـ5 فهرست تصاویر…………………………. 119

4ـ6 گزارش کار عملی……………………….. 121

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات 99
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌

اندیشه‌ انتقادی‌ در باب‌ عكاسی‌ در سده‌ی‌ بیستم‌، بحث‌هایی‌ در قبال‌ قبول‌ عكاسی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ شكل‌ هنری‌ درابتدای‌ این‌ قرن‌، آثاری‌ در بارة‌ تأثیر عكاسی‌ بر رسانه‌های‌ هنری‌ قدیمی‌تر، تحول‌ تاریخ‌ این‌ رسانه‌ و آثار اخر نویسندگان‌ و در راستای‌ ارائه‌ی‌ نظریه‌ی‌ در باره‌ این‌ راسانه‌ را در بر می‌گیرد.

بسیاری‌ از آثار متأخر در زمینة‌ عكاسی‌ معطوف‌ به‌ جریانهای‌ گوناگون‌ اندیشه‌ی‌ پسی‌مدرن‌ در راستای‌ شالوده‌شكنی‌مدرنیسم‌ در هنر است‌.

در نظر نویسندگان‌ و هنرمندانی‌ كه‌ این‌ آثار اخیر را عرضه‌ كرده‌اند، پسی مدرنیسم‌ را بحرانی‌ در فرآیند بازنمایی‌ غرب‌تعریف‌ كرد و عكاسی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ ر در آن‌ ایفا كرده‌ است‌.

بسیاری‌ از نظریه‌پردازان‌ مطرح‌ حوزه‌ی‌ عكاسی‌ را به‌ خاطر سرشت‌ بینا رشته‌ایی‌اش‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهند. شاید تنها خصلت‌ غالب‌ این‌ رسانه‌ انعطاف‌پذیری‌اش‌ باشد. این‌ نكته‌ با كاربردهای‌ گوناگون‌ این‌ رسانه‌ در عرصة‌ فرهنگ‌روشن‌ می‌شود. كاربردهایی‌ كه‌ تنها بخش‌ اندكی‌ از آنها وجه‌ی‌ هنری‌ دارند.

نخستین‌ تاریخ‌ جامع‌ عكاسی‌ بو مونت‌ نیوهال‌ بود. به‌ عنوان‌ كاتالوگ‌ نمایشگاهی‌ در «موزه‌ هنر مدرن‌» با نام‌ «عكاسی‌: 1937-1839» نوشته‌ بود، نقش‌ بسیار مهمی‌ در مورد پذیرش‌ قرارگرفتن‌ عكاسی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ شكل‌ هنری‌ مشروع‌ ایفاكرد.

در اوایل‌ سده‌ بیستم‌، شكافی‌ میان‌ دو گونه‌ عكاسی‌ در آمریكا پدید آمد؛ گونه‌یی‌ كه‌ از خصلت‌ اجتماعی‌ این‌ رسانه‌ بهره‌می‌گرفت‌ و گونه‌‌ئی‌ كه‌ با برداشت‌ ناب‌گرایانه‌ی‌ عكاسی‌ «هنری‌» همخوان‌ بود.

این‌ شكاف‌ موجود میان‌ عكاسی‌ هنری‌ و عكاسی‌ مستند رویارویی‌ دو اسطوره‌ی‌ عامیانه‌ یكی‌ نمادگرا و دیگری‌واقع‌گراست‌.

در كار ناب‌گرایان‌، از آن‌ جا كه‌ هنر بیان‌ حقیقت‌ درونی‌ به‌ شمار می‌رود عكاسی‌ یك‌ نهان‌ بین‌ است‌. اما در عكاسی‌مستند عكاس‌ یك‌ شاهد و عكس‌ گزارشی‌ از حقیقت‌ تجربی‌ است‌.

در اروپا عكاسان‌ اجتماعی‌، كارشان‌ را بر پایه‌ی‌ واقع‌ گرایی‌ طبقاتی‌ استوار كرده‌ بودند. والتر بنیامین‌ از نخستین‌نظریه‌پردازانی‌ بود كه‌ در بستری‌ سیاسی‌ در باره‌ عكاسی‌ دست‌ به‌ قلم‌ برد.او تأثیر تكنولوژی‌ بر شاخه‌های‌ مختلف‌ هنررا مورد توجه‌ قرار داده‌ است.‌ با تكثیر مكانیكی‌ كه‌ به‌ واسطة‌ عكاسی‌ امكان‌پذیر شد اقتدار اثر هنری‌، یا به‌ تعبیر بنیامین‌«هاله‌»ی‌ بی‌همتای‌ آن‌ از بین‌ می‌رود. حال‌ انبوه‌ نسخه‌های‌ بدل‌ جای‌ نسخه‌ی‌ اصل‌ را می‌گیرد. یكی‌ از عمیق‌ترین‌ عواقب‌ تكثیر مكانیكی‌ برای‌ هنر كه‌ بنیامین‌ در مقابله‌ خود به‌ آن‌ پرداخته‌ رسیدن‌ به‌ این‌ تصور می‌باشد كه‌ هنر دیگر مبتنی‌بر آئین‌ نبوده‌، بلكه‌ بر پایه‌ی‌ سیاست‌ استوار شده‌ است‌. اساس‌ این‌ تصور را كاهش‌ فاصله‌ی‌ موجود میان‌ بیننده‌ و اثرهنری‌ تشكیل‌ می‌داد. با افزایش‌ دست‌رس‌پذیری‌ اثر هنری‌، ارزش‌ آئینی‌ آن‌ كاهش‌ می‌یابد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نقاشی معاصر ایران

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 13.063 مگا بایت
تعداد صفحات 107
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نقاشی معاصر ایران

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول؛ طبیعت و نقاشان منظره پرداز

– انسان شرقی و غربی در مواجهه با طبیعت …………………………………………………………..4

– ویژگی های منظره پردازی ایرانی و اروپایی ………………………………………………………7

فصل دوم؛ نقاشی معاصر ایران

– تفکر و نقاشی معاصر ایران ……………………………………………………………………………18

– تحولات فرهنگی هنری دهه40-20 …………………………………………………………………20

فصل سوم؛ حسین کاظمی

– در باره حسین کاظمی …………………………………………………………………………………..27

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………….30

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………… 33

فصل چهارم؛ منوچهر یکتایی

– درباره منوچهر یکتایی ………………………………………………………………………………….51

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………….56

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………….61

فصل پنجم؛ ابوالقاسم سعیدی

– درباره ابوالقاسم سعیدی ………………………………………………………………………………76

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………..80

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………..82

فصل ششم؛ سهراب سپهری

– درباره سهراب سپهری …………………………………………………………………………………98

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………101

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………104

فصل هفتم: نتیجه گیری

– نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………..123

– فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………127

Abstract –

چکیده:

نقاشی معاصر ایران به دوره ای اطلاق می شود که از دهه 1320 آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد. در این رساله چهار تن از نقاشان که فعالیت خود را از دهه های آغازین این دوران شروع کردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ حسین کاظمی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی و سهراب سپهری.

این نقاشان به طور عمده طبیعت را وسیلة بیان کار خود قرار داده اند. انتخاب این نقاشان بر این دیدگاه استوار است که هر یک از آن ها از زاویه ای خاص و نگاهی شخصی به یک موضوع مشترک نگاه می کنند. تمامی آن ها از فرهنگ ایرانی سر بر می آورند و به دوره ای مشترک تعلق دارند، هر چند تحت تأثیر فضاهای مختلف، تأثّرات متفاوتی در آثار آن ها آشکار می شود. در این رساله سعی می شود تا با تأمل در مفهوم طبیعت و خوانش دوره کوتاهی از نقاشی معاصر ایران، سرانجام به طور جداگانه، با تأمل بر آثار هر نقاش به دنیای درونی او نزدیک شویم. در این سفر نگارنده سعی می کند با همدلی با خالق اثر به عمیق ترین لایه های تخیل او نزدیک شود. پایه چنین تحلیلی بر نقد تخیلی استوار است. بر این اساس وحدت و بقای خیالپردازی در توشه گیری از عناصر چهارگانه وجود؛ آب، باد، خاک و آتش به انسجام می رسد. در غیر این صورت پایه های تخیل سست است و اثر هنری اصیل در حد بازی های فرمی و تصویری تنزّل خواهد کرد. این که تأثیرات بیرونی تا چه حد به این دنیای درونی هنرمند راه می یابند و او چگونه در رسیدن به خلقت وجودی ناب اثر با عنصر خلق آن اثر یگانه می شود مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

کلید واژگان: حسین کاظمی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی، سهراب سپهری، طبیعت، نقاشی معاصر ایران، نقد تخیلی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی عروسكهای تك فریم (تئاتر)

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات 160
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی عروسكهای تك فریم (تئاتر)

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

فصل 1

بخش 1: عروسك و تاریخچة آن

بخش 2: ویژگیهای عروسكهای نمایشی

بخش 3: ویژگیهای عروسكهای سینمایی و تصویری

بخش 4: ویژگیهای عروسكهای تك‌فریم

فصل 2

بخش 1: روشهای متحركسازی سوژه‌های مختلف

بخش 2: جان بخشی اشیا و اجسام دوبعدی

بخش 3: جان بخشی اشیا و اجسام سه بعدی

بخش 4: تلفیق فیلمهای تك فریم و زنده

فصل 3:

بخش 1: جذب لیزو

بخش 2: نیروی انسانی و تقسیم كار

ماخره

ضمیمه

فهرست عكس

فهرست منابع

گزارش كار عملی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب طراحی (2) رشته های نقاشی

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 38.185 مگا بایت
تعداد صفحات 272
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب طراحی(2)/رشته های نقاشی/گرافیک/چاپ دستی/انیمیشن/گروه تحصیلی هنر/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3663/(272 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب مبانی هنر های تجسمی

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 8.45 مگا بایت
تعداد صفحات 199
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب مبانی هنرهای تجسمی/رشته های گرافیک/سینما/طراحی و دوخت/صنایع دستی/چاپ دستی/نقاشی/نمایش/نقشه کشی معماری/مرمت اثار فرهنگی/پشتیبانی صحنه/انیمیشن/شماره درس 3431/(199 صفحه)با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب علم مناظر و مرایا

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 16.161 مگا بایت
تعداد صفحات 116
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب علم مناظر و مرایا/رشته های گرافیک/نقاشی/ صنایع دستی/پشتیبانی صحنه/مرمت اثار فرهنگی/گروه تحصیلی هنر/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3435/(116 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب پایه و اصول صفحه ارایی

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 1.541 مگا بایت
تعداد صفحات 113
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب پایه و اصول صفحه ارایی/رشته گرافیک/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3667/(113 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم” با تشکر”

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل