پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل 740 کیلو بایت
تعداد صفحات 8
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه سنجش نگرانیPSWQ

روایی
پایایی
نمره گذاری

روایی

پایایی

نمره گذاری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه صداقت و راست گویی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات 6
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه صداقت و راست گویی

فهرست مطالب :

مقیاس پرسشنامه

روش نمره گذاری و تفسیر

روایی و پایایی پرسشنامه

منبع پرسشنامه

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پرسشنامه صداقت و راست گویی

  دسته بندی پرسشنامه
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 18 کیلو بایت
  تعداد صفحات 6
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پرسشنامه صداقت و راست گویی

  فهرست مطالب :

  مقیاس پرسشنامه

  روش نمره گذاری و تفسیر

  روایی و پایایی پرسشنامه

  منبع پرسشنامه

   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   تست هوش هیجانی باران همراه با تفسیر و راهنمای کامل bar on

   دسته بندی پرسشنامه
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 72 کیلو بایت
   تعداد صفحات 10
   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   تست هوش هیجانی بار آن همراه با تفسیر و راهنمای کامل

   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

   دسته بندی پرسشنامه
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 20 کیلو بایت
   تعداد صفحات 3
   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

   همراه با

    · مولفه های پرسشنامه
    · نمره گذاری پرسشنامه
    · تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
    · روایی و پایایی
    · منبع معتبر

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل pdf
    حجم فایل 60 کیلو بایت
    تعداد صفحات 6
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

    همراه با

    • نمره گذاری
    • مقیاس
    • روایی پایایی
    • منبع
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه فساد اداری

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل docx
    حجم فایل 34 کیلو بایت
    تعداد صفحات 4
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه فساد اداری

    همراه با

    • نمره گذاری
    • معیار و شاخص
    • روایی و پایایی
    • منبع

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    تست MBTI همراه با نتایج آنی

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل zip
    حجم فایل 19 کیلو بایت
    تعداد صفحات 1
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    فایل اکسل تست MBTI همراه با پاسخ خودکار

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    11 پرسشنامه در یک فایل ورد جو اخلاقی (19 سوالی) جو اخلاقی ویکتور و کولن جو اخلاقی(7 سوالی) رهبری اخلاقی اعتماد به مدیر (رهبر) تعهد سازمانی

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل docx
    حجم فایل 40 کیلو بایت
    تعداد صفحات 8
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    جو اخلاقی (19 سوالی)
    جو اخلاقی ویکتور و کولن
    جو اخلاقی(7 سوالی)
    رهبری اخلاقی
    اعتماد به مدیر (رهبر)
    تعهد سازمانی
    رفتار شهروندی سازمانی
    رفتار ضد اجتماعی کاری
    عدالت سازمانی
    رهبری اخلاقی
    اعتماد سازمانی

    11 پرسشنامه در یک فایل ورد

    جو اخلاقی (19 سوالی)جو اخلاقی ویکتور و کولن جو اخلاقی(7 سوالی)رهبری اخلاقی اعتماد به مدیر (رهبر)تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی رفتار ضد اجتماعی کاری عدالت سازمانی رهبری اخلاقی اعتماد سازمانی

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی (هویت و فلت) به همراه فایل هدیه

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل rar
    حجم فایل 444 کیلو بایت
    تعداد صفحات 8
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت)

    به همراه فایل ورد هدیه آماده

    با قیمت بسیار مناسب

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل