كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات 64
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا

كه علیرغم تلاش مسئولین لجستگی در بهینه سازی این قسمت آنطور كه انتظار می رفت این كارخانه ها نتوانسته اند به نحو شایسته ای در پشتیبانی لجستكی یگانهای نهاجا و همسو با سایر یگانهای پشتیبانی كننده حركت نمایند. لذا موضوع انتخابی این تحقیق وضعیت كارخانجات موجود در نهاجا میباشد و در این رابطه تعیین عوامل مؤثر در كاهش كارآئی كارخانجات موجود در نهاجا مورد مطالعه قرار گرفته است و بر این اساس عواملی چون تجهیزات موجود، ساختار سازمانی، وضعیت ایمنی و وضعیت آموزش فعلی كاركنان بعنوان متغیرهای مستقل انتخاب و كاهش كارآئی كارخانجات بعنوان متغیر تابع (وابسته) درنظر گرفته شدند. فرضیه های مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر می باشد.

1- میزان آموزشهای ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات كارخانجات موثر است.

2- میزان تجهیزات واگذاری به كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات مؤثر است.

3- میزان ایمنی اعمال شده در سطح كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات موثر است.

4- میزان آگاهی مدیران كارخانجات در بالارفتن كارآئی كارخانجات فراتر است.

5- ساختاری سازمانی كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات موثر است.

اهداف تعیین شده در این تحقیق به شرح زیر میباشد.

1- تعیین میزان بار دفتر آموزش ارائه شده به كاركنان كارخانجات در بالا رفتن كارآئی كارخانجات.

2- تعیین میزان تاثیر تجهیزات واگذار شده به كارخانجات در بالا رفتن كارآئی آنها

3- تعیین میزان تاثیر آگاهی مدیران كارخانجات در كارآئی كارخانجات

4- تعیین میزان ساختار سازمانی كارخانجات در كارآئی آنها

5- تعیین میزان تاثیر ایمنی كارخانجات در اجرای كارآئی كارخانجات نهاجا

برااس متغیرها و فضیه های معرفی شده پرسشنامه ای به تعداد 11 سؤال 5 گزینه ای تنظیم و بین 30 نفر از مسئولین و متخصصین دست اندر كار كارخانجات نهاجا توزیع گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات كه با استفاده از جداول، نمودار، میانگین، انحراف معیار و آزمون (مجذور خی دو) انجام شد مشخص گردید كه متغیرهای ذكر شده در كارآئی كارخانجات تاثیر دارند و فرضیه ها تدوین شده مورد تایید قرار گرفتند و از طرفی آزمون (مجذور خی دو) نشان داد كه یك رابطه معنی داری از نظر آماری بین تفاوت فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار در هر یك از پاسخهای سئوالات پرسشنامه وجود دارد كه بر این اساس نتایج حاصله به شرح زیر می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدار فرمان کولر

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.302 مگا بایت
تعداد صفحات 64
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدار فرمان کولر

فهرست :

پیشگفتار

1

چکیده

2

مقدمه

3

اهداف پروژه

4

نقشه مدار

5

عملکرد مدار

6

توضیحاتی در ارتباط با عملکرد قطعات مدار

7

برنامه

9

خصوصیات ATMega32

12

ضمائم

زبانهای سطح بالا یا همانHLL(HIGH LEVEL LANGUAGES) به سرعت در حال تبدیل شدن به زبان استاندارد برای میکروکنترلرها(MCU) حتی برای میکروهای 8بیتی کوچک هستند. زبان برنامه نویسی BASICوCبیشترین استفاده را در برنامه نویسی میکروها دارند ولی در اکثر کاربردها کدهای بیشتری را نسبت به زبان برنامه نویسی اسمبلی تولید می کنند.ATMEL ایجاد تحولی در معماری، جهت کاهش کد به مقدار مینیمم را درک کرد که نتیجه این تحول میکروکنترلرهای AVRهستندکه علاوه بر کاهش و بهینه سازی مقدار کدها به طور واقع عملیات را تنها در یک کلاک سیکل انجام میدهند و از 32رجیستر همه منظوره استفاده می کنند که باعث شده 4تا12بار سریعتر از میکروهای دیگر باشد.

تکنولوژی حافظه کم مصرف غیر فرار شرکت ATMELبرای برنامه ریزی AVRها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه حافظه های FLASHوEEPROMدر داخل مدار قابل برنامه ریزی هستند.

20

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نقاشی معاصر ایران

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 13.063 مگا بایت
تعداد صفحات 107
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نقاشی معاصر ایران

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول؛ طبیعت و نقاشان منظره پرداز

– انسان شرقی و غربی در مواجهه با طبیعت …………………………………………………………..4

– ویژگی های منظره پردازی ایرانی و اروپایی ………………………………………………………7

فصل دوم؛ نقاشی معاصر ایران

– تفکر و نقاشی معاصر ایران ……………………………………………………………………………18

– تحولات فرهنگی هنری دهه40-20 …………………………………………………………………20

فصل سوم؛ حسین کاظمی

– در باره حسین کاظمی …………………………………………………………………………………..27

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………….30

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………… 33

فصل چهارم؛ منوچهر یکتایی

– درباره منوچهر یکتایی ………………………………………………………………………………….51

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………….56

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………….61

فصل پنجم؛ ابوالقاسم سعیدی

– درباره ابوالقاسم سعیدی ………………………………………………………………………………76

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………..80

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………..82

فصل ششم؛ سهراب سپهری

– درباره سهراب سپهری …………………………………………………………………………………98

– نقدهای منتشر شده ……………………………………………………………………………………101

– تحلیل آثار ………………………………………………………………………………………………104

فصل هفتم: نتیجه گیری

– نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………..123

– فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………127

Abstract –

چکیده:

نقاشی معاصر ایران به دوره ای اطلاق می شود که از دهه 1320 آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد. در این رساله چهار تن از نقاشان که فعالیت خود را از دهه های آغازین این دوران شروع کردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ حسین کاظمی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی و سهراب سپهری.

این نقاشان به طور عمده طبیعت را وسیلة بیان کار خود قرار داده اند. انتخاب این نقاشان بر این دیدگاه استوار است که هر یک از آن ها از زاویه ای خاص و نگاهی شخصی به یک موضوع مشترک نگاه می کنند. تمامی آن ها از فرهنگ ایرانی سر بر می آورند و به دوره ای مشترک تعلق دارند، هر چند تحت تأثیر فضاهای مختلف، تأثّرات متفاوتی در آثار آن ها آشکار می شود. در این رساله سعی می شود تا با تأمل در مفهوم طبیعت و خوانش دوره کوتاهی از نقاشی معاصر ایران، سرانجام به طور جداگانه، با تأمل بر آثار هر نقاش به دنیای درونی او نزدیک شویم. در این سفر نگارنده سعی می کند با همدلی با خالق اثر به عمیق ترین لایه های تخیل او نزدیک شود. پایه چنین تحلیلی بر نقد تخیلی استوار است. بر این اساس وحدت و بقای خیالپردازی در توشه گیری از عناصر چهارگانه وجود؛ آب، باد، خاک و آتش به انسجام می رسد. در غیر این صورت پایه های تخیل سست است و اثر هنری اصیل در حد بازی های فرمی و تصویری تنزّل خواهد کرد. این که تأثیرات بیرونی تا چه حد به این دنیای درونی هنرمند راه می یابند و او چگونه در رسیدن به خلقت وجودی ناب اثر با عنصر خلق آن اثر یگانه می شود مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

کلید واژگان: حسین کاظمی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی، سهراب سپهری، طبیعت، نقاشی معاصر ایران، نقد تخیلی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.982 مگا بایت
تعداد صفحات 141
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار

چكیده

در سالهای اخیر، مسایل جدی كیفیت توان در ارتباط با افت ولتاژهای ایجاد شده توسط تجهیزات و مشتریان، مطرح شده است، كه بدلیل شدت استفاده از تجهیزات الكترونیكی حساس در فرآیند اتوماسیون است. وقتی كه دامنه و مدت افت ولتاژ، از آستانه حساسیت تجهیزات مشتریان فراتر رود ، ممكن است این تجهیزات درست كار نكند، و موجب توقف تولید و هزینه­ی قابل توجه مربوطه گردد. بنابراین فهم ویژگیهای افت ولتاژها در پایانه های تجهیزات لازم است. افت ولتاژها عمدتاً بوسیله خطاهای متقارن یا نامتقارن در سیستمهای انتقال یا توزیع ایجاد می­شود. خطاها در سیستمهای توزیع معمولاً تنها باعث افت ولتاژهایی در باسهای مشتریان محلی می­شود. تعداد و ویژگیهای افت ولتاژها كه بعنوان عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان شناخته می­شود، ممكن است با یكدیگر و با توجه به مكان اصلی خطاها فرق كند. تفاوت در عملكرد افت ولتاژها یعنی، دامنه و بویژه نسبت زاویه فاز، نتیجه انتشار افت ولتاژها از مكانهای اصلی خطا به باسهای دیگر است. انتشار افت ولتاژها از طریق اتصالات متنوع ترانسفورماتورها، منجر به عملكرد متفاوت افت ولتاژها در طرف ثانویه ترانسفورماتورها می­شود. معمولاً، انتشار افت ولتاژ بصورت جریان یافتن افت ولتاژها از سطح ولتاژ بالاتر به سطح ولتاژ پایین­تر تعریف می­شود. بواسطه امپدانس ترانسفورماتور كاهنده، انتشار در جهت معكوس، چشمگیر نخواهد بود. عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان را با مونیتورینگ یا اطلاعات آماری می­توان ارزیابی كرد. هر چند ممكن است این عملكرد در پایانه­های تجهیزات، بواسطه اتصالات سیم­پیچهای ترانسفورماتور مورد استفاده در ورودی كارخانه، دوباره تغییر كند. بنابراین، لازم است بصورت ویژه انتشار افت ولتاژ از باسها به تاسیسات كارخانه از طریق اتصالات متفاوت ترانسفورماتور سرویس دهنده، مورد مطالعه قرار گیرد. این پایان نامه با طبقه بندی انواع گروههای برداری ترانسفورماتور و اتصالات آن و همچنین دسته بندی خطاهای متقارن و نامتقارن به هفت گروه، نحوه انتشار این گروهها را از طریق ترانسفورماتورها با مدلسازی و شبیه­سازی انواع اتصالات سیم پیچها بررسی می­کند و در نهایت نتایج را ارایه می­نماید و این بررسی در شبکه تست چهارده باس IEEE برای چند مورد تایید می­شود.

كلید واژه­ها: افت ولتاژ، مدلسازی ترانسفورماتور، اتصالات ترانسفورماتور، اشباع، شبیه سازی.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات 87
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

عنوان صفحه

فصل اول 7

مقدمه 8

بیان مسئله 15

اهداف تحقیق 17

ضرورت واهمیت تحقیق 19

سوال مسئله 20

اضطراب 21

اختلال خلقی عاطفی 22

جانباز 23

روان درمانی 24

ناهنجاری 25

فصل دوم 27

روش تحقیق ( ادبیات و پیشینه تحقیق ) 28

نظریه علل افسردگی 29

نظریه های یادگیری 30

مروری برتحقیقات انجام شده 35

علائم افسردگی 36

علائم عمومی افسردگی 38

طبقه بندی افسردگی براساس علائم و نشانه ها 40

انواع بالینی افسردگی 46

همه گیرشناسی افسردگی ( شیوع افسردگی ) 47

سبب شناسی افسردگی ( علل افسردگی ) 49

افسردگی و تجارت نخستین كودكی 50

علل افسردگی های بیمار گونه 51

فصل سوم 55

جامعه آماری مورد 56

حجم نمونه 56

روش آماری 59

فصل چهارم 60

نمودار شماره (1) 67

نمودار شماره (2) 68

تجزیه و تحلیل آماری 69

تحلیل نتایج 71

فصل پنجم 72

بحث و نتیجه 73

محدودیتهای 74

پیشنهادات 76

ضمیمه 78

تست افسردگی بك 79

منابع و ماخذ 85

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات 99
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی نگاه‌ و معنا در هنر عكاسی‌

اندیشه‌ انتقادی‌ در باب‌ عكاسی‌ در سده‌ی‌ بیستم‌، بحث‌هایی‌ در قبال‌ قبول‌ عكاسی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ شكل‌ هنری‌ درابتدای‌ این‌ قرن‌، آثاری‌ در بارة‌ تأثیر عكاسی‌ بر رسانه‌های‌ هنری‌ قدیمی‌تر، تحول‌ تاریخ‌ این‌ رسانه‌ و آثار اخر نویسندگان‌ و در راستای‌ ارائه‌ی‌ نظریه‌ی‌ در باره‌ این‌ راسانه‌ را در بر می‌گیرد.

بسیاری‌ از آثار متأخر در زمینة‌ عكاسی‌ معطوف‌ به‌ جریانهای‌ گوناگون‌ اندیشه‌ی‌ پسی‌مدرن‌ در راستای‌ شالوده‌شكنی‌مدرنیسم‌ در هنر است‌.

در نظر نویسندگان‌ و هنرمندانی‌ كه‌ این‌ آثار اخیر را عرضه‌ كرده‌اند، پسی مدرنیسم‌ را بحرانی‌ در فرآیند بازنمایی‌ غرب‌تعریف‌ كرد و عكاسی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ ر در آن‌ ایفا كرده‌ است‌.

بسیاری‌ از نظریه‌پردازان‌ مطرح‌ حوزه‌ی‌ عكاسی‌ را به‌ خاطر سرشت‌ بینا رشته‌ایی‌اش‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهند. شاید تنها خصلت‌ غالب‌ این‌ رسانه‌ انعطاف‌پذیری‌اش‌ باشد. این‌ نكته‌ با كاربردهای‌ گوناگون‌ این‌ رسانه‌ در عرصة‌ فرهنگ‌روشن‌ می‌شود. كاربردهایی‌ كه‌ تنها بخش‌ اندكی‌ از آنها وجه‌ی‌ هنری‌ دارند.

نخستین‌ تاریخ‌ جامع‌ عكاسی‌ بو مونت‌ نیوهال‌ بود. به‌ عنوان‌ كاتالوگ‌ نمایشگاهی‌ در «موزه‌ هنر مدرن‌» با نام‌ «عكاسی‌: 1937-1839» نوشته‌ بود، نقش‌ بسیار مهمی‌ در مورد پذیرش‌ قرارگرفتن‌ عكاسی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ شكل‌ هنری‌ مشروع‌ ایفاكرد.

در اوایل‌ سده‌ بیستم‌، شكافی‌ میان‌ دو گونه‌ عكاسی‌ در آمریكا پدید آمد؛ گونه‌یی‌ كه‌ از خصلت‌ اجتماعی‌ این‌ رسانه‌ بهره‌می‌گرفت‌ و گونه‌‌ئی‌ كه‌ با برداشت‌ ناب‌گرایانه‌ی‌ عكاسی‌ «هنری‌» همخوان‌ بود.

این‌ شكاف‌ موجود میان‌ عكاسی‌ هنری‌ و عكاسی‌ مستند رویارویی‌ دو اسطوره‌ی‌ عامیانه‌ یكی‌ نمادگرا و دیگری‌واقع‌گراست‌.

در كار ناب‌گرایان‌، از آن‌ جا كه‌ هنر بیان‌ حقیقت‌ درونی‌ به‌ شمار می‌رود عكاسی‌ یك‌ نهان‌ بین‌ است‌. اما در عكاسی‌مستند عكاس‌ یك‌ شاهد و عكس‌ گزارشی‌ از حقیقت‌ تجربی‌ است‌.

در اروپا عكاسان‌ اجتماعی‌، كارشان‌ را بر پایه‌ی‌ واقع‌ گرایی‌ طبقاتی‌ استوار كرده‌ بودند. والتر بنیامین‌ از نخستین‌نظریه‌پردازانی‌ بود كه‌ در بستری‌ سیاسی‌ در باره‌ عكاسی‌ دست‌ به‌ قلم‌ برد.او تأثیر تكنولوژی‌ بر شاخه‌های‌ مختلف‌ هنررا مورد توجه‌ قرار داده‌ است.‌ با تكثیر مكانیكی‌ كه‌ به‌ واسطة‌ عكاسی‌ امكان‌پذیر شد اقتدار اثر هنری‌، یا به‌ تعبیر بنیامین‌«هاله‌»ی‌ بی‌همتای‌ آن‌ از بین‌ می‌رود. حال‌ انبوه‌ نسخه‌های‌ بدل‌ جای‌ نسخه‌ی‌ اصل‌ را می‌گیرد. یكی‌ از عمیق‌ترین‌ عواقب‌ تكثیر مكانیكی‌ برای‌ هنر كه‌ بنیامین‌ در مقابله‌ خود به‌ آن‌ پرداخته‌ رسیدن‌ به‌ این‌ تصور می‌باشد كه‌ هنر دیگر مبتنی‌بر آئین‌ نبوده‌، بلكه‌ بر پایه‌ی‌ سیاست‌ استوار شده‌ است‌. اساس‌ این‌ تصور را كاهش‌ فاصله‌ی‌ موجود میان‌ بیننده‌ و اثرهنری‌ تشكیل‌ می‌داد. با افزایش‌ دست‌رس‌پذیری‌ اثر هنری‌، ارزش‌ آئینی‌ آن‌ كاهش‌ می‌یابد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 287 کیلو بایت
تعداد صفحات 150
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی

فهرست

عنوان صفحه

چكیده……………………………….

فصل اول

مقدمه……………………………….

بیان مسئله…………………………..

هدف از اجرای طرح……………………..

فرضیه……………………………….

تعریف متغیرها………………………..

فصل دوم

مقدمه ………………………………

تاریخچه……………………………..

تعریف تغذیه………………………….

تحولات غذا در طول تاریخ………………..

وعده های غذایی……………………….

انواع غذاهای تولید شده………………..

تعریف صبحانه…………………………

تجارت غذا……………………………

تغذیه و سلامتی………………………..

تحولات اخیر غذا……………………….

رابطه غذا و سلامتی…………………….

ارتباط تغذیه با هوش كودكان…………….

تاثیر تغذیه بر نوجوانی………………..

كم خونی و فقر آهن و اثر آن بر قدرت یادگیری

میزان كالری مورد نیاز بدن……………..

نقش صبحانه در سلامتی…………………..

اختلالات غذا خوردن……………………..

رفتارهای غذایی……………………….

نقش تغذیه در استرس……………………

سوءهاضمه و نفخ……………………….

مشكلات نغذیه………………………….

ویژگیهای جدید مواد خوراكی……………..

تعریف یادگیری………………………..

یادگیری كلامی…………………………

یادگیری حركتی………………………..

یادگیری مشاهده ای…………………….

یادگیری اجتنابی………………………

یادگیری تصادفی……………………….

یادگیری نهفته………………………..

تعریف نظریه یادگیری…………………..

تاریخچه یادگیری………………………

سیر تحولی و رشد یادگیری……………….

نظریات رفتاری………………………..

نظریات شناختی………………………..

نقش و تاثیر یادگیری در زندگی…………..

ارتباط یادگیری با سایر علوم……………

كاربرد های یادگیری……………………

انواع تكنیك های یادگیری……………….

چرخه یادگیری…………………………

سبك های یادگیری………………………

دیدگاه های مختلف نسبت به یادگیری……….

رویكرد های آموزشی…………………….

اصول یادگیری موءثر……………………

یادگیری تقویتی……………………….

نقش تغذیه بر یادگیری………………….

تاثیر صبحانه بر یادگیری……………….

چگونگی تاثیر غذاهای حاوی پروتیین بر یادگیری

چگونگی تاثیر وضعیت بهداشت و تغذیه ی دانش آموزبر توانایی……………………………………..

تاثیر تغذیه بر یادگیری و حافظه طولانی تر…

تاثیر مایعات بر یادگیری……………….

تاثیر مشكلات تغذیه بر یادگیری دانش آموزان..

مشكلات تغذیه ای،كم خونی و فقر آهن و تاثیر آن بر قدرت فراگیری……………………………….

كمبود ید و یادگیری دانش آموزان…………

نقش تغذیه مناسب در یادگیری…………….

عوامل تقویت حافظه…………………….

تاثیر تغذیه بر یادگیری دانش آموزان……..

الگوهای فرهنگی غذا……………………

تاثیر ورزش و تغذیه بر افزایش هوش ………

وظایف برخی سازمانهای جهانی در مورد تغذیه..

تغذیه و سلامت كودكان…………………..

تغذیه و رشد شناختی……………………

یادگیری و تغذیه در كودكان……………..

یادگیری مبتنی بر مغز………………….

فصل سوم

جامعه مورد تحقیق……………………..

روش نمونه گیری……………………….

معرفی ابزار تحقیق…………………….

نحوه طرح و اجرای آزمون………………..

مدل آماری……………………………

فصل چهارم

محاسبه داده های آماری…………………

بیان فرض تحقیق……………………….

تفسیر نتیجه تحقیق…………………….

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری……………………..

محدودیت ها و پیشنهادات………………..

خلاصه تحقیق…………………………..

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 194 کیلو بایت
تعداد صفحات 177
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون

چكیده :

تحقیق حاضركه یك تحقیق كاربردیست واز نظر گردآوری داده هاوتجزیه و تحلیل توصیفی وازنوع پیمایشی است.به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات كافی درمورد كاركنان وتوانمندی آنهاوهمچنین نبود تحقیقات در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی كاركنان در گمركات استان كرمانشاه و. براساس مطالعات میشرا وبااستناد به مدل پنج بعدی توانمندی وتن وكمرون انجام گرفت . برای این منظوردرفصل دوم موضوع توانمندی- ابعاد- الگوها –دیدگاههای مختلف وتاثیرتوانمندی برنگرش كاركنان تشریح گردید- بااستفاده از پرسشنامه – مصاحبه واسنادومدارك داده ها گردآوری شده وبا استفاده از آ؛زمون t ونرم افزارspssتجزیه و تحلیل شدند ودر نهایت به این نتیجه رسید كه كاركنان گمرك كرمانشاه ازتوانمندی بالایی برخوردارند لذا كاركنان توانایی انجام مسوولیتهای محوله- شهامت قبول نتایج كارهایشان – رضایتمندی شغلی و توانایی خود سامانی درشغل خود را دارند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق………………………

1-1 مقدمه…………………………………

1-2 بیان مساله…………………………….

1-3 پیشینه تحقیق…………………………..

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق…………………….

1-5 اهداف تحقیق……………………………

1-6 فرضیه های تحقیق……………………….

1-7چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق…………….

1-8 نوع وروش تحقیق………………………..

1-9 فلمرو مكانی تحقیق………………………

1-10 قلمرو زمانی تحقیق…………………….

1-11روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه………….

1-12ابزارهای گردآوری داده ها………………..

1-13 محدودیتهاوموانع تحقیق…………………

1-14 شرح واژه ها واصطلاحات بكار رفته درتحقیق….

1-15 منابع (كتابهاومقالات مورد استفاده در تحقیق)

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق…………………..

2-1 مقدمه…………………………………

2-2 تعاریف ومفاهیم توانمندسازی………………

3-2 دلایل توانمندسازی ………………………

2-4 مزایای توانمندسازی ……………………

2-5 فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی …………….

2-6 دیدگاههای مختلف توانمندسازی ……………

2-6-1 دیدگاه عقلانی ……………………….

2-6-2 دیدگاه انگیزشی ……………………..

2-6-3 دیدگاه فوق انگیزشی ………………….

3-6-4 دیدگاه سیستمی ………………………

2-7 مدلهای توانمند سازی …………………..

2-7-1 مدلهایی كه بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاكید دارند

2-7-2 مدلهای اقتضایی………………………

2-8 ابعاد توانمندسازی …………………….

2-8-1 خود اثر بخشی ……………………….

2-8-2 خود سازمانی ………………………..

2-8-3 پذیرفتن شخصی نتیجه ………………….

2-8-4 معنی دار بودن ………………………

2-8-5 اعتماد …………………………….

2-9 عوامل روانشناختی توانمندسازی …………..

2-10 ویژگیهای سازمان توانمند ………………

2-11 متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد ….

2-11-1 ویژگیهای شخصیتی و فردی ……………..

2-11-2 ویژگیهای گروه كاری …………………

2-12 فرایند توانمندسازی …………………..

2-13روشهای توانمند سازی …………………..

2-14 تاثیر توانمند سازی بر نگرش كاركنان……..

2-14-1 تعهد در نوآوری برای روشهای انجام كار …

2-14-2 تغییر در مسوولیتها …………………

2-14-3 تغییر در یادگیری …………………..

2-15 پیامدهای توانمند سازی ………………

2-16 نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها در توانمند سازی ………………………………………..

2-17 شفاف كردن اهداف و نقش آن در توانمند سازی ..

2-18 مشاركت اطلاعاتی و نقش آن در توانمند سازی …

2-19 گروه و توانمند سازی …………………..

2-20 سبك رهبری متناسب با توانمند سازی……….

2-21 نظارت بر توانمند سازی ………………..

2-22 فرهنگ توانمند سازی ………………….

2-23 توانمند سازی افراد و مدیران …………..

2-24 توانمند سازی و رضایت شغلی ……………..

2-25 توانمند سازی وفشار عصبی ……………….

2-26 منابع استفاده شده برای فصل دوم …………

فصل سوم : روش شناسی تحقیق ……………….

3-1 مقدمه ………………………………..

3-2 روش تحقیق ……………………………

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات …………………

3-3-1 بررسی اسناد ومدارك …………………

3-3-2 پرسشنامه …………………………..

3-3-3 مصاحبه …………………………….

3-4 مقیاس سنجش نگرشها …………………..

3-5 طیف لیكرت ……………………………

3-6 پایایی ………………………………

3-7 روایی………………………………..

– تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی ……………..

3-8 جامعه و نمونه آماری …………………..

– جامعه آماری …………………………..

– حجم نمونه آماری………………………..

3-9 روش نمونه گیری ……………………….

3-10 تكنیكهای آماری مورد استفاده در تحقیق…..

3-12 مدل تحلیلی تحقیق …………………….

– روش فرضی استقرایی ……………………..

– روش قیاسی …………………………….

3-13 منابع استفاده شده در فصل سوم ………….

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………

4-1 مقدمه ……………………………….

4-2 توصیف داده ها…………………………

4-3 استنباط اماری پیرامون فرضیه ها …………

4-4 بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده …….

– تحلیل عاملی تاییدی ……………………..

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات …………….

5-1 مقدمه ……………………………….

5-2 نتایج ……………………………….

5-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیات ………….

5-2-2 نتایج جانبی………………………..

پیوستها………………………………….

– آشنایی با سازمان گمرك و گمركات استان كرمانشاه

– پرسشنامه……………………………….

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تبلیغ کارآمد در وب سایت

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل pdf
حجم فایل 649 کیلو بایت
تعداد صفحات 78
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله از مجموعه عناوین آموزشی (انجمن کتابخانه های تخصصی و دفاتر اطلاع رسانی)انگلستان میباشد و هدف آن ارائه ساده و موجز اطلاع رسانی برای قشر وسیعی از افراد بخصوص اطلاع رسانان و کتابداران است.در این کتاب سعی نویسنده برآن است که بصورت ساده و موثر نکات کلیدی در طراحی صفحه وب ارائه دهد و در این شیوه ارائه حتی المقدور از زبانی ساده و عاری از اصطلاحات فنی استفاده کرده است.

فهرست مطالب این فایل:1.تبلیغ:چرا؟مخاطبان

2.راهبرد تبلیغ-طراحی-تعیین اهداف-شناسایی و انتخاب اقدامات-ارزیابی و بهبود-حفظ و تداوم

3.تبلیغ از طریغ طراحی-فرآیند کاوش-کاوش پذیری-مقتضیات ویژه موتور کاوش-بازاریابی چریکی

4.ارسال(میم)-خدمات ارسال(میم)

5.برقراری پیوندها-پیوندهای دوجانبه

6.تعاملات پست الکترونیکی و بازاریابی با اجازه-ابزارهای بازاریابی تعاملی پست الکترونیکی

7.مطالب و اطلاعیه های مطبوعاتی-سیاهه ی وارسه اقدامات

8.آگهی مستقیم

9.فرابینی و سنجش-ارزیابی فعالیت پایگاه-اندازه گیری کاوش پذیری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آموزش طراحی قالب نرم افزار با#C

دسته بندی سی شارپ #C
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.196 مگا بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این فایل طراحی قالب نرم افزار با #C را در قالب 29 صفحه بصورت جامع و کامل و با بخش های مختلف و جزییات فراوان آموزش می دهد.

معمولا هر برنامه برای ارتباط با کاربران خود از محیطی استفاده می کند که به آن GUI گفته می شود.به این قسمت برنامه با توجه به اینکه کاربر با آن در ارتباط است توجه زیادی می شود.طراحی پوسته(Skin)در نرم افزار های مختلف هم در همین راستا صورت می گیرد.

ادامه مطالب در فایل مربوطه

این فایل در قالب 5 بخش ارائه شده است که عبارتند از:1.نحوه طراحی پوسته در نرم افزار فتوشاپ

2.نحوه پیاده سازی طرح در#C

3.اضافه کردن کدهایی برای تبدیل طراحی انجام شده به ویژگی های فرم های عادی

4.تبدیل پروژه به کتابخانه کلاس DLL

5.نحوه استفاده از کتابخانه کلاس DLL

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل