مبانی نظری اضطراب

مبانی نظری اضطراب

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات 21
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

خلاصه ای از کار:

تعریف اضطراب :

درباره اضطراب تعاریف گوناگونی مطرح است که ما به طرح برخی از این تعاریف می پردازیم .

1-اضطراب یک نوع حالت عاطفی است که با احساس نا امنی مشخص میشود که این حالت بیشتر با دلهره و تشویش اشتباه میشودکه لکن وجه تمایز آن فقدان تغییرات بدنی چون احساس خفگی ،عرق کردن، ازدیاد ضربان نبض و..که از نشانه های مشخص دلهره به شمار میروند،می باشد.بسیاری از مکتبها کوشیدند که براساس اصول مواضع خود بروز اضطراب را توجیه و تفسیر کنند و جالب اینکه از نظر تئورسینهای تعلیم و تربیت ،این حالت نوعی گرایش اکتسابی محسوب میشود ، ولی روانکاوان برعکس اضطراب را مولود ناکامیهای انگیزه شهوانی .ممنوعیتهای فرامن به شمار آورده اند و این خطری است که مستقیما متوجه ((من)) یعنی متوجه شخصیت ذی شعور میگردد که با این پیش آگهی میتواند با اقدامات مناسب به جواب گویی پردازد ویا مکانیزمهای تدافعی خود را به تحرک و فعالیت وادار سازد(رزم آزما،1385).

………….

نظریه های اضطراب :

ما دراین بخش به بررسی دیدگاهها ومکاتب گوناگون موجود در زمینه ی اضطراب خواهیم پرداخت.

نظریه روانکاوی :

نظریه پردازان روان پویایی بر این باورند که رویدادهای روانی درونی و انگیزه های ناهشیار عوامل تعیین کننده اضطراب به شمار می ایند به باور آنها هنگامی که توقعات محیطی افزایش یابد یا هنگامی که تنش در درون دستگاه نهاد – خود فراخود بروز کند خود دستخوش اضطراب می گردد (آزاد،1382). فروید اضطراب روان رنجور را نتیجه یک تعارض ناهشیار می دانست که بین تکانه های نهاد و محدودیتهایی که خود و فراخود اعمال می کنند ایجاد می شود از آنجا که بسیاری از تکانه های نهاد با ارزشهای اجتماعی یا شخصی در تضاد هستند آدمی را دستخوش تهدید می کنند (اتکینسون و همکاران،1386).

……………

نظریه رفتارگرایی :

درمانگران و نظریه پردازان رفتارگرا اختلالات اضطرابی را نتیجه یادگیری های غلط و شرطی شدن می دانند یک موقعیت استرس را که با موقعیتهای استرس زای قبلی شبیه است ممکن است موجب برانگیختگی اضطراب در فرد شود (آزاد،1382).

……………

دیدگاه زیست شناختی :

گر چه هیچ علت مشخصی برای اختلالات اضطرابی شناخته نشده است اما به نظر می رسد که علل زیستی در ایجاد آنها نقش داشته باشد . مثلاً آشکار شده است که داروهای آرام بخش در کاهش اضطراب موثرند و همچنین نقش وراثت در اختلالات اضطرابی موضوعی است که آن را انکار نمی توان کرد(آزاد،1382).

……………..

نظریه های شناختی:

نظریه پردازان شناختی اعتقاد دارند كه رویدادها و مشكلات عامل بروز اضطراب و استرس نیستند بلكه تعبیر و تفسیر فرد از این رویدادهاست كه ممكن است منجر به این مشكلات گردد. نظریه‌های شناختی عمدتا بعنوان یك رویكرد و درمانی و توضیع برای افسردگی ارائه شدند این نظریه ها اخیرا بیشتر در زمینه اضطراب بكار برده شده اند زیرا در درمان اضطراب نیز موثر و دارای كاربرد تشخیص داده شده اند اگر چه نظریه پردازان مختلف تا حدی با هم اختلاف نظر دارند اما نظریه های شناختی بطور كلی می گویند كه اضطراب در پی ارزیابی غلط یا درست موقعیتی كه موجب احساس خطر در شخص می شود تداوم می یابد روشهای درمان شناختی علاوه بر تحلیل مفصل و باز ساده الگوهای غلط و غیر منطقی تفكر همچنین تمرینهای رفتاری در وضعیت‌های مختلف را بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند درمان بكار می برند. (دادستان، 1386).

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت روانی

پاورپوینت بهداشت روانی

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 6.25 مگا بایت
تعداد صفحات 330
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فصل اول: بهداشت روانی و

سطوح پیشگیری

فصل دوم:مکانیزم هایدفاعی روانی (1)

فصل سوم:مکانیزم های دفاعیروانی (2)

فصل چهارم:ناکامی، تعارض وفشار روانی (1)

فصل پنجم:ناکامی، تعارض وفشار روانی(2)

فصل ششم:اضطراب

فصل هفتم:مرحله شیرخوارگی

فصل هشتم:جو عاطفی خانواده،مهر و محبتو اعمال قدرت والدین

فصل نهم:ساختار خانواده و مسایل آن

فصل دهم:خانواده وتنش های آن

فصل یازدهم:بلوغ و نوجوانی

فصل دوازدهم:جوانی و میانسالی

فصل سیزدهم:دوره پیری

فصل چهاردهم:ازدواج

فصل پانزدهم:روابط بین زن و شوهرو فرزندان

فایل پاورپوینت 330 اسلاید

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت روانی

پاورپوینت بهداشت روانی

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 6.25 مگا بایت
تعداد صفحات 330
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فصل اول: بهداشت روانی و

سطوح پیشگیری

فصل دوم:مکانیزم هایدفاعی روانی (1)

فصل سوم:مکانیزم های دفاعیروانی (2)

فصل چهارم:ناکامی، تعارض وفشار روانی (1)

فصل پنجم:ناکامی، تعارض وفشار روانی(2)

فصل ششم:اضطراب

فصل هفتم:مرحله شیرخوارگی

فصل هشتم:جو عاطفی خانواده،مهر و محبتو اعمال قدرت والدین

فصل نهم:ساختار خانواده و مسایل آن

فصل دهم:خانواده وتنش های آن

فصل یازدهم:بلوغ و نوجوانی

فصل دوازدهم:جوانی و میانسالی

فصل سیزدهم:دوره پیری

فصل چهاردهم:ازدواج

فصل پانزدهم:روابط بین زن و شوهرو فرزندان

فایل پاورپوینت 330 اسلاید

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت روانی

پاورپوینت بهداشت روانی

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 6.25 مگا بایت
تعداد صفحات 330
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فصل اول: بهداشت روانی و

سطوح پیشگیری

فصل دوم:مکانیزم هایدفاعی روانی (1)

فصل سوم:مکانیزم های دفاعیروانی (2)

فصل چهارم:ناکامی، تعارض وفشار روانی (1)

فصل پنجم:ناکامی، تعارض وفشار روانی(2)

فصل ششم:اضطراب

فصل هفتم:مرحله شیرخوارگی

فصل هشتم:جو عاطفی خانواده،مهر و محبتو اعمال قدرت والدین

فصل نهم:ساختار خانواده و مسایل آن

فصل دهم:خانواده وتنش های آن

فصل یازدهم:بلوغ و نوجوانی

فصل دوازدهم:جوانی و میانسالی

فصل سیزدهم:دوره پیری

فصل چهاردهم:ازدواج

فصل پانزدهم:روابط بین زن و شوهرو فرزندان

فایل پاورپوینت 330 اسلاید

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه اضطراب

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل zip
حجم فایل 470 کیلو بایت
تعداد صفحات 4
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه اضطراب

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ترجمه مقاله گیرنده متابوتروپیک گلوتامات: فیزیولوژی، فارماکولوژی، و بیماری

ترجمه مقاله گیرنده متابوتروپیک گلوتامات: فیزیولوژی، فارماکولوژی، و بیماری

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل zip
حجم فایل 1.018 مگا بایت
تعداد صفحات 15
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

Metabotropic Glutamate Receptors: Physiology Pharmacology and Disease

گیرنده متابوتروپیک گلوتامات: فیزیولوژی، فارماکولوژی، و بیماری

چکیده

گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات (mGluRs) خانواده گیرنده پروتئین همراه CG- هستند که در تعدیل انتقال سیناپسی و تحریک پذیری عصبی در سراسر سیستم عصبی مرکزی شرکت میکنند. mGluRs در یک دامنه بزرگ خارج سلولی به گلوتامات متصل میشود و سیگنال را از طریق گیرنده پروتئین به شریکهای سیگنالینگ درون سلولی انتقال میدهد. پیشرفت زیادی در تعیین مکانیسم هایی که بوسیله mGluRs فعال می شوند پروتئینی که با آنها تعامل میکند و و لیگاندهای orthosteric و آلوستریک که می تواند فعالیت گیرنده را تعدیل کند، صورت گرفته است. بیان گسترده mGluRs باعث میشود این گیرنده ها به خصوص برای اهداف دارویی جالب باشند و مطالعات اخیر به کاربرد درمانی لیگاندهای mGluR در اختلالات عصبی و روانی مانند بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون، اضطراب، افسردگی و اسکیزوفرنی اعتبار میبخشند.

مقدمه
L- گلوتامات به عنوان انتقال دهنده عصبی در اکثر سیناپس های تحریکی در سیستم عصبی مرکزی پستانداران (CNS) عمل می کند. وجود گیرنده های گلوتامات neuromodulatory، به نام گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات (mGluRs)، مکانیزمی را فراهم می کند که گلوتامات می تواند تحریک پذیری سلول و انتقال سیناپسی از طریق مسیرهای سیگنالینگ پیام­رسان دوم تعدیل کند. توزیع گسترده پروتئین mGluR نشان می دهد که این گیرنده های neuromodulatory توانایی شرکت در عملکردهای متعدد در سراسر CNS را دارد و ممکن است اهدافی ایده آل برای مداخله درمانی در طیف گسترده ای از اختلالات CNS باشد.

ویژگی های ساختاری mGluRs

mGluRs اعضای خانواده گیرنده پروتئین همراه-G (GPCR) ، فراوان ترین خانواده ژن گیرنده در ژنوم انسان هستند. GPCRs پروتئین های متصل به غشاء هستند که توسط لیگاندهای خارج سلولی مانند نور، پپتیدها، و انتقال دهنده های عصبی فعال شده و سیگنال داخل سلولی از طریق تعامل با پروتئین Gانتقال می یابند. تغییر حاصله در ساختار GPCR ناشی از اتصال لیگاند، پروتئین Gرا فعال می کند ، که از یک مجموعه heterotrimeric شامل زیر واحد های α β γ تشکیل شده است. در حالت غیر فعال خود، پروتئین Gبه guanosine 5/ -diphosphate (GDP) متصل است؛ فعال شدن پروتئین G باعث می شود که تبادل guanosine 5/ -triphosphate (OTP) با GDP در زیر واحد رخ دهد. سپس زیرواحدهای فعال پروتئین Gعملکرد مولکول های موثر مختلف مانند آنزیم ها، کانال های یونی و رونویسی را تعدیل میکند. غیر فعال شدن پروتئین G وقتی رخ می دهد که OTP به GDP هیدرولیز میشود و در نتیجه heterotrimer دوباره جمع میشود.

خانواده GPCR شامل چندین زیرگروه است، و اکثر GPCRs انتقال دهنده عصبی کلاسیک متعلق به خانواده A.هستند. این ده گیرنده GPCRs رودوپسین- مانند نامیده می شوند و از نظر ساختاری شبیه به این هستند که شامل دامنه ترمینال- N خارج سلولی، هفت دامنه تراغشایى و پایانه-C داخل سلولی می باشند. بر خلاف گیرنده های خانواده A، mGluRs متعلق به دسته GPCRs است. این گیرنده ها با حضور یک دامنه ترمینال- N خارج سلولی بزرگ که شامل منطقه لیگاند – اتصالی درون زا است، از اعضای خانواده A خود متمایر میشود که با جزئیات بیشتری در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

خانواده C GPCRs نیز شامل گیرنده های GABAB، گیرنده های حساس به- کلسیم ، گیرنده فرمون، و گیرنده های مزه هستند (1). ژن با کد هشت زیرگروه mGluR شناخته شده اند، بسیاری با اتصال واریانت های متعدد که در انواع سلول های مجزا

در سراسر CNS بصورت متفاوت بیان میشود. mGluRs بر اساس تشابه توالی، جفت پروتئین G-، و انتخاب لیگاند به سه گروه زیرطبقه بندی میشوند. گروه I شامل mGluRs 1 و 5، گروه II، شامل mGluRs 2 و 3، و گروه III، شامل mGluRs، 4، 6، 7، و 8 است (جدول 1).

دامنه Venus Flytrap

همانطور که در بالا ذکر شد، mGluRs دارای دامنه ترمینال- N خارج سلولی بسیار بزرگی است، که دامنه flytrap domain (VFD) نامیده می شود که شامل منطقه اتصال گلوتامات است (1) (شکل 1). بررسی ساختارهای بلوری دامنه ترمینال- N در mGluRl (2 3) mGluR3 mGluR7 ( 4) نشان می دهد که هر VFD متشکل از دو لوب است که بر روی هم قرار دارند و اتصال گلوتامات در شکاف بین آنها قرار دارد. شواهد نشان می دهد که دو VFD با هم دیمرایز میشوند، پشت به پشت، و تغییرات ساختاری بزرگ ناشی از اتصال آگونیست به یک یا هر دو VFD رخ میدهد (5). سه حالت اصلی دایمر VFD وجود دارد: باز- باز، باز -بسته ، و بسته- بسته (شکل 1). ساختار باز- باز(غیر فعال) است توسط آنتاگونیست تثبیت میشود؛ ساختار باز- بسته و بسته- بسته از اتصال لیگاند به یک یا دو پروتومر[1] حاصل میشود. جهش باقی مانده ها که از بسته شدن VFD جلوگیری میکند می تواند فارماکولوژی آنتاگونیست[2] را به آگونیست[3] (6) تغییر دهد، نشان می دهد که جهت گیری نسبی این دامنه برای فعال شدن گیرنده مهم است. برای اتصال گلوتامات ، چند باقی مانده حفظ شده لوب 1 و 2 را متصل میکنند و اتصال مهم با مولکول های گلوتامات ایجاد میکنند (1،7 و 8). علاوه بر اتصال گلوتامات ، همچنین VFD کاتیون های دو ظرفیتی مانند منیزیم و کلسیم را نیز متصل میکند ، که می تواند سبب قوی و یا فعال شدن گیرنده شوند (3،9،10).

دامنه غنی از- سیستئین [4]

تغییرات ساختاری ناشی از اتصال لیگاند از VFD زیاد می شود از طریق دامنه غنی از سیستئین (CRDS) به دامنه hepatahelical دنباله ترمینال – (HD)–C. CRD شامل نه سیستئین بحرانی است، که هشت تا توسط اتصال دی سولفید (4) مرتبط هستند. مطالعات تبلور و جهش زایی نشان داده اند که سیگنال ناشی از اتصال لیگاند از VFD از طریق CRDS منتقل می شود، تا حدودی به دلیل یک پل دی سولفید که از سیستئین CRD نهم با سیستئین در لوب 2 در VFD تشکیل شده است (4.11). Rondard et al. (11) اخیرا نشان داد که جهش Cys234 در VFD از mGluR2به یک گیرنده منجر شده که می تواند در لیگاندهای سطح، دیمر، و متصل بطور مناسب بیان شود اما نمی تواند سیگنالینگ داخل سلولی را القا کند. با این حال، گیرنده هنوز هم عمل میکرد، که با انتقال سیگنال نرمال ناشی از لیگاند آلوستریک[5] که در HD به جای VFDمتصل شد، نشان داده شده است. مطالعات بیشتر CRD- واقع در Cys5 l 8 را به عنوان شریک Cys234 شناسایی کردند، و نتایج مشابه با استفاده از سیستئین همولوگ در mGluR5 نشان داده شد. این نتایج نشان می دهد که یک اتص ال دی سولفید که CRD و VFDرا ارتباط میدهد میتواند بطور کلی در انتشار سیگنال ناشی از آگونیست orthosteric متصل به mGluRs دخیل باشد.


[1] protomer

[2] antagonists

[3] agonists

[4] Cysteine

[5] allosteric ligand

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور

بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور

دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 202 کیلو بایت
تعداد صفحات 130
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه

به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری،‌ سازمانها وجه انكارناپذیر
دنیای نوین امروز را تشكیل می‌دهند، ماهیت جوامع توسط سازمانها شكل
گرفته و آنها نیز به نوبه خود به وسیله دنیای پیرامون و روابط موجود در آن
شكل می‌گیرد. گر چه سازمانها به شكلهای مختلف و بر پایه هدفهای
گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایه
تلاشهای روانی و جسمانی نیروی انسانی كه اركان اصلی آن به حساب
می‌آید، اداره و هدایت می‌گردند. از این رو،‌ زندگی افراد در جوامع نوین به
شدت تحت نفوذ هستی و رفتار سازمانها قرار دارد، و همین دلیل به
تنهایی سعی در شناخت هر چه بیشتر، بهتر و علمی‌تر ماهیت و روابط
متقابل آنها و نیروی انسانی را توجیه و ضروری می‌سازد (حیدر علی هومن، 1381)

یكی از هدفهای پیگیر روانشناسی بررسی ماهیت رفتار و روان است. به

طور كلی هر موجود زنده‌ای جزء از راه شناخت رفتار و موقعیتهای مختلف

شناخته نمی‌شود. چون آدمی مخلوق انگیزه‌ها،‌ كششها و احساس‌های

هوشیار و امكانات فطری خویش است و رفتارش هنگامی بهنجار است كه

موازنه یا تعادلی میان این عوامل برقرار گردد. در واقع تن و روان چنان با هم

ارتباط نزدیك دارند كه هر دگرگونی در یكی از آنها موجب دگرگونی در دیگری

می‌شود. اكثر ناسازگاریهای فكری،‌ عاطفی و اخلاقی بر اثر همین

ناراحتیهای روانی ایجاد می‌گردد.

رشد و تعالی یك جامعه در گرو تندرستی افراد آن جامعه است و

شناسایی عوامل تعیین كننده و مرتبط با آن در جهت سیاست‌گذاری و

برنامه‌ریزی در سطوح خرد و كلان جامعه نقش مهمی ایفا می‌كند. تأمین

سلامتی افراد جامعه از دیدگاه سه بعدی جسمی، روانی و اجتماعی از

مسائل اساسی هر كشوری محسوب می‌شود.

در این میان به دلیل شیوع بالا و اثرات مخرب بسیار شدید و طولانی اختلالات روانی به خصوص در كشورهای در حال توسعه، لزوم پرداختن به موضوع سلامت روان از اهمیت ویژه برخوردار است. ضرورت توجه به مسائل روانی با پیشرفت و توسعه تكنولوژی و زندگی ماشینی بیشتر نمود پیدا می‌كند.

از طرفی طبیعت زندگی انسان با انواع فشارهای روانی مانند محرومیتها،

شكستها، كمبودها، حوادث و فجایع طبیعی و غیرطبیعی آمیخته است اما

آنچه سلامت روانی و جسمانی او را در معرض خطر قرار می‌دهد شیوه

مقابله با این عوامل است. حال اگر بتوان عواملی را كه می‌تواند بر سلامت

روانی تأثیرگذار بوده- چه مثبت، چه منفی – مورد شناسایی قرار داد،‌

زمینه‌ها و عوامل مناسب را گسترش داده و عوامل آسیب‌زا را كاهش

دهیم، می‌توان امیدوار بود كه جامعه‌ای با افرادی كارآمد، سرزنده، پویا و

سرشار از امید داشته باشیم.

از سوی دیگر،‌ یكی از عمده‌ترین و شاید جنجال برانگیز‌ترین (ناگی،‌ 1996)

مفاهیمی كه از یك طرف تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود
معطوف ساخته،‌ و از طرف دگر در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی
انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا كرده،‌ رضایت شغلی است.

این اهمیت از یك سو به دلیل نقشی است كه این سازه در پیشرفت و

بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی كار دارد و از دگر سو، به

علت آن است كه رضایت شغلی علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد

و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترك بسیاری از حوزه‌های علمی

مانند آموزش و پرورش،‌ روان‌شناسی، مدیریت،‌ جامعه‌شناسی، اقتصاد و

حتی سیاست‌ بوده است. (لاوسون و شن، 1998، به نقل از هومن، 1381).

رضایت شغلی خود تعیین كنده بسیاری از متغیرهای سازمانی است
مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش
بهره‌وری، دلسوزی كاركنان نسبت به سازمان ، تعلق و دلبستگی آنان به
محیط كار و افزایش كمیت و كیفیت كار، برقراری روابط خوب و انسانی در
محل كار، ایجاد ارتباطات صحیح،‌ بالا بردن روحیه، عشق و علاقه به كار
است. تردید نیست كه هر سازمان خود یك ارگانیسم منحصر به فرد است
و نخستین عامل آن، انسان و توجه به كاركنان است. (هومن، 1381)

سلامت عمومی و رضایت شغلی دو عامل بسیار مهم در هر سازمانی
است. توجه به سلامت روانی افراد و رضایت شغلی آنها به عنوان یكی از
اركان پیشرفت جوامع انسانی و عامل حفظ پویایی افراد باید به طور جدی
مورد توجه قرار گیرد.

اما اینكه چگونه می‌توان این امر مهم را به مرحله اجرا درآورد و این دو عامل
مهم را در حد مطلوب در سازمانها برقرار نمود، كاری بسیار دشوار و وظیفه‌ای است بس خطیر كه نیاز به تجربه، امكانات، تدابیر خاص و شاید از
همه مهمتر ابزاری علمی و معتبر دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی
سلامت عمومی و رضایت شغلی در كارشناسان مركز بهمن موتور اجرا
گردیده است.

تاریخچه گروه بهمن:

گروه بهمن در سال 1331 تحت عنوان شركت سهامی (ایران خلیج كو) در
زمینه نمایندگی امور حمل و نقل دریایی و حق‌العمل كاری نمایندگی تجاری
شروع به كار كرد. این شركت از سال 1338 با اخذ مجوز ساخت از سوی
وزارت صنایع معادل اقدام به مونتاژ وانت سه چرخ موسوم به وسپا با
ظرفیت 200 كیلوگرم نمود و سپس در سال 1350 با افزایش سرمایه‌،
موضوع فعالیت شركت به ساخت و مونتاژ انواع وانتهای مزدا تبدیل شد و
وانت مزدا 1000 با ظرفیت 500 كیلوگرم به مرحله تولید رسید و نام شركت
به كارخانجات اتومبیل‌سازی مزدا تغییر یافت. بعد از آن در سال 1363 وانت
مزدا 1600 نیز به تنوع محصولات شركت اضافه شد و نام شركت به ایران
وانت تبدیل گردید. به منظور استفاده در جنگ تحمیلی در سالهای
1366-1365 شركت اقدام به مونتاژ وانت مزدا 1800 نمود از سال 1369
تولید وانت مزدا 1000 از برنامه حذف گردید و شركت با تمام ظرفیت به
تولید وانت مزدا 1600 پرداخت از ابتدای سال 1373 و در پی واگذاری سهام
به بخش خصوصی، دگرگونی قابل ملاحظه‌ای در روند فعالیت‌های شركت
به وجود آمد بطوری كه موضوع فعالیت شركت شامل افزایش تولید و
بهره‌برداری، طراحی و ساخت خودروی دو كابین و آمبولانس 1600، تولید
وانت و آمبولانس با موتور گردید. در تاریخ 28/4/1378 و بر اساس مصوبه
مجلس عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و با تغییر اساسنامه عطف حیات
شركت به منظور ایجاد ملدینگ گروه بهمن شكل گرفت بدین ترتیب، تغییر
موضوع فعالیت و ساختار شركت استراتژی گسترش در زمینه‌های مختلف
از جمله تولید سواری مزدا F323 و GLX323 و تولید انواع شاسی و شالی
قابل حركت،‌ تولید قطعات ریخته‌گری، تولید انواع موتورسیكلت و دوچرخه و
انجام فعالیتهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری در دستور كار قرار گرفت. در سال
1379 فروش شركت با نرخ رشد تقریباً 50% كه بالاترین نرخ رشد طی سه
سال اخیر می‌باشد به 456 میلیارد ریال و سود قبل از كسر مالیات با 67%
رشد كه بالاترین نرخ سود طی 4 سال اخیر می‌باشد به 183 میلیارد ریال
افزایش یافت تغییر قابل توجه بود طی سالیان اخیر برآیند استراتژی‌ها و
برنامه‌های دقیق نهمین شركت برتر بورس از لحاظ درجه نقد شوندگی بوده
در حالی‌كه در سال 78 رتبه 23 را به خود اختصاص داده بود. این امر نشان
دهنده استقبال بازار سرمایه از سهام گروه بوده است علاوه بر این سهام
گروه در سال 1379 بالغ بر 66% بازدهی نصیب صاحبان خود نموده است و
این مسئله در مقایسه با نرخ بازدهی سال 77 و 78 كه به ترتیب برابر با
6/25% و 1/54% می‌باشد. نشانگر مدیریت بهینه و نتیجه تغییر استراتژی
گروه می‌باشد.

نقش خود در سلامت روانی

مهم‌ترین عاملی كه مسئولیت تأمین بهداشت روانی را به عهده دارد «خود
انسان است. هر یك از عوامل فوق،‌‌‌ تنها مراحلی از عمر انسان را تحت
كنترل گرفته و بعد از مدت معینی انسان را رها می‌كنند، در حالی‌كه
«خود» انسان پیوسته با انسان بوده و از او جدا نمی‌شود. زمانی می‌رسد
كه دیگران مسؤول خطای آدمی نیستند بلكه «خود» مسئول حسن و قبح
اعمال خویش خواهد بود. این مسؤلیت نقش بسیار حساسی در كمال
رشد و سلامت روانی دارد. (شاملو 1369).

اهداف بهداشت روانی

وظیفه و هدف اصلی بهداشت روانی تأمین سلامت فكرو روان افراد جامعه
است به طور خلاصه بهداشت روانی دارای 4 هدف اصلی است.
1) خدماتی،‌ جهت تأمین سلامت فكر و روان افراد جامعه،‌ پیشگیری از ابتلا
به بیماریهای روانی، بیماریابی، درمان سریع و پی‌گیری بیماران مبتلا به
اختلالات عصبی روانی، كمك‌های مشورتی به افرادی كه دچار مشكلات
روانی، اجتماعی و خانوادگی شده‌اند، 2) آموزشی،‌ شامل آموزش
بهداشت‌روانی به افرادی كه با بیماران عصبی سروكار دارند و همچنین
آموزش بهداشت روانی هنگانی در صورت مواجهه با استرس‌ها و مشكلات
روانی،‌ آموزشی و مانند آ، 3) پژوهشی، تحقیق درباره‌ علل، نحوه شروع‌،
درمان و پیشگیری از بیماریهای روانی،‌ عقب‌ماندگی ذهنی، اعتیاد،
انحرافات. و 4) طرح و برنامه‌های بهداشتی درباره ایجاد و گسترش مراكز
جامعه روان‌پزشكی و هماهنگی بین برنامه‌های خدماتی،‌ آموزشی و
پژوهشی (میلانی‌فرد، 1374).

ابعاد فعالیت‌های بهداشت روانی

برای رسیدن به اهداف سلامت روانی فعالیتهای در سه بعد صورت
می‌گیرد:

1- پیشگیری: هدف كلیه فعالیتهایی است كه از پیدایش یا افزایش
مشكلات روحی و اختلالات روانی جلوگیری می‌كند.

2- درمان: به بهبود یافتن فرد كمك می‌كند تا به خانواده و زندگی عادی
برگردد.

3- بازتوانی:‌ هدف آن است كه به موازات درمان مشكلات روانی باید
توانائی‌های از دست رفته به فرد بازگردانده شود تا بتواند به گونه‌ای مفید و
سازنده برای زندگی خانوادگی و جامع باشد (ابراهیمی، 1374).

اصول بهداشت روانی

برخی از اصولی را كه هر فرد باید رعایت كرده و به كار ببندد تا به حفظ
سلامت روانی خود كمك كند و خود را از آسیب‌های روانی مصون بدارد. به
طور مختصر در این قسمت آورده شده است.

1) احترام فرد به شخصیت خود و دیگران: فرد سالم احساس می‌كند كه
افراد اجتماعی او را می‌پسندند و او نیز به نظر موافق به آنها می‌نگرد و
برای خود احترام قائل است.

2) شناختن محدودیتها در خود و افراد دیگر یكی از مهمترین اصول بهداشت
روانی روبرو شدن مستقیم شخص با واقعیت زندگی است. برای رسیدن به
این مقصود نه تنها لازم است كه عوامل خارجی را شناسایی كرده و بپذیرد
بلكه ضروری است تا شخصیت خود را آن‌طور كه واقعاً هست قبول نماید.

3) دانستن این حقیقت كه رفتار انسان معلول عواملی است: روان‌شناسان
چون می‌دانند كه رفتار انسان معلول علل خاصی است برای رفتارهایی كه
از او سر می‌زند شخص را سرزنش نمی كنند بنابراین از نظر آنها رفتار
«خوب و بد» موجود نیست بلكه هر رفتاری عللی دارد و اگر رفتاری برای
فرد و جامعه مضر باشد باید مانند برطرف كردن بیماری جسمی سعی در
درمان آن نمود.

4) آشنایی به این كه رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست: روان تابع تن
است و هر فرد انسانی بر اثر ارتباط خصوصیات روانی و جسمانی موجود
دست به عمل می‌زند.

5) شناسایی احتیاجات اولیه: بهداشت روانی مستلزم دانش و ارزش‌دادن
به احتیاجات اولیه افراد بشر است بعضی از این احتیاجات جسمی و
گروهی از آنان روانی هستند. شخصی كه این اصول را فهمیده و بپذیرد
مسلماً واقع‌بینانه با مشكلات زندگی مقابله می‌كند. و در نهایت اینكه
شخص دیگران را آن‌طور كه هستند قبول دارد و به جای ایده‌آلیسم در رابطه
با آنها روش رئالیسم یا واقع‌بینانه را اتخاذ می‌كند. (شاملو، 1369).

عوامل سازنده ‌مقیاس سلامت عمومی

با توجه به پرسشنامه 28 سؤالی گلدبرگ (1972) كه در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفته است. عوامل سازنده سلامت عمومی شامل
مؤلفه‌‌های فرعی نشانه‌های جسمانی،‌ اضطراب،‌ اختلال در كنش
اجتماعی و افسردگی است. در این بخش عوامل شناخته شده سلامت
عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) نشانه‌های جسمانی

احتیاج اصلی بدن برقرار كردن تعادل داخلی است. احتیاج موجود را برای
نگهداری و ادامه محیط طبیعی و ثابت درونی،‌ تعادل حیاتی می‌نامند.
هنگامی كه به دلایلی یكی از دستگاههای فیزیولوژیكی مختلل شود، یك
احتیاج جسمانی به وجود می‌آید و اگر این احتیاج ارضاء نشود در وظایف و
فعالیت موجود اختلال حاصل خواهد شد زیرا به هم خوردن تعادل جسمانی
نوعی خطر برای موجود زنده محسوب می‌شود (شاملو، 1369).

آدمی مخلوق انگیزه‌ها، كششها،‌ احساسهای هشیار و همچنین
استعدادها و امكانات فطری خویش است رفتارش هنگامی بهنجار است كه
موازنه یا تعادل میان این عوامل برقرار گردد. تن و روان چنان با هم ارتباط
نزدیك دارند كه هر دگرگونی در یكی موجب دگرگونی در دیگری می‌‌شود. از
سویی، وقتی شخص گرفتار بیماری مزمنی است ممكن است چنان بر
اعصاب و عوامل انگیزش او فشار منفی وارد گردد كه رفتار و كردارش به
وضعی نابهنجار درآید و نشانه‌های بیماری روانی در فرد نمایان شود
(پارسا،‌ 1374).

ب) اضطراب

اضطراب یكی از واكنشهای استرس است و عبارت است از ترس و تشویق
در غیاب خطر واقعی و مخصوص، ترس معمولاً مربوط است به خطری كه به
روشنی قابل ادارك است ولی منبع تهدید‌آمیزی كه اضطراب را برمی‌انگیرد
آشكار قابل ادراك نیست (آزاد، 1375).

اضطراب از نظر كلی عبارت است از تشخیص این نكته كه رویدادهایی كه
انسان با آنها روبرو است خارج از دامنه شمول نظام استنباطی او قرار دارد.
وقتی كه فرد كمتر خود بر رویدادها را از دست داده باشد و وقتی كه در
چارچوب استنباطهای خود گرفتار باشد دچار اضطراب می‌شود (جوادی
وكدیور، 1377).

شخص مضطرب تنش و ترس شدید و مداوم دارد او دچار احساس مستمر و
اضطرابی نامشخص است كه خود نیز از علت و منبع آن خبر ندارد، دوران
كودكی بیماران مبتلا، نشانگر دو علت یكی توقع بی‌اندازه اولیاء و دیگری
شك و تردید كودك در انتخاب رفتاری كه منجر به تشویق شود و نه تنبیه.
شخص آستانه تحمل مشكلاتش پایین است احساس عدم اعتماد به نفس
دارد،‌ و حتی در مسائل بسیار كوچك نیز از قوه و كارایی خود مطمئن
نیست، شخص مضطرب همیشه در شك و تردید به سر می‌برد و نمی‌تواند
در هیچ موردی به سرعت تصمیم بگیرد،‌ زیرا از اشتباه كردن می ترسد. هر
تردیدی كه انسان نسبت به نفس خود احساس كند و هر چیزی را برای
سودمندی و كنترل ذهن خود خطرناك بداند یك منشاء بالقوه برای اضطراب
محسوب می‌شود. (شاملو 1369).

پ) كنش اجتماعی

سازگاری به آن گونه ویژگی شخصیتی اشاره می‌كند كه به فرد امكان
می‌ دهد تا خود را با شرایط گوناگون اجتماعی وفق دهد. رفتار بهنجار و
نابهنجار،‌ سازگار و ناسازگار از جمله مقولات مبحث سازگاری است بنابراین
سازگاری عبارت از آن الگوی رفتاری است كه شخص را قادر می‌سازد تا
خود را با شرایط اجتماعی وفق دهد. البته الگوی رفتار بهنجار و ناهنجار از
جامعه‌ای به جامعه دیگر فرق می‌كند و لذا آزمونهای سازگاری باید این
تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی را در نظر داشته باشند. (سیف،‌ 1371).
سازگاری از نظر علوم رفتاری عبارتست از:

1) عمل برقراری رابطه روان شناختی رضایت بخش میان خود و محیط.

2) عمل پرش رفتار و كردار مناسب و موافق محیطی و تغییرات محیطی.

3) سازگاری موجود زنده با تغییرات درونی و بیرونی (شعاری نژاد، 1364).

4) سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متكی است كه نیازها و خواسته‌های
فرد با منافع و خواسته‌های گروهی كه در آن زندگی می‌كنند هماهنگ و
متعادل شود و تا حد امكان از برخورد و اصطكاك مستقیم و شدید با منافع و
ضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید. فردی دارای سازگاری اجتماعی است
كه خصوصیات زیر را داشته باشد.

– علاقه و واكنش نسبت به مردم و خانواده.

– تماس چشمی و یا پیامهایی كه از حالت چهره درك می‌شود.

– توانایی نوازش كردن و در آغوش گرفتن.

– توانایی همكاری دربازی و دوستی.

– توانایی در تشكیل رابطه نزدیك با فردی دیگر بخصوص با شریك زندگی.

– استفاده موفق از رفتارهای تعاملی در اجتماع.

– دیگران را به منظور ارضای امیال خود استثمار نمی‌كند و به آنها نیز
وابسته نمی‌شود. (اسلامی نسبت، 132).
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اضطراب

خصوصیات محصول:

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.

بخشی از متن :

تعریف اضطراب:

یافتن تعریفی جامع برای اضطراب مانند بسیاری از حالات عاطفی کار مشکلی است و متخصصان هر یک تعریف خاصی را ارائه نموده اند شاید بتوان گفت که بیشترین تحقیقات انجام شده درباره اضطراب توسط روان شناسان انجام گرفته است و آنان از بین حالات عاطفی انسان بیش از هر حالت دیگری به مطالعه اضطراب پرداخته اند . پروفسور راس [1]دلیل دشوار بودن توصیف حالات عاطفی را اینگونه بیان می کند معمولآ شیوه یادگیری لغات در دوران کودکی یک تجربه درونی و کاملآ اتفاقی است از این طریق فرد برای رویدادها ، برچسب های مقتضی و مناسبی را پیدا می کند .به این ترتیب گنجینه ای از لغات گوناگون برای بیان احساساتش فراهم می سازد . لذا تعجبی ندارد که افراد برای بروز عکس العمل های خود در موقعیت های یکسان ، اصطلاحات مختلفی را به کار می برند . همین امر تعریف هیجانات را به شکلی که مورد قبول همه ی صاحب نظران باشد مشکل می سازد .به گفته ساربین [2]واژه اضطراب نخست در سالهای 1930 در نوشته های فروید دیده شد و از آن پس بسیار مورد استفاده قرار گرفت و مصطلح گردیده اکثر روان شناسان اضطراب را با اندکی تفاوت از ترس متمایز می نمایند . از دیدگاه آنها هر چند اضطراب و ترس شامل نشانه های بالینی هستند ولی بر خلاف ترس ، اضطراب پاسخی در مقابل خطرناآشکارو مبهم است به عبارت دیگر اضطراب احساس ناخوشایند بیمناکی و ترس ناراحتی کننده ای ازپیش بینی خطری است که منشا آن مشخص نیست (آتش پور و شفتی، 1377 ).اضطراب عبارت است از پاسخ عاطفی و فیزولوژیکی به احساس خطر همه جانبه ی درونی که به سادگی کنار می رود اضطراب عمدتا” اختلال افراد جوان است که شروع آن معمولآ در اواسط دهه سوم عمر است اضطراب با علائم بدنی خاصی همراه است ( سلطانی، 1387) . اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله آماده می سازد ترس علامت هشدار دهنده ی مشابه ، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می شود : ترس واکنش به تهدیدی معلوم ، خارجی و از نظر منشا بدون تعارض است. اضطراب واکنش در مقابل خطر نامعلوم ، درونی،مبهم وازنظرمنشاهمراه باتعارض است(سادوک وهمکاران،1996،به نقل ازپورافکاری ،1389).


[1] – Ross

[2] – Sarbin

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت اضطراب

پاورپوینت اضطراب

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1.077 مگا بایت
تعداد صفحات 21
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

استرس و اضطراب کلماتی هستند که در زندگی روزمره، برای توصیف حالات و احساسات بسیار استفاده می شوند:. به طور مثال، به هنگام سخنرانی در برابر جمع، به هنگام امتحان، به هنگام مشکلات مادی، تاُخیر سر یک قرار، … هنگامی که در شرایطی چون شرایط فوق، در سخنان خود از این دو کلمه استفاده می کنیم، توجه چندانی به تفاوت موجود میان آن دو نداریم.
ولی هنگام سخن گفتن از مشکلات روحی شایع در کودکان و نوجوانان، باید دقیق تر بود و تفاوت میان استرس و اضطراب را به خوبی درک کرد. در روان شناسی، اضطراب مرحله ی پیشرفته تر استرس مزمن است، که هنگامی به صورت یک مشکل بهداشت روانی در می آید که برای فرد یا اطرافیانش رنج و ناراحتی به وجود آورد یا مانع رسیدن او به اهدافش شود و یا در انجام کار های روزانه و عادی او اختلال ایجاد کند. برای درک بهتر ابتدا استرس (تنیدگی)، و سپس اضطراب را مورد بررسی قرار می دهیم.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات 63
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

چکیده ۲

فصل اول. ۳

بیان مسئله. ۳

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷

اهداف پژوهش… ۸

سؤالات پژوهش… ۹

متغیر ها ۹

فرضیه ها ۱۰

تعاریف واژه ها ۱۰

فصل دوم. ۱۲

پیشینه پژوهش… ۱۲

نقش خانواده ۱۲

نقش پدر. ۱۴

عوارض فقدان پدر. ۱۹

زنان سرپرست خانواده ۲۳

مواضع لازم جهت کاهش اثرات منفی ازدواج مجدد. ۳۴

اضطراب.. ۳۵

«علائم هیجا نی» ۳۶

«علائم جسمانی» ۳۶

«علا ئم روانی» ۳۶

«علائم ادارکی» ۳۷

« علائم اجتماعی» ۳۷

مروری بر سابقه پژوهش… ۳۸

فصل سوم. ۴۰

طرح پژوهش… ۴۰

روش پژوهش… ۴۰

جامعه آ ماری.. ۴۰

نمونه و روش نمونه گیری.. ۴۱

شیوه جمع آوری اطلاعات.. ۴۱

اعتبار وروایی پرسشنامه اضطراب کتل. ۴۲

روش اجرای آزمون. ۴۳

روش آماری.. ۴۳

فصل چهارم. ۴۵

بحث و نتیجه گیری.. ۴۵

محدودیت های پژوهش… ۴۸

پیشنها دها ۴۸

فهرست منا بع. ۴۹

پیوست ها ۵۱

چكیده:

موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد كه این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از كلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی84-83 انجام گرفته است 0

بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب آر0بی0كتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفكیك دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اندودانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد كه پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اینكه فرض كلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهایی كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تایید نشد0 البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریكه میانگین اضطراب گروه اول كمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود0 ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذكرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد0 همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودكهاكثرا” باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

تقدیم به : پدرومادرم، عزیزانی كه وجودشان برایم همه مهرووجودم برایشان همه رنج ، آنان كه فروغ نگاهشان، گرمی وروشنی رویشان سرمایه های زندگی ام بوده وخواهد بود.

خواهرانم، كه محبت هایش را هرگز فراموش نخواهم كرد

تقدیر:

اینك كه به لطف ایزدمنان موفق شدم دوره به یادماندنی دانشگاه راپشت سربگذارم برخودلازم می دانم كه به رسم ادب

وسنت نیكوی سپاس ازتمام اساتید بزرگواری كه توفیق شاگردی درمحضرشان راداشته ام سپاسگزاری نمایم بویژه ازاستاد محترم وعزیزم جناب آقای سعید بهشتی كه درانجام این

پژوهش مراازراهنماییهاوحمایتهای بی دریغ خویش بهره مند ساخته اند كمال تشكر و قدردانی رادارم.

فصل اول

بیان مسئله

مقدمه

ازدواج مسئله مهمی است كه بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا دركنار یكدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی كه هر كدام تنها زندگی می كنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشاركت یكدیگر بسیاری از مشكلاتشان را كه شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل كنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممكن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و كانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت كه در روزگار پر كشمكش امروز ، شاید تنها جای امنی كه می توان یافت محیط خانه و زندگی در كنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد كه بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند

كه تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این امر نقش اساسی برعهده دارند كه باید بامشاركت یكدیگر این نقش راایفا كنند . حال اگر هر یك از آنها در انجام وظیفه خود كوتاهی كنند یا اینكه در محیط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواری در پی خواهد داشت كه دامنگیر همه اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا كه فرزنان والدین خود را تنها تكیه گاه خویش دانسته ودرغیاب آنها ممكن است دچارآسیب های جبران ناپذیری شوند.

عدم حضور والدین می تواند علل های مختلفی همچون طلاق مرگ آنها سفرهایطولانی و… داشته باشد كه واكنش فرزندان در قبال هر كدام متفاوت است . آنها ممكن است از والد تنها انتظار زیادی داشته ودائم نگران باشند كه آینده آنها چه خواهدشد . وظیفه والد تنها نیز بسیارمشكل می شود چرا كه باید در یك لحظه هم نقش پدر را بازی كندوهم مادرراوتمام مسئلولیت های زندگی را به تنهایی به دوش بكشد.ااو باید تصمیم بگیرد كه چگونه ازعهده وظایف خود برآید وكوچكترین تصمیم او در مورد اداره ی زندگی می تواند تاثیرات عمیقی بركل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت روانی آنها داشته باشد. والدتنها ممكن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیردتابتواند بامشاركت همسر جدید خود مشكلات رابهتر حل كند . فرزندان در قبال این امر واكنش های متفاوتی خواهند داشت كه البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت می باشد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل