پاورپوینت بررسی طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری

پاورپوینت بررسی طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 395 کیلو بایت
تعداد صفحات 26
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری در 26 اسلاید قابل ویرایش

موضوعات عمومی در جامعه شناسی کار و بیکاری

صعود و افول جامعه شناسی کار: مسائل انقلاب صنعتی، در مقابل مسائل جهانی شدن
معنای کار، ماهیت بازارهای اقتصادی : ساخت بازار کار و مقایسه آن با سایر بازارها
روندها در نظام اشتغال
تقسیم کار و وابستگی اقتصادی (نظام های تولیدی تیلوریسم و فوردیسم)
تغییرات در کار (ظهور پست فوردیسم، تولید منعطف، تولید گروهی، چند مهارتی ، نقد فوردیسم)
مسائل زنان در بازار کار: رشد فعالیت های روز افزون زنان، جنسیت و نابرابری، نابرابری و خشونت بر علیه زنان در محیط های کار، جایگاه زنان در اقتصاد غیر رسمی
کار و خانواده ، چالش های خانواده و ماهیت کار ، روند تحولات خانه و خانواده و نظام و ماهیت کار
ظهور دولت رفاه و رهیافت های مختلف به کار و بیکاری
ظهور جامعه اطلاعاتی و مساله کار و حرفه
بیکاری، تحلیل بیکاری و روندهای بیکاری
نا امنی شغلی ( آثار و پیامدها ) و سقوط اهمیت کار
سرمایه اجتماعی و خروج از بیکاری
کار و بیکاری
تاثیر رشد جامعه فراغتی در ماهیت کار
موقعیت روابط کار و قانون کار در ایران
آرمان ها و نگرش های شغلی در میان جوان ایرانی
چشم انداز جامعه شناختی سیاستهای اشتغال در برنامه های توسعه ( بازارکار، سیاستهای اشتغال، عملکرد و شاخص های ارزیابی تحولات بخش منابع ایجاد اشتغال، تسهیلات اشتغالزایی و عملکرد سیاستهای برنامه)
چالشهای اقتصاد ایران در عصر جهانی شدن اقنصاد: اقتصاد دانش محور در برنامه چهارم توسعه و مساله آینده کار و بیکاری

سوالات اساسی جامعه شناسی کار

چرا کار قدیم از کار جدید به نحو جامعه شناختی متقاوت شده است؟
آیا در جامعه مدرن می توان بدون تقسیم کار عمل کرد؟
چرا برخی فعالیت ها کار بحساب نمی ایند؟ معیار ما چیست؟
اگر نظام های تولیدی گذشته چون تیلوریسم و فوردیسم کارا بودند چرا روبه زوال رفتند؟
چالش بین “کار و خانواده” در دینای جدید چیست؟ آیا چنین چالشی واقعی است؟
اگر کار امروزی لازم است چند مهارتی باشد برای گرفتن کار این مساله کفایت می کند؟
تغییرات کار چه تاثیراتی بر نهادهای آموزشی گذاشته است؟

تاثیر جهانی شدن بر کار وسرمایه

چه ویژگی جهانی شدن بر کار و سرمایه تاثیر گذاشته است؟
ریسک های جدید چه هستند؟
فناوری های جدید بر بازار کار چه تاثیری می گذارند؟
برای پاسخ به این سوالت باید جهانی شدن را شناخت
جهان رهاشده ، آنتونی گیدنز

کار چیست؟

کار دستمزدی غیر دستمزدی؟
اقتصاد غیر رسمی اقتصاد رسمی
ویژگی های کار:
1. پول
2. سطح فعالیت
3. گوناگونی
4. ریتم دادن به زندگی
5. برخوردهای اجتماعی
6. هویت شغلی

تغییرات کار و زندگی اقتصادی

پدیده مرگ حرفه ها ، مرگ فاصله ها، پایان سیاست ، پایان خانواده، پایان ملت – دولت
مرگ حرفه ها و ادغام شرکتهای بزرگ
تغییرات در کار چه تاثری بر زندگی اقتصادی داشته است؟
Richard Sennett: مقایسه انریکو پدر و ریکو پسر
پدر کارگر یدی، مهاجر، کار ثابت نظافت، محل ثابت ،حمایت اتحادیه
هدف کار پدر: حمایت از خانواده
پسر: در حرکت، فعالتر، نقش متغیر، تعهد موقتی، همسایه های موقتی
Sennett R. 1998 the Corrosion of Character: the personal consequences of work in the New capitalism

برخی دلایل تغییر در بازار کار و ساخت اقتصادی

ورود مستمر labour saving machinery
رشد صنعت در کشورهای غیر غربی : خاور دور
تسلیم اقتصاد غرب در مقابل هزینه پایین اقتصاد خاور دور
رقابت جهانی : نفع رساندن به سرمایه به قیمت هزینه کار و کارگر؛ نفع رساندن به سرمایه مالی به قیمت ضرر سرمایه ثابت
سرمایه از کار متحرک تر، سرمایه مالی از همه متحرک تر
نابودی وفاق بر سردولت رفاهی کلاسیک

آینده کار وشغل در دنیای مدرن

پیش بینی دهه 60 : تبدیل جامعه صنعتی به جامعه ای فراغتی : کاهش تعداد ساعات كار ، افزایش بهره وری
اهمیت یافتن بیشتر كار در زندگی مردم : افزایش نسبت زنان در نیروی كار و …
براد لی استاد جامعه شناسی دانشگاه بریستول : جوانان زیادی می خواهند كارشان را عوض كنند. خیلی ها حاضرند به کارموقت تن دهند: در امریكا تعداد كسانی كه در جوانی چند شغل عوض كرده اند روبه افزایش است. مثلا برخی در 30 سالگی 7 تا 8 شغل عوض کرده اند
نولان استاد اقتصاد در دانشگاه لیدز : تعداد كسانی كه شغل های مدیریتی گرفته اند و كسانی كه به دستمزدهای بالا رسیده اند رو به افزایش بوده است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی جامعه شناسی آموزش و پرورش

پاورپوینت بررسی جامعه شناسی آموزش و پرورش

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 76 کیلو بایت
تعداد صفحات 140
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی جامعه شناسی آموزش و پرورش در 140 اسلاید قابل ویرایش

جایگاه درس

درس جامعه شناسی آموزش و پرورش یکی از دروس اصلی رشته علوم تربیتی است که در هر دو گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دبستانی و پیش دبستانی معادل 3واحد درسی است.
در نظام آموزش و پرورش ایران،درس جامعه شناسی آموزش و پرورش از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
دلایل چندی مثل شمار اندک واحدهای این درس و …
براین واقعیت گواهی دارند.

اهداف درس

هدف کلی

هدف کلی درس آشنایی دانشجویان رشته علوم تربیتی با
ضرورت و اهمیت جامعه شناسی در آموزش وپرورش ونقش و اهمیت آن در نظام آموزشی است .

اهداف رفتاری درس

دانشجو بعد از مطالعه درس باید بتواند سوالات زیر را پاسخ گوید:

ضرورت آموزش جامعه شناسی آموزش و پرورش راتوضیح دهد؟
رابطه بین جامعه و آموزش و پرورش را توضیح دهد؟

ویژگی آموزش و پرورش به عنوان نهاد اجتماعی راتوضیح دهد؟

کارکردهای اجتماعی آموزش و پرورش راشرح دهد؟

رابطه آموزش و پرورش وتغییر اجتماعی را شرح دهد؟

رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش را نام برده و توضیح دهد؟

چگونگی پیدایی و تحول رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش را توضیح دهد؟

رویکردهای نوین در جامعه شناسی آموزش و پرورش رابیان کند؟ رویکرد سیستمی به جامعه شناسی آموزش و پرورش را تحلیل کند ؟

فصل یکم
اهداف رفتاری فصل اول

دانشجو بعد از مطالعه فصل باید به سوالات زیر پاسخ گوید:
محتوا و روش جامعه شناسی را توضیح دهد؟
رابطه جامعه شناسی و آموزش و پرورش را بیان کند؟

جامعه شناسی آموزش و پرورش را توضیح دهد؟ اصول جامعه شناسی آموزش و پرورش را نام برده و مختصر توضیح دهد؟

پیشگفتار:

در برنامه ریزی آموزشی دانشگاه های ایران درس جامعه شناسی آموزش و پرورش اهمیت و اعتبار چندانی ندارد .
این درس به عنوان 3 واحد در رشته علوم تربیتی تدریس می شود.
بیش از یک قرن است که امیل دورکیم ضرورت مطالعه جامعه شناسی آموزش و پرورش رامطرح ساخته است.امروزه جامعه شناسی آموزش و پرورش یک شاخه تخصصی در رشته جامعه شناسی محسوب می شود.

فصل اول
مقدمه

آموزش و پرورش فراگردی از گهواره تا گور است.

آموزش و پروش یک پدیده ی اجتماعی است.

آموزش و پرورش مورد مطالعه جامعه شناسی است.

محتوا و روش جامعه شناسی

“اینکلس” در کتاب “جامعه شناسی چیست؟” محتوای جامعه شناسی را به واضح ترین شکل در چهار بخش اصلی با این شرح خلاصه می کند:
1 – تحلیل جامعه شناختی
2 – واحدهای نخستین زندگی اجتماعی
3 – نهادهای اجتماعی اصلی
4 – فراگردهای اجتماعی بنیادی

نتایج حاصل از تحلیل جامعه شناختی ساختارها وکارکردهای آموزشی

1 – مفید برای جامعه شناسان و کارشناسان آموزش وپرورش
2 – ارتباط آموزش وپرورش با واحدهای نخستین زندگی اجتماعی
3 – آموزش وپرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی اصلی
4 – قابل مشاهده بودن فراگردهای اجتماعی بنیادی موارد چهارگانه فوق، دلیل مددکار بودن جامعه شناسی برای آموزش وپرورش است.

(ویژگی های نظریه)

1 – نظریه به تحقیق جهت می دهد.

2– داده های مورد نیاز رابرای جمع آوری معین می کند.

3- تفسیر داده ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

آموزش و پرورش در جوامع ابتدایی

ـ در این جوامع آ . پ هدف و منظور آگاهانه ای نداشت .

ـ پیچیدگی روزافزون زندگی موجب تنوع و كثرت تقسیم كار اجتماعی گردید .

تقدم آموزش و پرورش رسمی بر مدرسه

ـ هدایت آگاهانه امر یادگیری بسیار جلوتر از پیدایی مراكز رسمی آموزشی آغاز شده است .

ـ سرآغاز آ . پ را باید در منشاء اصلی همه نهادها همین خانواده جستجو كرد .

“ تعریف آموزش و پرورش “

از آموزش و پرورش تعاریف متعددی شده است . این تعاریف ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است .
جامعه شناسی ، آموزش و پرورش را غالبا به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد
امروزه آموزش و پرورش به عنوان یک فراگرد اجتماعی محسوب می شود .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر

مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات 12
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جامعه شناسی، ایل و عشایر

گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یكدیگر و برای معرفی گروهی از مردم كوچندهٔ شبانكارهٔ چادرنشین به كار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به كار می‌روند. ….

در گذشته، میان دو اصطلاح ایل و عشایر تمایزی قائل نبودند و این دو را مترداف با یكدیگر و برای معرفی گروهی از مردم كوچندهٔ شبانكارهٔ چادرنشین به كار می‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسی و جامعه شناسی، ایل و عشایر، دو مفهوم متفاوت به كار می‌روند. در برخی از متنهای تاریخی ایران، ایل به مفهوم جامعه اسكان نیافته و چادرنشین، شناسانده شده است فسایی دو اصطلاح ایل و طایفه را از یكدیگر متمایز می‌كند و ایل را به مردمی كه در تمام سال در بیابانها، در چادرهای سیاه زندگانی می‌كنند و از گرمسیرات به سردسیرات جابه جا می‌شوند، اطلاق می‌كند. و طایفه را برای مردمی كه كوچ نمی‌كنند، و از تیره‌های ایلات نیستند و در سیاه چادر یا در دهات زندگی می‌كنند، به كار می‌برد؛ اما همو در جایی دیگر برعكس، برخی از گروههای كوچنده مانند «بهاءالدینی» در ناحیه صیصكان، و «سادات میرسالار» درناحیه بهمئی كهكیلویه را كه كوچ و ییلاق و قشلاق می‌كنند، طایفه می‌نامد. گفتنی است كه تاریخ نگاران ایرانی از دوره صفوی به این سو، گه گاه طایفه را به جای ایل، برای معرفی جماعت كوچنده به كار برده‌‌اند. برخی از مردم شناسان ایران برای تمایز میان جامعه ایلی و جامعه‌های دیگر، ملاكها و ضابطه‌هایی را پیشنهاد كرده‌اند. از آن جمله‌اند: وجود ساختار ایلی، یعنی رده بندی تیره و طایفه و جز آن در ایل؛ باور اعضای ایل به تعلقشان به یكی از رده‌های این ساختار؛ و داشتن سرزمین مشترك با محدوده معین . دیگر مردم شناس فرانسوی، این ضابطه‌ها را ملاك تشخیص جامعه ایلی دانسته است: ۱. نظام خویشاوندی منسجم و نیرومندی كه مسائل و معضلات ایل بر اساس قوانین برآمده از آن نظام، در درون ایل حل و فصل می‌شود؛ ۲. سازمان اجتماعی و اداری هرمی شكل شاخه‌ای مبتنی بر نظام خویشاوندی؛ ۳. شیوه معیشتی ویژه‌ای كه بیشتر بر نگاهداری و پرورش دام استوار است (زراعت در جامعه ایلی در درجه دوم اهمیت قرار دارد و تولید صنایع دستی از نوع ریندگی و بافندگی اشتغال جنبی مردم ایل است)؛ ۴. شیوه زیست خاصی كه به شكل كوچندگی و نیمه كوچندگی آشكار می‌گردد. برخی هم كوچندگی فصلی و تحرك از منزلی به منزل دیگر در قلمروی معین، و معاش مبتنی بر دامپروری را از شاخصه‌های مهم در شناخت جامعه ایلی می‌دانند و برای آن دسته از ایلها كه زمانی كوچنده بودند و سپس یكجانشین شدند، و ضمن وحدت ایلی خود، از دامداری به كشاورزی روی آوردند، اصطلاح ایل به كار می‌برند. ایل را واحدی سیاسی- اجتماعی، مركب از شماری طایفه متشكل از چند واحد پدر تبار نیز گفته‌اند. برخی هم ایل را كه مبانی آن در زندگی عشایری و سازمان اجتماعی قبیله نهفته است ، پدید آورنده ساخت ویژه‌ای از قدرت دانسته، بعد سیاسی جامعه عشایری، و تحقیق اتحادیه‌های سیاسی قبایل و طوایف عشایری را در سازمانی خاص به نام سازمان ایلی یاد كرده‌اند. ایل را به مفهوم یك واحد مستقل اجتماعی- فرهنگی نیز تعریف كرده‌اند كه سازمان اجتماعی آن قبیله‌ای، روش زیست آن كوچ نشینی (كامل یا نیمه)، و شیوه معیشت آن بیشتر دامداری است. ساختار اجتماعی ایل به منزله قبیله را، نظام عشیره ای مبتنی بر اتحاد چند عشیره شكل می‌دهد. هر عشیره از جماعتی تركیب شده است كه افراد آن بر اساس پیوندهای خونی متحد شده و یك واحد مستقل هم بسته را به وجود آورده‌اند. با توجه به آنچه گذشت ، می‌توان گفت كه ساختار اجتماعی و سیاسی ، مهم‌ترین عامل هویت دهنده به جامعه ایلی است. ایل ممكن است جامعه‌ای عشایری، یا جامعه‌ای ده نشین و كشاورز باشد كه در صورت اخیر، گله‌هایش را چوپانان به چرا ببرند. از این رو ،جامعه‌های كوچ نشین شبان و جامعه‌های یكجانشین كشاورز تا زمانی كه سازمان اجتماعی- سیاسی خود را حفظ كرده باشند، ایل به شمار می‌روند(۱).

طبقه بندی ایلها

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح درس – جامعه شناسی

طرح درس - جامعه شناسی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات 5
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی درس دوم از فصل دوم كتاب جامعه شناسی سال سوم علوم انسانی

سئوال 1-اهداف این درس را درسه قلمرو شناختی ’مهارتی’و نگرشی مشخص كنید:

الف)در قلمرو شناختی:

1-انتظار می رود دانش آموز اساس داوری در مورد نابرابری ها را بداند .

2-انتظار می رود دانش آموز مفهوم شایسته سالاری را بفهمد.

3-دانش آموز بتواند تاثیر شایسته سالاری در برخورداری افراد از مزایای اجتماعی را توضیح دهد.

4-انتظار می رود دانش آموز عادلانه بودن یا نبودن توزیع مزایا بر اساس ویژگی های

انتسابی را توضیح دهد. .

5-انتظار می رود دانش آموز تعریفی از تبعیض و فمینیسم یاد گیرد.

ب )در قلمرو مهارتی :

1-دانش آموز بتواند در مورد ارزشهای جامعه خود یا جوامع دیگر داوری كند.

2-دانش آموز بتواند عادلانه بودن یا نبودن توزیع مزایا را در گروه و جامعه تشخیص

دهد.

3-دانش آموز بتواند علت نابرابری در توزیع مزایا (بر مبنای ویژگی های اكتسابی و

انتسابی )را پیدا كند .

4-دانش آموز بتواند عقاید فمینیستی را تجزیه و تحلیل كند .

5-دانش آموز بتواند در مورد طبیعی بودن یا نبودن توزیع مزایا براساس اكتسابی

یا انتسابی استدلال كند .

6-دانش آموز مصادیقی از تبعیض را در جامعه شایسته سالاری یا پادشاهی بیابد .

ج –در قلمرو نگرشی :

1-دانش آموز نگرش مثبت در مورد تاثیر ارزشهای جامعه بر توزیع مزایا پیدا

می كند و آنرا بعنوان عامل مهم و تاثیر گذار می پذیرد .

2-نگرش مثبت در مورد برابری زن و مرد در ذهن دانش آموز ایجاد می شود .

3-نگرش مثبت در مورد مستمر بودن ویژگی های اكتسابی در كسب مزایا ایجاد

می شود .

4-نگرش منفی در مورد تبعیض در فرد ایجاد می شود .

سئوال 2- مفاهیم اساسی درس را مشخص كنید :

-ارزشها و باورها مبنایی برای داوری در مورد (عادلانه بودن یا نبودن )توزیع مزایامی باشد

-ویژگی های اكتسابی (در جوامع شایسته سالار )مهم ترین عامل برخورداری از مزایا است

-فمینیستها اعتقاد به برابری زن و مرد (در بهره مندی ازاكثر مزایا ) دارند .

-شایسته سالاری یعنی: بر عهده گرفتن نقش بر اساس كسب صلاحیت و مهارتها ی لازم برای آن نقش كه مفابل تبعیض قرار دارد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق جامع درباره ماکس وبر جامعه شناس

تحقیق جامع درباره ماکس وبر جامعه شناس

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 249 کیلو بایت
تعداد صفحات 210
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ماکس وبر(1920- 1864) جامعه شناس شهیر آلمانی اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست میلادی بود.
وی از بنیانگذاران جامعه شناسی محسوب می شود. اهم مفاهیمی که وی وارد این علم کرد عبارت اند از تفهم، نوع آرمانی، تفرد پدیده های جامعه شناختی و تاریخی و فراغت از ارزش یا بیطرفی ارزشی.
روش شناسی ماکس وبر از نوع تفهمی و خردگرا است که با روش شناسی پوزیتویستی تفاوت دارد

در این تحقیق به طور کامل به موارد زیر زندگی ماکس وبر پرداختیم :

روزشمار زندگی

ازدواج وی

تحصیلات ماکس وبر

بنیان گذار چه چیزهاییست

جامعه شناسى دین

اندیشه های ماکس وبر

مفهوم کنش از زبان ماکس وبر

فرضیه جامعه شناختى ماکس وبر درباره پیدایش و تکامل ادیان

روح و نمادگرایی

بنیادهایى براى تحلیل فرآیندهاى عقلانى شدن در تاریخ

انواع کنش اجتماعى و انواع عقلانیت

انواع کنش، انواع عقلانیت و نظم هاى مشروع

فرایندهاى عقلانى شدن: منافع و ارزش ها

عقل گرایی و مدرنیت

رشد سرمایه‌داری در پروتستانتیسم

پیورتینیسم و روح سرمایه‌داری

کاریزمای وبر و القای ماهیت پوپولیستی

روش شناسی وبر

ماکس وبر و عقلانیت مدرن

تأثیرپذیری علوم از ماکس وبر

وبر در تاریخ اسلام

بررسی مفاهیم مشروعیت و کنش از دیدگاه ماکس وبر

و………………….

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه پاورپوینت درس مبانی جامعه شناسی

جزوه پاورپوینت درس مبانی جامعه شناسی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 230 کیلو بایت
تعداد صفحات 178
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه پاورپوینت درس مبانی جامعه شناسی در 178اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

جایگاه درس مبانی جامعه شناسی

جامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است. دیگر رشته های علوم اجتماعی عبارتند از مردم شناسی، جمعیت شناسی، پژوهشگری اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و … . « مبانی جامعه شناسی» بر خوردار از یک نگاه کلی به موضوع های جامعه شناسی است و برای کلیه رشته های تحصیلی اعم از علوم انسانی ضروری است. مبانی جامعه شناسی به ارایه تعاریف و مفاهیم می پردازد و مختصری از دیدگاه های جامعه شناختی را در بر دارد.

طرح درس مبانی جامعه شناسی:

1- کلیات

2- روش تحقیق

3- فرهنگ

4- گروه و سازمان

5- نهاد های اجتماعی

6- قشر بندی اجتماعی

7- انحرافات اجتماعی

8- قدرت و سیاست

9- کار و شغل

10- خانواده

11- پایگاه و نقش

12- تغییرات اجتماعی

اهداف درس مبانی جامعه شناسی :

1- آشنایی با جایگاه این رشته در مقایسه با رشته های دیگر علوم اجتماعی

2- آشنایی با تعاریف مفاهیم مرتبط با جامعه شناسی مانند: فرهنگ، گروه، نهاد، قشر بندی، قدرت ، پایگاه و …

3- آشنایی مختصر با دیدگاه های جامعه شناختی و نظریه های اجتماعی

4- ارایه دیدگاه و چارچوب تحلیلی به دانشجویان برای تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات جامعه شناسی

فصل دوم: روش تحقیق

فصل سوم: فرهنگ

فصل چهارم: گروه و سازمان

فصل پنجم: نهاد های اجتماعی

فصل ششم: قشربندی اجتماعی

فصل هفتم: انحرافات اجتماعی

فصل هشتم: قدرت و سیاست

فصل نهم: کار و شغل و اقتصاد

فصل دهم: خانواده

فصل یازدهم: پایگاه و نقش

فصل دوازدهم: ساختار و تغیـــیرات اجتماعی

فصل اول

عنوان:

کلیات جامعه شناسی

اهداف:

1- آشنایی با مفاهیمی مانند جامعه و جامعه شناسی

2- آشنایی با تاریخچه جامعه شناسی

3-آگاهی از جایگــاه جامعه شناســــی در میـــان سایر رشته های علوم اجتماعی

جامعه:

مفهوم جامعه به افرادی اشاره دارد که در یک قلمرو جغرافیایی خاص زندگی می‌کنند با هم تعامل دارند و در هویت و فرهنگ مشترکی، سهیم هستند.

جامعه شناسی چیست؟

جامعه شناسی، مطالعه سیستماتیک رفتار اجتماعی و گروه‌های انسانی است. ابتدا روی نفوذ روابط اجتماعی، نگرشها و رفتارهای افراد و بر اینکه چگونه جوامع شکل می‌گیرند و تغییر می‌کنند تاکید دارد.

تعریف جامعه شناسی

جامعه شناسان به شیوه‌های مختلف «جامعه شناسی» را تعریف کرده‌اند. 1- آگوست کنت فرانسوی آن را علم تجزیه و تشریح مظاهر زندگی اجتماعی، نامید. 2- امیل دورکیم فرانسوی جامعه‌شناسی را علمی می‌داند که شیوه‌های خاص و متفاوت زندگی اجتماعی را که متکی بر «وجدان جمعی» است بررسی می کند.

جامعه شناسی و علوم اجتماعی:

اصطلاح علم به بدنه‌ای از دانش اشاره دارد که به وسیله روش‌های مبتنی بر مشاهده سیستماتیک بدست آید. جامعه شناسی مانند رشته‌های علمی دیگر، به منظور افزایش درک و فهم در مطالعه سیستماتیک و سازمان یافته پدیده‌ها (در این مورد، رفتار انسانی) درگیر است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی جامعه شناسی تاریخی

مقاله بررسی جامعه شناسی تاریخی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی جامعه شناسی تاریخی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

امپریونیسم اجتماعی در زمینه مهمان‌نوازی

خلاصه: این گونه شیوههای تحقیق در زمینه مهمان‌نوازی در حال افزایش هستند. امپریونیسم اجتماعی حالتی از اجتماع اتوبیوگرافیكی است كه همراه با موارد وابسته به آن شرح داده می‌شود. مباحث متودولوژیكی همراه با بخش هم‌استی (خانه ماندن) و پیشرفت‌های تاریخی در مبحث آماده است. بك بازبینی بررسی‌های شاخص پیشین از منازل تجاری و خصوصی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. خلاصه‌ای از یافته‌های اساسی از مطالعات اخیر نیز راجع به امپریونیسم اجتماعی فراهم شده است. موارد متودولوژیكی مورد توجه شامل قابلیت انتخاب، تطابق مهمان ومیزبان و استقلال كارهای كیفی است. موارد بالقوه مهم راجع به هدف این تحقیق نیز راجع به مهمان‌نوازی به طور گسترده مورد توجه قرار می‌گیرد. مقدمه: به این موضوع كه اكثر تحقیقها راجع به مهمان‌نوازی مثبت‌گر هستند، توافق وجود دارد (1999word) و شیوه‌های كیفی تحقیق نیاز به بررسی گسترده‌تر دارند (تایلورد ادگار 1999). شیوه تفسیر گرایانه در تحقیق كیفی از مهمان‌نوازی معمول نیست یك بررسی راجع به شیوه‌های تحقیق كیفی درباره مهمان‌نوازی مفقود شده است و این خود شاهدی برای نیاز به پیشرفت‌های بیشتر در این زمینه است. ریلی و لاو (1999) راجع به شیوه‌های كیفی بحث می‌كند كه شامل تجربیات شخصی، موارد روزانه، مباحثات و سمینارها است. آنها نیاز به حركت در مسیر اولین سه لحظه تاریخی را برای تحقیق كیفی پیشنهاد می‌كنند. اولین آن موقعیت ملی است جایی كه هدف درخواست‌های كیفی جایگزینی حقیقت در زندگی است. دومین موقعیت نوگرایی است، جایی كه تأكیدهای متودولوژیكی و مثبت‌گرایه طبقه‌بندی و استانداردسازی می‌شوند و شیوه‌ای منسجم به ایجاد پاسخی برای منتقدان اقدام می‌كند كه با میزان‌های برابری از حقیقت‌گرایی، اندیشمندی، و عمومی‌سازی رو به رو است. و سومین آنها موقعیت‌ «گونه‌های نامشخص» است، كه در موضوعات، برنامه‌ها و دوره‌های پیشین تحقیق قابل درك است و می‌توان آنرا یافت. دیازین و لینگولن دو موقعیت دیگر را نیز شناسایی كرده‌اند. چهارمین آن «بحران بازنمود» است. در دوره‌ای كه خویشتن خود در مرحله دانش بی‌نهایت است (زمینه‌های كاری و تفاسیر به عنوان فرآیندی مجزا شناسایی می‌شوند كه فرد را به متن ارزشمندی، واقع‌گرایی و هدف‌مندی در تحقیق كیفی می‌برند.) محققان در تلاشند كه چگونه خود و اهدافشان را در متون انعكاسی قرار دهند. پنجمین آن موقعیت پست مدرن است. كه بدنبال راههای جدیدی برای ارائه مواردی از قوم نگاری و ارزیابی مفاهیم جایگزین است. در این جا مفاهیم جدید و تصحیح موارد قبلی همچنان ادامه دارد. و در این مرحله به جایگزینی یك فرهنگ بررسی شده ملی می‌پردازند كه از جوانب مختلف مورد بررسی و نظارت است، كه نتیجه‌اش تئوری‌هایی با مقیاس كم در شرایط بخصوص است. دنزین و لینكولن (2000) دو موقعیت جدید را شرح دارند. و ریلی و لاو به شرح موارد تجربی «و آینده» پرداختند كه مربوط به پیشرفت‌های اخلاقی بود. با حركت از میان موقعیت‌های چهارم و پنجم كه این مقاله معرفی می‌كند تحقیق‌ها راجع به مهمان‌نوازی معرفی شرح و بحث خواهند شد و اسپریونیسم اجتماعی را حالتی از علم (علوم) اجتماعی اتوبیوگرافیكی شرح می‌دهد. جوانب گسترده این تحقیق كیفی شامل انعكاسات روی ساختار دانش است. حاصل و هولینشید به مطالعه روی نسل، موقعیت و كنترل اجتماعی در بخش هوم‌استی (خانه ماندن) می‌كند. این مطالعه بدلیل مباحث قبلی و بعدی كه راجع به آن انجام شده و خواهد داشت اهمیت دارد. بازده پایانی آن رابطه‌ای ادراكی بین مهمان‌نوازی و فضایی است كه بخش «ماندن در خانه» را تشكیل می‌دهد. موارد این سفر آكادمیكی شرح داده شده است. واژه بخصوص «هواستی» یعنی ماندن در خانه واژه‌ای است كه كاربرد آنها در مواقعی است كه توریست و مهمانان در یك خانه اقامت می‌كنند كه البته با برخورد و رفتار میزبان یا اقوام رو به رو می‌شوند. و البته یك فضای عمومی وجود دارد كه بین توریست‌ و میزبان و یا مهمان و قوم خویش آن تقسیم می‌شود. كه سهمی از فضای میزبان خانه در اختیار آنان قرار می‌گیرد. محدوده این اقامت‌ها از انواع هتل‌ها، تخت، صبحانه، و انواع میزبان متفاوت است كه بر موارد خصوصی، اقتصادی و اجتماعی استوار است. در بعضی موارد گاهی مهمان‌خانه‌ها، لژها و سوئیت‌ها مشابه با هتل‌ها در نظر گرفته می‌شوند كه با تخت و صبحانه همراه هستند. بنابراین ارتباط میزبان و مهمان و تقسیم فضای خانه باعث عمومی شدن روابط می‌گردد. خانه مفهومی است كه بین این شخصیت‌ها رابطه برقرار می‌كند. تقریباً 40 درصد هزینه اقامت در ابتدا گرفته می‌شود. كه در بریتانیایی كبیر این میزان بیش از نیمی از آن و در ایالت متحده یك چهارم آن است. بیش از نیمی از كشورهای انگلیسی زبان با مهیمانوزای از توریسم آشنا هستند. بررسی‌های ملی و منطقه‌ای انواع مشخصی از اقامت‌های میزبان و مهمان را نشان می‌دهد و روی انواع مختلف نگرش تجاری بحث می‌كنند. بنابراین از آنجا كه اقامت در منازل مورد توجه قرار دارند بنابراین می‌بایست مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین تعریف و تمركز بر این مطالعات منجر به جداسازی‌های محدود شونده و غیربخصوص در مشخصه‌های منازل عمومی و خصوصی خواهد شد. یك تحلیل متدولوژیكی از مطالعات نشان می‌دهد كه بیشترین موضوع مورد توجه برای بررسی روابط میان میزبان و مهمان است. همچنین مؤلفان به بررسی نگرش‌های عملكردی یا تعاملات اجتماعی در فرآیند مهمان‌نوازی می‌پردازند. دو منبع اولیه اطلاعاتی شامل موارد زیر هستند: اولی مصاحبه‌هایی است كه گاهی اوقات به این موارد مطالعاتی منجر می‌شود و دومی مشاهدات همراه آن است. شیوه سه گانه‌سازی یا چند شیوه‌ای در بخش عظیمی از تحقیق مورد استفاده قرار گرفت كه شامل منابع اطلاعاتی ثانویه عظیمی راجع به كتاب‌های مهمان، ایفای نقش، نقشه‌های منطقه و تشریح چگونگی آرایش مبلمان است. كه كتاب‌هایی نیز راجع به آنها چاپ و منتشر شده است كه از جمله آنها پیرس (1990) بود كه به عنوان مشاهده‌گر درباره میهمان بود علاوه بر آن كتاب‌های دیگری در سال‌های 1981، 1994، 1953، 1995 از جانب گراهام، كرنگ، گاف‌من، ماركوس و دیگران به چاپ رسید. موضوعات اخیر راجع به این مطالب كتاب‌هایی بود كه مباحث آنها بر پایه مطالعات و مباحثات استوار بود. دیگر مطالعات نیز منجر به دستیابی به شیوه‌های خارق‌العاده شد. در پی بررسی نگر‌ش‌های میزبان یا فردی كه از هتل یا منزل مراقبت و آنرا برای میزبان فراهم می‌كند دریافتیم كه تعاملات (رفتار برخورد) اجتماعی نقطه كانونی آن است. هیچیك از این مطالعات به بررسی فرد مشاهده‌گر به عنوان تجربه مهمان بودن یا احساس مشتری بودن، نپرداخته است.

قابلیت انتخاب امپریونیست: اولین شیوه جمع‌آوری اطلاعات، نقشه‌برداری امپریونیستی است. كه یك نمونه مناسب از خانه روستایی، تخت و صبحانه در این آمده است: درست بیرون اتاق قایق‌های ماهیگیری وجود داشتند. نمی‌توان صبحانه را غذا گفت. شاید بهتر باش بگوییم عصرانه. هاوسون در میان دو در گیج شده بود. وی را راهنمایی كردم. نگاهی به اسباب‌بازی‌های كودكان، آن بیرون انداختم، ونامرتبی معمولی در خانه وجود داشت. متوجه شدم كه مابری پله‌ها شب گذشته دو كارت بوده است. روز مادر مبارك، كه یكشنبه گذشته بود. یك روز معمول را نشان می‌داد.

این حالت و شیوه كیفیتی آگاهانه طی مرحله همراهی موقتی در تأكید برای نت‌برداری دارد. شیوه ثبت مشاهدات حضور بیننده و درك شخصی وی را نشان می‌داد. كه از زبان تشریحی استفاده كرده بود. در شیوه‌های قدیمی از حالت علمی برای یادداشت‌برداری استفاده نمی‌شود. HS1 از طریق مفاهیم كد باز بررسی می‌شود. كه به ایجاد یك قالب ادراكی می‌پردازد. HS2 به عنوان هر HS1 تحلیل می‌گردد. حالت ادراكی HS1 برای موضوع HS2 بكار گرفته می‌شود. مدل‌های HS2 در این مدل جایگزین می‌شوند. قابل كاری پذیرفته، در یا اضافه به این فرآیند HS3- HS6 می‌گردد. قالب كاری براساس HS1- 6 در HS2 بكار گرفته می‌شود. قالب كاری HS1- HS6 برای HS1 بكار گرفته می‌شود و یك تحلیل گفتاری شكل می‌گیرد. این فرآیندها نیاز به جزئیات بیشتری ارند. چنین جمع‌آوری اطلاعاتی غیرقابل اجتناب است. و محدودیت‌های فردی را در ظرفیت برای فرآیند اطلاعات انعكاس می‌دهد. بنظر مناسب می‌رسد كه شیوه كدگذاری می‌بایست روی مفهوم الزامی تفاسیر كار كند به جای اینكه به تحقیق برای مفاهیم یا مطالب گفته شده از زبان‌ها بپردازد.

امپریونیسم و بیگانه‌ها (غریبه): امپریونیسم اجتماعی همراه با درك سریع است كه با ترتیب آشنا است. تا اینكه به تحقیق برای بررسی معنا بپردازد. چنین اظهاراتی براساس پاسخ از سوی بیگانه به تجربه جهان است همچون وحدانیت افراد. كه به ایجاد تلاشی برای نمایش جریانی از آگاهی می‌پردازد كه وحدانیت تجربیات را منعكس می‌سازد. منطق امپریونیسم می‌گوید كه حقایق هماهنگی و عدم هماهنگی وجود دارد. یك تجربه موفق هنگامی اتفاق می‌افتد كه مفاهیم زیبایی‌شناختی مشتری با موارد میزبان هماهنگ باشد. یك مثال ساده اتفاق نظر بر رنگ كاغذ دیواری است. كه بسته به پیش زمینه مشابه بین محقق و فردی است كه تحقیق روی وی انجام می‌گیرد. در قرن 19 هریسون به انتقاد از تلفظ لغت flaneur برای توریست پرداخته و لغت chorister كه توسط ورینگ استفاده شده است را ترجیح می‌دهد. (‏فردی كه در رابطه با موقعیت مكانی است). تفسیری دیگر راجع به اقامت در یك هتل خانوادگی كوچك اینگونه است: اتاق ما رو به رو است. یك فرش روی زمین است كه كاملاً‌ مناسب است. كاغذ دیواری صورتی خط‌دار كه با رنگ سفید همراه شده است. دو عكس فرانسوی از قرن 19 و یا چاپ‌هایی از آن وجود دارد. دو چراغ خواب كه تخت‌خوابهای دوقلو را فرا گرفته‌اند. خیلی خوب هستند و در صندلی كه از كاتالوگ تهیه شده‌اند چای و قهوه‌ساز وجود دارد. میزبان- مهمان و تطابق همراه: در یك مقاله مفهومی: آرامابری روی مفهوم میزبان- مهمان بحث می‌كند و برای هر دو طرف وظایفی را تعیین می‌كند. وی می‌گوید چنین مدل‌های تقارنی در شیوه‌های مدرن فعال نیست چرا كه موقعیت‌ها ضرورتاً اقتصادی است یا تعاملی. اسلتری نیز به رد روابط میزبان و مهمان می‌پردازد و با توجه به لینچ و وانل لغت فروشنده و خریدار را ترجیح می‌دهد. همانطور كه آرمابری لغت «فراهم كننده خدمات» و «مشتری» را پیشنهاد می‌كند. مثالی در زیر بخوانید: امشب ما سوپ و غذای آب‌پز داشتیم. نمی‌دانم می‌توانیم موی سیاه را توضیح دهم؟ یك موی سیاه توی بشقاب من بود. هویج‌ها خوب بودند. كتی كه گوشت نمی‌خورد شب گذشته جوجه خورد و بسیار لذت برد و غذای آب‌پز را امتحان كرد ولی می‌توان گفت یك كار خانگی بوده است كه كتی را اینقدر شگفت‌زده است. ما نوعی دسر خوریم. لیمو خوردیم. كتی تخم‌مرغ نخورد پس لیمو هم نخورد. چون با خوردن آنها احساس ناراحتی می‌كرد. و این با یك هتل خیلی متفاوت بود. روابط مهمان و میزبان كاملاً متفاوت است. و بنابراین سیستم خانه و محدودیت‌های آنرا دارد. و با اینكه روابط مالی است ولی باز هم متفاوت است.

میزبان در تجربه به محصول در منزل تجاری مركزیت دارد. موفقیت‌ها بسته به تعاملات است. دلیل اینكه مهمان‌ها این خانه‌ها را انتخاب می‌كنند هماهنگی خودشان با قیمت مكان و انتظارات از میزبان است. برای مثال در انتخاب یك خانه برای میهمان: سومین مورد انتخابی من و كتی این مكان بود. كه بنظر ممكانی مناسب می‌آمد. دراینجا خوش‌آمد گرمی به ما گفته شد. 15 دقیقه تا مركز شهر فاصله است و در منزل اتاق نهارخوری و مكانی برای طبخ غذا توسط خودش وجود دارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جامعه شناسی روستایی (منابع طبیعی: آبخیز داری)

دسته بندی منابع طبیعی
فرمت فایل rar
حجم فایل 5.51 مگا بایت
تعداد صفحات 151
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه
یکی از بارزترین مشخصات زمان ما، تغییرات سریع است. دگرگونیهای شگرف و مداوم فنی ، صنعتی، کشاورزی عصر
حاضر زمینه ارتباط و اتکاء اقوام ، ملل و خلاصه اکثریت مردم جهان را فراهم نموده است. در گذشته ای نه چندان دور (
قرون 18 و 19 میلادی) ، اکثریت ساکنین کره زمین در سرزمین کشور خود تقریباً منطبق بر فرهنگ خصائص خاص
اقتصادی اجتماعی سیاسی مذهبی … زندگی می کردند ارتباط با دنیای آن زمان ناچیز بود، در حالیکه امروزه هیچ
گروهی نمی تواند از تأثیر هر آنچه در سایر نقاط جهان می گذرد بر کنار بماند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

500 تست جامعه شناسی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل rar
حجم فایل 1.77 مگا بایت
تعداد صفحات 135
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پارسونز چه چیزی را به عنوان ابتدایی ترین صورت نظام اجتماعی –
معرفی میکند؟
1 ( جامعه 2 ( کنش متقابل میان خویشتن و
دیگری
3 ( پدیده های جمعی 4 ( نظامِ اقتصادی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب جامعه شناسی اینترنت

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 670 کیلو بایت
تعداد صفحات 102
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب (جامعه شناسی اینترنت) در (102 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید”با تشکر”

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل