طرح درس روزانه جامعه شناسی

طرح درس روزانه جامعه شناسی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 5
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح درس روزانه : كتاب جامعه شناسی (2) سال سوم ادبیات و علوم انسانی

عنوان درس

موضوع

صورت جلسه

صفحه

روش مورد استفاده

تعداد دانش آموزان

تهیه كننده

جامعه شناسی (2)

سال سوم ادبیات و علوم انسانی

بهتر است خود را با كدام ویژگیها تعریف كنیم؟

90

دقیقه

22-16

بحث گروهی

25 نفر

لیلا یزدی آغ چشمه

هدف كلی : شناخت عوامل مؤثر بر هویت جمعی

اهداف جزئی و رفتاری :

در پایان این درس از دانش آموز انتظار میرود :

– ویژگیهایی كه مبنای شناخت فرد از خود قرار می گیرد ، نام ببرد .

– برای هر یك از این ویژگیها ، یك مثال بزنید .

– نقش این ویژگیها را در روند هویت یابی افراد با یكدیگر مقایسه كند .

– رابطه مد و هویت یابی را تحلیل كند .

– علت هویت یابی بر مبنای مصرف را در محیط های شهری بیان كند .

– تشابه ویژگیهایی كه فرد خود را با آن تعریف می كند ، بفهمد .

– این ویژگیها را از جهت میزان فعالیتهای فرد در تولید آنها ، با یكدیگر مقایسه كند .

– تأثیر خلاقیت و كار آفرینی را در جوامع توسعه یافته تحلیل كند .

– نقش رسانه های جمعی را در مصرف گرایی ارزیابی كند .

– به اهمیت ویژگیهای اكتسابی در توسعه و پیشرفت جوامع پی ببرد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل