دانلود مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و كود ازته سرك بر عملكرد و اجزاءعملكرد دانه آفتابگردان

دانلود مقاله بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و كود ازته سرك بر عملكرد و اجزاءعملكرد دانه آفتابگردان

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات 21
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و كود ازته سرك بر عملكرد و اجزاءعملكرد دانه آفتابگردان

چكیده:آفتابگردانگیاهی است یكساله كه با توجه به اهمیت دانه های روغنی آن ، مطالعه راههای افزایش عملكرد و استفاده از حداكثر امكانات محیطی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است كه یكی از روشهای افزایش عملكرد دانه آفتابگردان ، تعیین بهترین میزان آبیاری و كود ازته سرك در این گیاه می باشد .

نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد كه حداقل و حداكثر عملكرد به ترتیب با مقادیر 45/0 و 65/0 نسبت آب آبیاری به تبخیر از تشتك تبخیر كلاس A با احتساب 10 درصد رطوبت حدوداً برابر 5066 و 6380 كیلوگرم در هكتار می شود .

عملكرد دانه در دو سطح كودی 100 و 150 كیلوگرم در هكتار از نظر آماری در سطح احتمال 5 درصد برابر و بیشتر از دو تیمار صفر و 50 كیلوگرم ازت در هكتار گردید . در این آزمایش مشخص شد كه افزایش میزان آبیاری تا سطح 65/0 باعث افزایش عملكرد دانه گردید و افزایش بیش از آن اثر معنی داری بر عملكرد دانه نداشت . در هر صورت ، افزایش میزان آبیاری از 65/0 تا 75/0 نسبت آب آبیاری به تبخیر از تشتك تبخیر باعث كاهش راندمان مصرف آب شد . بطور كلی در نسبت 65/0 آبیاری ، راندمان مصرف آب حدوداً 18/1 كیلوگرم دانه در متر مكعب و در نسبت 75/0 معادل 98/0 كیلوگرم دانه در متر مكعب گردید . رابطه مثبت و قوی بین CGR در زمان گرده افشانی و عملكرد دانه نشان داد كه تخمین عملكرد دانه در مرحله گرده افشانی با محاسبه CGR قابل پیش بینی است .

بطور كلی ،در این آزمایش مشخص گردید كه در شرایط اقلیمی و ادافیكی محل آزمایش با استفاده از میزان آبیاری 65/0= IW/EP و بكار گیری 100 كیلوگرم كود ازته سرك، میزان عملكرد دانه بادر نظر گرفتن خسارت پرندگان (حدود 30 درصد) به بیش از 5/4 تن درهكتار می رسد .

مقدمه

آفتابگردان گیاهی است یكساله از تیره كمپوزیته ، بی تفاوت نسبت به طول روز و از خانواده گیاهان گلدار از جنس هلیانتوس بوده كه دارای گونه های یكساله و چند ساله می باشد .(1 7و10)

آفتابگردان گیاهی دگرگشن و خود ناسازگار است كه میزان عملكرد آن به شدت تحت تاثیر وجود و فعالیت حشرات گرده افشان ، بخصوص زنبور عسل می باشد . پس از سویا و كلزا ، آفتابگردان سومین گیاه یكساله زراعی است كه جهت تهیه انواع روغن در دنیا كشت می شود (14) . آفتابگردان در بیشتر نقاط دنیا رشد و نمو خوبی داشته و در هر یك از قاره های پنج گانه تولید قابل قبولی دارد . اروپا با بیش از 28 درصد تولید جهانی اولین تولید كننده آفتابگردان می باشد . از كشورهای بزرگ تولید كننده آفتابگردان می توان آرژانتین ، روسیه ، اكراین ، فرانسه و رومانی را نام برد (14) در ایران دلایل عمده پایین بودن عملكرد آفتابگردان را به كشت دیم در بیشتر مناطق كم آب كشور نسبت داده اند . به طور كلی با افزایش میزان و یا دفعات آبیاری ، رشد گیاه بهتر و بیشتر شده و در نتیجه قسمت های مختلف از جمله برگ ها و طبق نیز رشد زیادتری نموده و به این ترتیب با افزایش سطح برگ فتوسنتز نیز افزایش یافته و انتقال مواد به دانه ها بهتر صورت می گیرد كه این امر در بهبود عملكرد بسیار موثر است .

مصرف كودهای شیمیایی از جمله كودهای فسفاته قبل از كاشت و كود از ته بصورت سرك در طول فصل رشد ، امكان تغذیه بهتر گیاه را فراهم می آورد . كود ازته رشد رویشی گیاه را افزایش داده و در نهایت سطح سبز محصول و میزان فتوسنتز را بالا می برد . افزایش مصرف كود ازته ، درصد روغن دانه را كاهش داده ولی این كاهش از طریق افزایش عملكرد دانه در هكتار كه دانه های روغنی در تهیه روغن ، نیاز به بررسی در مورد راه های افزایش عملكرد و استفاده از حداكثر امكانات محیطی برای رشد بیشتر ضروری به نظر می رسد. آفتابگردان با داشتن درصد روغن و پروتئین بالا می تواند یكی از محصولات مهم در تامین نیازهای داخلی به روغن نباتی و كنجاله باشد.

برای رسیدن به اهداف گفته شده می توان در تعیین بهترین میزان آبی و كودی تحقیق و بررسی نمود .

نام عمومی و نیز نام علمی گیاه آفتابگردان از خصوصیت چرخش آفتابگردان بطرف خورشید منشاء گرفته است . كلمه یونانی هلیانتوس متشكل از دو كلمه هلیوس به معنی آفتاب و آنتوس به معنای گل می باشد . حركت آفتابگرایی گیاهان جوان آفتابگردان نتیجه خم شدن ساقه در طی دوره رشد سریع می باشد ( 16 13 10) . قطر طبق بیشترین تاثیر را بر بازدهی بـذر دارد . معمولاً برای تولید حداكثر بذر در مزرعه یك قطـر مناسـب وجود دارد ( 15 ) . بطور كلی رطوبت خاك ، استفاده از كود را در حالت كلی بدو طریق توسعه افزایش جذب مواد غذایی و ازدیاد تولید ماده خشك تحت تاثیر قرار می دهد (8 ).

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیكی و عملكرد دو رقم كلزا (Brassica napus L. cv. Okapi & symbol)

دانلود اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیكی و عملكرد دو رقم كلزا (Brassica napus L. cv. Okapi & symbol)

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چكیده:

كلزا (Brassica napus) گیاهی است دانه روغنی از خانواده چلیپائیان (Cruciferae) با نام تجاری .Canola مقدار كم اسیدهای چرب اشباع در بذر این گیاه باعث شده كه بعنوان یك منبع مهم روغن خوراكی در میان دانه های روغنی مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق ارقام okapi (بردبار به شوری ) و symbol (حساس به شوری) این گیاه در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای، تحت 5 تیمار مختلف شوری شامل 0، 3، 6، 9، 12 دسی زیمنس بر متر (ds/m) مطالعه گردیدند. در شرایط آزمایشگاهی، درصد و سرعت جوانه زنی بذرها و رشد دانه رستها اندازه گیری شد. در شرایط گلخانه ای نیز عوامل (فاكتورهای) رشد در مرحله رویشی، زایشی و محصول دهی اندازه گیری شدند. نتایج آزمایشها نشان داد كه در شرایط آزمایشگاهی، درجه شوری 3 دسی زیمنس بر متر آثار مفیدی بر رشد كلزا در هر دو رقم دارد، در حالیكه در تیمارهای سنگین تر بویژه 12 دسی زیمنس بر متر، سرعت و درصد جوانه زنی، رشد دانه رستها و فاصله تارهای كشنده تا نوك ریشه كاهش می یابد. با اعمال تیمارهای شوری در محدوده 12 تا 20 (ds/m)، غلظت حد آستانه جوانه زنی در شرایط آزمایشگاهی برای رقم okapi، 14 و برای رقم symbol، 13 ds/m تعیین گردید. در این ارقام تاثیر تنش شوری بر مرحله جوانه زنی نسبت به مراحل بعدی نمو كمتر می‌باشد. در شرایط گلخانه ای، شوری خاك تا میزان 3 دسی زیمنس بر متر، بر رشد رویشی و محصول دهی هر دو رقم تاثیری نداشت ولی با افزایش میزان شوری، بیشتر از این حد آستانه، افزایش وزن زی توده تر به خشك، ضخامت برگها، طولانی شدن پلاستو كرون، ضخیم شدن اگزین دانه های گرده و افزایش وزن هزار غلاف مشاهده گردید. در حالیكه تعداد برگها، شاخه ها، طرحهای اولیه گل، گلها تعداد و طول غلافها تعداد دانه در هر غلاف و وزن هزار دانه كاهش یافت. بیشترین اثر باز دارندگی در تیمار dsm-112 و در رقم symbol بیشتر از okapi بود. شاخص های طول غلاف، پلاستو كرون و تعداد گلها بیشتر از سایر ویژگی ها تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفتند.

واژه های كلیدی: تنش شوری، كلزا، جوانه زنی، عملكرد

29 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیكی و عملكرد دو رقم كلزا (Brassica napus L. cv. Okapi & symbol)

اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیكی و عملكرد دو رقم كلزا (Brassica napus L. cv. Okapi & symbol)

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چكیده:

كلزا (Brassica napus) گیاهی است دانه روغنی از خانواده چلیپائیان (Cruciferae) با نام تجاری .Canola مقدار كم اسیدهای چرب اشباع در بذر این گیاه باعث شده كه بعنوان یك منبع مهم روغن خوراكی در میان دانه های روغنی مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق ارقام okapi (بردبار به شوری ) و symbol (حساس به شوری) این گیاه در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای، تحت 5 تیمار مختلف شوری شامل 0، 3، 6، 9، 12 دسی زیمنس بر متر (ds/m) مطالعه گردیدند. در شرایط آزمایشگاهی، درصد و سرعت جوانه زنی بذرها و رشد دانه رستها اندازه گیری شد. در شرایط گلخانه ای نیز عوامل (فاكتورهای) رشد در مرحله رویشی، زایشی و محصول دهی اندازه گیری شدند. نتایج آزمایشها نشان داد كه در شرایط آزمایشگاهی، درجه شوری 3 دسی زیمنس بر متر آثار مفیدی بر رشد كلزا در هر دو رقم دارد، در حالیكه در تیمارهای سنگین تر بویژه 12 دسی زیمنس بر متر، سرعت و درصد جوانه زنی، رشد دانه رستها و فاصله تارهای كشنده تا نوك ریشه كاهش می یابد. با اعمال تیمارهای شوری در محدوده 12 تا 20 (ds/m)، غلظت حد آستانه جوانه زنی در شرایط آزمایشگاهی برای رقم okapi، 14 و برای رقم symbol، 13 ds/m تعیین گردید. در این ارقام تاثیر تنش شوری بر مرحله جوانه زنی نسبت به مراحل بعدی نمو كمتر می‌باشد. در شرایط گلخانه ای، شوری خاك تا میزان 3 دسی زیمنس بر متر، بر رشد رویشی و محصول دهی هر دو رقم تاثیری نداشت ولی با افزایش میزان شوری، بیشتر از این حد آستانه، افزایش وزن زی توده تر به خشك، ضخامت برگها، طولانی شدن پلاستو كرون، ضخیم شدن اگزین دانه های گرده و افزایش وزن هزار غلاف مشاهده گردید. در حالیكه تعداد برگها، شاخه ها، طرحهای اولیه گل، گلها تعداد و طول غلافها تعداد دانه در هر غلاف و وزن هزار دانه كاهش یافت. بیشترین اثر باز دارندگی در تیمار dsm-112 و در رقم symbol بیشتر از okapi بود. شاخص های طول غلاف، پلاستو كرون و تعداد گلها بیشتر از سایر ویژگی ها تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفتند.

واژه های كلیدی: تنش شوری، كلزا، جوانه زنی، عملكرد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح درس ششم دبستان بر اساس الگویE5 -الگوی قضاوت و عملكرد

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود طرح درس ششم دبستان بر اساس الگویE5 -الگوی قضاوت و عملكرد

جهت شركت در جشنواره ی الگوی برتر تدریس بسیار كامل و درقالب ورد و قابل ویرایش

فایلهایی كه شما دریافت خواهید كرد مجموعا دو فایل ورد هستند كه هر یك مربوط به یكی از الگوهای E5 – قضاوت و عملكرد می باشد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانها

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.824 مگا بایت
تعداد صفحات 126
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، كیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی كارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انكار می‌باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می‌آورد و سازمان توانمند محیطی است كه كاركنان در گروه­های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یكدیگر همكاری می‌كنند (عبدالهی: 1385، ص149). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری 143 نفری تعداد 104نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از كاركنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی، غنی‌سازی شغل، سبك مدیریت و توانمندی بر عملكرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده كه از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق آن و تجزیه تحلیل داده‌ها آموزش شغلی، انگیزه‌های فردی، توانمندی، تفویض اختیار، غنی‌سازی شغل، سبك مدیریت مورد تایید قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه متغیر سبک مدیریت مشارکتی با ضریب 832/0 موثرترین عامل برافزایش عملكرد كاركنان می‌باشد. به عبارت دیگر هر سازمانی كه بتواند از نظر و تخصص کارکنان خود در تصمیم‌‌گیری استفاده نماید، سریعتر و با اطمینان خاطر بیشتر به اهداف سازمانی خود می‌رسد.

كلید واژه:

توانمندی، عملكرد، زندان، اثر بخشی، كاركنان

فهرست مطالب

چكیده تحقیق1

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه3

بیان مسأله4

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش5

1-3 اهداف تحقیق7

1-3-1 هدف كلی7

1-3-2 اهداف جزئی7

1-4 فرضیات تحقیق7

1-5 متغیرهای پژوهش7

1-6 قلمرو پژوهش8

1-7 تعریف اصطلاحات و مفاهیم8

1-7-1آموزش8

1 -7-2 تفویض اختیار9

1 -7-3 غنی‌سازی شغلی9

1-7-4 نگرشها9

1-7-5 ایجاد انگیزه10

1-8 عملكرد10

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 منابع انسانی13

2-1-1اهمیت منابع انسانی13

2-1-2- ابعاد توسعه منابع انسانی15

2-2 توانمندسازی17

2-2-1 تاریخچه و تعریف توانمندسازی18

2-2-2 اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه19

2-2-3 مدل‌‌‌های توانمندسازی21

2-2-4 توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی25

2 -2-5 عوامل موثر بر توانمندسازی26

2-2-6 رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی32

2-2-7اصول توانمندسازی37

2 -2-8 آموزش توانمندسازی38

2-2-8- 1 انواع آموزش42

2-8-۲- 2 اهداف آموزش43

2-2-8-3 ساختار آموزش در توانمند‌سازی44

2 -2-9 مولفه‌های نگرشها45

2-2-9-1 ویژگیهای منبع تغییر دهنده نگرش45

2-2-9-2 انواع نگرش46

2-2-9-3 نگرش اقتضایی46

2-2-9-4 اتخاذ نگرش مثبت47

2-2-9-5- ارتباط نگرش/رفتار47

2-2-10 رهبری و توانمندسازی48

2-3 عملكرد54

2-3-1 تعریف ارزیابی عملكرد55

2 -3-2 عوامل موثر بر ارزیابی عملكرد57

2 -3-3 پاداش مبتنی به عملكرد57

2-4 پیشینه تحقیق60

2-4-1 تحقیقات انجام شده در داخل كشور60

مفاهیم نظری تحقیق65

فصل سوم: روش شناسی

3-1 روش تحقیق67

3-2 جامعه آماری67

3-3 حجم نمونه و رو ش آمارگیری68

3-4 روش گردآوری داده ها68

3-5 ابزار پژوهش68

3-6 تکنیک‌های توصیف و تحلیل داده ها69

3-7 پایایی69

1- سازه آموزش شغلی69

2- سازه غنی سازی شغل70

3- سازه تفویض اختیار71

4- سازه انگیزه‌های فردی72

5- سازه سبک مدیریت مشارکتی73

6- سازه نگرش شغلی74

3-8 روایی76

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه78

4-1 تحلیل تک متغیره78

4-1-1 آموزش شغلی78

4-1-2 غنی سازی شغل80

4-1-3 تفویض اختیار82

4-1-4 انگیزه‌های فردی84

4-1-5 سبک مدیریت مشارکتی86

4-1-6 نگرش شغلی88

4-1-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت90

4-1-8 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن90

4-1-9 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات91

4-2 تحلیل دو متغیره92

4-2-1 آزمون فرضیات تحقیق92

4-2-1-1 آموزش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد92

4-2-1-2 تفویض اختیار با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد93

4-2-1-3 غنی سازی شغلی با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد93

4-2-1-4 انگیزه های فردی با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد94

4-2-1-5 سبك مدیریت مشاركتی با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد94

4-2-1-6 نگرش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد95

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه97

5-1 نتایج براساس یافته‌های تحقیق97

5-1-1 توصیف متغیرها97

5-1-2 تحلیل فرضیات98

5-1-2-1 فرضیه اول98

5-1-2-2 فرضیه دوم99

5-1-2-3 فرضیه سوم99

5-1-2-4 فرضیه چهارم99

5-1-2-5 فرضیه پنجم100

5-1-2-6 فرضیه ششم100

5-2 نتیجه‌‌گیری کلی100

5-3 محدودیتهای تحقیق101

5-3 -1 محدودیت تحقیق101

5-3 -2 محدودیت محقق101

5-4 پیشنهادات براساس یافته‌های تحقیق101

5-4-1 پیشنهاد در خصوص توانمند سازی101

5-4 -2 پیشنهاد جهت تحقق افزایش عملکرد کارکنان102

5-4 -3 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران102

پرسشنامه103

منابع و ماخذ104

فهرست جداول

جدول 1-2 مدل توانمندی اسپرتیز22

جدول 2-2«فرایند تغییر در تواناسازی- مأخذ: کتاب تواناسازی کارکنان «اسکات. ژاف26

جدول 3-2 عبدالهی: 1385، ص 1327

جدول 1-3 آلفای کرونباخ سازه آموزش شغلی69

جدول 2-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه آموزش شغلی 70

جدول 3-3 آلفای کرونباخ سازه غنی سازی شغل70

جدول 4-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه غنی سازی شغل 71

جدول 5-3 آلفای کرونباخ تفویض اختیار 71

جدول 6-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات تفویض اختیار72

جدول 7-3 آلفای کرونباخ سازه انگیزه‌های فردی 72

جدول 8-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه انگیزه‌های فردی73

جدول 9-3 آلفای کرونباخ سازه سبک مدیریت مشارکتی 73

جدول 10-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه سبک مدیریت مشارکتی74

جدول 11-3 آلفای کرونباخ سازه نگرش شغلی74

جدول 12-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه نگرش شغلی 75

جدول13-3 محاسبه آلفای كرونباخ برای متغیرهای سازه ای 75

جدول1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های آموزش شغلی 78

جدول 2-4 جدول آماره‌های توصیفی متغیر آموزش شغلی79

جدول3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های غنی سازی شغل 80

جدول 4-4 جدول آماره‌های توصیفی متغیر غنی سازی شغلی80

جدول5-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های تفویض اختیار82

جدول 6-4 جدول آماره‌های توصیفی تفویض اختیار 82

جدول 7-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های انگیزه‌های فردی84

جدول 8-4 جدول آماره‌های توصیفی انگیزه‌های فردی84

جدول 9-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های سبک مدیریت مشارکتی86

جدول 10-4 جدول آماره‌های توصیفی سبک مدیریت مشارکتی 86

جدول 11-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های نگرش شغلی 88

جدول 12-4 جدول آماره‌های توصیفی نگرش شغلی89

جدول 13-4 جدول شاخص مركز متغیر جنسیت90

جدول 14-4 جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جنسیت 90

جدول 15-4 خلاصه آماری سن90

جدول 16-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن91

جدول 17-4 جدول شاخص مركزی متغیر تحصیلات 91

جدول 18- 4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی92

جدول 19-4 آماره کی دو فرضیه اول92

جدول 20-4 آماره کی دو فرضیه دوم93

جدول 21-4 آماره کی دو فرضیه سوم93

جدول 22-4 آماره کی دو فرضیه چهارم94

جدول 23-4 آماره کی دو فرضیه پنجم94

جدول 23-4 آماره کی دو فرضیه ششم95

فهرست نمودارها

نمودار 1-1 انواع سبکهای رهبری50

نمودار 2-1 مفاهیم نظری تحقیق65

نمودار1-479

نمودار2-481

نمودار3-483

نمودار 4-485

نمودار5-487

نمودار 6-489

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش كارآموزی: بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب

دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 114 کیلو بایت
تعداد صفحات 46
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آب و فاضلاب شركتی سهامی و خاص است. متشكل از ارگان های دولتی و خود دولت مثل صدا و سیما- شهرداری و سهامداران آب و فاضلاب كل كشور هستند.

شركتی خدماتی است و فعالیت آن ارائه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به همه ی
جامعه شان می باشد. سیستم حسابداری آب و فاضلاب به روش تعدیل شده عمل میكند و كلیه ی فعالیت های آن در سه قالب:

تولید، فروش و اداری جمع بندی می شود.

تولید یعنی اینكه كلیه ی خدماتی كه جهت تولید آب شرب انجام می شود. تولید آب یا بالا كشیدن آب از چاه و انتقال آن به مخازن و نگه داری آن در مخازن و عملیات كلرزنی و انتقال آن به داخل شهر و توزیع بین مشتركین از جمله عملیات واحد تولید می باشد. از فعالیت فروش می توان ارائه ی خدمات مشتركین نصب كنتور آب و صدور صورت حساب می توان نام برد. و واحد اداری: نظارت، هماهنگی و مدیریت فعالیت واحد تولید و فروش به عهده سیستم اداری می باشد از جمله امور مالی كه حاوی فعالیت های مالی و پشتی بانی توسط این امور انجام می شود كه ما با توجه به اقتضای رشته به فعالیت حسابداری در آب و فاضلاب می پردازیم.

حسابداری این شركت حسابداری مالی می باشد. هدف از ایجاد آب و فاضلاب با توجه به اینكه بهره وری بسیار پایین و در صورتیكه از نظر ثروت كشور ثروتمندی هستیم برای اینكه هزینه ها را كاهش دهند و با كاهش هزینه قیمت واقعی هزینه تولیدی را محاسبه كنند و بهره وری را بالا ببرند. تنها ایراد آنها انحصاری بودن آن است.

در این شركتها دو سری درآمد و دو سری هزینه داریم. درآمدها و هزینه های جاری كه در سود و زیان لحاظ می شود. درآمدهای جاری مثل آب ها و هزینه جاری مثل حقوق و دستمزد، ابزار و لوازم مصرفی، هزینه پذیرایی، هزینه فرهنگی.

در شركت آب و فاضلاب سعی بر این است كه طوری حركت كنند چون با زیان مواجه هستیم هدف اینست كه حداقل در نقطه سر به سر حركت كند ضمن اینكه هدف سودآوری نسبت بلكه ارائه خدمات بهتر به مشتركین در نقطه سر به سر با قیمت تمام
شده ای كه بتواند پوشش داده شود.

درآمد سرمایه مثل انشعاب و هزینه های مصرفی مثل تاسیسات، تامین آب، وسائط نقلیه، اثاثه و … یكی از شاخصها این است كه در سود و زیان، زیان نداشته باشیم و در سرمایه گذاری(منابع و مصارف) كاهش سرمایه گذاری نداشته باشیم.

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با سازمان

مقدمه

تاریخچه فعالیت شركت

فصل دوم: فعالیتهای مربوط به كارآموزی

حسابداری و ثبت های مربوط به آن

امور بانكها

تنخواه گردان

نگهداری و حفاظت اموال

صدور سند حسابداری

مبحث بایگانی اسناد

فصل سوم: حسابداری سازمان

مبانی تهیه صورتهای مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

سرمایه گذاریها

دارائیهای ثابت مشهود

قراردادهای اجاره به شرط تملیك و خرید اقساطی

ذخیره مزایای پایان خدمت

شناسایی درآمد و هزینه

روش شناخت درآمد پیمانها

كمكهای مردمی، هدایا و طرحهای عمرانی برای توسعه

قیمت گذاری و زیان ناشی از اعمال سیاستهای دولت

معافیت مالیاتی

حقوق و مشتركین

دبیرخانه

وظایف دبیرخانه

دفاتر دبیرخانه

اداره امور بایگانی

پیوست

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه فوق توزیع

دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.911 مگا بایت
تعداد صفحات 118
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در تاسیسات الكتریكی مانند شبكه انتقال انرژی ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الكتریكی ٍ دینامیكی و مكانیكی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهایی پدید می آید كه اغلب موجب قطع انرژی الكتریكی می گردد.

این خطاها ممكن است بصورت اتصال كوتاه ٍ اتصال زمین ٍ پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شكستن عایق ها و غیره ظاهر شود.

شبكه برق باید طوری طرح ریزی شود كه از یك پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امكان مطمئنی برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق برای مدت كوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی و قطع شدن برق كارخانه های صنعتی و مصرف كننده های بزرگ ٍ موسسه های علمی و پژوهشی به مدت نسبتاٌٌٌ طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر می شود لذا قطع شدن و یا قطع كردن دستگاهها و تجهیزات الكتریكی معیوب از شبكه لازم است ولی كافی نیست.

باید تدابیری بكار برده شود كه برق مصرف كننده ای كه در اثر بوجود آمدن عیب فنی از شبكه قطع شده است در كوتاه ترین مدت ممكنه مجدداٌ تامین گردد.

وظیفه رله این است كه در موقع پیش آمدن خطا در محلی از شبكه برق ٍ متوجه خطا شود ٍ آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاههای خبری را آماده كند و یا در صورت لزوم خود راساٌ اقدام كند و سبب قطع مدار الكتریكی شود.

در این نوشته سعی شده است رله های حفاظتی پیلوتی ٍ اساس كار آنها و همچنین طریقه ارسال اطلاعات در این رله ها مورد بررسی قرار گیرد.در شش فصل اول از آوردن عكس و مطلب در مورد رله های واقعی پرهیز شده است در فصل هشتم رله های مربوط به حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی مترومورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

مقدمه 5

فصل اول : فلسفه رله‌گذاری حفاظتی 6

1-1) رله‌گذاری حفاظتی چیست؟ 7

2-1) وظیفه رله‌گذاری حفاظتی 9

3-1) اصول رله‌گذاری حفاظتی 9

4-1) حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی 13

فصل دوم : انواع رله 14

1-2) انواع رله برحسب مورد استعمال 15

2-2) انواع رله بر مبنای كمیت اندازه‌گیری شده 17

فصل سوم : حفاظت تفاضلی21

1-3) انواع سیستمهای حفاظت تفاضلی 22

2-3) عوامل موثر در طراحی 25

3-3) تجهیزات كمكی 29

1-3-3) رله‌های چك‌كننده یا راه‌اندازی 29

2-3-3) تجهیزات نظارت پیلوت 30

4-3) روشهای انتقال اطلاعات درحفاظت 32

5-3) منحنی مشخصه ایده‌آل طرحهای حفاظت تفاضلی توسط سیم پیلوت 33

فصل چهارم : رله‌های پیلوتی سیمی 34

مقدمه 34

1-4) مزیت پیلوت 34

2-4) پیلوتهای قطع‌كننده و سد‌كننده 35

3-4) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم 36

4-4) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب 37

5-4) برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر جریان مستقیم 41

6-4) محدودیتهای دستگاههای پیلوتی سیمی با جریان متناوب 41

7-4) مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی 41

8-4) قطع از راه دور با سیمهای پیلوت 42

9-4) مشخصات موردنیاز برای سیم پیلوت 42

10-4) سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ 42

فصل پنجم : رله های پیلوتی با جریان كاریر و میكرو موج 44

مقدمه 45

1-5) پیلوت با جریان كاریر 45

2-5) پیلوت میكروموج 46

3-5) رله‌گذاری مقایسه فاز 46

4-5) رله‌گذاری مقایسه سو 50

فصل ششم : حفاظت خط با رله‌های پیلوتی 53

مقدمه 54

1-6) رله‌گذاری با پیلوت سیمی 54

2-6) رله‌گذاری با پیلوت جریا، كاریر 54

3-6) میكروموج 56

1-3-6) كانال میكروموج 61

2-3-6) قطع از راه دور 61

فصل هفتم : رله‌های حفاظتی در پستهای فشارقوی 63

مقدمه 64

1-7) ضرورت اتصال به زمین – نوتر 64

2-7) ضرورت برقراری حفاظت 65

3-7) انواع سیستمهای اوركارنتی 65

4-7) رله‌های ولتاژی 69

5-7) حفاظت فیدركوپلاژ 20 كیلوولت 69

6-7) حفاظت فیدرترانس 20 كیلوولت 69

7-7) حفاظت REF 69

8-7) رله دیفرانسیل 70

1-8-7) چند نكته در مورد رله دیفرانسیل 70

2-8-7) رله دیفرانسیل با بالانس ولتاژی 72

9-7) حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور 75

10-7) حفاظت باسبار 75

11-7) حفاظت خط 77

12-7) رله دوباره وصل‌كن 80

13-7) Synchron-check 82

14-7) سیستم inter lock inter trip 82

فصل هشتم: حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی متروی تهران 85

مقدمه 86

1-8) مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت MBCI 89

2-8) حفاظت دیفرانسیل فیدر 90

3-8) رله ناظر MRTP 93

4-8) رله نشان‌دهنده جریان آنی ترانسفورماتور MCTH 95

5-8) رله جریان زیاد لحظه‌ای و استارت MCR 7 9

6-8) رله تشخیص بی‌ثباتی و قطع داخلی MVTW 9 9

7-8) ترانسفورماتور جداكننده 103

8-8) ولتاژ و جریان پیلوت 103

9-8) ستینگهای خطا برای فیدرهای معمولی 104

10-8) عملكرد مینیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری 105

11-8) ترتیبات سوئیچ گیرهای نوع شبكه‌ای 106

12-8) ولتاژ تحریك شده ماكزیمم مسیر بسته پیلوت 107

13-8) اطلاعات فنی رله MBCI 108

منابع 109

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات 105
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تعاون و همكاری به دلیل اینكه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاكنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا لغوی تعاون به معنای همكاری و تشریك مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترك خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در كشورهای سوسیالیستی و هم در كشورهای سرمایه داری ملاحظه میكنیم. هر چند كه در كشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به كشورهای سوسیالیستی و كشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم كه در كشورهای سرمایه داری فكر تعاون از اعضای تشكیل دهنده و شركتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت كنندگی را برای تعاونی ها ایفا می كند و این شركتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترك و كمك متقابل انسانها با یكدیگر می باشد.

اما در كشورهای سوسیالیستی كسانی كه در رأس حكومت قرار دارند افراد را وادار به كارهای اشتراكی می كنند و در این كشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاكم اجتماع باید صرف به كار انداختن چرخ های تعاون گردد و این كار آنقدر ادامه می یابد كه افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درك كنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند.

فهرست مطالب

مقدمه : ۲
فرضیات تحقیق ۷
اهداف تحقیق: ۹
تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق: ۱۳
بیان مشکلات و تنگناهای تحقیق: ۱۷
عملکرد تعاونیها : ۱۷
کارکردهای فرهنگی تعاونی ها : ۲۳
تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی: ۳۲
عملکرد اقتصادی تعاون : ۴۶
ارائه راهکار و پیشنهادات : ۷۰
مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها: ۷۲
ئت ۷۴
بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی: ۸۷
منابع و مأخذ ۱۰۲

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود