بررسی ارتباط بین سیگنال های اقلیمی و میزان بارش و آبدهی متوسط ماهانه حوضه سد گلستان


  |  مقاله با عنوان: بررسی ارتباط بین سیگنال های اقلیمی و میزان بارش و آبدهی متوسط ماهانه حوضه سد گلستان   |  نویسندگان: رویگر حسین ، گلیان سعید   |  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   |  فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: از مهم ترین عوامل موثر بر نوسانات اقلیمی آنها می توان به پدیده ی النینو نوسانات جنوبی (ENSO)، نوسان اصلی شمالی (NAO)، نوسان قطبی (AO)، نوسان دهه ای اقیانوس آرام (PDO) و شاخص نوسان جنوبی (SOI)، دما و فشار سطح دریا در نقاط مختلف دنیا اشاره نمود. این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیر این سیگنال ها بر بارش و دبی حوضه مادرسو واقع در بالادست سد گلستان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان دهنده ارتباط قوی بین بارش حوضه آبریز مطالعاتی با فشار و دمای سطح دریای خزر (SST، SLP) با تاخیر 7 و 9 ماهه بوده و دبی حوضه آبریز با فشار سطح دریای خزر  (SLP) و دمای سطح دریای (SST) گرینلند با تاخیر 7 و 9 ماهه به دست آمد. همچنین می توان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *