بررسی امنیت ملی بین الملل و ایران

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 183 کیلو بایت
تعداد صفحات 160
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی امنیت ملی بین الملل و ایران

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یكی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور كه می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینكه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می كشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد كه برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.

در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بكلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی كمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینكه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاكم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یك فرایند یك جانبه و محدود نیست كه فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود كه این مسایل راه حل ها و همكاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی كشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت كشورها ممكن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد كه ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا كشورها به همكاری وتعامل با یكدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا كه این تهدیدات، جدا از اینكه یك دولت- ملت را بخواهد تهدید بكند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی كه در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یك طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همكاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یك كشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاكم بود، در صورتیكه اكنون نه تنها امنیت یك واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلكه امنیت یكی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریكه یك واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یك واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریكه اگر هر یك از كشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی كه در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه كشورها در راستای هم حركت می كنند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تطبیقی اثری از كمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 424 کیلو بایت
تعداد صفحات 54
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تطبیقی اثری از كمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی

چکیده:

نقاشی ایرانی که با عنوان نگارگری شناخته شده است، بیشتر دارای مضامینی عاشقانه ‌- عارفانه و مذهبی است این مضامین برگرفته از شعرها و نثرهای ادبی می‌باشد که با خلاقیت هنرمند ایرانی عناصر اصلی آن به تصویر در آمده است.

نخستین چیزی که در بررسی آثار ادبی و هنری نظر ما را به خود جلب می‌کند صورت عینی و مادی آن است. شعر و ادبیات از دیر باز متوجه خواست‌های متعالی بشر در زمان‌ها و مکان‌ها بوده که در اشعار شاعرانی چون سعدی جاودانه شده و عنوان شعر جهانی به آن اطلاق گردید.

شعر یوسف و زلیخا از بوستان سعدی که توسط هنرمند نقاش کمال‌الدین بهزاد ترسیم شده است، نمونه خوبی برای بیان ارتباط بین شعر و نقاشی می‌باشد. بدین ترتیب که سعدی شاعر بزرگ ایرانی این داستان قرآنی را با تخیّل و ذهنیات خود به صورت عناصر لفظی بیان کرده و بهزاد این شعر را با توجه به اعتقادات و برداشت‌های ذهنی خود با عناصر بصری به تصویر کشیده است. زبان شعر از معنا مایه می‌گیرد به همین دلیل اسباب ایجاد شعرْ مبنایی معنایی دارد و نقاش هم در استفاده از شعر علاوه بر جنبه‌های معنایی به جنبه‌ی نمادین و استعاری آن نیز توجه می‌نماید.

کلید واژه:

ادبیات، شعر، قصه، عناصر بصری و لفظی، تخیّل، نگارگری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.138 مگا بایت
تعداد صفحات 210
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

فهرست

فصل نخست – کلیات 1

1-1. مقدمه 2

1-2 بیان موضوع 2

1-3. هدف تحقیق و اهمیت آن 3

1-4. سوالات و فرضیه های تحقیق 4

1- 5 . مفاهیم 5

1-5-1 0 واژه 5

1-5-2 0 آموزش 7

1- 5- 3 0 نظریه آموزش 7

1- 5- 4 0 یادگیری 8

1- 5- 5 0 رابطه ی آموزش و یادگیری 9

1-5-6 0 مقایسه آموزش با یادگیری 9

1- 5- 7 0 حوزه های معنایی 10

1-5-8 0 خلاصه 11

فصل دوم : مطالعات پیشین 12

2-1 0 اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه 13

2-2 0 فرایندهای واژه سازی 14

2- 2-1 0 انواع فرایندهای واژه سازی 15

2-2-1-1 0 تصریف 15

2-2-1-2 0 اشتقاق 15

2-2-1-3 0 ترکیب 16

2-2-1-4 0 قرض گیری /وام گیری 16

2-2-1-4-1 0 ترجمه قرضی /عاریتی 16

2-2-1-5 0 گسترش/تعمیم 16

2-2-1-6 0 تخصیص 17

2-2-1-7 0 کوتاه سازی 17

2-2-1-7-1 0 سر واژه سازی 17

2-2-1-7-2 0 اختصار سازی 18

2-2-1-7-3 0 پسین سازی 18

2-2-1-7-4 0 بریدن 18

2- 2- 1- 8 0 تبدیل 18

2-2-2-1-9 0 ادغام / آمیزش 19

2-2-1-10 0 ابداع 19

2-2- 1-11 0 نام آوا 19

2- 2- 1- 12 0 مضاعف سازی 19

2-3- 0 انواع واژه 20

2-3- 1 0 واژه های قاموسی و واژه های دستوری نقش نما 20

2-3-2 0 واژه های دریافتی و واژه های تولیدی 21

2-4- 0 سیر تحول واژه 22

2-4-1 0 دوره ی بی توجهی به واژه 23

2-4-2 0 دلایل بی توجهی به آموزش واژه در گذشته 25

2-4-3 0 دوره ی توجه 26

2-4-4 0دوره ی پیشرفت 28

2-5 0 یادگیری واژه 29

2-5-1 0 مراحل یادگیری واژه 30

2-6 0 اصول اساسی در آموزش زبان 32

2-7 0 راهکارهای یادگیری و یاد آوری 33

2-7-1 0 انواع راهکارهای یادگیری 34

2-8 0 عوامل درون واژه ای موثر بر یادگیری واژه 35

2-9 0 انواع راهکارهای یادگیری واژه 35

2-9-1 0 راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه / معنای واژه 36

2-9-2 0 راهکارهای مبتنی برتجزیه و تحلیل ویژگی واژه 37

2-9-3 0راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده 38

2-9-4 0 راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده 38

2-10 0 روش یارگیری حافظه 39

2-11 0 آموزش واژه 40

2-12 0 روش ها آموزش واژه 40

2-2-1 0 روش مستقیم و روش غیر مستقیم 41

2-12- 1-1 0 روش مستقیم 42

2- 12-1-1-1 0 آموزش راهکارها 42

2-12-1- 1- 2 0 گسترش واژه + آموزش صریح 42

2-12-1-1-3 0 فعالیت های کلاس 42

2-12-1-2 0 روش غیر مستقیم 43

2-12-1-2-1 0 متن به تنهایی 43

2-12-2-1 0 فعالیت های برنامه ریزی نشده 43

2-12- 2- 2 0 فعالیت های برنامه ریزی شده روش های آموزش واژه 44

2-12-2-2 -1 0 آموزش واژگان غیر فعال 44

2-12-2-2-1-1 0 تکرار 45

2-12-2-2-1-2 0 روش های جفت پیوسته 45

2-12-2-2-1-3 0 فهرست واژه 46

2-12-2-2-1-4 0 روش واژه کلیدی 47

2-12-2-2-1-5 0 روش ترجمه 49

2-12-2-2-1-6 0 آموزش با کمک روابط واژگانی 50

2-12- 2-2-1-7 0 ارائه ی تصویر 51

2-12-2-2-1-8 0 اجرای نمایش 51

2-12- 2-2-1-9 0 خانواده های واژگانی 52

2-12-2-2-1-10 0 روش های معنایی 52

2-12-2-2-1-10-1 0 روش حوزه های معنایی 52

2-12-2-2-1-10-2 0 تجزیه و تحلیل مولفه های معنایی 54

2-12-2-2-1-11 0 روش شاگرد محوری : دفترچه ی واژگانی 55

2-12-2-2-1-12 0 کاربرد فرهنگ 55

2-12-2-2-1-13 0 یادگیری واژه از طریق بافت 56

2-12-2-2-2 0 آموزش واژگان فعال 58

2-12-2-2-2-1 0 روش سلسه مورسیا و روزن ویگ 59

2-12-2-2-2-2 0 روش پیجین سازی 60

2-12-2-2-2-3 0 روش لوکاس 61

2-13 0 تعداد واژه 61

2-14 0 انتخاب واژه 62

2-15 0 معیارهای انتخاب واژه 63

2-16 0 ارائه ی واژه 65

2-17 0 وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری 66

2-18 0 ملاحظات معنی شناختی 67

2-18-1 0 معنی شناسی ساختاری 67

2-18-2 0 حوزه های معنایی 67

2-18-3 0 انواع حوزه های معنایی 69

2-18-4 0 روابط معنایی 70

2-18-4-1 0 هم معنایی 71

2-18-4-2 0 شمول معنایی 71

2-18-4-3 0 با هم آیی 71

2-18-4-4 0 رابطه جزء –کل 72

2-18-4-5 0 تباین معنایی 72

2-18-4-6 0 تقابل معنایی 73

2-19 0 ملاحظات روانشناسی زبان 74

2-19-1 0 حافظه 74

2-19-1-1 0 انواع حافظه 75

2-9-1-1-1 0 حافظه کوتاه مدت 75

2-9-1-1-2 0 حافظه بلند مدت 76

2-19-1-1-3 0 حافظه معناشناسی 77

2-20 0 واژگان 77

2-20-1 0 واژگان ذهنی 78

2-20-2 0 سازماندهی واژگان ذهنی 79

2-20-3 . اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی 81

2-21 0 اصول آموزش واژه 82

2-22 0 خلاصه 85

فصل سوم : تهیه و تدوین متن های آموزش واژه 86

3-1 0 مقدمه 87

3-2 0 نحوه ی انتخاب واحدهای درسی واژه ها ساختارها 87

3-2-1 0 چگونگی انتخاب عنوان واحدهای درسی 87

3-2-2 0 نحوه ی انتخاب ساختارها 87

3-3 0 ملاحظات کلی 88

3-3-1 0 اطلاعات مربوط به زبان آموز 89

3-3-2 0 اطلاعات مربوط به شرح درس 90

3-3-3 0 اطلاعات آموزش 90

3-4 0 ساختار کلی واحدهای درسی 90

3-4-1 0 مرحله پیش از خواندن 91

3-4-1-1 0 تصویر 92

3-4-1-2 0 پرسش 92

3-4-2 0 مرحله خواندن 93

3-4-3 0 مرحله پس از خواندن 93

3-4-3-1 0 سوال های درک مطلب 94

3-4-3-2 0 تمرین کاربرد واژه 95

3-4-3-3 0 تمرین باهم آوایی 95

3-4-3-4 0 تمرین تطبیقی 95

3-4-3-5 0 تمرین واژه های مترادف و متضاد 96

3-4-3-6 0 متن های خواندنی 96

3-4-3-7 0 تمرین شبکه ی واژگانی 97

3-4-3-8 0 تمرین گروهی 97

3-4-3-9 0 تمرین های تصویری 97

3-4-3-10 0 تکلیف 97

3-4-3-11 0 تمرین مربوط به مراحل انجام یک کار 98

3-4-3-12 0 تمرین های دیگر 98

3-5 0 خلاصه 99

فصل چهارم : متن های آموزش واژه 100

4-1 0 سهراب سپهری 101

4-2 0 گل آقا 107

4-3 0 چغازنبیل 113

4-4 0 زبان آموزی میمون ها 120

4-5 0 پست 126

4-6 0 سال نو 134

4-7 0 فرودگاه 143

4-8 0 طلای سرخ ایران 150

4-9 0 جهانگردی چیست ؟ جهانگرد کیست ؟ 156

4-10 0 بوی خوش چای 162

4-11 0 خلاصه 167

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه 168

5-1 0 خلاصه و نتیجه 169

5-2 0 موضوعاتی برای تحقیق 172

منابع 173

منابع فارسی 174

منابع انگلیسی 176

واژه نامه 181

فارسی – انگلیسی 182

انگلیسی – فارسی 186

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 398 کیلو بایت
تعداد صفحات 90
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه …

« فهرست مطالب »

عنوان صفحه

تشكر و قدردانی——————————– أ

چكیده —————————————- د

فهرست مطالب———————————– ه

فهرست جداول ———————————- ط

فهرست نمودارها ——————————- ل

فصل اول : طرح كلی پژوهش————————— 1

دعای هنرمند———————————– 2

مقدمه———————————————- 3

بیان مسئله —————————– 6

ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت ———— 8

اهداف تحقیق ——————————— 10

فرضیات تحقیق ——————————– 12

تعریف مفاهیم و واژه ها———————– 12

محدودیتهای تحقیق—————————– 13

خلاصه فصل————————————- 15

فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق —————- 16

مقدمه—————————————- 17

ساختار مغز و عملکرد آن———————– 18

تعاریف خلاقیت :——————————- 25

1 . نگرشهای خاستگاهی :———————– 26

2 . نگرشهای فرایندی :———————— 27

رابطه هوش و خلاقیت ————————— 31

فرایند خلاقیت :——————————- 36

مراحل والاس ———————— 37

مراحل اسبورن ———————- 39

مراحل تورنس ———————– 41

نظریه های خلاقیت :—————————- 42

1. نظریه های جهان باستان——————– 42

2. نظریه های جدید فلسفی ——————— 44

3. نظریه های روان شناسی ——————– 45

4. روانکاوی جدید —————————- 46

خصوصیات افراد خلاق ————————— 49

نیازهای افراد خلاق ————————— 56

عوامل موثر در خلاقیت————————– 58

هوش ——————————- 59

ویژگیهای شخصیتی——————– 61

خانواده—————————- 63

مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت – 65

نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت——- 69

تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت :—————– 70

سن ——————————– 70

جنس——————————– 71

ارزشها و فشارهای اجتماعی ———- 71

تحصیلات—————————– 72

نقش کوشش در خلاقیت—————— 72

شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت —————- 73

تكنیكهای خلاقیت و نو آوری——————— 74

یورش فكری—————————- 75

مدل سینكتیكس ————————– 77

تكنیك دلفی … ———————— 78

آموزش خلاقیت ——————————— 87

الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت————- 87

آموزش خلاقیت در جهان —————- 88

ب : آموزش خلاقیت در كودكان و دانش آموزان — 89

نكات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران 93

آنچه مربی برای پرورش فكر خلاق باید انجام دهد 96

محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت 99

اصول اساسی در پرورش خلاقیت —————— 107

عوامل موثر در پرورش خلاقیت —————— 108

نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ———– 113

خلاقیت و حل مسئله ————————— 115

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی ——————— 117

خلاقیت و هنر ——————————– 118

خلاقیت و توسعه اقتصادی ———————- 121

اثر محرک عاطفی در خلاقیت ——————– 122

شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت 126

موانع خلاقیت ——————————– 128

عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ———— 127

با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید 139

سوابق پژوهش در ایران ———————– 141

سوابق پژوهش در خارج ———————— 143

نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم————— 147

فصل سوم : روش اجرای پژوهش————— 150

روش تحقیق———————————– 151

روش گرد آوری اطلاعات————————- 152

ابزار گردآوری اطلاعات ———————– 152

جامعه آماری——————————— 152

تعداد و روش نمونه گیری ——————— 153

نمره گذاری آزمون ————————— 154

نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد —— 154

اعتبار آزمون——————————– 155

روش استخراج مصاحبه كتبی ——————– 155

اساس تئوریكی پرسشنامه و مصاحبه كتبی ——– 156

روشهای آماری——————————– 156

خلاصه فصل———————————— 158

فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها —————————————— 159

مقدمه————————————— 160

تجزیه یافته های پژوهش ———————- 161

تحلیل یافته های پژوهش———————– 205

خلاصه فصل ———————————– 208

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات — 209

نتیجه گیری———————————- 210

پیشنهادات———————————– 212

منابع ————————————– 214

پیوستها ———————————— 221

« فهرست جداول»

عنوان صفحه

جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقیت —————- 59

جدول 1-3 پنج دامنه توضیح نمرات استاندارد — 154

جدول 1-4 فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه CREE——————– 161

جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال 1 مصاحبه كتبی ———- 162

جدول 3-4 پیشایندی سوال یك مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد —————————————— 164

جدول 4-4 آزمون خی دو سوال یك مصاحبه كتبی — 164

جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-2) مصاحبه كتبی—————————————— 165

جدول 6-4 پیشایندی سوال (1-2) مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 166

جدول 7-4 آزمون خی دوی سوال 1-2 مصاحبه كتبی— 166

جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-2 مصاحبه كتبی—————————————— 167

جدول 9-4 پیشایندی سوال 2-2 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد—————————————— 169

جدول 10-4 آزمون فی دو سوال 2-2 مصاحبه كتبی— 169

جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-3 مصاحبه كتبی—————————————— 169

جدول 12-4 پیشایندی سوال 1-3 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 171

جدول 13-4 آزمون فی دو سوال 1-3 مصاحبه كتبی— 171

جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-3 مصاحبه كتبی—————————————— 171

جدول 15-4 پیشایندی سوال 2-3 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 173

جدول 16-4 آزمون فی دو سوال 2-3 مصاحبه كتبی— 173

جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-4 مصاحبه كتبی—————————————— 173

جدول 18-4 پیشایندی سوال‌ها مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد —————————————— 175

جدول 19-4 آزمون خی دوی سوال 1-4 مصاحبه كتبی– 175

جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-4 مصاحبه كتبی—————————————— 175

جدول 21-4 پیشایندی سوال 2-4 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 177

جدول 22-4 آزمون خی دو سوال 2-4 مصاحبه كتبی— 177

جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-5 مصاحبه كتبی—————————————— 177

جدول 24-4 پیشایندی سوال 1-5 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 179

جدول 25-4 آزمون خی دوی سوال 1-5 مصاحبه كتبی– 179

جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودنی به سوال 2-5 مصاحبه كتبی—————————————— 179

جدول 27-4 پیشایندی سوال 2-5 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 181

جدول 28-4 آزمون خی دو سوال 2-5 مصاحبه كتبی— 181

جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-6 مصاحبه كتبی —————————————— 181

جدول 30-4 پیشایندی سوال 1-6 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 183

جدول 31-4 آزمون خی دو سوال 1-6 مصاحبه كتبی— 183

جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-6 مصاحبه كتبی—————————————— 184

جدول 33-4 پیشایندی سوال 2-6 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 185

جدول 34-4 آزمون خی دو سوال 2-6 مصاحبه كتبی— 185

جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 7 مصاحبه كتبی 186

جدول 36-4 پیشایندی سوا 7 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد—————————————— 188

جدول 37-4 آزمون خی دو سوال 7 مصاحبه كتبی—– 188

جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 1-8 مصاحبه كتبی 188

جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 2-8 مصاحبه كتبی 190

جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال 9 مصاحبه كتبی—————————————— 191

جدول 41-4 وضعیت افراد از نظر جنس شركت كنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبی ————————- 192

جدول 42-4 پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————————– 193

جدول 43-4 آزمون خی دوی جنس افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان————————————– 193

جدول 44-4 وضعیت سنی افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی —————————— 194

جدول 45-4 پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————————– 196

جدول 46-4 آزمون كروكسال دالیس سن افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان——————————– 196

جدول 47-4 وضعیت رشته تحصیلی افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی———————— 197

جدول 48-4 پیشایندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————– 198

جدول 49-4 آزمون خی دو رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان—————————————— 198

جدول 50-4 وضعیت معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی——————————- 199

جدول 51-4 پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان——————————– 201

جدول 52-4 آزمون كروكسال والیس معدل افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان————————– 201

« فهرست نمودارها»

عنوان صفحه

نمودار 1-2 محل تقاطع خلاقیت (در عوامل موثر در خلاقیت) 58

نمودار 2-2 عمل مطلوب یادگیری زتروی———– 67

نمودار 1-4 فراوانی میزان خلاقیت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آزمودنی و استفاده از پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ————————- 161

نمودار 2-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال 1 مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد. ———————- 163

نمودار 3-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-2 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. —————— 165

نمودار 4-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-2 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد.——————- 168

نمودار 5-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-3 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. —————— 170

نمودار 6-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-3 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. —————— 172

نمودار 7-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-4 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. —————— 174

نمودار 8-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-4 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. —————— 176

نمودار 9-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-5 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. —————— 178

نمودار 10-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-5 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. —————- 180

نمودار 11-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-6 مصاحبه كتبی را به طور كمی نشان می‌دهد.— 182

نمودار 12-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-6 مصاحبه كتبی را به طور كیفی نشان می‌دهد.– 184

نمودار 13-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 7 مصاحبه كتبی را به طور كیفی نشان می‌دهد.—- 186

نمودار 14-4 وضعیت جنس افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ————- 192

نمودار 15-4 وضعیت سنی افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ————- 195

نمودار 16-4 فراوانی افراد شركت كننده در هر كدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان می‌دهد. ———- 197

نمودار 17-4 معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی در سه رشته مختلف را به طور كلی نشان می‌دهد. —————————————— 200

نمودار 18-4 معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد. ———– 202

نمودار 19-4 معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد. ———– 203

نمودار 20-4 معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد. ———– 203

نمودار 21-4 آزمون ضریب هم بستگی پیرسون كه پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد. —————————————— 204

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه تدریس اثر بخش

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه تدریس اثربخش دارای 22 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

در پژوهش حاضر یک پرسشنامه استاندارد که اثربخشی تدریس معلم را می‌سنجد براساس طیف لیکرت 5 گزینه‌ای (5 خیلی خوب، 4 خوب، 3 متوسط، 2 ضعیف و 1 خیلی ضعیف) تهیه و تنظیم گردیده است. این پرسشنامه دارای 34 سؤال هست که جهت سنجش اثربخشی تدریس از دیدگاه معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام به کار گرفته‌شده است؛ که دارای 8 زیر مقیاس هست عبارت‌اند از: هوشمندی، پاسخ‌دهی، انگیزه، تعهد برای تدریس، مکالمه مؤثر، نگرانی برای پیشرفت، کمک هدفمند و آموزش غیررسمی. این پرسشنامه توسط بالا چاندران و وادایا گام در دانشگاه مدرس هندوستان ساخته‌شده است. در جدول (3-2) نام نویسندگانی که شاخص‌ها سؤالات مربوط به هر مقیاس از آن‌ها دریافت گردیده، ذکرشده است.

روایی پایایی ابزار:

قابلیت اعتماد (پایایی و همچنین اعتبار روایی ) یک پرسشنامه یا ابزار اندازه‌گیری از موضوعات بسیار مهم در امر جمع‌آوری اطلاعات و مشاهدات هست (سرمد و همکاران 1385، 167-166). در این تحقیق همبستگی نمرات تک‌تک سؤالات با نمره کل در دامنه 67/0 تا 88/0 گزارش‌شده است. پایایی باز آزمایی آن نیز 87/0 گزارش‌شده است. روایی همزمان آزمون با نمرات خود ارزشیابی معلمان 78/0 گزارش‌شده است.


– Reliability

– Validity

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات 2
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV

ودارای 2 صفحه بافرمت ورد وقابل ویرایش

پرسشنامه SNAP-IV. یک مقیاس درجه بندی در امر تشخیص اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی است که اولین بار در سال 1980 به کوشش سوانسون، نولان، و پلهام براساس توصیف­های رفتاری اختلال نارسایی توجه در سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ساخته شد. این پرسشنامه دارای یک مقیاس 18 سوالی است که والدین یا معلمان می­توانند آن را پاسخ دهند. نه سوال اول نشانه های­ رفتاری ریخت غالبا بی­توجه و نه سوال دوم نشانه­های رفتاری ریخت غالبا فزون­کنش/ تکانشگری را می­سنجند و در نهایت تمام 18 سوال برای شناسایی ریخت ترکیبی طراحی شده است. نقطه برش در کل مقیاس و هر کدام از خرده مقیاس­های نارسا توجه و فزون­کنشی را به ترتیب 2.08، 2.10، و 2.37 گزارش کرده­اند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 4
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر دارای 4 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 33 گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می‌باشد. این ابزار شکل اصلاح شده مقیاس‏ هارتر(1981،1980)به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است.همان‏گونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر،انگیزش تحصیلی را با سؤال‏های دوقطبی می‏سنجد که یک قطب آن‏ انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هرسؤال فقط می‏تواند یکی از دلایل بیرونی یا درونی را دربرداشته باشد.از آنجا که در بسیاری موضوع‏های‏ تحصیلی انگیزه‏های درونی و بیرونی هردو نقش دارند،لپر و همکاران (2005) مقیاس هارتر را به‏ شکل مقیاس‏های معمول درآوردند که هرسؤال تنها یکی از دلایل انگیزش درونی و بیرونی‏ در نظر می‏گیرد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 5
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی

الف: ابعاد تأمین کننده جهت گیری مذهبی: اعتقاد به خداوند و روز جزا، اعتقاد به یاری مردم و نیازمندان، اعتقاد به یاری خداوند در روزهای سخت و…

ب: عامل منفی در جهت گیری مذهبی: فقدان مهار خود در مواجهه با گناه، ناشکیبایی در برابر نتیجه کار و تمایل به کسب فوری نتیجه یا دنیا گرایی و…

این مقیاس را بهرامی احسان ساخته و دارای 45 ماده است که آزمودنی ها به هر یک از مواد بر اساس مقیاس لیکرتی “از هرگز تا کاملاً درست” پاسخ می دهند. پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس می شود، که هر یک از خرده مقیاسها ابعاد متفاوتی را می سنجد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات 2
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از فردسرپرست خواسته می شود تا میزان عملکرد فرد تحت سرپرستی خود را به صورت کلی در مقایسه با همکارانش ارزیابی نماید. پایایی پرسشنامه در حوزه های عمومی، 94/0 ، فنی 943/0 ، بین فردی 949/0 و کل 947/0 می باشد.


Motowidlo&Vanscoller

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه ادراک از خدا

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات 5
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه ادراک از خدا دارای 5 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

پرسشنامه سنجش ادراک از خدا که توسط بهرامعلی قنبری وسید محمد اشرف در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت . یک آزمون 71 سوالی که دارای 6 زیر گروه بوده وپاسخ دهندگان پاسخهای خود را به صورت لیکرت چهارتایی ارائه می‌ دهند، زیر مقیاسهای این آزمون بدین شرح اند : حضور ،چالش ،پذیرش،خیر خواهی ،تاثیر ،مشیت گرچه دو زیر گروه آخر درظاهر در تضاد با یکدیگرند اما از نظر متخصصین براین است که این دو وضعیت بنیادی موازی ودر امتداد هم هستند وتقابلی بین آنها وجود ندارد. همچنین پایایی کلی آزمون 91/. گزارش شده که جهت سنجش آن از روشهای کرونباخ وتنصیف (دوروش اسپیرمن –براونوگاتمن )دونیم کردن استفاده شد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل