پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2.422 مگا بایت
تعداد صفحات 253
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل خلاصه کتاب خانم دکتر زاهدی می باشد

فصل اول :
سیستم و نگرش سیستمی

اهداف کلی فصل اول

1- آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها

2- آشنایی با نظریه عمومی سیستمها

3- آشنایی با نگرش سیستمی

هدفهای رفتاری فصل اول

1- سه خصلت اساسی سیستمها را بر شمارید

2- اجزاءسیستم را نام برده و هر یک را در دو سطر توضیح دهید

3- اجزاءمختلف سیستم در یک موسسه آموزشی را مشخص کنید

4- سیستم باز و بسته را مقایسه کنید

5- آنتروپی منفی و گونه های مختلف آن را شرح دهید و نحوه عملکرد آنتروپی را در سیستم های باز و بسته شرح دهید

6- سیستم های اصلی و فرعی را با ذکر مثال توضیح دهید

سیستم چیست ؟

سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند

سه خصلت اساسی سیستم ها

ترکیب سیستم

اجزاءچهار گانه سیستم :

1- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود

2- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود

3- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود

4- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می شود

ارتباط بین اجزاءسیستم

محیط سیستم

هر سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره هستند

فهرست

فصل اول : سیستم و نگرش سیستمی

فصل دوم :تجزیه و تحلیل سیستم چیست؟ و تحلیل کننده سیستم کیست ؟

فصل سوم :مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها

فصل چهارم : اصول و مفاهیم سازماندهی

فصل پنجم : فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

فصل ششم :بررسی جریان کار

فصل هفتم : بررسی و کنترل فرمها

فصل هشتم : بررسی جاو مکان

فصل نهم :سیستم ها و روشهای بایگانی

فصل دهم : بررسی تکنیکهای کمی

فصل یازدهم : کار سنجی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت Gasoline & TEL Replacing Additives In Gasoline

پاورپوینت Gasoline & TEL Replacing Additives In Gasoline

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2.197 مگا بایت
تعداد صفحات 15
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

Gasoline & TEL Replacing Additives In Gasoline

Contents

Introduction

How lead increases the octane degree?

What is the problem of TEL ?

RFG

TEL substitutes-(Oxygenates): ØMTBE ØETBE ØEthanol

Chemical & physical properties of oxygenates

Introduction

Fuel is combination of different hydrocarbons most of which is comprised of Alkanes. Some hydrocarbons (heptanes) combine with oxygen and burn prior to ignition thus cause:

uShock to engine vDecrease the engine yield wProduce noises like knocking

The octane number of gasoline is the percentage of iso-octane in normal-heptane so the more the proportion of iso-octane is the more calm burning percentage.

How lead increases the octane degree?

•It was discovered in 1992 that if tetraethyl lead is added to fuel the lead and lead oxide (PbO) particles are produced during combustion increasing the octane number causes the gasoline to burn calm and soft and prevent strokes.

•In tetraethyl lead one lead atom is encompassed by 4 Ethyl groups in a tetrahedron coordination. The C-Pb joint is too weak and will easily break by heat creates lead and C2H5 radicals and the combustion process continues with radical reactions.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تیپولوژی مسکن

پاورپوینت تیپولوژی مسکن

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 8.947 مگا بایت
تعداد صفحات 68
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست:
گونه شناسی
گونه شناسی مسكن در جهان
گونه شناسی مسكن در مشهد
گونه پیشنهادی
نتیجه گیری

گونه شناسی

گونه شناسی مسكن:

گونه شناسی مسكن از جنبه ها و دیدگاههای متعددی قابل بررسی است.یكی از رایج ترین زمینه های مطالعات تیپولوژی پرداختن به شكل های كلی و صورتهای مختلف قرارگیری فضاهای عمده یك واحد مسكونی است.

هدف از چنین بررسی هایی اگاهی یافتن نسبت به گوناگونی های ممكن در شكل عمومی واحد مسكونی و استقرارهای صحیح بخش های مختلف تشكیل دهنده آن است.

نمونه هایی كه در این مبحث ارائه شده اند جنبه تحلیلی و شناسائی دارند و به عنوان پیشنهاد الگوی معماری مدنظر نیستند این نمونه ها به ترتیبی بنیادی بازگو كننده ویژگی های كالبدی –استقراری گونه ها می باشند آنچنان كه صحت عملكردی اجزا تشكیل دهنده و نحوه ارتباط میان آنها فراهم شده باشد.

با تلفیق و تركیب موارد شناخته شده 12 گونه مختلف از مسكن تدوین و ارائه شده است. امكان دارد كه تمامی گونه های معرفی شده از امتیازات یكسان و حتی ویژگی های كاملا مناسب جهت انطباق با برخی عوامل مطروحه در طرح برخوردار نباشند اما مطالعه انها این امكان را فراهم می اورد تا در مرحله طراحی بتوان با تسلط بیشتر نسبت به ابداع گونه های مختلف مورد نیاز اقدام نمود .

•گونه شماره 1:

•مستطیل كشیده (عریض) در جبهه نورگیر

•استقرار كلیه فضاهای اصلی در جبهه آفتاب گیر

•عرض ساختمان (جبهه نورگیر)بسته به بعد خانوار متغیر است.

•گونه شماره 2:

•واحد مسكونی تیپ شكسته

•دسترسی از مفصل دو بازو

•استقرار كلیه فضاهای اصلی در جبهه آفتاب گیر

•تفكیك فضاهای خصوصی و عمومی در چپ و راست

•امكان گسترش دو بازو با افزایش عرض مفصل

گونه شماره 3

•مستطیل کشیده در جبهه غیر نورگیر

•استقراربعضی از فضاهای اصلی در جبهه آفتابگیر و برخی دیگر در ضلع غیر آفتابگیر

گونه شماره 4

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت قفل ودستگیره

پاورپوینت قفل ودستگیره

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 14.079 مگا بایت
تعداد صفحات 60
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گروه:

صنایع چوب وسازه های چوبی

موضوع:

قفل ودستگیره

قفل:

برای بسته نگهداشتن وایمن بودن درها –قفسه ها –گنجه ها –کمد و… می توان از قفل های مختلف ومتعددی که دردسترس است استفاده کرد قفل بر حسب نوع کاربرد، ساختمان قفل، نوع کلید ،ابعاد ومحل نسب وانواع مختلف تقسیم بندی می شوند.

قفل قفسه ودرهای کوچک…

قفل پشتی

1-قفل پشتی باکلید ساده…

این قفل ها در کارهای ظریف ودرهای قفسه از آن استفاده میشود.

2- قفل پشتی باکلید سوئیچی…
این قفل ها دارای اطمینان بیشتری هستند و به نسبت کارساخته شده از نوع ظرفیتریا بزرگتر آن انتخاب می شود

قفل مغزی:

—1- قفل های مغزی با کلید ساده : —این قفل ها در اندازه های مختلف ساخته می شود که به نسبت مورد استفاده باید متناسب با کار انتخاب شود این نوع قفل ها باید در داخل قید جلو در جاسازی شود .

—2- قفل مغزی با کلید سوئیچی : —این قفل ها باید طوری در داخل در جا سازی شود که لبه ی آن با روی کارهم رو باشد .

3- قفل مغزی شاخ دار :

—این نوع قفل ها با کلید معمولی وسوئیچی ساخته می شود و بیشتر در درهای کشویی و در های کرکره ی استفاده می شود این قفل دارای یک میله ی ثابت برای هدایت زبانه ویک زبانه ی چنگکی است .

قفل سوئیچی قدی :

قفل و بست درهای ساختمان:

قفل مغزی بدون دستگیره :

قفل مغزی بدون کلید:

قفل مغزی شاخ دار :

قفل مغری پره دار :

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت اندازه گیری ثابتهای فیزیكی و برخی روشهای جداسازی، تخلیص و شناسایی تركیبها

پاورپوینت اندازه گیری ثابتهای فیزیكی و برخی روشهای جداسازی، تخلیص و شناسایی تركیبها

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 511 کیلو بایت
تعداد صفحات 152
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

nدر اثر جذب انرژی، آرایش منظم ذرات در یك تركیب جامد و بلوری به آرایش نامنظم(حالت مایع) تبدیل می شود. این عمل را ذوب می گویند.

nپدیده ذوب وقتی روی می دهد كه انرژی گرمایی بر نیروهای بین ملكولی كه ذرات را در حالت جامد نگه می دارند فایق آید. nنقطه ذوب یك تركیب دمایی است كه در آن، جسم به صورت مایع در می آید. n

nدر این دما فشار بخار مایع و فشار بخار جامد برابرند و دو فاز مایع و جامد در حال تعادل هستند. nدمای ذوب یك جسم خالص در طول عمل ذوب ثابت می ماند.

nپدیده ذوب وقتی روی می دهد كه انرژی گرمایی بر نیروهای بین ملكولی كه ذرات را در حالت جامد نگه می دارند فایق آید. nنقطه ذوب یك تركیب دمایی است كه در آن، جسم به صورت مایع در می آید. n

nدر این دما فشار بخار مایع و فشار بخار جامد برابرند و دو فاز مایع و جامد در حال تعادل هستند. nدمای ذوب یك جسم خالص در طول عمل ذوب ثابت می ماند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آموزش تصویری کات مستر Cut Master 2D

آموزش تصویری کات مستر Cut Master 2D

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.645 مگا بایت
تعداد صفحات 13
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آموزش_تصویری_کات_مستر_Cut_Master_2D

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

راه‌حل مصالحه غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم

راه‌حل مصالحه غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل rar
حجم فایل 188 کیلو بایت
تعداد صفحات 10
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست طالب:

  • چکیده
  • مقدمه
  • متدلوژی
  • مدل‌سازی و شبیه‌سازی
  • نتایج و بحث
  • نتیجه‌گیری از اظهارات
  • منابع
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تولید بیوسورفاکتانت

پاورپوینت تولید بیوسورفاکتانت

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2.32 مگا بایت
تعداد صفحات 26
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاریخچه:

فرآورده های نفتی از پرمصرف ترین مواد شیمیایی در دنیای مدرن امروز محسوب می شوند.

با توجه به اینکه نفت حاوی مواد شیمیایی خطرناکی نظیر بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن، نفتالن و غیره است، می تواند برای سلامت گیاهان، جانوران و انسان مضر باشد.

در این میان با وجودی که نشت های عظیم نفتی سهم کمی از آلودگی را به خود اختصاص می دهد اما به دلیل خسارات زیادی که به محیط زیست وارد می کند نگرانی بیشتری را بوجود می آورد. مطابق آمار ITOPF،از سال۲۰۰۰ تا۲۰۰۸ تنها۱۹۶۰۰۰ تن نفت در اثر حوادثی که برای نفت کش ها پیش آمده وارد دریا شده است. در دی ماه۱۳۸۸ یک چاه نفت در منطقه مارون خوزستان نشت کرد و در اثر آن حدود۲۰ هزار بشکه نفت وارد منطقه شد و۱۰۰ هکتار زمین را آلوده کرد.

فاجعه خلیج مکزیک که بر اثر نشت نفت از یک چاه نفت دریایی در این خلیج به وجود آمد، پس از انفجار سکوی “دیپ‌واتر هورایزون” تحت مسوولیت شرکت نفت بریتانیا در تاریخ 20 آوریل 2010 (31فروردین 89) ایجاد شد بیش که از 32 میلیارد دلار خسارت به بار آورده است.


حذف آلودگی های نفتی

آلودگی های نفتی به سه روش فیزیکی ، شیمیایی و زیستی پاکسازی می شوند.

فیزیکی: برای حذف آلودگی آبها از ابزارهای جمع کننده مثل skimmer استفاده می شود. در مورد خاک های آلوده نیز روش landfilling که نوعی سیستم دفن بهداشتی مواد آلوده است و یا سوزاندن به کار گرفته می شود.

و………….

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود مقاله سیستم های فتوولتائیک یا سلول های خورشیدی

دانلود مقاله سیستم های فتوولتائیک یا سلول های خورشیدی

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.107 مگا بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سیستم های فتو ولتائیک……………………………………………………………….1

انواع سلول های خورشیدی و راندمان آن ها……………………………………………………………….1

پنل های خورشیدی……………………………………………………………………………7

تولید توان مطلوب یا بخش کنترل………………………………………………………………………………..7

باتری و ذخیره انرژی……………………………………………………………………………….8

شارژ کنترل و واحد کنترل بار ……………………………………………………………………………………9

  1. MPPT………………………………………………………………………………10

اینورتر…………………………………………………………………………10

مصرف کننده یا بار الکتریکی……………………………………………………………………………………..11

انواع روش های استفاده از سیستم های فتوولتائیک………………………………………………………..12

موارد استفاده از سیستم های فتو ولتائیک……………………………………………………………………..14

مزایا………………………………………………………………………………..21

فتوولتائیک در جهان…………………………………………………………………………….21

فعالیت های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………..28

سیستم های فتوولتائیك

سیستم های فتوولتائیک كه در اصل برای كاربردهای فضایی ابداع و تكمیل شده بودند، انرژی نوری را مستقیما به انرژی الكتریكی تبدیل می كنند. اصل مقدماتی در این تكنولوژی پدیده ” فتوالكتریك “ است كه اولین بار بوسیله انیشتین مطرح شد.

همیشه وقتى سخن از انیشتین به میان مى آید، ذهن ها متوجه نظریه نسبیت و پیامدهاى انقلابى آن در فیزیك مى شود. اما كمتر كسى این نكته را به خاطر مى آورد كه اینشتین همانطور كه در اولین انقلاب علمى قرن بیستم یعنى نظریه نسبیت سهیم بود، در انقلاب دیگر یعنى فیزیك كوانتومى نیز نقش بسزایى داشت. حتى جایزه نوبل هم به خاطر مقاله «اثر فتوالكتریك » كه تاییدى بر كوانتومى بودن نور بود، به او اهدا شد. بر اساس این پدیده وقتی كه یك كوانتوم انرژی نوری یعنی یك فوتون در یك ماده نفوذ می كند، این احتمال وجود دارد كه بوسیله الكترون جذب شود. و الكترون انتقال پیدا می كند.

انیشتین به مناسبت توضیح پدیده فوتوالكتریك جایزه نوبل سال 1921 فیزیك را دریافت كرد. نظریه فوتونى او نه فقط نور بلكه سراسر طیف موج هاى الكترومغناطیسى از موج هاى گاما تا موج هاى بسیار بلند را دربرمى گیرد و توضیح مى دهد.

فایل ورد 30 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه سوالات مغناطیس

نمونه سوالات مغناطیس

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 694 کیلو بایت
تعداد صفحات 15
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه سوالات مغناطیس

شامل 113 سوال پرکاربرد در رشته های ریاضی و تجربی طی چند سال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل